Foredrag om verdier – Hanne Nabintu Herland

En verbal uppercut mot marxismen og dens avleggere ateisme og nihilisme, og deres gudeløse samfunnsystemer.

Reaksjoner mot åndsløshet, nihilisme og ateisme begynner å gro frem i det norske samfunn. Se bare på dette……………

Dette foredraget holdt religionshistoriker Hanne Nabintu Herland for Bistandsnemda. Her setter hun skapet ettertrykkelig på plass om mangelen på verdier i det religionsfiendtlige Norge, som barn og unge har blitt indoktrinert til å bli, og åndsløsheten i dagens samfunn som følge av den rådende marxistiske religion.

«Marxismens ideologi har falt, men her i Norge holder vi den i live med oljepenger»……

Foredrag – Hanne Nabintu Herland from Arild Vik on Vimeo.

Foredraget ble slettet fra Arild Vik’s konto, men er nå opplastet igjen av Ole I.B.

«Jeg lastet ned tilfeldigvis Herlands foredrag som nå er slettet fra nettet om sosialismens motstand mot tradisjonelle vestlige verdier. Hvorfor slettet Bistandsnemda et sånn populær video ?….. Jeg har mine bange anelser… her er iallefall foredraget….meget interessant»

Ole I.B.

Hanne Nabintu Herland’s beryktede foredrag from Ole I. B. on Vimeo.

Velkommen til Brave New World, dern sosialist-sionistiske Nye Verdensorden. Hjernvasken går sin gang. Se Berit Kjos artikkel her for hvordan disse nye paradigmer implementeres via skolevesenet.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:


”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Facebook Comments