Hvordan askeNAZI Khazarene organiserer den tidligere kristne Vestens undergang

Husk at den norske nasjonens askeNazi innsatte lederskap IKKE arbeider for nordmenn, men for den Nye Verdensorden. Norske topp politikere, lederskapet er korrumpert, blir belønnet med og får gode stillinger og lønn i den Nye Verdensorden. For dem spiller ikke elendigheten for vanlige folk noen stor rolle. De kan privat smile hele veien til banken som Støre og hans slektning Trygve Slagsvold Vedum gjør hele tiden.

For dem kan en periode som minister sørge for at de er ivaretatt for livet med Stortings- eller ministerpensjoner. Det utgjør deler av korrupsjonen, vi delvis må betale dem…. av skattepengene. Resten får de som mellomleder nivå i gode stillinger i Den Nye Verdensorden, internasjonale verv, hvor de får tilbake kommisjonen for alle skattepenger de gav til sine venner rundt om i verden når de hadde muligheten og makt i norsk politikk.

Klima, Kovid og Krig er satt opp slik med hensikt for å ruinere oss, bygge ned vår velferdsstat. Der var aldri noen annen årsak bak noen av dem. De er alle forklart med falske opprinnelser og årsaker. De brukes for sivilisasjonens dekonstruksjon. De vante mistenkte står bak; Dypstaten. De korrupte nasjonale lederskap i alle vestens land, Davos-mafiaen har overtatt makten i alle verdens land.

Allianser for «Fourth Industrial Revolution» og Agenda 2030.

Vedum, Støre, Stoltenberg, Solberg et al kommer alle til å klare seg helt godt gjennom den økonomiske «krisen» de har hjulpet de antiKristne khazar-jødene talmudiske Babylonske bolsjeviker med å skape, organisere og gjennomføre. Talmudiske khazarene skal være verdensherskere, ikke Kristus.

The Great Reset plan. askeNAZI planen for Nye Verdensorden

Etter at jeg hørte en av B’nai Brith’s fremste yppersteprester i Satans Synagoge Henry Kissinger i Davos, sa jeg med en gang; Her er Kissinger ute etter å pynte på sitt ettermæle, for modus operandi og utgangen på Ukraina konflikten med khazar-jødiske komiker og skuespiller Zelensky i hovedrollen som allerede har skapt seg en formue av hovedrollen, er nok Kissinger en av de fremste arkitektene for. Husk at dette er erkesatanisten i Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9). Han har nok direkte forbindelse med Satan.

«Old Henry Kissinger is one of them. Old Alan Greenspan is one of them. Who has weakened America? Greenspan and Kissinger,» Wiles said, before he continued voicing his support for Russia. «Now they want war with Russia because the Russian people got free of their chains and bondage and returned to Christ. That’s what it’s about. The Russian people returned to Christ.» – Rick Wiles

«Pastor Rick Wiles sier at U.S.A. er ‘Under Fangenskap til den Sataniske Ånd’. Det er hva som Ødelegger landet. Grunnen til at den regjerende dypstaten i Amerika hater det russiske folket og ønsker å ødelegge dem?»

Wiles sier. «Det er den sataniske sionistmakten som styrtet den russiske regjeringen i 1917, ofret menneskeblod av hele Romanov-familien – et satanisk ritual der de slaktet romanovene, det var et satanisk blodoffer – den samme gruppen av satanister som styrtet de russiske folket i 1917, det er det som kontrollerer Amerika i dag. Den ånden akkurat der er det som ødelegger Amerikas forente stater, ødelegger vår frihet, ødelegger vår kultur – den akkurat samme ånden der.» Rick Wiles

«Pastor Rick Wiles Says U.S. Is ‘Under the Bondage of Satanic Spirit’ That’s Destroying the Country. The reason the ruling deep state of America hates the Russian people and wants to destroy them?»

Wiles said. «It is the satanic Zionist power that overthrew the Russian government in 1917, did a human blood sacrifice of the Romanov family—a satanic ritual where they slaughtered the Romanovs, it was a satanic blood sacrifice—that same group of satanists that overthrew the Russian people in 1917, that’s what controls America today. That spirit right there is what is destroying the United States of America, destroying our freedom, destroying our culture—that spirit right there.» – Rick Wiles

Rick Wiles har helt rett. De som ødela det hvite RUS-folket, myrdet og industrielt eksterminerte 66 millioner av vår slekt, og Russland, er de samme som utvandret fra den kollapsende Østblokken til USA og ødela den engang kristne nasjonen, kuppet makten der og perverterte dens barn og ungdom (de av dem som ikke dro til Israel). Gud bruker dem når djevelskap og dom over falne nasjoner og dets perverse og ugudelige folk skal straffes for frafallet. Tenker Gud: Vil folket ikke ha Kristus, skal de få Khazarene… ?

Jødinnen Gro Harlem Brundtland, – den største ulykke som har vederkveget vårt land, og den unge Klaus Schwab, Henry Kissinger sin læregutt.

Krigshauken Henry Kissingers utsagn om fredsløsning er svært fornuftig, så er det kun ment for å pynte på hans ettermæle, ikke for hans undersåtter Zelensky, Gates, Putin, Trump, Schwab, Stoltenberg og Soros og de andre skal virkelig gjøre hva han sier. https://forsvaretsforum.no/artilleri-meninger-politikk/forutsetninger-for-vapenhvile-i-ukraina/269883

Vestens idiotiske Davos askeNAZI ledere innbiller folk flest at de skal «isolere Russland», de eneste de isolerer er oss.. blir krise på alle fronter; energi, matforsyning, drivstoff, etc. etc. Dette er askeNAZI khazarenes planlagte dekonstruksjon av Vesten.. Ukraina med sin Khazar ledelse er de trojanske hester, brukt som krigsbait for å undeminere og dekonstruere den vestlige sivilisasjonen…

«Den nåværende energikrisen kan bli en av de verste og lengste i historien». – Det Internasjonale Energibyrået (IEA), Fatih Birol

 

AskeNAZI khazar-jødiske internasjonale krigsforbryteren Henry Kissinger har hele sitt liv vært en ondskapsfull massemorderisk satan. Med Davos opptreden reddet han sitt ettermæle rett før han vet selv at han nok skal dø (han har vel passert 100 år)….

Hele hans livs ondskap, kommer folk i fremtiden til å se den satans ormeyngel morderiske ondskapsfulle faen som en helt og helgen; «Joda, Kissinger hadde rett, det var hva vi skulle gjort» — vil folk si… Den Satan vil gå inn i historien som en helt mens han var den største satan menneskeheten har fostret.

Politikken med krig i Ukraina er så dum som kun de tåpelige mainstream massebevisste av satans HIVE-mind kan instruere sine politikere til dumskap….

Talmud jødene med makten i Vesten og Ukraina bør gi Putin hva han vil ha nå, sier vi og Henry Kissinger.  Hvis ikke kommer ‘Den Perfekte Stormen’. Krigen folk flest i sin kollektive programmerte dumskap krever blir den perfekte stormen.

Husk at også Putin er og kinesiske myndigheter er kontrollert av Chabad Lubawitch B’nai Brith (Satans Synagoge, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9, de skal slippes fri – Rev. 12:9, 20:7, og ta verdensmakten i sin antiKristne tidsalder for en tid sier Åpenbaringen), så det er ingen god side og ond side.

Begge sider er kontrollert. Dette er hvordan de denne gang velger å dekonstruere Vesten, verdens fiende som jødene ved makten i Vesten har skapt av det hvite folks / Israelittenes fordums gjennnom tidene største sivilisasjon. Den sivilisasjons forlot Gud og sin kristne Velgjører; Jesus Kristus, da forlater Gud dem.

‘Vladimir Putin’ (‘doublen’) og kineserne er like gode venner med jødene Klaus Schwab, George Soros og Bill Gates som jødiske Jens Stoltenberg, Trump og Biden og Kineserne er det. Sannheten er at de jobber alle for samme antikristne krefter i verden. De antikristne Khazar-jødene Klaus Schwab, George Soros og Bill Gates «calls the tune», og resten av verdens Davos innsatte nasjonenes «makthavere» danser med.

Sannheten er at vårt lands Regjering og Storting har ingen – 0 – nada, makt. De må gjøre som de får beskjed om av verdens største mafia-kartell, B’nai Brith, eller de er ferdig ved den tilsynelatende makten. Vedum og Co får nok penger til sitt forbruk og sin families sikkerhet, for det må de gjøre som de får beskjed om; Energikrise skal bli, matkrise skal bli, arbeidsløshet skal bli, høye strømpriser skal bli, høye drivstoff priser for kommunikasjon skal bli…. nasjonens innsatte «makthavere» som er å rgene for mellomledernivå i Nye Verdensorden, The Great Reset, må gjøre som de får beskjed om, ellers….

«Analyse av B-52 Kissingers tale på WEFs siste møte i Davos – her beskrives den planlagte amerikanske [o.a.: ‘amerikanske’, les : Amerikas khazar lederskap] politikken overfor Russland fra USA sin side som helt feil og paradoksal. Analysen gir også en god beskrivelse av Europas nære og dystre fremtid knyttet til energiforsyning, industri, økonomi og velferd.

Julen 1972 falt bombene fra amerikanske B-52 bombefly tett over den nordvietnamesiske hovedstaden Hanoi. Over hele verden tok tusenvis av mennesker til gatene i protest. Mannen som beordret bombingen, ledet samtidig forhandlinger om en våpenhvile. Den kom i januar 1973, og samme høst fikk Henry Kissinger fredsprisen sammen med sin motpart, Le Duc Tho. Den sistnevnte nektet å motta prisen, og for første gang i fredsprisens historie forlot to medlemmer Nobelkomiteen i protest.»

Veritas numquam perit.
Sannheten forgår aldri.

Forberedelse for Den Pefekte Stormen

av Mike Whitney.

Vet du hvorfor Henry Kissingers tale på World Economic Forum vakte så mye raseri?

Kissinger kritiserte ikke måten krigen i Ukraina utkjempes på eller mangelen på fremgang på bakken. Nei. Det Kissinger kritiserte var selve politikken, det var det som utløste stormen. Han kastet en bøtte med kaldt vann på menneskene som lagde denne merkelige politikken ved å fortelle dem til ansiktene deres at de «tok feil».

Og de tok feil, fordi politikken de for tiden fører skader de allierte og USAs interesser. Dette er testen vi bruker for å avgjøre om en bestemt policy er dum eller ikke, og dessverre består de denne «dumhetstesten» med glans.

La meg forklare: Vår grunnleggende strategi er å «svekke» og «isolere» Russland ved å kutte dets økonomiske bånd med Europa og dra det inn i en lang og kostbar hengemyr i Ukraina. Dette er planen.

Nå synes du kanskje det høres ganske rimelig ut, men ifølge Kissinger er det feil plan.

Hvorfor ?

Fordi USAs nasjonale sikkerhetsstrategi identifiserer Kina som USAs største rival (som den absolutt er) og naturligvis strider enhver politikk som gjør Kina sterkere mot USAs strategiske interesser.

Du forstår ? Så spørsmålet er: Gjør vår proxy-krig i Ukraina Kina sterkere?

Og svaret er: Selvfølgelig ja. Det gjør Kina mye sterkere fordi det tvinger Russland til å styrke forholdet til Kina.

Hva betyr dette rent praktisk?

Dette betyr at forholdet mellom verdens produksjonskraftverk (Kina) og verdens nest største hydrokarbonprodusent (Russland) nettopp har forbedret seg dramatisk på grunn av Washingtons kontraproduktive krig i Ukraina [o.a.: de askeNAZI Khazarer som kontrollerer Washington]. Det er det det betyr. Det betyr også at etter hvert som forholdet mellom de to landene forbedres, vil tempoet i USAs imperiale tilbakegang akselerere ettersom ikke-dollarsonen utvides og bilateral handel gradvis erstatter det nåværende dominerte globale handelssystemet dominert av USA.

Du kan allerede se det. Krigen i Ukraina har utløst en sjokkerende kollaps i global handel, store forstyrrelser i kritiske forsyningskjeder, enestående mat- og energimangel og den største ominndelingen av verden siden oppløsningen av Sovjetunionen. Washington har bestemt seg for å satse sin og det amerikanske folks fremtid på en tåpelig geopolitisk satsing som kan vise seg å bli den største strategiske katastrofen i USAs historie [o.a.: de med makten i Washington ønsker USA’s demise].

Kissinger forstår alvoret i situasjonen og det er derfor han bestemmer seg for å bidra med sitt to-cents råd. Men han kritiserte ikke bare politikken, han sendte også ut en illevarslende advarsel som ble nesten fullstendig ignorert av media. Her er hva han sa:

«Forhandlingene må begynne innen de neste to månedene før det skaper omveltninger og spenninger som ikke vil være lett å overvinne. Ideelt sett burde skillelinjen være en tilbakevending til status quo ante (…) Å fortsette krigen utover dette punktet ville ikke handle om Ukrainas frihet, men en ny krig mot Russland selv».

Den er skrevet i svart-hvitt, men vi deler den opp i to deler for bedre å forstå hva den sier:

  1. Politikken er feil.
  2. Politikken må endres umiddelbart, ellers vil skaden på USA og dets allierte være alvorlig og permanent. («Forhandlingene skal begynne innen de neste to månedene»)

Dette høres kanskje for apokalyptisk ut for noen, men jeg tror Kissinger har rett. Tross alt, se på de kolossale endringene verden allerede har sett siden starten av konflikten; forstyrrelser i forsyningslinjer, mat- og energimangel, og tilbakeslag i globaliseringsprosjektet. Store endringer vil jeg si, men de er nok bare toppen av isfjellet. Den virkelige smerten er fortsatt foran oss.

Hvordan vil denne vinteren se ut, når husholdningenes oppvarmingsregninger stiger, europeisk industri bukker under for økende energikostnader, arbeidsledigheten når nivået av store depresjoner og strømbrudd blir en fast del av livet i Vesten? Dette er hva fremtiden vil bringe for Europa og Amerika hvis politikken ikke blir reversert og en forhandlet avtale ikke raskt oppnås.

Putin har allerede sagt at Russland ikke vil sette seg selv i en posisjon der det igjen er økonomisk avhengig av Europa. Den epoken er over. I stedet omdirigerer den kritiske energistrømmer til Kina, India og utover. Europa er ikke lenger en prioritert kunde, faktisk har det blitt en trussel mot Russlands overlevelse, noe som betyr at Russland vil fortsette å flytte sin produksjon mot øst.

Hvilken innvirkning vil dette ha på Europa?

Det er enkelt. Europa vil betale mer for sin energi enn noe annet land i verden. Dette er valget hun tok til å ignorere legitime russiske sikkerhetskrav, og dette er resultatet hun må leve med.

Så her er det du trenger å vite:

  • I 2021 leverte Russland 40 % av all naturgass som ble forbrukt i EU.
  • I 2021 leverte Russland mer enn 25 % av oljen som ble forbrukt i EU.

Hvis du tror at disse hydrokarbonmengdene kan erstattes av produsenter fra Nigeria, Iran, Saudi-Arabia eller andre fjerne land, tar du veldig feil. Europa synker inn i den største energikrisen i sin historie, og det kan Vesten bare klandre seg selv for [o.a.: fordi de holder seg med Khazar ledere, og menneskene i Vesten lyder sine Khazar lederskap]. Her er fortsettelsen av en artikkel publisert på RT:

– Den nåværende energikrisen kan bli en av de verste og lengste i historien, og europeiske land kan bli spesielt berørt, sa Fatih Birol, sjef for Det internasjonale energibyrået, tirsdag. I et intervju med det tyske magasinet Der Spiegel sa Birol at nedfallet fra hendelser i Ukraina sannsynligvis vil gjøre den nåværende energikrisen verre enn krisene på 1970-tallet. …

På den tiden dreide alt seg om olje. I dag har vi både en oljekrise, en gasskrise og en elektrisitetskrise,» sa Birol til publikasjonen, og la til at før de nåværende hendelsene i Ukraina var Russland «en hjørnestein i det globale energisystemet: verdens største oljeeksportør, verdens største gasseksportør, en ledende kullleverandør.» …

Som en del av sine Ukraina-relaterte sanksjoner, innførte EU restriksjoner på russisk fossilt brensel og lovet å fase dem ut. Birol advarte om at land i Europa som er mest avhengige av russisk gass risikerte en «vanskelig vinter» da «gass godt kan måtte rasjoneres», spesielt i Tyskland.

Kommentarene hans kom da Gazprom, Russlands statseide gassleverandør, kuttet forsyningen til noen energiselskaper i Tyskland, Danmark, Nederland og andre land etter at de ikke betalte for drivstoff i rubler, i samsvar med de nye kravene. (“Fuel rationing may be coming to Europe – IEA“, RT)

Så jeg antar at det er bedre å fryse i hjel i mørket enn å insistere på at Ukraina holder seg nøytral og slutter å drepe etniske russere i øst? Er dette «prinsippet» som Europa står for?

I så fall er det et dårlig valg.

Her er noe å tenke på: Visste du at ikke alle «petroleumsblandinger» er like?

Hvorfor er dette viktig?

Fordi Tyskland for tiden importerer 34% av sin olje fra Russland. Russisk olje er en utprøvd uralblanding av høy kvalitet som leveres i store mengder via Druzhba-rørledningen til tyske raffinerier som er designet for å møte spesielle prosesseringskrav. Ulik olje fra forskjellige leverandører vil forstyrre hele raffineringsprosessen. Betydelige modifikasjoner vil være nødvendige for «nye matelinjer og infrastruktur, et atmosfærisk destillasjonsanlegg, et vakuumdestillasjonssystem, en katalytisk crackingenhet, et visbreaking-anlegg, en alkyleringsenhet, en katalytisk reformer, et isomeriseringsanlegg og et etyl-tertio-butyl eter (ETBE)-anlegg. For ikke å nevne de splitter nye lagringsfasilitetene og håndteringsutstyret for Rostock-fôr, som vil erstatte Druzhba-rørledningen som går 24/7/365”. (“Germany’s Refinery Problem”, The Saker)

Så ikke alle oljeblandinger er like?

Ikke i det hele tatt. I tillegg anslår bransjeeksperter at endring av raffinerier vil ta omtrent seks år. I mellomtiden vil Tysklands økonomiske vekst – som er nært knyttet til energiforbruk – falle dramatisk, bedrifter vil stenge, arbeidsledigheten vil stige, og det mektigste og mest produktive landet i EU vil bli brakt i kne.

Kanskje noen i den tyske regjeringen burde ha tenkt på disse tingene før de bestemte seg for å boikotte russisk olje?

Poenget vi prøver å komme med er enkelt: Kissinger har rett og de neokonservative klovnene (o.a.: disse «neokonservative» jødiske hauker i Amerikansk administrasjon har planlagt dette siden ‘The Project for a New Amerian Century’] som laget Ukrainas mislykkede strategi, de tar feil, helt feil. Og hvis vi ikke holder «Forhandlinger … innen de neste to månedene«, som Kissinger råder til, vil bruddet med Russland være endelig og irreversibelt, og de enorme energiressursene, mineralrikdommen og landbruksproduktene i Russland vil for alltid være rutet østover til vennligere nasjoner. Og det vil påføre både USA og dets allierte i Europa forferdelige lidelser.
[o.a.: og det er hva askeNaziene har ønsket hele tiden, siden David Rockefeller sa i sin bok ‘Memoirs’ at de ønsket å skifte velferden og kapitalen til Kina som verdens produsent]

Den eneste rimelige handlingen er å oppfordre til en umiddelbar våpenhvile slik at fredssamtaler kan starte så snart som mulig.

———————-

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring