Stikkord: Grunnloven

Hvorfor dommerforsikring er viktig

Når samfunnene og faktisk hele verden går fra å være indiviorientert til å bli kollektivistisk som USSR og Nazi-Tyskland var så følger det med stor uro, og kan ende opp i ideologiske krigshandlinger, sterk motstand fra de individorienterte. Ingen bør bli forundret over dette. Det er nærmest en naturlov, det viser historien oss.

Norges Grunnlov endret av kuppmakerne

Hvordan et menneske stiller seg til moralske verdier, avhenger av grunninnstillingen til det enkelte menneske. Det finnes to (og bare to) slike grunnholdninger som individet bruker for å avgjøre hva det holder for Rett, det er frihetsprinsippene, som danner grunnlaget for allmenningssamfunnet og lydighetsprinsippene, som danner grunnlaget for eiendomssamfunnet. Allmenningssamfunnets rettsgrunnsetninger. 1. Den viktigste retten er retten til selv å […]

Grunnleggende nasjonale interesser

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 6. April 1991 En av Fremskrittspartiets få enere, stortingsrepresentant Fr. Ir. Gundersen, har gått ut med et krav om at EØS-avtalen må framlegges for folket i en folkeavstemning. Gundersen truer med at Frp vil stemme imot EØS-avtalen på Stortinget, dersom folkeavstemning ikke blir avholdt. Gundersens uttalelser har brakt Høyres påtroppende leder, Kaci […]

Grunnloven og statsråden

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen Torsdag 31. mai 1990 Før de hemmelige tjenester fikk full kontroll over norsk politikk, vedtok Stortinget følgende grunnlovsbestemmelse, som Grunnlovens prgf. 110: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.» Når man valgte ordlyden «lægge Forholdene til Rette», var […]

Den norske Grunnloven og EU

Av Jarl Hellesvik, Hammerfest (Mai-04) Forord Det hevdes at den norske grunnloven er Europas eldste forfatning . Uansett om dette nå er tilfelle eller ikke, så er spørsmålet om grunnlovens innhold meget sentral i forhold til spørsmålet om Norge skal bli medlem i EU eller ikke. Alle norske politikere vil før eller siden, bli tvunget til å forholde seg til […]

Hva vil det si å respektere og verne om vår Grunnlov?

(Debatt): Det er å følge Grunnlovens ånd og prinsipper, og å kunne forandre eller modifisere den etter den av Grunnlovens bestemte paragraf som omhandler dette emne, nemlig § 112. Det hevdes at vår Grunnlov er Europas eldste forfatning, men uansett alder er våre folkevalgte politikere tvunget til å forholde seg etter det Grunnloven bestemmer. Etter 430 år i union med […]

Grunnlovsendringer er ikke «inn» lenger

Det vises til avisoppslag i dagspressen: Etter at sentrale politikere i mange år har drevet et iherdig arbeide bak «kulissene» for å endre vår Grunnlov, ser det ut som de nå har fått full panikk og gjør hva som helst for at vi skal «selge» vårt Fedreland. Det er Jørgen Kossmo fra Valnesfjord som har sterke meninger sammen med C […]

Den Norske Grunnlov Av 1814

1. Den Norske Grunnloven er selve «forsikringsselskapet» til det Norske folk, ja for alle som er Norske statsborgere og bosatt i Norge. I Grunnloven ble folkets rettigheter nedfelt på en lettfattelig måte slik at menigmann ikke skulle ha problemer med og forstå innholdet. De tre»grunnpillarene»: Rett til utdanning, arbeid, og helsevern er nedfelt i Grunnloven som en garanti for et […]

– Grunnlovsstridig med norske soldater i EU-hær

– Det er i strid med Grunnloven å sende norske soldater til en EU-hær, sier jusprofessor Ståle Eskeland. Han håper at regjeringen nå ikke gjennomfører denne ordningen, men frykter at regjeringen har bestemt seg og at det er små muligheter for å få overprøvet avgjørelsen. Det er ikke ofte at et lands regjering fatter et vedtak som i ettertid kan […]

Voldtekt av Grunnloven

Brev fra tidligere diplomat og jurist i UD Synnøve Fjellbakk Taftø til Øyvind Aarsnes, Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap. Dette brevet viser at feiringen av 17. Mai bare er et «spill for galleriet». Kommentar fra Folkeaksjonen Mot EU: «Her ser dere hva slags politikere det norske folk har satt sin lit til før- og etter krigen.» Side 1 og side 2 av […]