Hvorfor var Jesus henrettet?

Ble han drept fordi han ikke ville være noen krigermessias, men bare fredsapostel?
Ble han drept fordi han ikke ville være noen krigermessias, men bare fredsapostel?

Mange mennesker har vokst opp til å tro at de kan ikke vite sannheten selv og at de trenger ytre autoriteter til å fortelle dem hva som er sant. Imidlertid  var dette akkurat slik mesteparten av folket trodde for 2000 år siden. Som vi har sett, så motsatte Jesus seg med kraft denne fryktbaserte tilnærmingen til religion. For å fullt ut forstå hvorfor dette er viktig, la oss vurdere de virkelige grunnene til at de religiøse autoriteter ønsket å kvitte seg med Jesus.

Ved å lese evangeliene, så er det ikke vanskelig å se at det var de religiøse autoriteter som konspirerte for å få Jesus korsfestet. Det er også enkelt å se at de gjorde det fordi de så på ham som en trussel. Dog, hvorfor var en mann slik en trussel mot en gruppe av folk hvis makt var basert på en meget lang tradisjon?

De religiøse autoriteter hersket over Jødene med jernhånd. Dog var deres makt primært basert på en ting nemlig frykt. Det Jødiske folket fryktet evig fortapelse mer enn noen annen ting. Og de hadde blitt opdradd til å tro at den eneste måten å unngå evig fortapelse på var å følge bokstavlig  den ytre lov [Mosesloven – de 10 bud] som den var tolket av de religiøse autoriteter. Med andre ord, så trodde Jødene at nøkkelen til frelse var den ytre religion, og denne troen holdt autoritetene ved makten. Hvis denne tro begynte å rokkes ved, så ville makten til autoritetene det også, og de ville ikke la dette skje.

Forestill deg bestyrtelsen når Jesus kom på scenen. Han utfordret den ytre tilnærmingen til loven og en bokstavelig tolkning av skriftene. Han sa at han var større enn bokstavene i loven. Han til og med demonstrerte forrakt for loven, som når han healet en mann på sabatten. Når autoritetene utfordret ham, hadde han nerver til å erklære. ‘Sabatten var laget for mennesket, og ikke mennesket for sabatten‘ (Mark 2:27). På toppen av dette så veltet han bordene til pengevekslerne [i tempelet], og dermed et direkte angrep på autoritetene i tempelet.

Kristus jager pengevekslerne II
Bilde: Kristus jager pengevekslerne utav templet

Uansett, hans verste forbrytelse var at han utfordret selve grunlaget for den religiøse makt strukturen.

Denne forbrytelse var forårssaket av en tilsynelatende enkel uttalelse; ‘Guds Rike er inni dere‘ (Luk 17:21).

Mange moderne kristne har ikke tenkt på denne uttallelse som spesielt revolusjonerende. Men vurder det faktum at makten til autoritetene var avhengig av at de trengte en ytre kirke [synagoge] for å bli frelst. Og her kommer Jesus og sier at dette ikke er sant.

Du trenger ikke noen ytre kirke for å komme til Guds Rike, fordi det riket er inni deg og nøkkelen til å kunne gå inn i det riket er også inni deg, i din mentalitet.

Autoritetene talte om en ytre [kollektiv] vei til frelse, og Jesus prekte om en indre [personlig] vei til frelse. Hvis folk hadde akseptert denne personlige veien til frelse, ville hele den religiøse makt strukturen falt. Og fordi autoritetene ikke var villig å gi opp sin makt over folket, så måtte de finne en måte å tie ham på – permanent.

Jesus sa at alle mennesker har muligheten til å gå i seg selv og finne sannheten. Dette kan være skremmende for mange. Det er så mye lettere og sikrere å la noen andre, som virker sikker og autoritær, får fortelle deg hva som er sant. Det er alltid lettere å la noen andre tenke for deg. Det synes alltid sikrere ikke å ta dine egne avgjørelser. Men er det hva Jesus ønsket for deg at du skulle gjøre?

Vil du bli frelst ved å ta ta den ytre veien til religion, eller vil du bli frelst ved å adoptere den samme metode som Jesus brukte, nemlig den indre veien?

Luk 11:52 : «Ve dere lovkyndige! Dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn, har dere hindret.»

Det ser ut som om Jesus sa at juristene hadde nektet å ta den indre tilnærming til religion.

De hadde nektet å gå inni seg selv, internalisert sannheten og oppdaget ånden i loven. Istedenfor klynget de seg til sin egen menneskeskapte tolkning av skriften; bokstaven og loven. Og fordi dei ikke var villige til å gi opp sin makt over menneskene, så drev de aktivt å prøvde å hindre andre å ta den indre veien. De søkte å skremme folk til å holde seg til den ytre veien til religion.

[Den ytre veien er en fryktbasert metode. Den indre veien er en kjærlighets basert metode]

Kanskje visste Jesus at enten tok en den indre tilnærmingen og fulgte lovens ånd [og ikke bare dens bokstav], så ville du rett og slett ikke bli frelst?

Matt 5:20 : «Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.»

Så vi ser at Jesus hadde tatt den indre tilnærmingsmåte til religion og hadde internalisert sannheten. Han har sagt oss at uten at vi internaliserer sannheten, og gjør det mer enn fariseerne, så vil ikke komme til Guds Rike. Er det ikke logisk at hvis vi virkelig vil forstå meningen med Jesus’ lære, så må vi utvikle den samme bevissthet som han hadde utviklet? Hvordan kan vi håpe på å forstå Jesus hvis ikke vi deler hans mentalitet, uten at samme mentalitet er i oss som var i Jesus?

Hva om Jesus kom for å vise deg at du har potensiale til å heve deg over bevisstheten som gjør at du kjenner frykt, tvil og alle andre ubehagelige følelser? Hva om Jesus kom som en lærer for å vise en vei ut av menneskelig lidelse og lede oss inn i en mentalitet som er basert på kjærlighet og fred?

«Så mange Kristne venter fremdeles på mitt andre komme.
Hvis bare de hadde sett etter meg i sine hjerter,
så ville jeg ha kommet til dem allerede».

‘The Secret Coming of Christ’. Kim Michaels

Utdrag fra boken ‘The Secret Coming of the Christ’ av Kim Michaels
http://www.askrealjesus.com/C_ABOUTUS/kimsstory.html

Definisjon av internalisere:
‘gjøre noe gyldig for en selv, tilegne seg’

Intern» kommer fra latin og betyr «indre». At noe blir internalisert, betyr at noe kommer utenfra og blir en del av det indre.

At en norm blir internalisert, betyr at en oppfatning om hva som er galt eller riktig, blir en del av oss selv.

Som barn kan vi for eksempel høre at det er galt å stjele. Foreldre sier det, søsken og venner sier det, religionen og samfunnet sier det. Til å begynne med vil vi oppleve denne normen som noe vi vet andre sier de har, men som ikke er en del av oss selv. Hvis vi forsøker å stjele, og blir tatt, kan vi oppleve sterke negative holdninger og sanksjoner fra omverdenen, vi kan bli isolert og straffet. Til slutt vil vi (de fleste av oss) bli redde for å stjele, og straffe oss selv med dårlig samvittighet hvis vi likevel gjør det. Da har denne normen blitt en del av oss, den har blitt internalisert.

Lykke til.

J.Johansen

Facebook Comments