Eirik Jensen; Noen må korsfestes for at andre skal våkne til Uretten

Eirik Jensen. Viggo Kristiansen. Fetteren til Tengs. At Fru Justitia er blind betyr en skal ikke ha noen personlig oppfatning, en skal la bevisene tale. Et medlem i Eirik Jensens støttegruppe sier : «Hvordan kan dommere kjøpe en forklaring som ikke har hold i virkeligheten. Hvorfor velger de og tro på noe , og ikke på andre ting Cappelen sier. De bruker bare det som passer inn i det bilde de vil ha.«. Nettopp. I denne artikkel i serie om ‘Urettens psykologi‘ skal vi se litt på dette.

Svaret er at vi har dommere av feil ånd. De er politisk. De er advokater, profesjonelt patologiske løgnere, som aldri har vært representanter for Rett og Rettferdighet, bare for å vinne sin sak, og penger til seg selv. Vi har rett og slett feil utdanning for noen som skal være Dommere. I Bibelen er prester dommere (Levy stammen), det hadde kanskje gått bedre, så lenge prestene ikke er katolsk eller beskjeftiger seg for mye med de verdslige religoner som klimareligionen til sosialistene og slikt. Her er det FN’s lov som gjelder, ikke Guds lov:

Domstolen; Urettens beskytter

Det er bare uhederlige mennesker det lønner seg for å ta saken sin til en domstol. De som arbeider der klarer ikke skille løgn og sannhet fra hverandre, fordi de har forlatt den juridiske metode, å sette bevisene opp imot hverandre og veie dem. Ideelt sett skulle dommeren vært helt 100% objektiv, har ingenting han skal ha sagt rent personlig. Hans politiske overbevisninger skulle være irrelevant for saken og jobben hans. Han skal kun legge bevisene på vekten, og se hvilken side som veier mest.

Idag er det den som lyver mest og best, den vinner. Den som vinner dommerens sympati, den vinner. Men om Fru Justitia råder så skulle ikke dommerens sympatier og antipatier bety noe som helst. Hvordan kan en veie personlige meninger og udokumenterte løgner, de er ikke beviser i ordet rette forstand (?).

Jeg har sett dette i flere andre saker, også i egen sak for 25 år tilbake i tid hvor en blir utsatt for påtalemaktens og politiet som vil overbevise deg om at deres «historiefremstilling» er sann, deres forståelse av omstendigheter og timeline er den riktige, selv om de er langt ut på finnmarksviddene med sin oppfattelse av situasjonen. Jeg tenkte får ta det til retten, så blir det vel riktig. Hehe, hvilken naiv idiot jeg var.

Det ble aldri så mye mellommenneskelig problemer som da, det var jo egentlig da største problemene – og pengesluket – startet. Det korrupte system kan ikke løse ett eneste problem. Stedet hvor «Rettferdigheten» skulle vinne, det er en yngleplass for notoriske kjeltringer, profesjonelle løgnere og bedragere. Så lenge advokater skal være dommere, forblir det slik – de opplæres til talmudisk ordkløveri for å vinne sin sak, ikke for Rettferdigheten og Sannheten. Det har lite med deres sak å gjøre, idet de skal vinne, hva som gjør at de vinner er deres «sannhet», de lyver gjerne for det.

25 år etterpå. Min bror stakkar – var kjempefornøyd, nå skal han i retten og få ordnet opp i en sak. I en alder av 63 vet han ikke hvordan samfunnet og retten er skrudd sammen. En liten kort tid til skal han få lov å leve i uskylden, i naiviteten, i kunnskapsløsheten om verdens relle beskaffenhet, 160.000 kroner etter så har han lært leksen. Verden er satanistisk, basert på løgner. Fant ut at han havnet i verdens største løgnfabrikk. Det tar mennesker månedsvis og år å psykologisk prosessere dette, de blir satt helt ut, inntil de fatter det; verden er helt annerledes enn de trodde. Verden er ikke ‘god’, de med embete, kapper og krage har ikke nødvendigvis klokhet, rettferd og visdom. Oftere enn motsatt er disse ofte svært korrupt, onde, inkompetente.

Uhederlige bakgårdsadvokat Seth fra Ålesund finner på en røverhistorie uten rot i virkeligheten og selger inn den til retten. Er de dyktige løgnere så er det fantastisk alt hva patologiske notoriske dyktige løgnere kan få folk flest – inklusivt dommere – til å tro på. Ingen av de syv andre eierne av nauststøene visste at de hadde noe sameie, og sameie loven sier det må avtales idet det kan avtales de ikke har det i § 1, andre ledd (ikke glem å lese andre ledd, loven gjelder ikke om det er avtalt at ikke loven skal gjelde, aka avtalefriheten), men denne advokat klarte altså å få alle til og tro – selv ofrene for dommen – på en løgn at dette var og hadde vært et sameie i 30 år, uten at noen visste det, bare han og hans klient visste det og påstod det i rettsaken, og vant ! Tatt helt utav det blå.

Dommer veide vitnebevis (fantes i realiteten ikke noe annet); 7 mann mot, 1 mann for, 1 mann vant (?). Så vi skjønner at her trengte Fru Justitias vekt å bli kalibrert av ‘Kalibreringstilsynet’. Så alle de syv -7-, seks -6- av dem som ble pådømt et sameie de aldri visste om, ikke var i retten engang når de ble idømt det, kun min bror var stevnet, så dommer dømte like godt 6 andre nausteiere sammen med min bror som var stevnet (dømt in absentia, egentlig forbudt hvis jussen skal styre) til et sameie ingen visste om de hadde, hadde avtalt det skulle være noe helt annet.

Og alle trodde at siden Retten pådømte det, så var det vel rett da… inntil jeg noen uker etter saken sa til dem; les § 1, Andre ledd, og les denne Høyesterettsdom som sier at ingen kan dømmes in absentia. Da fikk de alle syv en realitetsjustering. At justisvesenet ikke utdeler Rettferdighet, det belønner de som lyver mest og best, og at en ikke kan stole på noen som helst mennesker en ikke har felles interesser med i denne verden. ALLE er korrupt, alle tjener sin egen sak mest og best, inntil de får en ny ånd, en kristen ånd, den som sier tenk litt på din neste også, uretten som rammer ham. For mesteparten av menneskene er det uten betydning, fordi manglende forståelse av at urett mot en person kan ramme samme en selv litt lenger bortover, om en ikke er imot den uretten på prinsippielt grunnlag.

Alle disse trodde på bløffen/løgnen, inntil jeg sa; Les sameielovens § 1, andre ledd, de kan ikke gjøre dette. Men bakgårdsadvokaten både kunne og ville gjøre det og han gjorde det. Han overbeviste dommeren at det er helt greitt å dømme 6 mennesker in absentia, og 7 mennesker til et sameie ingen av dem visste om. Vi ser her forbindelsen til Tengs saken hvor enhver advokat (promoterer) for løgn og bedrag ikke bare får overbevist dommere og media og hele ‘Folket’ om sin «sannhet», men de får faktisk overbevist offeret (fetteren) også om det samme. På samme måte var det i den sak om noen båtplasser foran noen naust, samme mekanisme.

Hjernevask

Pavlovs hunder. Det er faktisk med mennesker – ukristne pattedyr – som med Pavlovs hunder. Menneskene tror at det følger belønning med å være og tro hva flertallet rundt dem oppfatter ting, at en må være som flertallet, herdbevisst, gruppepress, flokkmentalitet. Psykologisk trente intervjuere hos politiet vet akkurat hva knapper de skal trykke på på for å få «tilståelser», de er så dyktig at de får uskyldige (‘svake’, naive – tillitsfulle- sjeler) til å innrømme ting de ikke har gjort, presses de hardt nok. 99% av menneskene rundt meg i et vanlig norsk samfunn er slike. Jeg har kanskje 2-3 jeg kjenner på nært hold, lokalt, som klarer å tenke helt på tvers av hva media forteller dem og mene, eller hva naboen mener.

Det er en ekstrem sterk påvirkningsprosess, faktisk total hjernevask, bare veldig sterke mennesker klarer å stå imot, og bevare sin egen overbevisningg i dette. Eirik Jensen er en slik person. Viggo Kristiansen er en slik fantastisk sterk person, som selv om HELE VERDEN – korrupt politi, domstol, jury, media, naboer, all verdens folk – forteller ham hva han har gjort, så greier han å være sin egen dommer, beholde sine egne tanker og overbevisning, minnes at han er uskyldig, vurdere bevisene selv – ikke la andre gjør det, altså han er 100% uimottagelig for ytre krav om hva han har gjort, er og ikke er, voldtektsmann, morder eller ikke. Politiet kunne tatt hvem som helst av 99% av norges befolkning og fått dem med samme press til som Fetteren til Tengs å «bryte sammen» og tilstå, men Viggo Kristiansen klarte de ikke bryte ned, knekke – og dermed få «tilståelser». Å «knekke» en psykologisk som de gjør for å tvinge ut kunnskap om fiendens operasjoner og planer, er slik de gjør med krigsfanger, en velkjent teknikk.

«Den som har hode får bruke det. Resten kan følge reglementet». – Jens Bjørnebo

Men så er det disse få fantastiske menneskene, som IKKE lar seg knekke, som står på sitt. Jeg er glad for at disse får og har mer og mer støtte, det viser meg at det er håp for vårt samfunn. Ikke alle trenger å vite det bevisst, men de vil gjerne – har rett ubevisst, og går etter det. Det er en god del som har brutt ut av herdmentaliteten at alt autoritetene gjør er rett; Statsminister, Lege, Lensmann («justis», inkl. dommer og advokat) og Prest. Tyrannisk sett må disse få bestemme, og alle må gjøre som de bestemmer. Demokratisk sett MÅ vi passe på hva de gjør, hvert øyeblikk av dagen, drøfte hva de har bestemt, hele tiden – henge dem ut til tørk.

Jeg var hos en lege med kneskade i går. Han vart såret fordi jeg hadde googlet og funnet årsak til betennelse, at betennelse kommer av skade. «Du kan ikke google deg til løsningen, du må høre på meg» – han ville faktisk ikke ha meg som pasient lenger fordi jeg nektet å ta «medisinen» han ville gi meg (kortison) på grunn av at jeg las motsatt av hva han sa, fra en annen lege, så nå må jeg finne en annen lege.

Vi står foran et paradigme skifte, folk må stole mer på seg selv, finne kunnskapen selv, ikke stole på at noen skal lede dem som har den, for lederne dette landet har idag er stokk korrupt – i tillegg til mindre intelligent, som dommerne i rettsaken til Eirik Jensen. Hvis ikke majoriteten av menneskene starter tenke selv ganske snart, så kastes landets innbyggere i kollektiv glattcelle, og nøkkelen kastes.

Oppvåkning, eller slaveri

Og alle de som kjøper den virkelige virkeligheten, AT HER ER JO INGEN BEVISER, «Keiseren har jo ingen klær på», og ikke den korrupte kreerte virkelighet, det oppfunne paradigmet funnet opp av korrupte og uhederlige advokater og andre justisrepresentanter hos påtalemakt og domstol, de er slike mennesker jeg vil ønske å sette meg ned å ta en øl eller en bedre middag med. Ingen av de jeg tenker på med «dyrets merke», disse «Pavlovs hunder» er noen som helst vits å søke å ha noen interessant samtale med, fordi har du snakket med en av dem så har du snakket med dem alle, fordi de er rake kopier av hverandre. Der finnes ikke fnugg av egne selvstendige tanker i dem, de bare gjentar hva de har hørt på TV eller hva en korrupt dommer gjerne med IQ under 70 har uttalt, alt løgn og bedrag om det blir nærmere gjennomgått. Løgnfabrikker. Urettsfabrikker.

Min erfaring er; Når livet blir vanskelig, og der ikke er noe menneske å kaste sitt anker til, og en tror en er helt alene «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg» (Matt. 27:46), så er der en makt i bakgrunnen som vil ivareta den som står på sitt, på Rettens mer enn urettens side:

Jeg har veldig stor respekt for slike mennesker som Eirik Jensen, Viggo Kristiansen, alle som ofres fordi alle andre skal våkne opp til urett og faenskap, fordi jeg i en mye mindre grad har vært i deres sko. Fordi de klarer å stå imot gruppepresset om deres «skyld». Husk at som kristen er dette for meg det samme som Jesus ble utsatt for, han var uskyldig, men fra onde mennesker i massebevisst gruppe hørtes det grelle skriket; «Korsfest ham, korsfest ham«, – hatefullt, hevnaktig.

Det går alltid frysninger gjennom meg når jeg hører dette fryktelige ondskapsfulle grelle skriket gjennom media, «korsfest, korsfest» da vet jeg hva som kommer, da oppildnes massen, de massebevisstes sinn må programmeres. Eirik Jensen er en slik person som gjerne uten å vite det at Gud befordrer at folk kan få lov å velge mellom rett og galt, sannhet og løgn. #Dommedag. Hver enkelt av oss sine personlige valg for og imot rett og urett vil bli skrevet i Livets Bok (Åp. / Revelation 20:12). Det nytter ikke å unnskylde oss med at den satanistiske Statsministeren sa det, det var vårt eget ansvar å utrede om det var rett hva hun sa eller ikke.

De som støtter ham er slike personer som tenker selv, dømmer selv, fordi de har tatt seg tid til å gjennomgå bevisene, og vurderer selv, overlater det ikke til andre. Jeg er en slik person fordi jeg ganske tidlige i livet gikk gjennom juridiske prosesser hvor jeg fikk se dette i funksjon (barnefordelingsak, tidlig nittitall). Fetteren til Tengs vil jeg anta ble en slik «Oppvåknet» person etter hvert. Jeg ser en god del av dem, mer og mer etter hvert, fordi til mer urett og djevelskap myndigheter skaper i barnevern, barnefordeling, justisvesen, til flere av slike som oss blir det som ser hvor galt alt er. Stiller spørsmål med alt disse hjernevaskede Pavlovs hunder foretar seg. Det liker de dårlig.

Slike ‘våkne’ personer skulle vi hatt mye mer av nå i disse tider hvor sosialistene kjører sitt korona-bedrag, og vi ser hele verdens mennesker som tror på dette våset, og klimareligion som om de er virkelige og ikke bare fantasifostre, løgnhistorien skapt for et formål.

I dette ser vi det samme; De som klarer å bevare sin egen vurderingsevne, og si at «keiseren har jo ingen klær på«, deres «historie» stemmer jo ikke. De som ser dette de skal arve verden, og alt i den. Det er Bibelens løfte; at uretten og urettens agentur skal forgå, de Rettferdige skal arve jorden. Det gjelder bare å holde seg på rette siden, til enden.

Johnny Cash – Gods Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring