Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv

Sosialistenes 60 år gamle drøm om å stryke korset av flagget er ved sin fullbyrdelse.

Sosialistenes over 60 år gamle kamp om å fjerne kristendommen i Norge er snart fulllført? 1000 års tradisjon er ved sin avslutning, no når vi om 2 år skulle feire Grunnloverns 200 års-dag. Avstemming om Grunnlovens §2 på Stortinget om dette 21. mai i ÅR! Om en tid blir korset strøket av flagget, og det er bare sosialistpartienes blodrøde fane som er igjen, som de lovte det skulle bli for 60 år siden……

Nå skal hele Stortinget stemme (MÅ ha 2/3 flertall) at korset skal strykes av flagget den 21. Mai, ved endring av Grunnlovens § 2 hvor den kristne religion fra 1024 via 1814 (evangelisk-lutherske) til i dag ikke lenger skal være landets rådende religion. Prest Ludvig Nessa har lagt ut en preken med historien bak deres langsiktige plan på sin Youtube.

Nessa er intervjuet av Vårt Land her, hvilket er merkelig gitt Vårt Land har sterke Sosialist-Sionistiske sympatier. Ganske tverrpolitisk enighet ser det ut til å bli, hvilket viser at hele Stortinget består idag av sosialister, og vi har ikke et eneste konservativt borgerlig parti igjen i Norge. De kaller det demokrati, ved å tilby velgerne valget mellom pest og kolera. De har fått til dette, ved at det er kun de med ‘godkjent’ politisk syn som får bli nominert i politikken. Partikraturet er forøvrig ikke noe som er hjemlet i vår konstitusjon, det er noe de har skapt for å ødelegge den.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

De såkalte ‘kristne’ de holder en knapp på Jens foran Jesus. De er like kjøpt og betalt som resten av den røde horde på Stortinget som Nessa sier. Det har vært slik siden andre verdenskrig. Norge har ikke hatt noen kristenhet på aldri så lenge, de har hatt mange såkalte ‘kristne’ sionist-sosialister, som er i seng med den gjengen som står for dette… Noen få enkeltpersoner, ja, men i det store og hele, absolutt NEI!

Hvem er kristen i den Norske Kirke idag? Har vi hørt noen protester på dette? Bare en gjeng med forførte sosialist tullinger hele gjengen. Kristen er de ikke. Keiser Konstantin lurte dem godt i år 325, når han fikk de ‘kristne’ til å tjene seg framfor høyere makter….

At jeg har rett vil vi se av at det er ingen ‘kristen’-sionister som kommer til å protestere på dette, fordi sionismen er i senter for Marx og Lenins verdenssosialisme….. og Hitlers nasjonal sosialsme også, for den saks skyld. ‘Kristen’-sionistene kommer derfor til å få en sterk kognitiv dissonans, og deres sionistiske lojaliteter er mektigere og kraftigere i deres psyker enn Jesus og kristendommen er. De faller ned på den gale siden. Som de forsåvidt alltid har falt ned på gale siden i forhold til hva de utgir seg for å være.

«Vi skulle bygge det nye Jerusalem«, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrig til UiO’s studentavis Reflex (Waage), i verdenssosialismens nasjonalsosialistiske Israel. Nei, ateistene i Arbeiderpartiet har ikke blitt religiøs, det er den politiske religion, ideologi, de bekjenner seg til; Sionismen, sosialismens mening og mål; Sion, hvor denne politiske sosialistiske elite skal herske til evig tid, eie alle ressurser i verden, – alle andre skal være deres slaver. Siden kristensionistene er i senter for verdenssosialismens utbredelse, er det også tyst fra den kanten om kristendommens avvikling i Norge, idet kognitiv dissonans oppstår og lojaliteten til sionist-sosialismen sin kommende verdenshersker vant over Kvitekrist i kampen om deres lojalitet.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET !

Tro det eller ei, men det blir sikkert tverrpolitisk enighet om dette i Stortinget, hvilket viser at ALLE partiene på Stortinget er marxister (sosialister). Selv FrP Skolen skaper folkets tillitsmenn og -kvinner til det samme. De som ikke går i flokk de ekskluderes. Bilderberger Siv er ganske så enig med Bilderberger Jens og Bilderberg Erna i de store linjer.

Appell for det nasjonal sosialistiske Israel.

NYE § 2: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne».

Hva de kaller Menneskerettighetene’ er gudløs, et ‘humanistsk’ prestisjeprosjekt. Steg for steg. De er snart i mål, de har holdt på siden 1923. Jeg har tracet dem og gått i deres fotspor får å se modus operandi fra 1886 til d.d. Vi har utmerkede menneskerettigheter i vår egen Grunnlov, med en kristen overbygning til, tusen takk. De kan stikke sine ‘retter’ til å la kollektivets ‘humanistiske’ interesser gå foran de gudegitte individets interesser opp et sted solen aldri skinner 🙂

Grunnloven vår ivaretar INDIVIDET, ikke kollektivet. Tvertimot beskytter Grunnlovenn individet mot kollektivet, mot staten, og mot landsvikere. Det er Grunnlovens ånd. Grunnloven sier også at Høyesterett som egen selvstendig suveren og UAVHENGIG statsmakt skal se til at korrupte politikere ikke gjør forsøk på å innføre noen lover i dette landet som strider mot Grunnlovens ånd. Heri ligger forklaringen på at de fleste dommere i Norge ikke kan signere noen uavhengighetserklæring, idet de vet at de må være statstro, ikke sverge troskap og lojalitet til Folket og til rett og galt for folket, men kun rett og galt i forhold til politiske agenda. På grunn av denne politiske AVHENGIGHET mellom det som skulle være UAVHENGIGE statsmakter i henhold til Grunnloven, har derfor Høyesterett ALDRI prøvd en lov fra Stortinget om den er lovlig, dvs. om den er i Grunlovens ånd.

Den alltid like arrogante vestkantgutt og teologiprofessor Inge Lønning viser sin forrakt for konstitusjonen, lov og rett, og sier:

«At gyldigheten av lovvedtak kan prøves av domstolene,er sikker sedvane i Norge. At grunnlovsvedtak fattet av Stortinget skulle bli gjenstand for domstolsprøvning, er derimot en tanke som knapt kan ha krav på å bli tatt alvorlig.»
http://www.minervanett.no/​2011/05/18/​inge-l%C3%B8nnings-grunnlov​sendring/

Vi får se Lønning, vi får se…….

«Regjeringen understreker at den vil føre linjen om det “flerkulturelle samfunnet”, det ”fargerike felleskap” helt ut, men konsekvensene er at dermed undermineres den norske stat og hele vårt norske samfunn!», sier en annen kommentator.

Historiske realiteter

Etter andre verdenskrig ble kommunismen gjort sterke nok til å begynne å ta over svakere regjeringer. I 1945, ved Potsdam-konferansen mellom Truman, Churchill og Stalin var en stor del av Europa bare overlevert til Russland, og på den andre siden av verden, i kjølvannet av krigen med Japan, bidro til å feie bølgen av kommunisme i Kina.

Hva som er mye mindre kjent er at sionismens seier i andre verdenskrig – de allierte – bragte også sosialismen på et mye mer subltilt plan til vesten også, ved Stalin, Roosevelt/Eisenhower og Churchill. Ingen religion er sterkere i den jødiske sjel som hos Eisenhower (den svenske jøde), Roosevelt og delvis Churchill enn sosialismen, og dens utbredelse. Det var verdensosialisme ‘by design’ sin utbredelse det hele gikk på. Hele den kalde krigen var bare hegelisk dialektikk, som skulle forenes til slutt i en syntese; eiendomsfolket skulle få oppfylt sin egregores planer om at de skal få lov å legge hele verden under seg, som de tolker Gamle Testamentes løfter til «Løftenes Folk». Så av dette utleder vi at det var ikke bare Israel de mener å ha løfte på, men faktisk hele verden, selv om ‘hele verden’ var definert som områdene rundt Israel i de primitive tider hvor og når GT ble skrevet. Sionistene mener at løftene IKKE er oppfylt før dette er en realtitet gjeldende for hele verden.

Men hva med vårt løfte om vårt land?

Men Jesus sa vitterlig at det er de som er omskjært på hjertet som er del av løftet til Abraham idag (?).

Jesus sa også «Mitt Rike er ikke av denne verden«. Hans samtidige foretrakk derfor den politiske krigeren Barrabas. Jesus sitt Rike var et åndelig rike av Kjærlighet. Ikke et politisk rike med mord og drap. Sionistene har et stort ansvar, kjernesteinen rundt halsen synest å være dekkende utav Bibelen’s profetier. Og så fjernt er det fra de kristne trosforestillinger dette politiske riket de møysommelig bygger seg, at det er spott og spe for all kristendom.

Så fjernt de er fra Norsk kultur og Grunnlovsidealer, som kun trenger lovvverk for dette landets folk, og ikke for noe Verdensrike. De som står Kristus sitt åndelige Rike imot = Anti-Krist. Da, som nå.

Bibelen om multikulturalisme (den sosialistiske verdenslandsby)
http://www.riksavisen.no/?p=8885

MotDagisten (kommunistcelle i Norge) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok «Kommunisme og religion» fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Så vi ser at dette er et opplegg som har vært under utvikling i flere generasjoner. Obama, Clinton og Bush’ene har alle vært deres menn i USA. Der var i realiteten aldri noen andre valg å stemme på enn dem som er valgt av Marx/Lenin’s Internasjonale Sosialister. Dette vil utkrystallisere seg sterkere nå i tiden fremover. Spesielt i Arbeiderpartiet har dette vært tonen, men det er tverrpolitisk enighet om de store linjer i norsk politikk, som det har vært siden andre verdenskrig. De krangler stort sett bare om bagatellene, for å ha noe å gjøre. Avkristningen har pågått siden 1923, og den vil fortsette. Det er ikke alltid de som sier ‘Herre, Herre’, tjener den rette Herre, som Albert Pike er inne på.

«Lederen av folkets vilje avviker fra lederen ved Guds vilje i at førstnevnte er tvunget til å rydde veien for seg selv», – Leon Bronstein (Trotsky)
http://translate.google.no/translate?hl=no&langpair=en|no&u=http://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm

Det er ingen ikke-sosialistiske tradisjon for folkemord i Europa. Folkemord er sosialistiske politikk. Og likeledes desillusjonerte britiske journalisten FA Voigt, etter mange års observasjon, konkluderte med at «marxismen har ført til fascismen og nasjonalsosialismen.» [Unto Caesar (1939), 95 Page.]
I praksis en sosialistisk revolusjon er ingenting mer enn en målrettet destabilisering og etablering av uro, uenigheter og fiendskap, skapt for det formål å gi en mulighet til noen som ikke er i kraft for å komme til makten. Selve ideene om sosialisme gjøre nettopp det, ved å mate de laveste instinkter hos mennesket.
http://www.thinking-catholic-strategic-center.com/the-godless-left.html

«I utgangspunktet er nasjonalsosialismen og marxisme det samme.» – Adolph Hitler, 1941.

Han uttalte i 1939 til Hermann Rauschning at alle nasjonalsosialismen var basert på Marx. In a public speech in November 1941 Hitler declared that “basically, National Socialism and Marxism are the same.” [The Bulletin of International News, Royal Institute of International Affairs, XVIII, No. 5t, 269.] Goebels wrote in 1941 about how, after the Nazi victory, “real” Nazi Socialism would replace the Bolshevism in Russia. I en offentlig tale i november 1941 Hitler erklærte at «i utgangspunktet, nasjonalsosialisme og marxisme er det samme.» [The Bulletin of International News, Royal Institute of International Affairs, XVIII nr. 5t, 269.]
http://www.thinking-catholic-strategic-center.com/the-godless-left.html

Kriminell virksomhet

Hva de aller fleste ikke bryr seg om er at det er faktisk kriminelt og FORBUDT for lovgiverne å innføre lover som strider med Grunnlovens ånd, se Gr.l. § 112. Ingen bryr seg, det er det tragiske.

Jeg har ikke det store forhold til kirken og dens øvrigheter, men jeg setter pris på den norske kultur og vår tradisjon som har tjent oss godt i 1000 år, og om 1 1/2 år har den norske konstitusjon 200 års jubileum. Det er den eldste konstitusjon i Europa, en individorientert konstitusjon som skulle sikre oss mot overgrep fra makthavernes side, og den nest eldste konstitusjon i verden. Ingen stor debatt om destruksjonen og det kriminelle i gjøre endringer imot dens ånd (Gr.l. § 112), avisspaltene er helt tyste om saken.

Nå er det vel på tide å skille ut Hålogaland som nytt land. La det Stoltenbergske hedenske ateistiske riket klare seg selv.

Snart er det bare sosialistpartienes blodrøde fane som er igjen av det norske flagget, som de lovte det skulle bli for 60 år siden…… snart i mål, tror de, men Høyesterett har plikt etter samme Grunnlov å se til at ingen politikere lager lover som bryter med Grunnlovens ånd, om aldri så mye på Stortinget, se til at de ikke går utover sitt mandat. Grunnloven var til nettopp for å beskytte folket mot politikernes skjulte agendaer og deres globale strategier om sosialismen og ateismens utbredelse. Da vil vi også se om vi i virkeligheten har tre suverene uavhengige statsmakter, eller om det er bare et salig sosialistisk samrøre det hele.

Det som vil støtte denne stevning for å stanse sosialistenes og sionistenes avkristning av Norge ved sine kriminelle grunnlovsendringer, tar kontakt med undertegnede..

Relatert lesing

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

Hvorfor dommerforsikring er viktig
http://www.riksavisen.no/?p=9049

Oslo-drap og Albert Pike’s Verdensreligion
http://www.riksavisen.no/?p=7752

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.riksavisen.no/?p=8764
http://www.riksavisen.no/?p=8465

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Kristne, muslimer og jøder bør stå sammen mot sionismen
http://www.riksavisen.no/?p=8997

‘Lyset fra Norden’ i Midt-Østen spørsmålet
http://www.riksavisen.no/?p=720

Bibelen om multikulturalisme (den sosialistiske verdenslandsby)
http://www.riksavisen.no/?p=8885

Israel; verden har skapt sin demise
https://www.riksavisen.no/israel-verden-har-skapt-sin-demise/

Slå ring rundt Kong Harald
http://www.riksavisen.no/?p=8052

(det blir verre å demme opp når hans sønn Bilderberger og Oslo-jetset Håkon kommer til makten)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring