Skriv ut Skriv ut

Den Store Globale Oppvarming Svindelen

The Great Global Warming Swindle:

Mange, som i denne filmen over, snakker om denne nye miljøbevissthet som den nye religionen. Det nye som skal forene oss. Det er Den Nye Verdenordenens religion. Det startet med vår egen Gro Harlem Brundtlands tese om ‘bærekraftig utvikling’. Alt hun har vært med på er vi skeptisk til, idet hun har tilknyting til og lyder internasjonale elitære nettverk, som har preget alt hun har gjort og gjør. Hun var aldri den norske manns- og kvinnes tillitskvinne. Hun jobbet for sine internasjonale nettverk. Overdrevne og sykelige ambisjoner kan veldig ofte bringe folk på avveie.

Og det er avslørende at det er blant de internasjonale krøsuser som har hatt størst ansvar for alskens miljømessige skandaler i sine forretninger, nå plutselig er blitt de ledende motstandere av det (?).

Å ta vare på kloden vår er en god ting, men ikke når det brukes til å innføre et verdensdiktatur, og elitært hegemoni som ikke er fornøyd med våre eksisterende religioner, men vil erstatte dem med en moderne religion, som i første og siste instans er mer for å fylle dette elitære nettverks kontoer med penger, på vår bekostning, og for å skremme vanlige folk til å gå med på alle deres løsninger for å skape dette verdenshegemoni av dem og deres disipler.  Et verdens diktatur er utkommet av hva de gjør.

‘Krigen mot Terror’  er at annet av slikt fryktbaserte verktøy de bruker for å ‘forene oss’ til å godta deres løsninger, for å innføre sitt hegemoni, og verdens diktatur. Samme folk som står bak det også.

La oss se på en som er utdannet i emnet global oppvarming og har studert på det sier:
«Så startet jeg å undersøke talene som ble gitt av politiske ledere som er mest taletrengte om grønne tema som Tony Blair, Angela Merkel, Arnie, Gordon Brown, Gorbachev etc. Det er som om de alle synger utav samme sett av noter. Jeg så også på skriftene til de mest skriveføre vitenskapsmenn som James Hansen, Stephen Scheinder og Michael Mann. Jeg var igjen forbauset over hvor mange ganger dei refererte til jorden som en følsom super-organisme kalt Gaia. Uansett … Jeg har forsket på masse mennesker og dokumenter.  Og så lurte jeg på om der var noen linker mellom disse menneskene, siden de hadde sånne likelydende ideologier.

Dermed oppdaget jeg at mange av dem tilhørte en gruppe som kalles ‘Club of Rome’. Nåværende medlemmer av denne ‘Klubb’ innkluderer Al Gore, Javier Solana, Bill Clinton, Mikhail Gorbachev, Tony Blair, Jimmy Carter, Stephen Scheider, Bill Gates, David Rockefeller, George Soros, Ted Turner og mange andre innflytelsesrike ledere. Enkelte ganger tenkte jeg at dette må være bare en vond drøm, men så når du leser hva de sier, med sine EGNE ord, og da ser du alt utfolder seg… Jeg er ikke en konspirasjons teoretiker men av og til,  stilt ovenfor overveldende bevismateriale, så må en bare akseptere at der er mer som foregår enn det som er innlysende.»

http://green-agenda.com/author.html

«Den vanligste fiende av menneskeheten er mennesket.
I letingen etter en ny fiende å forene oss, kom vi opp

med ideen at forurensning, trusselen om global oppvarming,
vann mangel, sult og dets like ville passe formålet.

Alle disse farer er forårsaket av menneskelig innblanding,
og det er bare gjennom endrede holdninger og atferd
de kan bli overvunnet.
Den virkelige fiende dermed, er menneskeheten selv

Club of Rome,
fornem miljø tenke-tank,
konsulenter for FN

http://green-agenda.com/index.html

Hvem er med i Club of Rome?

http://green-agenda.com/globalrevolution.html

Trinn Til Verdens Herredømme
1. Etabler IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change.
2. Rekrutter tvilsomme vitenskapsmenn og uintelligente celebriteter for din sak.
3. Identifiser noen komplett ukontrollerbare utslipp fra industrien som utgjør minimal risk for miljøet (CO2).
4. Finn frem til den lengste perioden i seneste historie som viser en kontinuerlig kjøle- eller varme trend, og så «tilskrive» trenden til CO2 for å skape frykt.
5. Skap «markedsløsninger» som lager et lite antall folk veldig, veldig rike (som deler med sine venner i den nye ‘religionen’).
6. Bak en kake 10 år senere for å feire din «suksess», selv om alle industrielle nasjoner som signerte Kyoto avtalen ikke klarte å innfri sine utslipps målsettinger.

http://www.express.co.uk/posts/view/35266/Global-warming-It-s-the-coldest-winter-in-decades

Noen bra filmer om temaet:

http://www.theglobalwarmingdebate.net/

Spread the love