Dyrets Merkede; Vaksinert, tanketom og uten egen vilje

Det begynner å kunne avleses en betydning av de med Dyrets Merke nå, ganske tydelig faktisk. De som tror på og hører på alt som deres korrupte lederskap går inn for. De løper og ‘vaksinerer’ seg, er livredd for ‘klimaendringer’, og opererer gjerne inn en chip om de så blir fortalt – kort sagt alt de blir bedt om gjør de – så snart noen av deres ledere med IQ under skostørrelsen til en velvoksen toåring ber dem om det.

Disse menneskene er uten muligheter til å velge å følge Guds Vilje, fordi de faktisk ikke han noen egen vilje. De idoliserer sine ledere uten å tenke selv, spesielt de jødiske ledere tilber de fleste, det har vært massiv hjernevask for å opphøye jødiske personer som ledere for den sataniske antiKristne verden som er under oppbygging. De har dermed overgitt sin vilje i hendene til Konger, Statsministre og Presidenter, der alle er blitt av Ett Sinn, kopier av hverandre (Rev. 17:13). De ble skapt av Gud som originaler, dør alle som kopier av hverandre; herd–gruppe-driften.

Hvis det ikke er noen endelig plass for sivil ulydighet, så har regjeringen blitt gjort autonom, og som sådan har den blitt satt i stedet for den levende Gud.” ― Francis August Schaeffer

Dette ba jeg om. Gud gav meg det. Jeg ba alltid; Kjære Gud, la meg være meg – jeg vil ikke ligne på alle andre. Derfor har jeg aldri vært «kjedelig». 🙂 Der finnes ikke et menneske i verden, ingen barbarisk jøde ved makten i Norge og verden, som kan ta fra meg den åndelig og mentale frihet jeg har i Kristus. Jeg sier det jeg vil. De kan drepe meg, ja, men de kan ikke true min frihet. Den har jeg tatt i besittelse, den er min.

https://www.riksavisen.no/the-concept-of-freedom-in-spiritual-terms/

Jeg har hatt mine «moments in time«, jeg er fornøyd. Jeg var en lukket og ute av stand til å utrykke meg – mobbing, smerte, langt inn i voksen alder. Inntil mirakler skjer, når en er helt bunnen, lenger ned kan en ikke komme og overleve det – våre personlige Golgataer: Gud har hedret meg; det finnes ikke ett eneste annet menneske i verden som skriver hva jeg skriver. Skal en ikke tro på den evige oppstandelsen når en har opplevd den? Nå er det payback time, Pakten. Vi får alle hva vi aspirerer mot, de med Dyrets Merke også:

Dana Winner – One Moment In Time live

Et veldig lite mindretall er ‘våkne’. Alle andre er helt likgyldig til hva som skjer. Enhver autoritet kan sette en ring i nesen på dem og lede dem hvor en vil. Leser de noe i media er det sant. Alt annet er usant for dem.

«Jeg er deres gode hyrde«, sier Jesus. Men de vil ikke ha den «gode Hyrde», vil ikke ha noen god gjeter (?). Da får de det motsatte. De vil ha noen som gjeter seg til enhver pervers seksuell og useksuell synd du kan tenke deg. «Sa Gud virkelig det«, lokket Slangen i Paradiset. Da får de jødene. Dette er fryktelige mennesker slike som er totalt hjernevaskede Tom Henning Slethei (FrP), Ordfører i Sola, som vi ser det. Disse har potensialet til å bli nazi, Heil Hitler typen, uansett hva slags leder som er over dem i rank vil de ly og utføre ordre, ingen egen vurderingsevne. Den stakkars ordfører er det veldig synd i. Han har Dyrets Merke, som en sau, eller heller som en okse som enhver leder over ham, kan sette en ring i nesen til og lede ham akkurat der de vil. Han vil faktisk slikke hånden til den leder, mer eller mindre ondskapsfulle korrupte «gjeter» som leier han i ringen i nesa.’

Dr. David Martin – Follow the Patents, Then You Will Understand Covid
https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-covid.html

Aldous Huxley “Det vil komme, i neste generasjon eller så, en farmakologisk metode for å få folk til å elske sin slaveri, og produsere diktatur uten tårer, så å si, produsere en slags smertefri konsentrasjonsleir for hele samfunn, slik at folk faktisk får friheter tatt fra dem, men vil heller nyte det, fordi de vil bli distrahert fra ethvert ønske om å gjøre opprør ved propaganda eller hjernevasking, eller hjernevask forsterket av farmakologiske metoder. Og dette ser ut til å være den endelige revolusjonen.

askeNazi Klaus Schwab: Ekstrem kontroll over menneskeheten

Hva var det egenlig som skjedde at landets myndigheter sluttet å jobbe for oss, men for noen andre ; Great Reset, Nye Verdensorden.. Quo bono, hvem har mest nytte av Great Reset, Nye Verdensorden ? Det pågår en ekstrem pengeoverføring til de som profitterer på Covid-hoax og Klima-religion for tiden… systemet ligner mistenkelig på slaveri, forkledt som noe annet… Rev. 17:13, alle Regjeringer sin vilje til det talmudiske Babylonske Dyret; Det Jødiske Verdensrike, The Great Reset til askeNaziene Klaus Schwab og Bill Gates. De følger bjellesauen, samme hvilken ufrihet eller skjebne bjellesauen leder dem i.

Dette er altså «frelserne» 90% av menneskene velger seg istedenfor Jesus Kristus; … — … — …

Hvorfor overfører norske ledere alle landets penger til dem for klimahoax og covidscam ?

De fleste mennesker er Medsammensvorne sier jeg… de tjener sine Nimroder med stort engasjement. Kanskje noen synest vi kristne er strenge mennesker, umenneskelige på mange måter, men for oss er det personlige ansvar sterkt forbundet med frihet til å velge. Som doktoren her sier: «Når en mann kaster seg utfor klippene, er Gud forpliktet til å stoppe tyngdelovene? For å forhindre at han dør av det? Alle med hjerne hadde nok tid til å undersøke svindelen og se at den var falsk. Som kristne er vi forpliktet til å teste alt for å se om det er sant eller ikke, og bare holde fast ved det som er godt «.

Med det han sier henviser han til 1 Thessalonians 5:21

Det som kjennetegnet verdens beste nasjoner gjennom tidene, begge kristne, var at både Norge og USA de satte strenge rammer for makten, og faktisk straff for formyndere og politikere som gikk utover sine mandat. Våre hjem var vår borg, vi kunne fritt skyte enhver som truet det, vår frihet var ukrenkelig til å si og mene hva vi ville, vi gjorde den næring vi ville. Landet blomstret under det systemet. Borgernes kreativitet i frihet blomstret. Vi som fremdeles lever i den ånd, for oss er det et forferdelig samfunn som utkrystaliseres nå.

Sweet Land of Liberty, Of Thee I Sing
«Betingelsen som Gud har gitt mennesket frihet på, er evig årvåkenhet»
“The condition upon which God hath given liberty to man is eternal vigilance”

John Philpot Curran, July 10, 1790

Jesus sin kamp gikk mot Herodes av de jødiske Edomittene, fariseere og sataniske rabbier ala Kaifas, brutale barbarer, de sataniske ledere av Egypt, Babylon, Assyria, Rommerriket, det har vært en rekke av dem, hvor jøder hersker og andre slaver, – alle disse slavetillværelser var Jesus sin plan å fri mennesker fra, og det gjorde han. Utsatte jødenes nye slaveverden Nye Verdensorden i 2000 år.

De Jødiske askeNazi Verdensherskere

Våre forfedre tok denne kampen, og vant friheten. Den vant de med å ta bort all innflytelse til jøder og jesuitter, faktisk forby dem å oppholde seg her i landet. Vår nasjon var protestantisk 500 år før Martin Luther. Denne generasjon sløset den bort. Kanskje fortjener de ikke mer eller bedre. Dagens generasjon synest å ikke ha noen større aspirasjoner, tryggheten i gruppen går foran friheten for dem som individer. Dessverre. Guds eksempelnasjoner; Norge og USA kan synest tapt for sivilisasjon og kristenhet, men det kan tenkes Gud har et mirakel på lur, men det vil sitte langt inne. Først må folk velge hva de vil, omvender de seg, så vil Gud lege landet (2 Chronicles 7:14).

Filmen «12 Monkeys» fra 1996. Om et virus som handler mindre om virus men alt om å lære å følge ordre

«[Satanist] Aleister Crowley died aged 72 on December 1st,1947. 72 years later on the same day was when the first patient was diagnosed with the Coronavirus December 1st, 2019. « Med alle løgnene som er rådende om dagene, covidhoax og klimareligion bare toppen, så er det ingen tvil om at Satan er sluppet løs for en tid, ref. Åp. / Rev. 12:9, 20:7.

Jeg tror nok ikke vi kommer forbi ‘Les Misérables’ scenario denne gangen heller. Hvis menneskene ikke bryr seg nok om friheten til å slåss for den, hvordan skal Gud tolke det da; At de ikke vil ha friheten i Kristus, bare slaveri i og under Jødene ? Dessverre. Kristne skal kjempe med åndens våpen, Guds Ord, sier Paulus, det er våre våpen. Det skal vi bruke. Jesus vant over dem for 2000 år siden, de er allerede beseieret. Vi vil få hjelp, men vi må holde fortet til han kommer igjen i hjertene og sinnene til tilstrekkelig mengde mennesker, nok til kritisk masse å snu verdensutviklingen som skrus inn i mørkets og ondskapens høydepunkt.

Kast de talmudiske askeNazi jødene utav styringen og ledelsen av vårt land, kast dem ut av landet, etter Grunnloven av 1814, og alle våre problemer vil forsvinne som dugg for solen. Da kan vi begynne å styre selv, etter kristne prinsipper, som vi hadde det i 1000 år: https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/. Jøder og Kristus går bare ikke ilag. Evige fiender, inntil jøden omvender seg, eller dør i sin synd.

Do you hear the people sing?
Singing the songs of angry men?
It is the music of the people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes!

Les Misérables | Do You Hear the People Sing?

Spread the love - Sharing is caring