Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg

Dommere dømmer i domstolen, utenfor domstolen dømmer jeg. Jeg har vel tidligere sagt og skrevet det samme, at å bruke rettsapparatet i Norge om en ikke tilhører makteliten i Norge, kan en like godt kaste pengene på havet, se liste med alle justismord sakene de dømmer i favør av sine egne – ikke for retten og rettferdigheten – nederst i denne artikkel.

De liker å sitte i lukkede rom og dømme for seg selv, uten motforestillinger eller direkte innsigelser om premissene for dommen. Tåkefyrster. Vi skal dra dem ut fra «skyggenes dal» hvor løgnene trives så godt (John. 8:44), og ut i offentligheten, flombelysning på deres forehavender.

Høyesterett har dømt i sak HR-2023-1845-U; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg. Noen må stille dem til ansvar. Det gjør jeg herved.  J’accuse. Ovenfor eventuelle gode makter som er over dem, himmelske eller jordiske, eller begge i samarbeid. Når dommere ikke klarer å begrunne sine avvisninger så vet vi de gjør det av prosessøkonomiske eller ondskapsfulle grunner.

Domstoladministrasjonen bør stevnes med krav om erstatning for bortkastede penger å bruke deres tjenester, for å være totalt ute av stand til å yte en domstoltjeneste som innfrir betingelsene for deres atferd i TVL. § 1, og hvordan de entydig klart ansetter feil mennesker, hele tiden. Det er deres ansvar.

Okkupasjonsmakthaverne beskrevet nedenfor har 100% diktatorisk makt i Norge idag. De kan gjøre hva de vil, de har folk i alle institusjoner som gjør deres agenda. Dette skjer på Toril Marie Øie sin vakt som leder – vi holder henne personlig ansvarlig for uretten, åpenbart har hun manglende kvalifikasjoner å yte befolkningen rettferd etter TVL § 1, og jeg gjør publikum og deres kolleger oppmerksom på nivået av deres kompetanser, og deres korrupte naturer. Ankedommere skal liksom i prinsippet passe på at andre dommere gjør riktig saksbehandling som krevd av rekvirent, og ikke gjør urett, de er IKKE i posisjonen for å beskytte sine kollegers «ære», og som urettvis straff av mennesker samfunnets elite ikke liker, som vi ser her, i våre saker.

Vi er MAANGE som blir utsatt for uretten, les artikkel, liste nederst. Vi kommer til å søke assistanse hos advokat Jens Edvin Skoghøy hos Kvale, for mulig gruppesøksmål at mindre kompetente kjønnskvoterte har stillinger i Høyesterett de ikke klarer å fylle, å oppfylle TVL. § 1 altså, med følge urettene og både personlige og økonomiske kostnadene vi må utstå herav, og de tap av å søke rettferdighet i en vandrevet domstol av inkompetente, herav økonomiske tap vi søker å få erstattet. https://www.riksavisen.no/uavhengige-dommere-ala-skoghoy-det-kan-ikke-utovende-askenazi-makthavere-i-norge-ha/

Vi er MAANGE som blir utsatt for uretten, les artikkel, liste nederst. Hverken norske kvinner eller menn har interesse av at slike viktige stillinger kjønnskvoteres, at sterkt underkompetente får stillingene som ledd i kjønnskvote, fremfor kompetanse. Det er IKKE kvinneundertrykkende å si, det er bare fornuftig å rasjonelt å påpeke virkeligheten : https://www.riksavisen.no/dedicated-to-the-brave-women-in-the-endtime-battle-of-the-ages/

Vi er i åndelig krig mellom de gode og onde

Men de kan IKKE hindre meg i å si hva som skal sies. De kan myrde oss, de kan fengsle uskyldige, mange kjemisk lobotomerer de i sin sykelige ondskap, men de kan ikke hindre oss i å si hva vi bør si, for ikke å få del i deres uretter. Derfor må vi ta offentlig avstand fra dem, ALT de gjør, ellers blir vi karmisk medskyldig med dem. Jeg har sagt fra i 25 år, og 1150 artikler. ALT de gjør av urett og faenskap, i Norge og i utlandet, bomber uskyldige menn, kvinner og barn i Palestina, Libya eller Ukraina (ja, Stoltenbergs venn og mottager av alle pengene fra statskassen til jødiske GAHR Støre så er Mr. Zelensky også jøde, alt holdes innen familien), så gjør de jødiske makthaverne dette for egen regning og for eget karmiske regnskap og ansvar, IKKE for meg. Jeg tar 100% avstand fra ALT de gjør, for ALT de gjør er der løgn og bedrag med, se Joh. 8:44.

Jeg synest det er veldig trist det er slutt nå på sømmelighet og sivilisasjon, at vi har vært i 1000 år en kristen nasjon bygget på lov og rett lik for alle, mens vi nå er under jødisk okkupasjonsmakt så er det idag urett og løgn som får lov å vinne sakene, vi er i talmudisk primitiv barbarisme, den sterkestes rett. Det skal min bok som kommer om et et par måneder handle om, hvordan bolsjevik-jøder legger i grus på forholdsvis få år, 1000 års kristen sivilisasjonsbygging. https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Dommerne går nok hjem og spiser middag, ikke ett eneste lite øyeblikk bruker de til å kontemplere uretten de skaper, volden de begår, ondskapen de representerer. Bibelsk sett er ALLTID uretten og urettvisheten første tegn, på enhver nasjon og sivilisasjon Gud legger i grus. Alltid vært slik. Der er en rød tråd i Abrahams slekt, at han (og hans barn) trodde på Guds løfter, og det ble kreditert han som rettvishet (Genesis 15:6, Galatians 3:6, James 2:23). Andre – de åndsløse profane verdslige – har ikke denne rettvishet i seg.

Boken min som kommer senere i høst – frem mot jul helst – fremlegger dette aktoratets argumenter, og vi ber Gud om å straffe dem, for å ansvarliggjøre dem i sin stilling. Gud HATER urett sier Bibelen (Amos 5:15, Isaiah 61:8, Hebrews 1:9), og har mange måter å straffe urettmakere på. De trenger å lære at de er ikke guder for seg selv, typisk jødisk chutzpha de opptrer med, diktatorisk makt som en ikke har institusjoner til å beskytte seg mot, gjør slik med mennesker. De som skulle passe på, er blitt største overgriperne i favør av makten. Slik virker det babylonske talmudiske system, i forhold til det kristne. Sovjet 2.0 system, det kan folk bare innstille seg på blir verre, før det blir bedre. KUN Gud kan stanse uretten, fordi de kontrollerer ALLE våre institusjoner. De har alle, vi har ingen. Men Gud er fremdeles på sin trone, det glemmer de, som de glemte det når de fikk korsfestet og myrdet Jesus Kristus. Vå må bruke de karma-våpen mot dem, som Jesus lærte oss. Uretten de begår, vil sørge for at de imploderer, er bibelhistoriens lærdom, se nedenfor.

M&R Jordskifteretts korrupte og urettvise dom basert på løgn og bedrag av Anne Kari Melbø i sak 18-187494RFA-JMORJORS / DOM I8.I87 49 4RFA.JMOR/JORS BARLINDHAUG av 07.11.22 bekreftet av hennes gode kolleger ved Frostating dommere Tormod Anders Sletten, Christoffer Eriksen og Toril Andersson for å redde hennes «ære» vet det samme og godkjenner det, at sakskostnader er idømt for forhold som ikke lenger er del av saken engang ved sakens avslutning, i sak KJENNELSE 23-073799ASK-FROS blir dermed rettskraftig i Høyesteretts avvisning i sak 23-126200SIV-HRET.

Vi ba om full ny behandling av sakskostnadene, med full bevisføring og kontradiksjon, dette er hva vi fikk, dommere sier underforstått : «Vi kan gjøre så mye urett vi vil, ingen som kan stille oss til ansvar for det, vi gjør som vi vil, ikke hva loven sier i TVL § 1 om «rettferdig rettssak», «vi trenger ikke bry oss med lovene. Vår vilje er lov», tenker de i sitt stille sinn, i hovmodets prakt – men hovmod står for fall, alltid ;

TVL (1) Loven skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene.

Ler meg ihjel. Den og andre lover er ikke mye verdt når vi har med norske jurister og dommere å gjøre. Årtier med korrupsjon og urett, gjør dem utsatt til et ekstremt ansvarsløst hovmod fordi de vet der er ingen av deres kolleger som vil irettesette dem, eller korrigere dem.

Satan can influence and sway legal proceedings and governmental structures.

https://www.mbts.edu/2019/10/10-truths-about-a-liar-a-biblical-theology-of-satan/

Alexander Solshenitzyn sa :»For et land å ha en stor forfatter er som å ha en annen regjering. Det er hvorfor ikke noe regime noensinne har likt store forfattere, bare de små» (de små er for dum til å skrive om noe av betydning).

May Helen Sagnes sier som reaksjon og kommentar på denne artikkel, jeg skrev om deres sak 20-056138ASD-HALO her https://www.riksavisen.no/en-herrens-stridskvinne-may-helen-sagnes-et-gjennomkorrupt-rettsystem-i-lovloshetens-and/ §§§ https://www.riksavisen.no/cato-berglund-blir-korsfestet-av-jodisk-dommer-vidar-stensland-hoyestrettsdommere-politianmeldt/

med erfaring fra en like korrupt sak  YYYYY 20-056138ASD-HALO her med dommerne jødiske Vidar Stensland, Jussi Erik Pedersen, Susann Funderud Skogvang og Ingvild Ulrikke Jacobsen. Deres sak har nøyaktig hva disse korrupte dommerne gjør i min sak:

«Dommerne i lagmannsretten derimot har utelukkende vektlagt muntlige utsagn fra motpart og helt sett bort fra dokumenter og bevis + motstridende utsagn fra motpart». https://www.riksavisen.no/cato-berglund-blir-korsfestet-av-jodisk-dommer-vidar-stensland-hoyestrettsdommere-politianmeldt/

Jeg er beæret av å kjenne slike mennesker som May Helen og Cato og de i listen nederst i denne artikkel, og en del av dem som ikke finner seg i de jødiske makthavernes uretter og patologiske ondskaper, men tar til gjenmæle. Vi er en del som er nødt til å møte og erfare dem, for at det skal bli beskrevet  :

«Supert Jarle, og igjen, litt av et arbeid du har nedlagt, ikke småtteri.. Takker Gud for at du finnes, – den eneste i landet som skriver for de som henvender seg til deg og har opplevd urett, og dette gjør det uten å ta en eneste krone for det, – dét er hva jeg kaller hel ved. Ja, litt streng var du også ift. at vi fikk beskjed om å «stable oss på beina» for i vår sak var det bare snakk om et godt million-beløp som var tapt mens for din del var det din datter/ditt eget kjøtt og blod de hadde frarøvet deg, og jeg må si at dette satte ting litt i perspektiv og ga meg fornyet kraft til å fortsette kampen for å rette søkelyset mot all den urett og ondskap som finner sted i domstolene. Jeg kan bare forestille meg hvordan det oppleves for deg og dine å bli fratatt et barn av jøde-tampene 🥲 – forstår ikke helt hvor du henter styrken fra…joda, har jo snakket såpass med deg at jeg gjør det. Som du så bra sier det: I domstolen dømmer dommerne, men utenfor dømmer du/vi. Kan vel ikke være noe verre for disse psykopatene/narsisstene enn at sannheten om de kommer ut så kan de stå der til spott og spe. «

Cato Berglund og May Helen Sagnes har også anmeldt HR dommerne Henrik Bull, Hilde Indreberg og Wenche Elisabeth Arntzen fra sak XXXXX HR-2022-1007-U, (sak nr. 22-032848SIV-HRET), til politiet, som påtalt Erik Thyness, Ragnhild Noer og Kine Steinsvik i sak ZZZZZ  HR-2021-177-U, (sak nr. 20-180333SIV-HRET). Vi skal påvise dette er standard modus operandi i vår okkuperte nasjon, ikke enkeltfeil. Vi er alle Palestinere. Jeg ber alltid alle jeg skriver for å kategorisk anmelde til politiet. Vi vet at korrupte elementer deres venner i politiet og kollegene vil avvisene sakene og forkaste sakene ganske umiddelbart, men vi VIL ha satt igang himmelsk karma med det, alle himmelens engler setter igang sin forberedelse for Rettferdighet fra samme øyeblikk, for Gud HATER urett.

Og for eksempel korrupsjon, og alltid GROV når offentlig ansatte gjør den, anmeldelse vil gi 10 års foreldelsesfrist, i håp om at verden kan har blitt bedre på 10 år.

**********

At Webster er jødisk er ingen hemmelighet. Mest sannsynlig er Noer og Berg det samme, Stoltenberg, Aschberg, Epstein, alle «berg» og «stein» er vanligvis jødisk. De dømmer ikke rett og galt. De dømmer til fordel for de mennesker de liker, og imot hvem de misliker, og til fordel for sin juristvenn Bjørn Kristian Hove og sin dommerkollega Melbø, redder «en jomfru i nød» sin ære, helt opp til Høyesterett elskes løgnere som dem, har jeg nå dokumentert, og kan bruke det å skrive om resten av mitt liv. Det kostet meg 310.000+, en sum som om jeg hadde fått kontradiksjon og lagt frem bevisene, og domstolene hadde krevd bevis for sin jurist-advokat-venns løgner, så hadde jeg ikke skullet betale det.

Jeg har vanskelig for å engang beskrive hvor dyp forrakt jeg har for disse juristenes uprofesjonalitet, og falne naturer, langt inn i de primitive, dyrenes lov, den sterkestes rett, har de «dyrets merke» med det.

En nasjon av løgnere, terrorister og mordere

Juristene utgjør en mafia, det kan bevises, bare prøv å få en jurist til å straffeforfølge en annen jurist, og se hva som skjer. Du må lete lenge for å finne noen, jeg tror ikke du finner noen som vil ta «kolleger». Juristene tjener ikke klienten, de tjener systemet. Mafia-systemet, å gjensidig tilrane sin stand penger de ikke har rett til.

DEEPSTATE Norway 1945-2023: From NAZI occupation to askeNAZI occupation
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Okkupasjonsmakthaverne liker selvfølgelig ikke meg, den eneste som sier imot dem i Norge. Likevel skal jeg ha denne gleden. De dømmer i domstolen. JEG dømmer utenfor domstolen, i offentligheten.

For en stakkarslig korrupt og gemen gjeng vi har i norsk rettsapparat. De gjør det fordi de har sin glede i uretten, ikke i sannheten og retten. De gjør det fordi de kan, fordi der ikke er noen konsekvenser for dem av å gjøre det. De beskytter hverandre. Hele veien. Alle vet det. Det bibelske premiss har jeg fått bevist til gangs, i de saker jeg har hatt for retten. Jeg holder disse dommere personlig ansvarlig for uretten de hele dagene nok sitter å bedriver, i okkupaskonsmakthavernes favør. Vi er under antikristen jødisk okkupasjonsmakt, og det er ingenting vi i vår nød kan gjøre annet ennå vende oss mot himmelen og Gud, og be om at Gud stanser dem hvor de skaper urett over hele verden, spesielt i Israel idag.

Høyesterettsdommerne synest å elske uretten og løgnene som vant i denne saken. DE kan administrere saker som dette, fordi de sitter i sine elfensbårn og gjør seg utilgjengelig og overopphøyet. De kan gjør hva de vil uten å måtte stå til ansvar for det, det vet de at der er ingen politisk, forvaltningsmssig instans som vil rokke ved deres «selvstendighet» til å bedrive så mye urett og faenskap som de vil. De skal jo være objektiv uansett hva jeg sier og skriver om dem, de fikk sin hevn da idag, en hevn som koster 310.000+, urettvist. Rent tyveri og bedrag, i regi av norsk domstol.

Skoghøy hadde rett: Høyesteretts Ragnhild Noer og Bergljot Webster beviser kjønnskvoteringens misere
https://www.riksavisen.no/skoghoy-hadde-rett-hoyesteretts-ragnhild-noer-og-bergljot-webster-beviser-kjonnskvoteringens-misere/

De to kjønnskvoterte der jeg skrev om i januar -23, undertegnet dommen mot meg i dag. «Hevnen er søt«, tenker de nok. Men hadde de vært proff hadde de ikke kunnet dra inn utenforliggende forhold, saker jeg skriver om, da skulle de forholde seg til sakens materielle faktum.

Jesus lokket dem i karma-fellen. Nå har jeg gjort det samme (Psalm 9:16). De tror at de blir beskyttet av den verdslige makten over seg, men de trenger å huske, å lære av historien, hvis ikke kan vi med all rett kalle dem idioter:

There is a price to pay for the Jews evils also

Derfor ber jeg offentlig om at Gud lar rettferdigheten skje fyldest. Gud vil stille dem til ansvar før eller siden, hvis ikke er vi ferdig som sivilisasjon, men jeg vet at Gud opererer i livene til oss mennesker. Av erfaring. Mange slags erfaringer. De tror alt kommer til å fortsette i all evighet at de kan gjøre all urett de vil, for evig, og de over dem vil ta dem unna og beskytte dem. Det er feil. Vi er i tiden det skal ende, «The Perfect Storm». Ingen steder i historien har jødenes urett, vold og forrakt for rettvishet og kjærlighet mellom mennesker få leve og gro, særlig lenge;

«Din Gud og din Jesus har ingen makt«, spotter de i sitt stille sinn.  «Vi er Herskerne, vi er Master Rasen, vi gjør som vi vil«, legger de til … «ingen Gud ser oss» (Psalms 10:11, 94:7, Isaiah 29:15)…. «ingen Gud finnes å hjelpe deg«. Vi får se. Ikke sant ? Jeg setter min litt mye mer til Gud enn korrupte dommere……(Job 22:12,13).

Jeg har fortalt at den siste sak jeg hadde i retten er 25 år siden, en barnesak, de ødela min datter der. Jeg skrev til jødinnene Gro Harlem Brundtland som var Statsminister da, og jødinnen Karin Stoltenberg som var ekspedisjonssjef i Barne- og Familiedepartementet. https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

De fant sin glede å lage lovene og dommene for å knuse familier, den kristne familieinstitusjonen, som min lille familie de fikk knuse. De koste seg nok lenge over det, siden det talmudiske instinkt er død og destruksjon av alt som er godt, sant og rett, sverger de til det motsatte, tikkun olam, siden de tjener Satan, Guds motstander. Omtrent som de elsker å bombe Palestinere i Midt Østen for å rydde området og arealet for det talmudiske Eretz Israel, Stor-Israel, og lager falsk flagg operasjoner i Israel for å få dårers sympati i verden til å gjøre det djevelskap de har planlagt lenge (som Utøya også var en slik).

Ikke lenge etter mistet Brundtland en sønn i selvmord, Karin Stoltenberg en datter til narko og tidlig død, og den korrupte tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad en tidlig død av kreft. Jeg håper han led lenge og vel. Jeg så «øye for øye, tann for tann» og at Gud gjenopprettet rettferdigheten. Min erfaring.

for nå

Om 2-3 måneder kommer jeg med en bok på engelsk om den saken, hvordan jødinnene ødela den kristne familieinstitusjonen, hvordan de gledet seg ved å «Myrde Kjærligheten» mellom mennesker, mest ved å bruke domstolen politisk, samt at verden må overhodet ikke bruke Jødene som eksempel på gode ansvarsfulle makthavere. Siden «Gud er kjærlighet» sier Bibelen, blir å «Myrde Gud» hver dag et stort pluss for satanistene. Tvertimot er alt de gjør alltid basert på løgn og bedrag. I boken ‘From Genesis to Revelation‘ bygget på kristne i Norge sin erfaring med deres 70 års okkupasjon av vårt land, som i Palestina hvor de også har 100% av makten,  er det ingen grunn til å stole på jødiske dommeres talmudiske rettsfølelser og rettsutførelse, den slags Sannhedrin som dømte den uskyldige Jesus Kristus er hva vi kan forvente. Rettvishet for jøder er definert av dem å være hva som tjener jøder best, talmudisk. Rettvishet for andre er ikke engang i deres egosentriske åndsløshet.

De har aldri vært istand til å styre noen nasjon, og hvor de kommer til makt så ynder de å korsfeste og myrde uskyldige som Jesus Kristus:

Kjønnskvoteringen hjelper jo overhodet ikke på, at det er de minst intelligente blant oss som liksom skal «dømme». «Dommen» vil gå ut på at de har ansatt en sekretær som er flink til å kopiere og lime inn et avvisningsbrev, begrunnelse får en aldri. Men dette her kan ikke begrunnes kun med kjønnskvoteringens miserer dessverre. Hadde det bare vært så enkelt. Denne gang er det kun fordi en tråkker jødene i norsk maktapparat på tærne. De liker ikke kritikere av sin urettvise talmudiske maktutøvelse, i John. 15:20 er <<<THEY>>> de samme på Jesus sin tid som i vår tid, sier setningen; Jødene.

De samme som fikk den uskyldige Kristus myrdet, er de samme som myrder kjærligheten og rettvisheten idag.

Den ene boken som kommer i høst handler om hvordan de talmudiske jødene planlegger i politikken å «myrde kjærligheten» mellom mennesker, og i domstolen setter Planen ut i livet, i vårt tilfelle mellom far og datter. Siden Gud er kjÆRLIGHET, sier Bibelen (1 John 4:7-8), så effektivt myrder de Gud, fortløpende, hver dag, året rundt, politisk eksterminering av sine fiender. Anmasse.

Den andre boken ‘From Genesis to Revelation‘ handler om hvorfor de gjør det; fordi de er i Satans tjeneste, Satans ormeyngel (Mat. 12:34), har Løgnen Far, sier Jesus i John. 8:44, og hvordan deres liv i urettens tjeneste skal ende iflg Åpenbaringen. Vi kjenner dem igjen på hvor mye de elsker løgnene og hater sannheten. «Jeg er Veien, Sannheten og Livet», sier Jesus. Derfor hater de alle Sannheter. Derfor foretrekker de LØGNENE. Deres liv i løgn, vold og urett fra 1. Mosebok til Åpenbaringen, hele tiden og alle ondskapene de får utført imellom alfa og omega.

Alle som tror på Bibelen og Gud, de må også tro på at Bibelen har rett når den sier kristne skal stole på at de skal en dag stå til ansvar for hva de gjør av urett og ondskap.

Domstolene i Norge er juristenes pengemaskin, det er et juridisk bedrageri å tilgodese og berike sine juristvenner i offentlig regi. De holder med og beskytter hverandre. Beriker hverandre. Jeg klør deg på ryggen nå, så klør du meg på ryggen siden en gang, lyder juristenes stollek. I en skikkelig domstol fikk jeg legge frem bevis for Bjørn Kristian Hove’s løgner, og han måtte stå skolerett og bevise sine løgner. Det fikk jeg aldri. Høyesterett skulle bare vurdere om vi fikk en god saksbehandling i lagmannsretten. DET klarte de ikke, de fant ikke en eneste liten mangel ved saksopplegget. Høyesterett finner ingen grunn til rette opp åpenbare løgner, skape rett eller hindre urett, etter TVL § 30-5.

Løgn og bedrag er kjempegreier i jødisk sannhedrin domstol, til mer urett og løgn, til bedre synest det (Joh. 8:44); «ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende sak, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves». Høyesterett finner det betydningsløst å hindre løgn og bedrag vinner en sak, for å statuer eksempel for ALLE saker i norsk domstol, eller som «andre hensyn». Nok av de hensyn om en vil. Det spørs på intensjonen til «øyet som ser», en ser det en vil se, eller ikke vil se….

De synest det er god saksbehandling, å ikke få medregnet de beviser for løgnene som er påberopt.

Jeg skulle ha Høyesterett til å vurdere om min anke var riktig saksbehandlet. En jordskiftedom, som udokumenterte løgner fikk medhold, og dokumenterte ble oversett, sett bort fra. Ekstrem korrupt opptreden av dommerne, både i lagmannsretten og Høyesterett. Forberedende dommer i M&R Jordskifterett Liv Røkkum Grimsmo sørget for å beskytte sin kollega, ved å sørge for at vi aldri fikk en ny ankesak med full bevisføring for åpen rett. Der sitter noen korrupte kolleger i et lukket rom og vurderer de sider av saken og de bevisene som de mener passer best for hvordan de kan være kollegial, mer enn å være ankeinstans, å se kritisk på hva deres kolleger har gjort:  Skriver hva de vil uten motforestillinger, og baserer sin dom KUN på det de finner på å dra frem i premissene, komplett 100% uten at jeg har sjanse til å svare på premissene. Der finnes ikke en eneste analyse av hva deres kolleger har gjort, de har bare stemplet alt godkjent.

Vår sak føyer seg bare inn i en lang rekke av saker til favør av jødene, og deres fienders disfavør, de er ikke ment å yte rettferd, de er ment å gjøre hva som er best for sin krets av okkupasjonsmakthavere, «Kretsen» var advokat og talmudiker Jens Christian Hauge (AP) sitt ord og beskrive dem, ikke mitt  ;

Lagmannsrett dommere anmeldt til politiet for økonomisk bedrageri m.v.
https://www.riksavisen.no/lagmannsrett-dommere-anmeldt-til-politiet-for-okonomisk-bedrageri-m-v/

De ivaretar sin dommerkollegas «ære», hun som startet det i jordskiftesaken ved å ta ad notam 17 løgner hennes venn jurist advokaten Hove som hun så ofte smilte så kjærlig til, fikk gjennomslag, UTEN dokumentasjon, hun idømte flere av de tomme løgnaktige påstandene som sannhet, det er dommer mafiaen sin fremste kompetanse, å ivareta hverandre, og sine medjurist venner. På det kjenner vi jødene, idag, som de alltid har vært, «Løgnens Barn», de elsker løgnene, favoriserer og velger seg løgnene (Joh. 8:44). På det kan vi gjenkjenne Jødene og skille dem fra oss Israelittene. Israelittene er et folk, ikke et FN-land. Den hvite rase er Israelittene. Og derfor opplever vi all urett som Bibelen advarer skal vederkveges oss av Jacob-Israels ætt, i endetiden; Jacobs Trøbbel.

Jesus sa vi skal kjenne dem fruktene, det stemmer det, løgn og urett er de flink til

M&R Jordskifteretts korrupte og urettvise dom basert på løgn og bedrag av Anne Kari Melbø i sak 18-187494RFA-JMORJORS / DOM I8.I87 49 4RFA.JMOR/JORS BARLINDHAUG av 07.11.22 bekreftet av hennes gode kolleger ved Frostating dommere Tormod Anders Sletten, Christoffer Eriksen og Toril Andersson for å redde hennes «ære» vet det samme og godkjenner det, at sakskostnader er idømt for forhold som ikke lenger er del av saken engang ved sakens avslutning, i sak KJENNELSE 23-073799ASK-FROS blir dermed rettskraftig i Høyesteretts avvisning i sak 23-126200SIV-HRET. Vi ba om full ny behandling av sakskostnadene, med full bevisføring og kontradiksjon, dette er hva vi fikk, dommere sier underforstått : «Vi kan gjøre så mye urett vi vil, ingen som kan stille oss til ansvar for det. Vi gjør som vi vil, ikke hva loven sier i TVL § 1 om «rettferdig rettssak», vi trenger ikke bry oss med lovene. Vår vilje er lov». Dette er altså etter jødiske Aleister Crowley og Anton LaVey (leder i Church of Satan), ren satanisme, dommerne er ikke noe bedre enn det, all ondskap de gjør i våre saker, gjør de uhjemlet – de har ikke rett til å velge løgnen fremfor sannheten, de har ingen hjemmel til å velge hva de vil som grunnpremiss for dom : «Do what thou wilt shall be the whole of the Law.» https://www.amazon.com/Do-What-Thou-Wilt-Aleister/dp/0312288972

De har fått holde på så lenge i fred med sin urett, at de tror de er over loven, men dommere som alle andre er ikke over straffeloven, og straffeforfølgelse for sine kriminelle forehavender. Dommere har altså en PLIKT å velge det mest sannsynlige, det dokumenterte, de kan ikke velge etter sitt forgodtbefinnende :

«Høyesterett tok utgangspunkt i de «alminnelige domstolskapte beviskravreglene» og sa at «[d]et alminnelige utgangspunktet i sivile saker er at domstolene skal bygge på det faktum som anses mest sannsynlig […]»
«I forarbeidene […] fremheves det at kvalifisert sannsynlighet kan bli krevd ut fra hensynet til bevissikring. Tvistemålsutvalget mente altså at det å fravike utgangspunktet om at det mest sannsynlige faktumet skal legges til grunn, krever en særlig begrunnelse».223»
Siste setning oppstiller et krav om særlig begrunnelse for å fravike de alminnelige utgangspunktene for sannsynlighetskravet.
HR-2016-2579-A (Selvmord).

—-

«Etter bevisvurderingen har dommeren en formening om hvor sannsynlig partenes faktumpåstander er. Ofte sitter dommeren igjen med en større eller mindre tvil om hvilke påstander som stemmer. Bevisbyrde- og beviskravreglene stiller da krav til sannsynligheten for å legge til grunn en påstand som sann.55»
55 Se Backer (2015) s. 306, Løvlie (2014) s. 323 og Skoghøy (2017) s. 912 med videre henvisning til Strandberg (2012) s. 361 flg. om hva som ligger i «sannsynlighet».

—-

Vi må finne ut rette straffebud å bruke i hver enkelt sak; Vi kan stevne domstoladministrasjonen for ikke å klare å tilby en domstol etter TVL. § 1 «forsvarlig, «rettferdig», «upartisk», kan bruke mot dem alt etter hva slags sak en har hensynsløs atferd (Strl. § 266 ), tjenestefeil (§171-172), misbruk av offentlig myndighet (§173) til fordel for deres venner og kolleger, OG grov uforstand i tjenesten etter tjenestemannsloven / statsansatteloven (kan da avsettes, se rettskilder under), Strl. § 164 «uhjemlet» ulovlig myndighetsutøving, har de tatt barna dine så terror (§§ 132, 132) og tortur i §§ 174 & 175, m.v. i tillegg, alle disse kan brukes som årsakssammenheng i erstatningsrett, hva de gjør mot oss, beviskravene er «liberal», slik som tullingene brukte beviskravene i erstatningen «Fetteren» i Tengs-saken ble påført.

2.12.2.1 Grov uforstand i tjenesten
«Både statsansatte og embetsmenn kan avskjediges når vedkommende har vist grov uforstand i tjenesten, jf. statsansatteloven § 26 bokstav a) og § 27 første ledd bokstav c). Bestemmelsene i statsansatteloven § 26 bokstav a) og § 27 første ledd bokstav c) omfatter både handlinger og unnlatelser av å oppfylle tjenesteplikter. Den uforstand som vises må kunne betegnes som grov. Man må legge en objektiv norm til grunn. Det er tilstrekkelig for avskjed at det foreligger en tjenestehandling fra den ansattes side som objektivt sett kan karakteriseres som grov uforstand, uavhengig av om uforstanden kan tilregnes vedkommende som skyld i strafferettslig henseende». –Statens personalhåndbok 2023 https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2023/KAPITTEL_2-12-2-1#KAPITTEL_2-12-2-1

 

§ 1 §  Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser? § 2 §  Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom § 3 §  Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt § 4 §  Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? § 5 § Per Einar Guthus fengslet for å tale imot de jødiske #Okkupasjonsmakthavernes interesser § 6 §  Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? § 7 §  Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl  § 8 §  ‘Guds Utvalgte Folk’ (Jødene) i Rogaland ved Ole Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling § 9 § Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt § 10 § Scandinavian Star: Hva politiet i Norge og Danmark nekter å etterforske § 11 § Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? § 12 §  Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? § 13 § Vi stjeler en vei: Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ? § 14 § Bærum kommune stjeler vei for jødiske Jan Herman Dante § 15 § Barrabas går fri (jødiske Gjermund Cappelen og hans jødiske finansiere), den uskyldige Eirik Jensen straffes i hans sted. § 16 §  Syndebukken ABB. Angrepet på Utøya. Dypstaten befester sin makt § 17 § Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker § 18 § Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land § 19 § Jurist og diplomat Synnøve Fjellbakk Taftø; Avslører den jødiske #Okkupasjonsmakten og lobotomeres § 20 § Jødene overtar norsk offshoreflåte § 21 § Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne § 22 § Oddmar Remøy; Lov om Psykisk Helsevern mot dissidenter § 23 § Rune L. Hansen innbragt av #Okkupasjonsmakthaverne: Sosialdemokratiets «Ariske» Idealer § 24 § Arnold Juklerød opponerte mot skjulte maktstrukturer § 25 § Elmer Solbergs kritiserer #Okkupasjonsmakthaverne og «behandles» av «psykisk helsevern» § 26 § Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge og #Okkupasjonsmakten nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv § 27 § Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater § 28 § Connie Eng: Djevelen ligger i Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil § 29 § Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg  §§§

Psalm 91:1-

PS 11.10.23 kl.13:00 Kan være tilfeldig men trenger ikke være det : Kl. 12:45 et par timer etter at jeg sendte denne artikkel til de ansvarlige for rettsordenen i nasjonen, inklusivt Høyesteretts ledelse, lyn og torden med en intensitet og dybde på tone som jeg aldri har hørt før på Sunnmøre, i to puljer. «Gud er sint», tenkte jeg da.  😁   …

«Guds Finger«. Jødene tror de eier verden etter Talmud, og Hersker i verden. De skal tidsnok finne ut at «Guds Hånd», – hånden som rugger voggen, i aller høyeste grad er over dem i makt, med Jesus Kristus som hans NK (Isaiah 9:6), som vi kaller det i marinen (nestkommanderende).

An Easter Hallelujah – 10 year old Cassandra Star & her sister Callahan

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring