Skriv ut Skriv ut

Den Nye Verdensordens Religion; Luciferisme

Var det virkelig nødvendig å skape all denne asken som Fugl Fønix skal reise seg fra?

Mysterieskolene ser på Lucifer – «Lysbringeren» – som gud som frigjorte menneskene fra fangenskapet under en tyrannisk og hevngjerrig G-d i Edens Hage. Ved hjelp av intellektet og kunnskap ble mennesket lovt at de skulle bli fri, og bli som guder selv, og kjenne forskjellen på godt og ondt om de bare gjorde som Løgnens far gjorde; spiste av det forbudte eplet.

Den tiden Lucifer rådet over menneskehetens åndsutvikling var det intellektets utvikling/innvikling som var fremtredende. Vår tid vil bevise at dette var en gal og løgnaktig forførelse, og at den har sviktet i alle dens forutsetninger, fordi den aldri vil bringe noe utopisk tusenårsrike av noe slag, overhodet ikke et med fred og kjærlighet. Intellektet har overhodet ikke lært mennesket forskjellen på rett og galt. Tvertimot. Det er andre fakulteter hos mennesket som skal til for å utvikle dette, og som kan ta inn Den Hellige Ånde. Døde bokstaver i gamle bøker blir verdiløs uten.

Den amerikanske ørnen er opprinnelig en Fugl Fønix.

 Både Lucifer og Ahriman vil for mysterieskolene vise seg å være en ‘dead end’ og vise for all verden at der er ingen annen G-d med all makt i verden enn Adams, Abrahams, Jacobs, Noah’s og Jesus’ G-d, og alle disse andre avguder har hatt den oppgave i det åndelige hierarki å være snublestener og ‘fristere’ for å prøve svake sjelers psyker og sjeler, for at det kan skrives en gang for alle i Akasha-kronikken – Livets Bok – hvilken svake sjeler de egentlig var, og at de ikke har noe sted i evighetens høyere åndelige riker å gjøre, hva vi kaller ‘himmelen’, for om Hr. Blank (Lenin), George Bush eller Barach Obama (Soetoro) for eksempel hadde sluppet inn i himmelen, så hadde det vært slutt på freden og kjærligheten der, for de som har utviklet de menneskelige fakulterer som innkluderer slikt.

De valgte, deres åndelige derFuerhrers gir rikdom og fremgang i verden, spiller på hovmod og stolthet, title og posisjoner, de valgte feil, og må betale den karmiske prisen for det, om de ikke ganske snart før døren stenges for muligheten, angrer og vender om fra sine synder, i navnet til den eneste Morgestjerne, det eneste Verdens Lys, den eneste med åndelig makt til å åpne himmelporten; Jesus Kristus.

2.9 «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten».
Paulus’ andre brev til tessalonikerne

The Phoenix in UN Security Chamber. A central feature of the Security Council Chamber is the oil canvas mural painted by the Norwegian artist Per Krogh. It depicts a phoenix rising from the ashes.

AGE OF DECEIT – Fallen Angels and the New World Order

London Olympics Closing Ceremony Sends Dark Message: Rise Of The Phoenix And The ‘Dark Knight’ aka Antichrist
http://anothervoicerev184.blogspot.no/2012/08/2012-london-olympics-closing-ceremony.html

Eye of the Phoenix – Secrets of the Dollar Bill: How America May Have Been Founded

http://youtu.be/o6Xd7hpzk0s

«Tom Horn, during a recent Red Ice Radio program, highlighted the very interesting detail that the Zohar talks about how a Moshiach (Messiah) will Declare himself in 2012. The year is 5773 in the Hebrew Calendar. Also, the «Sun God Child» Tammuz is the month of July in Arabic. Who is this «Sun King», messiah or anti-Christ (as some have argued)?»

http://redicecreations.com/article.php?id=18319

Denne boken anbefales for fordypning:

http://www.apollyonrising2012.com/

God vs Satan «Lucifer» The Final Battle

http://youtu.be/_66D8t187aE

Spread the love