Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh

Jarle Johansen har satt en spesiell mennesketype under sitt mikroskop; de med ‘Dyrets Merke’[/caption]

Først takk til John Færseth, havforsker Øivind Berg, Tor J. Næss og andre apologeter for menneskelig umoral og deres streben etter å etablere nihilstenes tidsalder hvor de ‘dyrets merkede’ skal ha all makt, for uten dem hadde jeg aldri kunnet observert og lært hva jeg beskriver. Takket være dem kan jeg utvikle mitt helt særegne, på verdensbasis, konsept om de med ‘Dyrets Merke’, som er nevnt i endetidsboken i Bibelen, om hva som skal skje i sivilisasjonens siste tider.

Som vi skal se, vil profetiene slå til 100%, OM en følger mitt konsept.

Denne gang skal faktisk John Færseth ha kudos for at han som en av de få jeg har sett, som faktisk har grepet konseptet i hva jeg holder på å beskrive, min helt særegne vinkling av profetiene om de med ‘Dyrets Merke’… Færseth sier at Johansen mener at «målet er å bringe menneskene ned på dyrestadiet for godt. » – og delvis resten hva han sier om meg har jeg belegg for.. at han og mange andre velger å være selektiv med historiereferatene i tråd med deres messias tilbedelse, får stå for deres egen regning..

Sitat fra en artikkel jeg jobber med som handler nettopp om dette:
«Verden bygger ikke opp menneskene. Verden bygger NED menneskene, til dyrenes nivå, impulsbaserte, aka ‘Dyrets Merke’. JJ 06.01.2014.

Prøv å kritisere eller delta politisk om noe som kan ta fra den røde horde alle deres primitive lavere kjødelige emosjoner, hindre dem i sin ‘livsutfoldelse’ og en er GARANTERT hatet for livstid av dem. De vil ikke sublimere, KUN få utløp. Åpenbaringens Fjerde Rytter er satt fri, vi skal se dem i fri utfoldelse for en tid, slik at menneskene kan lære å ta mer fornuftige valg, så vil satanistene får sin tid, og være på hugget mot alle siviliserte mennesker.

Hvor G-ds Orden er å bygge OPP, er satanisters orden å bygge NED, skape kaos og destruksjon. De jobber planmessig og skrittvis med en gradvis de-generering av samfunnet, med innfluering av alle de syv dødssynder som ‘normalt’, dets planlagte pervertering og endelige oppløsning.

En gang i fremtiden vil folk sitere dette, og huske at jeg sa dette, og vil forstå hva jeg mente med det, fordi de da vil ha opplevd de ‘dyrets merkede’ i fri dressur; eller som Albert Pike sa det; «Vi skal slippe løs nihilistene og ateistene«. De får sin tid med utløp for alle sine dyriske egenskaper… da går sivilisasjonen inn i sin skumringstid….

Med Human-Etisk Forbund som skyteskive
http://humanist.no/skyteskive.html

Det er variasjoner over samme tema som vanlig fra John Færseth fra OTO, samme kløktige skriveteknikk fra den røde horde av dagens form for CHEKA, for dem de vil henge ut…. støte ut av sitt ‘gode selskap’, aka de ‘dyrets merkedes’ selskap i samfunnet, for de er ikke fornøyd, ifølge Johannes sin Åpenbaring, uten TOTALT hegemoni. Å være outcast i et samfunn som domineres av satanister, pederaster, pornografer og for øvrig av folk med manglende kontroll over sitt følelsesliv, må anses å være en ære 🙂

Jeg lurer på om John Færseth henviser til jødiske Henry Makow som mistet begge sine besteforeldre i det nasjonal-sosialistiske holocaust som ‘de mørkeste krokene av internettet» (?)…..

Makow mener de som Færseth er mest opptatt av å være apologet for er beslektet:

Færseth; «Om man skal tro stemmene fra de mørkeste krokene på internett, er organisasjonen ikke bare infiltrert, men langt på vei overtatt av pedofile, jødelakeier og satanister. »

HVIS John Færseth er satanist, så skal en snu opp ned hva han sier, forstå det i den motsatte betydning, da vil en være nærme sannheten.

http://henrymakow.com/2014/01/Jews-dominate-sweep-of-pedophiles%20.html

Noen av oss tilber Jesus som Messias, andre tilber jøder som verdens kollektive messiaser:

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

De verdslige trenger verdslige messiaser. Noen å se opp til som er deres forbilder. Men det finnes KUN ETT offerlam som døde for verdens menneskers synder og skrøpeligheter, navnet er Jesus Kristus. Noen vil alltid ønske å ta hans plass.

Gramsci2

En av mine klassikere på området. Tittel kunne like gjerne vært «Fra menneske til pattedyr (primat)» (som Færseth godt kunne lenket til).

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Livet blir mye enklere når en forstår at ALT som verden og de verdslige karnalske står for det er en anti-moralsk, en anti-fred, er anti-kjærlighets, anti-helse politiske ideologier, som vil dra de tidligere opprinnelige gode frie ånder som menneskene en gang var, ned i søla sammen med seg, om en ikke passer nøye på hva en skal la seg innfluere og påvirkes av…..

http://www.youtube.com/watch?v=ACTOObENSfE

Dra til helvete John Færseth, blir ikke skremt av din ondskapsfulle retorikk. CHEKA metoder får meg heller ikke til å skrifte mening, eller tie… jeg skal være på dere som en klegg…

Se frem til min neste artikkel om de ‘dyrets merkede’ hvor du, Øivind Bergh og flere skal få en fremtredende plass, som apologeter for satanisme og de ‘dyrets merkedes’ talsmenn dere er, i strid med all sømmelighet, dannelse, åndelige verdier og god moral…

Her gis det ikke ved dørene til satanister 🙂

“I Won’t Back Down” by Tom Petty

Well I won’t back down, no I won’t back down
You could stand me up at the gates of hell
But I won’t back down

Gonna stand my ground, won’t be turned around
And I’ll keep this world from draggin’ me down
Gonna stand my ground and I won’t back down

Chorus
Hey baby, there ain’t no easy way out
Hey I will stand my ground
And I won’t back down

Well I know what’s right, I got just one life
In a world that keeps on pushin’ me around
But I’ll stand my ground and I won’t back down

Hey baby there ain’t no easy way out
Hey I will stand my ground
And I won’t back down

Relatert

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling

http://www.riksavisen.no/?p=11344

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

13 Kommentarer

 1. Pingback: Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum – Riksavisen

 2. Pingback: Øivind Bergh, primatenes og de karnalskes førstemann i Norge. | Riksavisen

 3. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 4. Pingback: John Færseth satanifiserer samfunnet vårt med barnesex-evangelium

 5. Pingback: Hell is Real, I’ve Been There

 6. Pingback: Øyvind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse

 7. Pingback: Mentalt forstyrrede Øyvind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke

 8. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 9. Undermåleren Hans Petter Nenseth fra Human Etisk Forbunf miljøet driver sitatfusk og er en bevisst ondskapsfull hatretoriker, som må være selektiv med hva han siterer for å skape de rette bilder hos leseren om meg og andre…

  Han kaller min riksavis (‘blogg’?) for «mørkeblåbrune». Brunt er tradisjonelt forbundet med nazisme, altså nasjonal-sosialisme, og han sier at hele tråden er gjengitt.. OBS. Her var sitatet han glemte gitt, hva jeg mener om Hitler og andre undermennesker av den røde horde….

  http://smakenavtull.wordpress.com/2014/01/08/oss-venner-imellom/

  Han fortsetter med sine løgner (den fremtredende karakteregenskap blant satanister); «I denne sammenheng anbefaler jeg følgende ytring av Nita Sweeneys nære venn Jarle Johansens artikkel om hvordan rasebedraget til jødene ble avslørt.»

  Han kunne jo lært seg å lese før han deltar i samfunnets diskurs med slik glød. Forfatteren er Texe Marrs…

  Kronidioten fra Bergen Øyvind Bergh gir selvfølgelig sitt besyv med…, her klapper de hverandre på ryggen for vel utført satanisme (forførelser med løgn og bedrag, og spre løgner om sin neste) 🙂

  Hehe. Ja jeg er visst så mye rart… ‘jødehater’ og ‘anti-semitt’ er det verste kallenavn i deres repertoar, hvilket var forbundet med dødsstraff under Lenin. Jeg anser det som en ære. Alt som Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) var for, er jeg imot, av prinsipp.

  Ordtak: «Det er ikke hvordan man har det, men hvordan en tar det»

  Jeg koser meg over at jeg har en del i å medskape dette (den kosefreden de ser for seg når deres politiske ideologi kommunismen blir verdensomfattende; Nye Verdensorden):

  «I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. For jeg er kommet for å sette splid mellem en mann og hans far, og mellem en datter og hennes mor, og mellem en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. »
  Matt 10:34-36

  OG mellom satanister og kristne, vil jeg legge til.
  OG ‘sverdet’ er G-ds Ord, hvilket er Bibelen, sier Paulus. Derfor dunker jeg bibelvers i hodet på dem hele tiden, og det gjør dem avsindig av raseri

  http://www.omvendt.org/article.php?id=106

 10. Jeg forstår overhodet ikke hvordan noen kan ta John Færseth og andre innen hans ekstremistiske miljø alvorlig når han beskylder Trude Helen Hole for å bedrive ‘svertekampanje’ i siste bladet av Humanist, hvor også jeg er inkludert..

  Ingen er så god som John Færseth selv til akkurat det som har med svertekampanjer å gjøre, og med sitatfusk:

  John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
  http://www.riksavisen.no/?p=11344

  Løsningen på den patologiske paranoia er som følger:

  Projisering og/eller overføringer er en diagnose og et problem som kan være latent:

  I alternativbevegelsens på åtti- og nittitallet tallet, så var det overveldende fokus på å ‘trekke tilbake sine projiseringer’.. det var det viktigste for den personlige utvikling… kanskje det bør få sin renessanse innen HEF miljøet….og blant ateistene?

  Det er en eldgammel psykologisk mekanisme blant ‘herretenkerne’ at for å føle seg overlegen, må de fri seg selv fra skyldfølelser og skamfølelser over sin egen utilstrekkelighet først:

  «Projisering betyr å overføre sine egne problemer til andre. Dette kommer ofte av negative tanker som skyldfølelse, og for å beskytte oss selv overfører vi ansvaret til andre.»

  https://wiki.rogfk.no/groups/psykologi1/wiki/d6fea/Projisering.html

  ——-
  «(Avsnitt1):Projisering. Innen psykologien brukes begrepet om en forsvarsmekanisme hvor en person for å beskytte eget selvbilde tilskriver (projiserer) egne uakseptable følelser eller konflikter (f.eks. aggresjon) til en annen person. Projeksjon er en sentral mekanisme ved paranoid psykose. (Avsnitt 2): Projektiv identifisering, betegnelse som er mye brukt innen psykodynamisk psykiatri for å beskrive det fenomen at noen personer kombinerer projeksjon med atferd og væremåte som gjør at en annen person (mottager) ubevisst dirigeres inn i en posisjon eller væremåte hvor han nærmest manipuleres til i en viss grad å oppføre seg som om projeksjonene var korrekte. Personen som bruker projektiv identifisering, får på denne måten både plassert (de oftest negative eller onde) egenskapene bort fra seg selv, samtidig som han tilsynelatende har grunn til å spille disse sidene ut («rettferdiggjøre» dem) i form av negative reaksjoner mot mottageren. Projektiv identifisering synes særlig å forekomme hos personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser.»

  http://sml.snl.no/projisering

  ——–

  Hva jeg har oppdaget mest med deres miljø, er at dere projiserer alle deres skavanker og psykiske problemer noe HELT enormt på alle andre.. aldri noe galt med dere selv… og hvor DERES egne svertekampanjer /’som er grundig dokumentert’) er ‘hvite som sne’…
  Dere ser rett og slett ikke at hvor en finger peker på andre, så peker 4 fingre tilbake på dem selv…

  Hvis en vrir deres utsagn 180 grader rundt, så stemmer ALT.

  «Den kliniske betydningen av begrepet gjelder mennesker som legger sin egen deltagelse (som oftest i negativ forstand) i noe over på en annen – med andre ord bebreider andre for ting for det han selv har gjort. Ofte har individet en forestilling om seg selv som «perfekt» eller uangripelig i forhold til kritikk eller negative handlinger. Dette trenger dog ikke være objektivt negative referanser, men sikter mer på hva det enkelte individet refererer til som negativt/dårlig/uheldig i referanse med sin egen person.»

  «Overdreven selvhevdelse er sykelig og betegnes i ekstreme tilfelle som psykopati.»

  http://no.wikipedia.org/wiki/Projisering_(psykologi)

  «During the leadership of General Secretary Leonid Brezhnev, psychiatry was used as a tool to eliminate political opponents («dissidents») who openly expressed beliefs that contradicted official dogma.[2] The term «philosophical intoxication» was widely used to diagnose mental disorders in cases where people disagreed with leaders and criticized them using the writings of Karl Marx, Friedrich Engels, and Vladimir Lenin.[3]
  Religious faith was determined to be a form of mental illness that needed to be cured.[5] Formerly highly classified government documents published after the dissolution of the Soviet Union demonstrate that the authorities used psychiatry as a tool to suppress dissent.[6]»
  http://en.wikipedia.org/wiki/Political_abuse_of_psychiatry_in_the_Soviet_Union

  Masseproduserte meninger

  .
  Folk som er masseproduserte memtalt, utsatt som de er for «paedology»,- kollektivt sett, vil nok før eller siden bryte fri, da vil de nok komme på kant med majoriteten som mener de selv er frisk 🙂

  Vesten er i dag på vei inn i det som folk i Russland nettopp er iferd med å leges for, en massepsykose, skapt ved hjelp av «paedology», som ledd i politisk virksoimhet..

  [Child psychoanalysis and child psychiatry in Russia, from Lenin to the present day].
  «Russian child psychiatry and psychoanalysis painfully recover after being brought under the subjection of «»paedology», a synthetic so-called science, and enslaved to the utopian Soviet expectation of building a «new man» in 1920-1930. Later on, in 1940-1980, under the precarious shelter of Soviet social work, they could indulge in the psychodynamic viewpoint. Liberated in 1985-1991, Russian child psychiatry and psychoanalysis take up again with Western science to answer the urgent demand for care for the psychic sufferings of young Russians.»
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21598558

 11. Min siste kommentar til ‘lakselusprofessor’ og havforsker Øyvind Bergh på Gunnar Stavrum sin blogg, Bergh som mener Trude Helen Hole ikke skal ha den ytringsfrihet han selv påberoper seg..

  Psykopater sier aldri unnskyld – Isfjell-analogien
  «Om alt over mislykkes, vi de på et industrielt nivå kjøre en – koste hva det koste vil – HØYST PERSONLIG svertekampanje mot deg, slik at du ender opp med å måtte forsvare din egen menneskelighet mens de stormer videre med å være «klok» og skape mer konstruert hysteri.»
  http://kilden.info/psykopater-sier-aldri-unnskyld-isfjell-analogien/

 12. Nettavisen slettet min oppfølger til Øyvind Berghs tirade (?), jeg sa:

  «Stå på du Øyvind. La meg gjerne provosere deg til å vise deg og din og dine forbundsfellers ideologis sanne ansikt og natur… Jeg trenger ikke analysere dine utsagn for folk. Det klarer de godt selv.»

  I en annen sa jeg bare at jeg håpet Stavrum også tittet på Bergh’s ‘dannethet i dette kommentarfelt. Den ble også slettet (?).

  http://stavrum.blogg.no/1388993749_sex_lgn_og_ytringsfri.html?fb_comment_id=fbc_240359516131392_743658_240367359463941#f102a04974fe8e

 13. Det er for øvrig helt normalt at satanisk inspirerte mennesker blir ilsinte og spyr eder og grønn galle når de blir avslørt…

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.