Høringforslag til regulering av konverteringsterapi for homoer

Riksavisen og Protestantisk Union sender høringssvar til Regjeringen om lovligheten av konverteringsterapi, og sier vi vil ha straff på at FRI og andre skjeve organisasjoner får komme i barnehager og skole som emisærer for å bedrive konverteringsterapi for normale småbarn og ungdom, omvende dem til sin hedonismereligion, overbevise dem om at de er homoer og skjev.

At jøder, kvinner og homoer ikke skal diskrimineres betyr liksom ikke at de skal ha all makt i et land da. Det betyr bare at de ikke skal diskrimineres og/eller hates i ytring. Vi er ikke pålagt å elske dem. En kan til og med hate dem om en vil. Loven sier bare at en ikke har lov å ytre sitt hat. Så vi ser at nasjonen har blitt uærlig under Satan, alle er ved lov PLIKTIG til å være uærlig, ikke si hva de mener.. Bibelens bud om «ikke å lyve», har blitt til ved lov «du skal lyve»… Da har Satan og satanister tatt makten.

Satan tilbyr ABSOLUTT FRIHET til alle sine folk, de måler ABSOLUTT frihet i valuta seksuell frihet… ikke som oss kristne som måler den i YTRINGSfrihet, samvittighetsFRIHET, RELIGIONSfrihet, osv..

Church of Satan sin jødiske grunnlegger

Dette for å få dem bort fra Kristus sin leir, til Satans leir, Satans arme av fortapte sjeler. Konvertering av barndom og ungdom i form av å popularisere «skjevhet» som et livsstilsvalg, det aksepterer vi ikke. Barn skal ha respekt for sin normale kjønnsidentitet, gutt eller jente, ikke for sine indoktrinerte, populariserte livsstilsvalg.

NEI TIL KONVERTERINGSPRESS OG HANDLINGER ovenfor normale gutter og jenter i skoler og barnehager og det offentlige rom. Forby det. Kriminaliser det, utover § 298 og 305 i Straffeloven, de ser ikke ut til å være nok…

Barn selger sex som 13 åringer på kjøpesentre, melder Sunnmørsposten.

https://www.riksavisen.no/barn-selger-sex-som-13-aringer-seksualisert-av-pride-og-fri/

Artikkelen dokumenterer at for kristne så er seksualisering og konvertering av barn til hedonisme og sodomittiske perversiteter i barnehager og skoleverket er ledd i en satanisk sammensvergelse og konspirasjon mot Gud og mennesker. PRIDE parader og FRI’s sine aktiviteter i barnehager dreper barns uskyld effektivt, med mål å konvertere naturlige disponerte barn til hedonistenes religion som er Baalisme/Satanisme… se vedlagte artikkel.

Riksavisen og Protestantisk Union mener at forbud mot konverteringspress må i tilfelle gå likt gå begge veier, faktisk viktigere å beskytte uskyldige barn fra homoenes hjernevask hva som er naturlig og ikke, enn å beskytte voksne homoer fra de naturlig seksualiserte som vil ønske å konvertere dem. Barn er viktigere enn voksne, som kan enkelt selv ivareta sine interesser uten Statens hjelp i lovgivning, de har vel tenkeevnen homoer også, hvorfor går de til homoterapi om de ikke vil det selv da? Skal Staten nå ta bort den frie vilje til å søke slik terapi for voksne mennesker som forstår de er lurt av hjernevask i barndom, mens barn derimot skal bli TVUNGET til konvertere ved terapi i barnehagene av hedonisme- og homo religionens agenter invitert av Staten inn i barnehagene for å KONVERTERE barn?

Den perverse jødiske massemorder Lenin (Blank) sier

Jeg gleder meg til vi kan begynne å kreve erstatning for barn som er utsatt for konvertering inni det perverse i barnehagene (imot sin vilje, ble de spurt før homoemisjonærene tiltalte dem og søkte å konvertere dem?). Da bør Staten være rundhåndet med erstatningene, ikke noe øvre tak ved lov….

Juridisk DEFINISJON: «handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte [ev. undertrykke] sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet»

Med loven aktiv, må enhver homo fra FRI som er i barnehager med mål og KONVERTERE barn til sin sexualreligion, som er ute etter å endre barns naturlige seksuelle orientering, de må anmeldes og straffes.

Som en sa det i kommentarfelt hos Dagen :
«Skal det bli forbud mot konverteringsterapi av LGBTQ+ minoriteten, må det FØRST bli forbudt at LGBTQ+ minoriteten får drive konverteringsterapi i norske skoler og barnehager! Det er der konverteringsterapien og markedsføringen av LGBTQ+ politikken begynner. Det er nemlig slik at LGBTQ+ minoriteten ikke kan økes ved menneskelig reproduksjon – bare ved menneskelig manipulasjon»

Det var godt sagt. Ved hjernevask og ved å popularisere å være homo, som Regjeringen bidrar til å gjøre, så skapes det daglig konvertitter, som blir homo – velger skjev livvstil – fordi det er populært, flagges for å gåes i tog for, alle barn vil helst være populær, det er og blir upopulært å være bibelsk normal.. etter Regjeringens uttalte politikk.

—————————

Jesus sin argeste utfordrer Satan ser ut som har blitt den norske Regjerings åndshersker. Erna Solberg nektet å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som statsminister, så da ante vi hvilken vei det gikk. Etter 1000 år (millennium) med Kvitekrist i den rollen.
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/.

Det går nok ikke noe bedre med disse i statsleder rollen:

Det har visst blitt populært å være Satanist, Regjeringens foretrukne innbygger, «hele verden» skal komme under «den ondes» innflytelse, sier Bibelen:

Bibelen sier Satan skal slippes løs for en tid etter Millenniumet, Åp. / Rev. 12:9 & 20:7. Vi må respektere Guds vilje, nedfelt i Bibelen. Vi vet hvordan det slutter, verst for Satanistene selv.

Barn og voksne skal ha lovens beskyttelse når jeg demokratisk kommer til makten. Ikke voksne som konverterer barn og unge for å forøke sitt sexualmarked, de skal ikke ha lovens beskyttelse til sine ondskapsfulle forehavender.

Det skal bli straff for å søke å konvertere normal sunn norsk barndom og ungdom av perverse og hedonister.

Jeg synest at denne lovens forbud mot konverteringspress til også et popularisert falskt kjønnsuttrykk byr på begynnende muligheter til slik straff, OM den virker begge veier da.

«Til mann og kvinne skapte han dem. Og Han så det var godt.»

Det er kristnes uforbeholdne utgangspunkt.

Hva satanister mener skal vi ikke bry oss om, de bør ikke ha for stor innflytelse over samfunnsdannelsen, det blir farlig for barn og ungdom, som vi ser at seksualiseringen av dem begynner de å selge sex som 13-åringer.

La oss idag feire demokratiet vårt, og alles rett til å politisk fremføre rett til å være den naturlige kjønnsidentitet de er og kunne elske og hate hva og hvem de vil. Finnes det en politisk lov at en skal elske synden og perverse? Nei. Sier Bibelen at en skal hate synden ? Ja.

Carrie Underwood – How Great Thou Art

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring