Kristensionistiske satanister i Vårt Land går bananas

Satanistene (de som lyver og bedrar, og lyder Løgnens Far) i Vårt Land etter påtrykk av Satans Synagoge (Åp. 2.9 og 3.9) går bananas idag.. med sine beskyldninger om antisemittisme og jødehat.

Var Jesus jødehater og antisemitt fordi han motsatte seg at de skulle urettmessig myrde ham? At de ved løgner og bedrag skulle forføre fotfolket til å få fullbyrdet dette? Eller var det de som var anti-Krister med dette, og han ikke skulle få forsvare seg mot løgnene deres?

«Kobles til kristen symbolikk», sier Vårt Land. Alt i kristen symbolikk står jødene imot. De steinet Stephen, fikk korsfestet Jesus, og drap ti av disiplene. Hva i alle dager skal vi kunne ha til felles? Ikke engang hatet kan vi ha felles, fordi de hater kristen manns blod ensidig, som historien viser og beviser, mens kristne er pålagt å elske dem og søke å omvende dem til en bedre vei, The Way, bli snille og gode så de kan fredelig bo i samfunn med andre mennesker, med Palestinerne som hos oss Israelittene.., men det synest som et umulig foretakende, som selv Jesus gav opp å frelse. «Gå til Israelittene«, sa han til apostlene, siden de var allerede forlatt Judea 500 år før hans tid og var allerede i Europa (Matthew 10:5-6, 15:24). Det gjorde de (James 1:1).

Den første gang jødene er nevnt i Bibelen, så var de i krig med oss Israelittene (2 Kings 16:5-6). Den krigen mot oss Kaukasiske Israelittene tok aldri slutt, selv om Jesus utsatte den i 2000 år, så er de nå kommet sterkt tilbake etter at vår Grunnlov av 1814s forbud mot dem ble opphevet.

Den journalistiske vinklingen var vel omtrent som forventet. Hvis ikke hadde ikke verden stått til påske. Dette er jo det eneste massestrømsmedia får lov av herskerne sine – ledelsen i den sionistiske verdenskonføderasjon – å si. 🙂

«KONSPIRASJONSNETTSTED: Dette er blant de antisemittiske artiklene med kristen symbolikk man finner i konspirasjonsnettstedet riksavisen.no. Foto: Skjerdump / montasje «

https://www.vl.no/nyhet/blander-kristendom-i-jodehat-1.1289416?paywall=true

Vi må alle huske på at den andre lov som bolsjevik-jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte i USSR i 1917 var lov om dødsstraff for antisemittisme. Nå begynner de her til lands.. med MOSSAD’s og det Mosaiske Trossamfunns Ervin Kohn i spissen, de hater nå som da kristen manns blod, og vil oss til livs..

Vårt Land gjør dette bevisst for å stigmatisere, maning og skape hat og utstøtelse av det sosiale samfunn av (u)hellige, sett fra deres side, av den som stigmatiseres, som skal lede til vold og sanksjoner mot den som stigmatiseres, av noen ekstremistiske sionister som tar signalet, og som tolker debatt om jøders gjøren og laden som angrep på sine egne programmerte følelser. Det var hva som hendte Stephen som ble steinet av massen, etter at massen ble satt opp slik av lederskapet. Det er en satanisk metode.

Den manglende kritikk som de aldri tålte da, den avstedkom at 66 million (iflg A. Solshenitzin) av det hvite RUS-folket, vårt broderfolk, ble industrielt eksterminert og kaldblodig myrdet. De laget lover som gjorde myrderiene sine lovlig. Det var 70 års mørke hvor Gud var forbudt, i nasjonen de opprettet på ruinene av det hvite kristne Russland under Tsaren. De erstattet ved industriell eksterminasjon nesten hele RUS-folket med mongol-asiater, som er majoriteten av ‘Russere’ idag. Da som nå….

«Men Have Forgotten God»
sa Alexander Solzhenitsyn var hele årsaken til dette..

» Rus’ People [ ] are generally understood in English-language scholarship as ethnically or ancestrally Scandinavian people trading and raiding on the river-routes between the Baltic and the Black Seas from around the eighth to eleventh centuries CE.»
https://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_people

Tilsvaret som ikke kom med:

Vi var varslet om at Vårt Land imorra kommer med en artikkel hvor undertegnede / Riksavisen vel blir uttpekt som en av landets fremste kristne antisemitter.. Jeg sa til journalisten at jeg synest det var greitt at andre kristne fikk vite at ikke alle kristne er sionister (selv om det kan virke slik, fordi de sutrer og skriker så høyt og så mye overalt).

Jeg ble spurt om jeg skulle gi tilsvar, så jeg sa:

Ja, det vil vi.. her er det.. ikke forfalske hva jeg sier nå.. slik som fariseerne gjorde med det Jesus sa.. vridde og vrengte på det for at det skal passe i deres beskyldninger mot han 🙂

«Etter hvert som Riksavisen får flere og flere lesere, og Vårt Land og andre massestrømsmedia mindre og mindre, så vil de som er utpekt som antisemittisk i massestrømsmedia og den jødiske definisjonen av dette, bli en hedersbetegnelse etter hvert som flere kristne som får den Hellige Ånde og våkner opp fra kulturkristendom til åndskristendom til realitetene og slutter å leve i løgnene og illusjonene til den offentlige hjernevask, og finner ut at etter massestrømsmedias og jødenes (ADL, arkitekter av ‘krigen mot anti-semittisme’, aka krigen mot kristne) definisjon (de fleste jøder er ikke semitter engang) så ville selv Jesus Kristus blitt utpekt som antisemittisk. Vil noen påstå Herodes var semitt og jøde, og ikke Edomitt etter Esau, så må de gjerne gjøre det, men sant blir det aldri. Da må de leve på løgner, og de som har løgner har Satan i seg mer enn Gud i seg, sier Jesus (Joh. 8:44). Drepe Jesus ville han, jøde, edomitt eller ei. Vi får vel flykte til Egypt når det blir for galt. Vi som står fast på Bibelens lære og «holder ut til enden», vi får tåle dette, det er kostnaden ved å leve på rett side av Bibelens endetidsprofetier.

«Ta opp ditt kors og følg meg», sa Jesus. Noen kristne velger å gjøre dette fremfor å være alt for politisk korrekt, og bidra i utberedelsen av den jødiske Nye Verdensorden hvor anti-Krist får sitt sete i det svært så verdslige Jerusalem. Vår skjebne er profetert å bli sånn, Jesus fortale oss det før han dro, la det så være. Lite vi kan gjøre med det. Men Gud kan og vil, etter hvert. De som leser videre i Bibelen hva som skjer etter at Satans Synagoge (Åp. 2.9 & 3.9) og Satan blir frigitt for en tid (Åp. 20:7-8), vil finne ut hva..» – Jarle Johansen

Bortsett fra generell ‘antisemittisme’ så er jeg VELDIG opptatt av «righteousness» – redelighet (norske ord som ikke inneholder alt), og INGEN som ikke er det, er IKKE Abrahams etterkommere, av ånd ihvertfall, og dermed ikke Jesus sine heller.. om de er er jøder, semitter eller annet ….. samme regel gjelder, for å vinne gehør og favør hos Gud, så må vi være som Abraham, hans ånd.. som Jesus, hans ånd..

Finner vi ikke det som gav Abraham favør og gehør hos Gud hos hvem som helst, så er de ikke av Abrahams sæd og ætt, åndelig sett.. semitt eller ikke…

Jeg mener å kunne kjenne igjen hvem som virkelig er åndskristne, åndsdøpt, fra de som bare er kulturkristne (oftest kristensionister) ved å analysere hva slags løgner uten belegg de tror på og sprer rundt seg, og hvem som har denne redelighet (Abrahams ‘righteousness’) og ikke. Jeg har et livs (u)kulturell erfaring i å se forskjellen i studiet av noen av landets fremste kristensionister på (svært) nært hold.

De påstår at de er Abrahams barn, og derav ha Verdensherredømme.. Jeg sier de lyver, de er ikke Abrahams Barn i det hele tatt, og skal dermed ikke ha Verdensmakten iflg. Bibelen..

Jødene må beseire verden

Dette er hat så det monner, av jødiske Sarah Silverman… Vårt Land har ingenting å si om det..

«I hope the Jews did kill Christ. I’d do it again.» – Sarah Silverman

For at de skal lykkes med sin Nye Verdensorden, hvor jødene skal ha all makt og all heder og ære i kristne nasjoner og alle nasjoner i verden, så må de altså ty til slik hard lut.. de blir ikke bejublet som sine egne messiaser uten.

Baruch Levy, Letter to Karl Marx, on Jew World Order
The Jewish people as a whole will become its own Messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship.
In this New World Order, the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property and everywhere to make use of the resources of the state.

Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which it is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands.

Baruch Levy, Letter to Karl Marx, printed in La Revue de Paris, p. 574, June 1, 1928

Men vi selv velger, Jøder eller Jesus;

Replacing Messiah with themselvesas Masciachs

Disse jødene som satanistrabbi Karl Marx Mordechai Levy er noen spøkefugler. Tror jeg holder meg til Jesus som Messias jeg. 🙂

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring