Skriv ut Skriv ut

Hvorfor mislikes ‘jøder’ og jesuitter?

‘Jøder’, les ‘Khazarer’, for de rette jøder er vi etter Benjamins stamme, Løvefolket, og vi som er omskjært på hjertet, iflg Kristus. Jeg taler på vegne av ‘mitt folk’, som må få komme til orde i den offentlige diskurs. De vet selv hvem de er. 1)
‘Jøder’, les ‘Khazarer’, for de rette jøder er vi etter Benjamins stamme, Løvefolket, og vi som er omskjært på hjertet, iflg Kristus. Jeg taler på vegne av ‘mitt folk’, som må få komme til orde i den offentlige diskurs. De vet selv hvem de er. 1)

Kjære Jens Stoltenberg, er du ‘jøde’ spurte jeg i en artikkel for noen år siden, i blod eller mentalitet, et spørsmål som fremdeles er ubesvart. 2) Jeg oppfordret videre til dialog med Norges urbefolkning; Oss. Det skjedde ikke. Du er for høyt hevet over oss folket. Hvorfor er du alltid så sint på oss som er innfødte i Norge ? Hvorfor assimileringen av oss?

Og når nordmenn sier ifra, så er de egoistiske og vanskelig mener vel du og dine venner (?).

Skal ikke meg og andre kunne bli misfornøyd og tildels sint, når du lurer oss for penger vi har betalt inn på en forsikringsordning som kalles Folketrygden, og når vi skal ha utbetaling så kommer aldri pengene, fordi du trenger dem til andre av dine ‘gode formål’? Hva var den ‘lille skriften’ i forsikringsvilkårene vi ikke er opplyst om? Hadde et privat forsikringsselskap gjort dette, så hadde det blitt kalt bedrageri, men du bestemmer at ditt byråkrati skal gjøre det slik, så kalles det politikk… med et korrupt rettsvesen, dommere uten lovlig embete som nekter å erklære seg uavhengig av deg og din statsmakt, så har du satt oss sjakk matt. Vi er rettsløse, fritt vilt.

MEN, husk at gjennom hele historien så har den Høyeste Dommer, ALLTID gjenopprettet rettferdigheten… på noe lengre sikt straffet de urettferdige og lovløse. Kun dårer, kjenner ikke den Rettferdighet som er på tvers av dimensjoner, transcenderer tid og rom.

Hvorfor skal du ødelegge vår kultur, assimilere oss i en babylonsk galskap – har vi godkjent dette? Har du noen gang tenkt over det at vi en gang blir i mindretall i vårt fedreland ? Ja, kanskje du til og med er rasende på oss fordi vi ikke stilltiende godtar det (?). Vi er mange som ikke deler dine aspirasjoner om noe slags Verdensrike. Det er med sorg jeg registrerer at du synes alltid å ha vært sint eller opprørt over oss for det. Aldri fornøyd.

Vi liker ikke EU, vi liker ikke FN, stegene på vei til Verdensriket Sion – det verdslige Sion, for Kristus sa «Mitt Rike er ikke av denne verden«. Jeg personlig liker ikke Babylon heller. Alt du gjør går imot Norge, og Norges folks beste, – og til og med imot Kristus sine visjoner, det verdensriket fantasier han knuste og la i grus for 2000 år siden, som Barrabas var en bedre kriger for, og måtte få amnesti. Aspirasjoner, motivasjoner og handlinger som i effekt utgjør anti-krist.

En dag er det den brutale undertrykkelsen av hottentotter vi gjøres ansvarlig for, og opprører deg, og en annen dag nordmenns manglende skattemoral som gjør deg sint, fordi du skal få helliget ditt navn og få internasjonal prestisje, bli initiert i den internasjonale kabal. En dag var det rasismen til det norske folk, at folk flest ikke støttet innvasjonen din i Libya, og den kommende Syria-invasjonen til NATO, alt for Israel (det nye Khazaria), og før det var det at noen klaget på ‘Arbeit Mach Frei’ politikken din hos NAV, det var Afghanistan-krigen, til opiumens fremme og frie flyt – til bruk for å paralysere og deaktivere ungdommen, dine venner i psykofarma- og famasiindustrien som mottar statsstøtte på milliarder for unyttige ofte dødelige piller, for samme formål, nedsløving av hjerner som er født skarpe, men som må dopes ned til amøber – som Hitler som hadde fluor i drikkevannet, til prisen for manglende veibygging og skikkelig helsefremmede tiltak for det norske folk.

NAV hater oss, og dreper et utall antall per år av depresjoner de påfører folk. Folk dør i sjukehuskø, og når de en gang kommer dit, så blir de effektivt ekspedert med dødelige piller til de evige jaktmarker fortest mulig for å spare statens pensjonskasse, penger du finner bedre anvendt, og som du trenger for å kjøpe deg internasjonal posisjon.

Det ser ut til at hver gang Norges folk sier hva de mener, og dermed deltar i demokratiet, så ergrer dette deg. Du kaller dem hatefulle med det, og når de kjemper i studiene og etterforskningen med å forstå lederskapets merkelige motivasjoner, så kalles de konspirasjonsteoretikere.

Lenge før det fantes en uavhengig presse hvor de kunne lufte sine frustrasjoner, ergret vi nordmenn deg. Du ergret deg over folkesnakket som aldri kom frem i den kjøpte og statstøttede media, som er livredd for å miste 1.1 million i pressestøtte per journalist. Norske folk blir daglig pumpet full av hat og løgn om nordmenn og Norge om hvor elendige de er, alle andre er bedre og mer verdt enn dem, av en media du kontrollerer med å korrumpere dem.

Vi ergret tyskerne som ble lokket med fagre ord til å velge seg jesuitten Hitler for å ødelegge den protestatiske bastion Tyskland innenfra, som AP valgte seg deg for å ødelegge vårt land. Vi ergrer Russerne som valgte seg Bronstein, og EU som hilste Jagland velkommen til Strabourg. Vi ergret alle de slaviske nasjoner som sender sine kriminelle hit for å ødelegge oss innenfra : Polen, Latvia, Litauen, Ukraina, Russland, Ungarn, Romania, fordi våre forfedre har vært flinke, har jobbet pietistisk og samvittighetsfullt og bygget opp vårt land – du vil ha alle dine slaviske brødre hit nå, for å ødelegge vårt land, og dele godene, vi får ikke det vi har rett på engang.

De andre som kommer til ditt Nye Babylon her i vårt land, dine blodsbrødre, de får alt de vil ha, de får til og med seg trygden hjem. Splitt og hersk. Nordmenn i Thailand sulter ihjel fordi du tar fra dem pensjonene deres, for å omdisponere dem til ditt eget folk. Det blir vel samarbeid med internasjonal mafia som med Bronstein (Trotsky) og Lenin (Berg/Blank) at de slipper kjeltringene fri fra fengslene, gir dem amnesti, tar dem inn i landet som medarbeidere, for at de brukes til å ta ut og kaldblodig myrde de som snakker imot dem, når den tid kommer, fordi vi er så hatet, siden antisemittismen er så EKSTREM mot oss av Benjamin stamme her i det høye nord. Kains merke er ikke vanskelig å få øye på.

Hvis vi går lengre tilbake i tiden så har i århundrer vi kristne jøder, senere protestanter, ergret også katolikkene og den katolske kirke med sine jesuitter, som har lenge vært forbudt i Norge, som alltid har gjort sitt beste for å innfiltrere oss, – utslette oss. Og nå har dere khazarer og jesuitter i felles hat mot protestantismen lyktes å desimilere oss. Selveste Martin Luther ergrer deg sikkert, slik at du gjerne vil brenne ned alle kirkene – og gjerne protestantene inne i dem, – makt demonstrert for verden i den sanne khazarske religiøse ånd som beskrevet i Esters Bok. De som før var forbudt i Kongeriket etter Grunnloven av 1814, jesuitter og ‘jøder’, er nå de eneste lovlige.

Men siden vi «ergrer» deg så mye, kjære Jens, anbefaler vi og foreslår at du drar og bosetter deg i et annet land, hvor du kan nyte ditt skattefrie otium som Jagland og Gro gjør. Gjerne i din egen egen khazarske stat Israel. 2)

Grunnen til dette er vi må bare innrømme at vi ikke kan leve ilag, fordi våre verdier er så forskjellige. Vi nordmenn blir som fremmede i vårt eget Fedreland, hva fedrene og G-d i sin store nåde gav oss, med manna fra havbunnen, i dette land du og dine like på Stortinget skaper i Norge. Vi forstyrrer deg og ergrer deg alltid. Vi kan vel like godt bestemme oss for at det er like godt du reiser hjem til det landet Khazaria hvor dere ble tvangskonvertert til den jødiske religion for 1273 år siden – som vi forøvrig også ergret, og som Rus Vikingene beseiret den gang.

Hevnen er søt tenker du kanskje? Etter at dere har tatt kristne Russland i 1917-, Tyskland, protestantismens krybbe i 39-45, og Norge 2012. 3) …. og endelig, kanskje også USA 2013…. men vikinger (10 Tapte Stammer av Israel) og khazarer er 100% ukompatible Jens. Vi passer ikke sammen, heller ikke i den Nye Verdensorden dere vil ha. Vi vil heller bli som Gallia, eller som Gallilea (Region of the Heathens), som Jesus selv kom fra.

Vi kan like godt innrømme det, ta konsekvensene, og skilles. Du og flere i din familie, som jeg ikke nevner navnet på i respekt for de døde, er jo slike store tilhengere av skilsmisser som ødelegger familieinstitusjonen i Norge, bevisst og planlagt destruksjon av våre verdier …. kvinnefrigjøringen din ble visst mest frigjøring fra sine barn, slik at de kan bli statens barn… kanonføde for dens agendaer, husinkvisjoner ala Herodes er dere heller ikke fremmed for, med frykt som våpen skal folket dresseres, god marxisme og til dels satanisme det.

Kjære Jensemann, du er en meget destruktiv leder for dette landet. Etter at vi gav deg tillit, sviktet du oss, etter alt snakket om ‘mer kjærlighet’, var det eneste vi fikk mer pogromer, mindre ytringsfrihet, mer harsellas med annerledestenkende, mindre demokrati, med dine veltimede korstog mot våre tradisjonelle verdier og den protestantiske religion her i landet. Vi vet du har vært på jakt etter Kongen lenge. 3)

Selv om vi brøt ut og og etablerte vår egen lille stat i Norge, fordi vi er lei tyranniet og demokratimangelen, for eksempel Hålogaland, en norsk stat med verdier Det Høyeste Forsyn ville velsigne, og Baal og Mammon hate, ville vi vel ergret deg fortsatt, når den stat kunne blitt mer suksessfull enn den del du leder, som går under i umoral og perversiteter, så hadde du vel innvadert oss med bomber og granater ganske fort for å tak i pengekisten.

Nå er du ergerlig fordi vi «undertrykker» innvandrere som deg selv. Du er samtidig sint på oss fordi vi ikke gir fra oss stadig flere områder av vårt land til Mammons ære, om det er monstermaster i Hardanger eller i sunnmørsfjella, eller giftige oppdrettanlegg langs den vidstrakte kysten, aksepterer ikke kvikksølv ved ubåten på Fedje, slik at du ikke trenger bruke penger, men kan få inn mer skatter som du skal strø som en nordens mor theresa til dine brødre og familie i utlandet; slike som helt misforstått tror de er utvalgt både til det ene og hint.

Vi nordmenn har ikke tradisjonelt hatt noe forhold til hverken Mammon eller Molok, som guddom, spesielt ikke når de forgifter matfatet vårt. Dette er ukompatibelt med Kvitekrist sine verdier.

Alle verdens folk er sint på oss for at du blander oss i alle andre lands indre anliggender, bomber folk som aldri har gjort oss noe, vi fredelige lille samfunn i et lite hjørne av verden, et slags Gallia. Det var sikkert verdt det for deg, som fikk møte Obama til slutt, som fortalte deg hvor flink du er, din initiering i ondskapens akse, men for oss fredelige nordboere i sjel og sinn er dette en skam.

Dine nye landsmenn forstår deg sikkert mye bedre enn oss, vant som de er å krige med hverandre til alle av dem er gjensidig utryddet. De «radikale» araberne er sinte og de «moderate» egypterne er sinte, Israel er sinte, alt for mye antisemittisme i Norge sier de, så de sender oss ABB, for de blir aldri fornøyd samme hvor mange atombomber Arbeiderpartiet ved din navnefar Jens Christian Hauge skjenker dem på sølvfat. Men vi er jo semittene (?).

Syvende basunen runger gjennom sfærene. Vi er legioner. Forvent oss!

legions

Vi mangler Obelix og styrkedrikken som de hadde i Gallia, men istedenfor kommer en ennå sterkere; Kristus kommer snart ‘i skyene’ og skal gi sin flokk styrke, mot og kraft, med milloner av sin englehær i sine karjoler. DA, skal det bli sving på sakene. Da er der slutt på løgn og fanteri, da skal rettferdighet, sannhet, ærlighet og moral gjenopprettes i vårt land, som ble ødelagt som følge av det korrupte lederskapets prioriteringer. Da skal vi igjen bli et land som Kristus kan være stolt av, og rapportere hjem til Faderen, Abba, at vi som land er på rett vei igjen, den smale vei. Det ber jeg om skjer helst snarest, heller enn senere.

Du og dine har våpnene og makten Jens. Dere har kan drepe og myrde kroppen, og verdens allikevel temporære liv. Vi andre har Kristus! Han har makt over det evige livet, også for deg.

angels
He is Abrahams rootseed, ….. the King of Israel, and Redeemer, the LORD of hosts:. Without Him there is no justice in the World.

En dag kan det bli nødvendig for FN å hjelpe oss israelittene hjem, til vårt Norge, det lovede landet, som fløt av melk og honning, men som ble trådt under voldelig fot av hedninger.

Å betale sin gjeld er et moralsk imperativ Jens. Sørg for at jeg får pengene mine du og ditt system er skyldig meg, før du roter dem bort på alt annet tull. Om ikke, farvel Jens. Dra hjem. Vi kommer ikke til å savne deg. Vi Løvefolket av Benjamins stamme, og Naftali stammen, vi som husker hvem vi er, vi kan styre oss selv, uten både deg og Brussel, og uten det verdslige Sion med. Vi hadde vårt åndelige Sion her, før dine folk kom til makten etter andre verdenskrig, og hvis agenda du viderefører.

Hvorfor mislikes både ‘jøder’ og jesuitter? Historisk har de vært kjent for å infiltrere, å lyve, å bedra, og robber statskassene for sin klan når de kommer til makten, ved avansert tyveri, – ved renkespill ødelegge de samfunn som har vært snill med dem og invitert dem inn, til og med gitt dem topp posisjoner, pulveriserer de samfunnenes verdier, – splitt og hersk. Kaos følger. Derfor var de forbudt i Norge i Grunnloven av 1814.

Vi er et fredelig folk vi nordens israelitter Jens. Vi liker ikke for mye planlagt krig, nød og elendighet. Vi er for fred. Vi har INGEN som representerer oss i norsk politikk.

Nå MÅ i hvert fall dette hatet og antisemittismen mot oss av Israels Benjamins stamme ta slutt!

PS: For å være rettferdig med Jens Stoltenberg, så vil jeg bekjenne at jeg ikke har noen større tro på Erna Solberg eller Siv Jensen heller. De tilhører samme utopiske ‘familie’ av dem med den ‘jødiske’ aka verdslige materialistiske mentalitet.

1) Khazar hypotesen er vitenskapelig bevist, Rhineland hypotesen tilbakevist, faktisk av en Israel-amerikaner; Dr. Eran Elhaik. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4339595,00.html

2) http://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

3) http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

4) http://www.riksavisen.no/algerie-ikke-tro-pa-statsministerens-omsorg/

 

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

2 Comments

  1. Pingback: Jødisk Ny Verdensorden

  2. Pingback: Tore B. Krudtaa og de høyreekstreme konspiranoide | Bloggenbergh

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.