Foredrag om verdier – Hanne Nabintu Herland

En verbal uppercut mot marxismen og dens avleggere ateisme og nihilisme, og deres gudeløse samfunnsystemer.

Reaksjoner mot åndsløshet, nihilisme og ateisme begynner å gro frem i det norske samfunn. Se bare på dette……………

Dette foredraget holdt religionshistoriker Hanne Nabintu Herland for Bistandsnemda. Her setter hun skapet ettertrykkelig på plass om mangelen på verdier i det religionsfiendtlige Norge, som barn og unge har blitt indoktrinert til å bli, og åndsløsheten i dagens samfunn som følge av den rådende marxistiske religion.

«Marxismens ideologi har falt, men her i Norge holder vi den i live med oljepenger»……

Foredrag – Hanne Nabintu Herland from Arild Vik on Vimeo.

Foredraget ble slettet fra Arild Vik’s konto, men er nå opplastet igjen av Ole I.B.

«Jeg lastet ned tilfeldigvis Herlands foredrag som nå er slettet fra nettet om sosialismens motstand mot tradisjonelle vestlige verdier. Hvorfor slettet Bistandsnemda et sånn populær video ?….. Jeg har mine bange anelser… her er iallefall foredraget….meget interessant»

Ole I.B.

Hanne Nabintu Herland’s beryktede foredrag from Ole I. B. on Vimeo.

Velkommen til Brave New World, dern sosialist-sionistiske Nye Verdensorden. Hjernvasken går sin gang. Se Berit Kjos artikkel her for hvordan disse nye paradigmer implementeres via skolevesenet.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:


”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

En Kommentar

 1. Hanne Nabintu Herland:
  Sensur i Norge anno 2010. Jeg anser det som en ære at mine foredrag er så politisk og ideologisk eksplosive, at de faktisk sensureres av krefter i det bestående maktapparatet. Dette er Norge anno 2010. Det er ikke et sensurert Kina og ikke et lukket Nord Korea, men det såkalt frie landet vårt. Her kan man ytre seg frit…t om det som den rådende makta tillater at man ytrer seg om. Men å stille kritiske spørsmål til rådende ideologier som marxisme og sosialisme, møtes med udemokratisk hard motstand. Hvilket slag mot ytringsfriheten!
  Foredraget som kritiserer marxismens og sosialismens innbitte motstand mot tradisjonelle europeiske verdier har gått som en farsott i sosiale medier. Det fikk rundt 15 000 views, kun etter få dager ute på nettet, med opptil 5000 nedlastinger daglig.
  Ikke minst påminnelsen om at det vi er indoktrinert til å betegne som høyre-ekstremisme: eksempelvis nazismen, faktisk er venstre-ekstremisme. NAZI partiet i Tyskland er som kjent en forkortelse for: Det Nasjonal SOSIALISTISKE Arbeiderparti i Tyskland. Hitler sørget som god sosialist for en sterk stat der alle gikk i takt og mente det samme. Staten var sterk og respekten for individets frihet svak. Frykten for å mene noe annet enn hva som var tillatt, var betydelig. Og ikke uten grunn. Man risikerte meget: latterliggjøring, sjikanering, bevisst fordreiing av budskap med den hensikt å frata folk deres gode navn og rykte, inndragelse av eiendom, tap av inntekt, fengselsstraff og sluttvis, at man ble drept.
  Tilbake til saken. Da foredraget ble så populært blant folk flest, økte presset mot Bistandsnemda og det kom til det som enkelte av mine medarbeidere allerede hadde nevnt for meg, og fryktet: Foredraget ble sensurert. Det forsvant fra nettet. Jeg har vært i kontakt med Bistandsnemda som bekreftet at det ble slettet etter betydelig press. Enkelte maktkretser ville ha seg frabedt at marxismekritikk sirkulerte på Bistandsnemdas side. Nemda hadde derimot gjort det klart da de la det ut på sin forside, som alle som så det husker, at Herlands foredrag var et i en serie med inviterte foredragsholderes perspektiv på religion, og ikke på noen måte representerte Nemdas offisielle linje.
  Foredragsserien var et forsøk på å belyse ulike sider ved en utfordring som det norske bistandsarbeidet har i utlandet: Nordmenns manglende respekt for og kunnskap om hvor viktig det religiøse aspektet er for mennesker de fleste land i verden. Tanken var å belyse hvorfor det er blitt slik, og høyne nordmenns forståelse for religiøse spørsmåls betydning i bistandsland.
  En direkte konsekvens av Bistandsnemdas arbeid på dette punktet, kom til uttrykk i miljøminister Erik Solheims Aftenposten kronikk 11. august, som også offentlig ble støttet av utenriksminister Jonas Gahr Støre: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3765431.ece
  Jeg har derimot stor forståelse for Bistandsnemdas utfordringer. De er avhengig av å bli tildelt økonomiske midler fra den samme statskassen som styres av våre politiske eliter. De har vært i god tro og ønsket å sette fokus på nordmenns manglende kunnskap om religion i utlandet. Dessverre lever vi i en tid der politisk ideologiske motstemmer sensureres i Norge.
  Jeg er på mange måter glad for at dette skjedde. Det bekrefter på en sylskarp måte nettopp den intolerante meningstvang som var foredragets hovedpoeng å angripe. Nytenkende foredrag som ikke ser historien fra den marxistisk-sosialistiske vinkel oppfattes følgelig som reelt truende for de politisk-korrekte eliters makthegemoni. Dette er en interessant observasjon.
  Selv har jeg selvsagt foredraget i skriftlig form og kan legge det ut når jeg måtte ønske, samt holde foredraget igjen, om så tusenvis av ganger, så innholdet er på ingen måte tapt.
  Vær med og spre foredraget til alle du kjenner!

  http://www.facebook.com/pages/Hanne-Nabintu-Herland/325523908584

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.