De Lærde Eldre av Psions agenda

Levi Fragell og Gro Harlem Brundtland, er et storartet ateistisk radarpar i Human Etisk Forbund. Men med hvilken agenda? Der er håp for ateister, men er det håp for Levi Fragell? Levi Fragell har blitt litt oppdatert og har opppdaget at også muslimer har en guddom, han fant ut dette først i 2003. Fantastisk fremskritt i bevegelsen når det gjelder å bli litt mer konsekvent og konsistent.

Fragells korstog gjennom Human Etisk Forbund har jo i sin helhet vært dedikert kristendommen til nå (20-30 år). Bare en ting; den mosaiske guddom ser ut til å være fredet for deres vrede, den er vel ikke overtroisk den da….. Konsekvens og konsistens har vel aldri vært Levi Fragells sterke side uansett.

Vi tar oss den frihet å kalle Fragell en av De Lærde Eldre av Psion (bare et begrep jeg fant på for å dra oppmerksomhet, idet jeg vet at ulveflokken vil dras til byttet som om det var en mørnet kjøttklump), siden han sammen med en annen humanetiker Gro Harlem Brundtland har fått slik stor innflytelse at alle deres dogmer har fått lovs form etter hvert. GHB har vitterlig stempel og lønn fra FN for å være med i Eldsterådet. Ja, vitterlig betaler vi nok av våre skattepenger til dette systemet til å kjøpe henne denne posisjonen.

Dogmatisk inkonsistens

Hvorfor er Levi Fragell eller James Randi overhodet ikke opptatt av den mosaiske guddom som overtro og superstition? Jeg har søkt og søkt på internett, men i hele verden har jeg ikke funnet EN ENESTE skeptiker eller human etiker som er noe skeptisk til den mosaiske guddom? Mange skeptikere burde jo si at når Moses så G-d i en brennende busk, så hadde det klikket for Moses, men ingen sier det ??????

Men jeg synes Moses var den største leder jødene kunne ha fått på den tiden, idet de var et stammefolk med stor overtro, som trengte en sterk leder, omtrent som libyerne trenger Gadaffi idag. Det er altfor mange stammer som slåss mot hverandres overtro uten. Jeg støtter helt og fullt at jødiske Gadaffi får fortsette som leder i Libya. Jeg synes at vi burde holdt oss for gode til å bry oss med andre lands indre anliggender. Jeg vil si de er jødehatere de som prøver å ta ut Gadaffi nå. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er ren pur anti-semittisme fra vestens side. Libya er det best utviklede landet i Afrika, og innbyggerne hadde det mye bedre enn i for eksempel USA, hvor folk dør av sult på gatene.

Og her måtte jeg nesten sette mange spørsmålstegn, for dette forstår jeg ingenting av. Er ikke jødenes gud overtro? Hvorfor er ikke ateistenes og skeptikernes og humanistenes åndelige leder James Randi imot denne guddoms overtro og ‘superstition’?

Nylig hadde de sin åndelige leder på besøk, etter invitasjon av de samme. Ateist, humanist og skepsis lederen James Randi sier :

«Jeg herved tilkjennegjør min oppfatning at tanken om en gud er en grunnleggende overtro og at der er ingen bevis for eksistensen av noen gud (er). Videre, djevler, demoner, engler og helgener er myter, og det er ikke noe liv etter døden, ingen himmel eller helvete, paven er en farlig, hyklersk, middelalderske dinosaur, og Den hellige ånd er en tegneserie-bok karakter verdig latter og latterliggjøring. Jeg anklager den kristne gud for mord ved å tillate Holocaust til å finne sted-for ikke å snakke om «etnisk rensing» i dag blir utført av kristne i vår verden – og jeg fordømmer og bakvasker denne mytiske guddom for å oppmuntre rasistiske fordommer og stå bak fornedrelsen av kvinner. «- fra Skeptic magazine (1995 Vol.3 No.4 s.11)

Svaret er selvfølgelig at Levi Fragell bærer på sjelesår i forhold til kristendommen, og ikke til noe annet. Derav hans manglende objektivtet og konsekvente holdning med følgende inkonsistens. Er det samme for James Randi også? Personlig korstog mot noen som har såret ham i barndom eller ungdom? Hevnen er søt hva? Gjorde det godt å få ut hatet og vreden ovenfor de som ikke har erfart det samme som deg? De som ser lykkelige og kjærlighetsfulle ut, kanskje må du få dem til å føle samme elendighet som du selv føler – fremdeles, etter så lang tid? Hevnen er vitterlig søt, tenker du nok, nå skal de få igjen alle de som såret deg, eller hva?

Ifølge Humanist Manifesto I & II: Humanisme er «en filosofisk, religiøs, og et moralsk verdenssyn.»

Hvorfor de er snillere med den mosaiske guddoms overtro på YAHWE, som ikke er rammet av deres kritikk, kan kanskje delvis besvares også med at “Humanismens Far” og en av Skepsis bevegelsens grunnleggere Professor Paul Kurtz sannsynligvis er jødisk, og at det er derfor de er snillere med den mosaiske religions guddommer, og at de derfor ikke kaller dem overtro, men dette kan ikke forklare alt, for Skeptikere og humanister over hele verden tenker jo selv – og trenger ikke å følge sine ledere i ett og alt..
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kurtz

En kan bli forvirret av de forskjellige signaler de sender, ikke bare hva de gjør, men mest hva de IKKE gjør og mener. De er ikke konsekvent i sine dogmer. Hvorfor?

De Eldstes Råd

De er religiøse, den eneste forskjellen er at de er ateister, de vil ikke ha noen andre makter på jord, som noen Allmektig G-d, til å styre enn Gro Harlem Brundtland og hennes Learned Elders of PsionEldsterådet til FN (Mandela er en god gammel kommunist). Denne gruppen vil definere moralen, menneskeskapt relativ moral (situasjonsbasert moral og relative sannheter), uten innblanding av overtro eller allmektige guder, som i gamle dager myndighetene hadde sitt mandat fra…………heller ikke kulturelt opparbeidet kutyme…..

Hvor står disse menneskene på grasrotnivå i Humanetisk Forbund og Skepsis politisk vanligvis? Jeg spør fordi jeg observerer dette merkverdige fenomen at de aldri tar opp Lenin/Trotsky og bolsjevikene sine myrderier av 66 millioner kristne mennesker i USSR. Terje Emberlands Holocaust-senter ser ikke ut til å bry seg noe om all den forskningen jeg har hjulpet dem med i artikkelen ‘De Glemte Holocaust‘. Det er banebrytende forskning jeg har gjort. Ingen har som meg skrevet om dette, siden andre verdenkrig, men får jeg noen ros fra Holocaustsenteret for å ta opp spørsmålet og gjøre all denne forskning – som DE ER BETALT FOR Å GJØRE? Nei! Tvertimot.

Jeg har jo blitt kalt jødehater av deres bakkemannskap, andre blir kalt anti-semitter over en lav sko. Jeg tror ikke at både Dyrendal, Fragell, Emberland og Færseth og Even Gran er jøder, og dermed mest opptatt av sin egen religion, selv om jeg ikke kan vite deres motivasjoner. Jeg kan bare observere inkonsistens/inkonsekvens.

Hvorfor er de så opptatt av kun anti-semittisme mot jøder og ikke mot palestinere, som også er semitter??? Og hvorfor bryr de seg ikke om andre drepte i alle andre holocaust som jeg har beskrevet inngående? Er deres sympatier med ofrene selektiv? Hvorfor? Er ikke ethvert liv like mye verdt i henhold til Menneskerettskonvensjonen?

Didrik Søderlind har i mange år vært rådgiver i Human-Etisk Forbund, og i en artikkel i tidsskriftet Fri Tanke nr. 3/2004 skreiv han bl.a. følgende:

» I moderne tid har Karl Marx´materialistiske doktrine sørget for en sterk kobling mellom kommunisme og ateisme, og venstresiden (også kristensosialistene) har jo en lang tradisjon for opprør mot presteveldet. I tillegg hadde kommuniststatene ateisme som noe av en statsreligion. Sovjetunionen hadde sogar et «institutt for vitenskapelig ateisme» – omtrent på samme måte som Norge har et offentlig drevet menighetsfakultet.»

Jeg aner ugler i mosen. Ifølge Amsterdam Deklarasjonen – humanismens Grunnlov – så er der ingenting som skulle gjøre forskjell på de forskjellige religioners overtroer, så er dette bare Levi Fragells hevn her i Norge for et ødelagt liv i en dessverre for ham dysfunksjonell familie, og trenger alle religiøse familier være dysfunksjonelle fordi hans og eventuelt Gro Harlem Brundtlands familie var det?

Levi Fragell godter seg selvfølgelig godt over at Pastor Torp sin egen sønn har tatt avstand fra farens kristendom. Sønnen som er på morens side i en skilsmissesak opplever selvfølgelig at konfliktene eskaleres mellom foreldrene når slike tragiske ting skjer som at en pastor finner seg en yngre kone, og barn tar ofte parti for ene siden og imot den andre i slike situasjoner.

Lojalitetskonflikt. Og dette spiller selvfølgelig Levi Fragell på alt hva han kan nå for sin agenda. Alt som var galt rulles nå opp i en sosialpornografisk mediethriller til manges store tilfredstillelse, helt sikkert til Levi Fragell’s store tilfredstillelse også, idet dette tjener så godt hans egen agenda.

Det vil sikkert kunne behjelpes med å få frem mange ‘fortrengte minner’ fra en ung manns psyke og sinn for å tjene saken.

De fleste i Norges land tviler sikkert på at barn tar noen skade av å gå på søndagskolen og få høre at «Jesus elsker alle barna», mens Levi Fragell og hans ateistiske bakkemannskap nærmest legger opp til at det skal bli å regne som barnemishandling. Skulle ikke forundre meg at de får dette i lovs form etter hvert. De har jo fått alt de vil ha i lovs form av deres politiske medhjelpere til nå.

Deres endelige siste slag vil være vunnet med det over kristendommen. Det var slik det virket i USSR. Alexander Solshenitzyn forteller at menneskene satt i sine leiligheter, livredde for at de skulle høre jernhælene til Bolsjevikenes CHEKA i trappen som kom og skulle hente noen av familien. Omtrent som i Norge idag altså…..statsterror, folk holdes i sjakk med frykt og beven for myndighetenes institusjoner.

Hvem kaster den første sten?

Jeg tror ikke noen skal være for hovmodig. En ulykke og tragedier kan ramme de fleste. Gro Harlem Brundtlands sønn Jørgen skaut seg i ung alder, så at hun skal ha så mye ekspertise i andre folks barnoppdragelse er vel heller tvilsomt. Karin Stoltenbergs barn, en av de to andre som har stått bak denne fantastiske utviklingen vi påstås å være i (noen sier vesten har degenerert), ble jo narkoman, selv om en av de andre ble statsminister. Hvilket jeg også sikkert kunne blitt om jeg hadde vært av en annen klasse enn en vanlig arbeiderfamilie, idet slike poster ser ut til å gå i arv i enkelte familier. Demokrati?

Disse to kvinnelige frigjørere har ikke bare frigjort seg selv fra familiene og barna sine, men for hele Norge bevirket at foreldre ikke har tid for seg selv og sine barn, nøkkelbarn som de er, så det er jo ikke rart at elendigheten blant barn og ungdom har eskalert de siste sekler. Den eneste frigjøringen kvinner har oppnådd er frigjøringen av seg selv fra sine barn – til å bli statens barn. Kanonføde for deres agendaer.

Kan noen opplyse meg om alle i det skeptiske og humanistiske miljøet er kommunister/bolsjeviker, siden de ser ut til å ikke like å snakke om hva deres ateistiske åndsfrender gjorde der? Vi vet at Gro Harlem Brundtland er Human Etiker, og at hennes far Gudmund Harlem var kommunist/motdagist, men dette kan ikke utgjøre hele forklaringen, for der er andre elementer i denne forskning. Og selv GHB kan vel ikke indoktrinere ALLE «humanister» (i hermetegn fordi Jesus er den største humanist som har levd, hvilket jeg måler alle andres humanisme opp imot) og skeptikere til å være kritisk og skeptisk til kun de som hun mener de skal være skeptiske mot, for skepsis er vel en naturlig egenskap i mennesket, og dermed at en reagerer på all overtro, og tenker selv, eller ?

Prof. Alister McGrath of Oxford Univbersity makes this claim in his book The Twilight of Atheism, Doubleday, 2004. I responded to it at length in my essay «Atheism: Twilight or Dawn?» in The Future of Atheism, edited by Robert B. Stewart, Fortress Press, 2008. Below is a long quote from my essay (pp. 54-57).

According to McGrath’s analysis…atheism’s partnership with Marxism became a deal with the devil when communism, and hence atheism, became the established, and exclusive, ideology of repressive regimes:

«The appeal of atheism to generations lay in its offer of liberation. It promised to liberate the enslaved and exploited masses from their cruel oppression by the state and church. Yet wherever atheism became the establishment, it demonstrated a ruthlessness and lack of toleration that destroyed its credentials as a liberator. The Promethean liberator had turned nasty (McGrath, 2004b p. 234).»

Ateisme er et utviklingssteg

Ateisme er fravær i den sjel av noen åndelig Allmektig G-d. Hva er årsaken til ateismen? Sekulær humanismen er per definisjon ateistisk.

Etter min mening at de alle er sårede sjeler, som har utviklet seg til åndelige hevnere for sine sår i livet, som jeg selv var engang. I tre samfulle år var jeg psykisk overgrepet av en nidkjær fariseer i ungdomsskolen, pga at det eneste jeg gjorde var å spørre ham litt for vanskelige spørsmål om hans kristne praksis, og det gikk mange år med sjelesår og ‘sjeledød’ før jeg fant ut at han ikke var kristendommen, og kristendommen var ikke han.

Det er spesielt når fortellingen om den fortapte sønn gis en helt reell erfaring i livet. G-d er der for alle, og for meg var Jesus Kristus sin lære porten.

Rudolf Steiner beskriver hvordan egentlig ateisme er det nest siste steg i en åndelig utvikling, den mystiske død, sjelens død. Jeg og ateistene står ikke så langt ifra hverandre som det kan synest. At jeg røsker litt i deres dogmer får de tåle. Men vil de videre i sin naturlige åndelige evolusjon?

Nietzhe hadde det slik: «G-d er død«, sa han, og mente for seg personlig, og ikke nødvendigvis for alle andre. «Min G-d, min G-d, hvorfor har du forlatt meg«, sa Jesus – idet verdens ondskap omsluttet ham, og han også måtte ta et dypdykk inn i sjelens mørke natt.

Den korrupte kristendom er basert på dogmer og menneskelover, som et maktmiddel helt fra Keiser Konstantin, og er ikke basert på sjelelig erfaring. Den har bare godt av å bli revet ned av ateistene, alt falskt faller av seg selv før eller siden, også ateismen, og alt kommer til sin ende. «Alt har sin tid«, sier Salmenes Bok tror jeg det er.

Det er faktisk de som gjennomgår og står opp igjen, fra sjelens mørke natt, som er de reellt kristne i verden. Og mange ateister er ifølge Rudolf Steiners kristne esoteriske innvielsesprinsipper siste steg før deres oppvåkning skal skje, dessverre for mange tar denne sjelens mørke natt lenger enn den ideelt sett trengte å ta, men det er fordi samfunnets institusjoner ikke hadda noen hjelp å tilby på min tid, eller har noen institusjoner å hjelpe og veilede de åndelige pilgrimene på livets vei idag.

Ateister er sårede sjeler og sinn i sjelens mørke natt, men de er på siste nivå før åndelig oppvåkning, om de vil, ifølge Rudolf Steiner.

Men kanskje mange er fornøyd med sin elendighet og sin offerrolle? Evige martyrer? Staakkaars dem, plei dem som babyer så de ikke blir fornærmet, hele verden imot dem, må få litt spesiell oppmerksomhet og omsorg og spesialdealer, for kanskje å føle seg elsket….. Manges situasjon kan vel best lignes med at de liker seg så godt i sjelens mørke natt at de blir der av egen vilje, og derfor motsetter seg personlig og åndelig utvikling, men holder fast på de dogmer de har i den bevisststilstand de erfarer der de er. Evig hat og korstog er ikke noen værende tilstand. Må gjenfødsel til. Og ikke av en kvinne denne gang.

Lykke til, sier jeg til dem bare. Kristus er istand til å reise ENHVER utav hvilken som helst offerrolle eller martyrium de måtte befinne seg i.

Så enkelt er det.

Omvend dig! ellers kommer jeg snart over dig og vil stride mot dem med min munns sverd.
Johannes Åp. 2.16

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring