Historikeren Ursula Haverbeck sender sjokkbølger inn i Holocaust religionens Kirker (Holocaust-museum)

Ursula Haverbeck
I en av de mest fantastiske hendelser som skjer i det sionist okkuperte Tyskland siden andre verdenskrig skrev historiker Ursula Haverbeck seg inn i historien i et åpenhjertig intervju der hun åpenlyst kastet selve grunnlaget for holocaust løgnen hvorpå alle moderne europeiske sosialdemokratiske stater har blitt bygget på.

Den eldre tyske historikeren stiller spørsmål om den moralske integriteten til alle vestlige politiske partier og akademiske institusjoner, og avslører at den de offisielle beretningen om den andre verdenskrig og Holocaust® for en stor del er simple løgner, Holo$Cash, på en TV-stasjon som er den nest største i verden etter Storbritannias BBC, nemlig ARD. Yppersteprestene i Satans Synagoger i de statsfinansierte Holocaust® religionens Kirker (Holocaust-museum) raser over denne blasfemi, og roper på straff og dødsdom for slik atferd. Dette er religionen som alle lands myndigheter bekjenner seg til (jødisk bolsjevisme/aske-nazisme).

Ursula Haverbeck kan en si ødelegger 6 millioner satanistiske Holocaust® løgner. I flere land i Europa er det fengselsstraff for å si dette, det kalles Holocaust-benektelse. Også i Tyskland. Ursula Haverbeck kan havne i fengsel for å drøfte dette og stille spørsmålstegn ved sannhetsgehalten i deler av det.

Kun satanistiske løgner trenger å trumfes gjennom med hjelp av lov og straff. Sannheten lever sitt eget liv. Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 og Åp. / Rev. 3.9) har vært lur, og gjort politikk av sin satanistiske religion. Det er faktisk den rådende religion innen de aller fleste land i verden idag, den sekulære, liberale og ‘humanistiske’ politikk er fordekt religion; satanisme, bygget på løgner og forførelser.

Millioner av hjernevaskede overraskede tyskerne satt på kantene av sine sofaer og så bort da for første gang i sitt liv de fikk høre sannheten om den andre verdenskrigen, som ble brakt inn I deres stuer av den nest største kringkasteren i verden som tok risikoen for å bli stengt ned for ulovlig krenkelser av sende Holocaust® fornektelse av den kriminelle transnasjonale jødiske finansokkupasjonsregimet i Bonn.

Den største enkelt kilde til å spre løgnene og propaganda i vår moderne tid er ‘jødiske’ HOLLYWOOD. De fleste mennesker syn på andre verdenskrig er dannet av å se filmer derifra, og propaganda i dokumentarer av ‘jødisk’ (askeNazier/khazarer) eide eller drevne kanaler som History Channel, National Geographic Channel ELLER BBC.

Det gjenstår at tyske folk får vite hva slags overgrep og myrderier som ble foretatt av det tyske folk, sivile menn, kvinner og barn, ETTER at krigen var slutt. Millioner ble holocaustet av jøder som Eisenhower (Sjef for den sionist-amerikanske okkupasjonsmakten i Europa), Roosenfeldt/Rosevelt og deres lakeier på oppdrag for Satans Synagoge.

Ursula sa blant annet på den tyske statskanalen:

«Det blir klart at Holocaust er den største og mest varige løgn i historien Det var nødvendig for å endelig å innføre den århundre år lange kamp for verdensherredømme for det utvalgte folk -. At verdensherredømme var en gang lovet til dem av deres gud Jahve og de tror helhjertet på dette løftet, det err deres overbevisning enten vi kaller dem sionister, khazarer, oligarker eller globalister, det er den samme målsetting som 1. og 2. Verdenskrig bare var innledende faser for».
http://henrymakow.com/2015/06/nazi-granny-faces-jail.html

Jødiske ateister og satanister tror ikke på Gud, men de tror på dette løftet fra Gud (?).

Det er de samme krefter som står bak Den Nye Verdensorden, Anti-Krists rike i Europa og USA idag, det fortsettelsen av deres planer med 1. og 2. Verdenkrig, og som har gradvis bygget ned kristendommen som vår basis, og pushet forholdet til Gud utav ungdommens hjerter og sjeler, ved å gjøre alt og alle til satanister gjennom lov og tvang, og trusler om straff.

Vit dette: ALT som er bygget på og vedlikeholdes av løgn og bedrag er Satanistisk, aldri av Gud.

Du skal tilbe jøder som messiaser, IKKE Jesus Kristus. De vil IKKE ha konkurranse fra Kristus. Enten gjør du det frivillig, eller deres CHEKA’s / Gestapo’s vil sende deg i fengsel (i beste fall) eller i døden, som de gjorde med 66 million mennesker i Russland fra 1917 De Glemte Holocaust og utover.

Men Bibelen sier; De svake sjeler som tar avstand fra Kristus for å tjene de Nye Messiaser (98% av ‘kristen’-heten), de vil havne i Helvete. Fritt valg. Velg løgnen og gi inn for Frykten, og du er Satans eiendom og Satan gjør som han vil med deg. Det er ‘frykt’ som holder menneskers hjerter og sjeler som i en jernneve. Og det er frykten som vil til slutt ødelegge de som er grepet av den. Velg sannheten og du er av Gud. Våre valg definerer oss.

«Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd». – Esaias 41:10

Folk som er grepet av og styrt av frykten og/eller løgnen er i satans vold. De kan aldri bli Guds barn, har ikke Guds ånd, Den Hellige Ånde, og kan aldri gjøre de riktige valgene og disposisjonene. De har en annen ‘Herre’. Det kke nødvendigvis hva de gjør som definerer dem som mennesker, men mer hva de IKKE gjør.

Ursula Haverbeck (86) har reddet sin sjel. Hun nektet å gi etter for frykten. Hun er ikke lenger Satans eiendom. Samfunnet har blitt innlemmet i denne løgn- og døds kulten med en maske av «sekulær humanisme», i realiteten en satanisk kult som inverterer sannhet og moral, en satanisk kult som kontroller og utnytter vanlige folk både jøder og hedninger ved å bedra, forvirre og gjøre folk mentalt syk (hjernevask, psykopatisk). Samfunnet med sine mennesker er kollektivt satanisk besatt. Dette er «Den Nye Verdensorden».

Siste: Ursula Haverbeck (86) skal visstnok ha fått sitt hjem ransaket og være arestert av politiet for å diskutere Holocaust® på riksdekkende TV. Heia sataniske Sion-ister!

http://carolynyeager.net/ursula-haverbeck-criminally-charged

Hausdurchsuchung bei Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck in Vlotho
http://www.mt.de/lokales/regionales/20476803_Hausdurchsuchung-bei-Holocaust-Leugnerin-Ursula-Haverbeck-in-Vlotho.html

Relevant

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring