Hvorfor var Jesus henrettet?

Ble han drept fordi han ikke ville være noen krigermessias, men bare fredsapostel?
Ble han drept fordi han ikke ville være noen krigermessias, men bare fredsapostel?

Mange mennesker har vokst opp til å tro at de kan ikke vite sannheten selv og at de trenger ytre autoriteter til å fortelle dem hva som er sant. Imidlertid  var dette akkurat slik mesteparten av folket trodde for 2000 år siden. Som vi har sett, så motsatte Jesus seg med kraft denne fryktbaserte tilnærmingen til religion. For å fullt ut forstå hvorfor dette er viktig, la oss vurdere de virkelige grunnene til at de religiøse autoriteter ønsket å kvitte seg med Jesus.

Ved å lese evangeliene, så er det ikke vanskelig å se at det var de religiøse autoriteter som konspirerte for å få Jesus korsfestet. Det er også enkelt å se at de gjorde det fordi de så på ham som en trussel. Dog, hvorfor var en mann slik en trussel mot en gruppe av folk hvis makt var basert på en meget lang tradisjon?

De religiøse autoriteter hersket over Jødene med jernhånd. Dog var deres makt primært basert på en ting nemlig frykt. Det Jødiske folket fryktet evig fortapelse mer enn noen annen ting. Og de hadde blitt opdradd til å tro at den eneste måten å unngå evig fortapelse på var å følge bokstavlig  den ytre lov [Mosesloven – de 10 bud] som den var tolket av de religiøse autoriteter. Med andre ord, så trodde Jødene at nøkkelen til frelse var den ytre religion, og denne troen holdt autoritetene ved makten. Hvis denne tro begynte å rokkes ved, så ville makten til autoritetene det også, og de ville ikke la dette skje.

Forestill deg bestyrtelsen når Jesus kom på scenen. Han utfordret den ytre tilnærmingen til loven og en bokstavelig tolkning av skriftene. Han sa at han var større enn bokstavene i loven. Han til og med demonstrerte forrakt for loven, som når han healet en mann på sabatten. Når autoritetene utfordret ham, hadde han nerver til å erklære. ‘Sabatten var laget for mennesket, og ikke mennesket for sabatten‘ (Mark 2:27). På toppen av dette så veltet han bordene til pengevekslerne [i tempelet], og dermed et direkte angrep på autoritetene i tempelet.

Kristus jager pengevekslerne II
Bilde: Kristus jager pengevekslerne utav templet

Uansett, hans verste forbrytelse var at han utfordret selve grunlaget for den religiøse makt strukturen.

Denne forbrytelse var forårssaket av en tilsynelatende enkel uttalelse; ‘Guds Rike er inni dere‘ (Luk 17:21).

Mange moderne kristne har ikke tenkt på denne uttallelse som spesielt revolusjonerende. Men vurder det faktum at makten til autoritetene var avhengig av at de trengte en ytre kirke [synagoge] for å bli frelst. Og her kommer Jesus og sier at dette ikke er sant.

Du trenger ikke noen ytre kirke for å komme til Guds Rike, fordi det riket er inni deg og nøkkelen til å kunne gå inn i det riket er også inni deg, i din mentalitet.

Autoritetene talte om en ytre [kollektiv] vei til frelse, og Jesus prekte om en indre [personlig] vei til frelse. Hvis folk hadde akseptert denne personlige veien til frelse, ville hele den religiøse makt strukturen falt. Og fordi autoritetene ikke var villig å gi opp sin makt over folket, så måtte de finne en måte å tie ham på – permanent.

Jesus sa at alle mennesker har muligheten til å gå i seg selv og finne sannheten. Dette kan være skremmende for mange. Det er så mye lettere og sikrere å la noen andre, som virker sikker og autoritær, får fortelle deg hva som er sant. Det er alltid lettere å la noen andre tenke for deg. Det synes alltid sikrere ikke å ta dine egne avgjørelser. Men er det hva Jesus ønsket for deg at du skulle gjøre?

Vil du bli frelst ved å ta ta den ytre veien til religion, eller vil du bli frelst ved å adoptere den samme metode som Jesus brukte, nemlig den indre veien?

Luk 11:52 : «Ve dere lovkyndige! Dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn, har dere hindret.»

Det ser ut som om Jesus sa at juristene hadde nektet å ta den indre tilnærming til religion.

De hadde nektet å gå inni seg selv, internalisert sannheten og oppdaget ånden i loven. Istedenfor klynget de seg til sin egen menneskeskapte tolkning av skriften; bokstaven og loven. Og fordi dei ikke var villige til å gi opp sin makt over menneskene, så drev de aktivt å prøvde å hindre andre å ta den indre veien. De søkte å skremme folk til å holde seg til den ytre veien til religion.

[Den ytre veien er en fryktbasert metode. Den indre veien er en kjærlighets basert metode]

Kanskje visste Jesus at enten tok en den indre tilnærmingen og fulgte lovens ånd [og ikke bare dens bokstav], så ville du rett og slett ikke bli frelst?

Matt 5:20 : «Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.»

Så vi ser at Jesus hadde tatt den indre tilnærmingsmåte til religion og hadde internalisert sannheten. Han har sagt oss at uten at vi internaliserer sannheten, og gjør det mer enn fariseerne, så vil ikke komme til Guds Rike. Er det ikke logisk at hvis vi virkelig vil forstå meningen med Jesus’ lære, så må vi utvikle den samme bevissthet som han hadde utviklet? Hvordan kan vi håpe på å forstå Jesus hvis ikke vi deler hans mentalitet, uten at samme mentalitet er i oss som var i Jesus?

Hva om Jesus kom for å vise deg at du har potensiale til å heve deg over bevisstheten som gjør at du kjenner frykt, tvil og alle andre ubehagelige følelser? Hva om Jesus kom som en lærer for å vise en vei ut av menneskelig lidelse og lede oss inn i en mentalitet som er basert på kjærlighet og fred?

«Så mange Kristne venter fremdeles på mitt andre komme.
Hvis bare de hadde sett etter meg i sine hjerter,
så ville jeg ha kommet til dem allerede».

‘The Secret Coming of Christ’. Kim Michaels

Utdrag fra boken ‘The Secret Coming of the Christ’ av Kim Michaels
http://www.askrealjesus.com/C_ABOUTUS/kimsstory.html

Definisjon av internalisere:
‘gjøre noe gyldig for en selv, tilegne seg’

Intern» kommer fra latin og betyr «indre». At noe blir internalisert, betyr at noe kommer utenfra og blir en del av det indre.

At en norm blir internalisert, betyr at en oppfatning om hva som er galt eller riktig, blir en del av oss selv.

Som barn kan vi for eksempel høre at det er galt å stjele. Foreldre sier det, søsken og venner sier det, religionen og samfunnet sier det. Til å begynne med vil vi oppleve denne normen som noe vi vet andre sier de har, men som ikke er en del av oss selv. Hvis vi forsøker å stjele, og blir tatt, kan vi oppleve sterke negative holdninger og sanksjoner fra omverdenen, vi kan bli isolert og straffet. Til slutt vil vi (de fleste av oss) bli redde for å stjele, og straffe oss selv med dårlig samvittighet hvis vi likevel gjør det. Da har denne normen blitt en del av oss, den har blitt internalisert.

Lykke til.

J.Johansen

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

3 Kommentarer

 1. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 2. Sigmund,
  “divide and conquer” – splitt og hersk, er også det at makteliten har splittet opp folk i alle slags leire, spesielt politisk, dem imellom ja.

  Jeg har ingen tro på at det hjelper å stikke hodet i sanden som strutsen, og tro på at problemet er løst med det. Tvertimot er en mer utsatt. Slik kan en nok ikke tolke Jesus på noen som helst måte. Se på bildet ovenfor.

  Har man sett nazisten, kommunisten, jøden, – alle som ‘de gode’ menneskene projiserer sin egen ufullkommenhet på, så tror jeg nok at en ikke kan beskyldes for å ikke se bjelken i sitt eget øye. Men, når en har gjenkjent disse ‘entiteter’ i seg selv, når en har blitt ENbåren, så er det ikke å forundres over at en også lettere kjenner dem igjen – og resultatet av deres begrensede bevissthet, i det ytre. Og gjerne advarer mot det.

  Tror ikke det er noen motsetning i dette.
  http://www.riksavisen.no/?p=487

  På en måte tror jeg at en ved ascension forlater de lavere bevisstheter, men om hvordan en slik ascension foregår, om det er ved å overse og stikke hodet i sanden som strutsen en ‘ascenderer, det stiller jeg meg tvilende til.

  For meg har det alltid vært bare et spørsmål om å stille meg selv det fundamentale spørsmål; «Hva ville Mesteren Jesus ha gjort i denne situasjonen ?». Altså han som vandret rundt i Palestina og prøvde å vekke opp sine samtidige i sin tid. Så har igrunn løsningene gitt seg selv.

  Ef 6:12 ”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” Det sier det meste.

  Stakk Jesus hodet i sanden og gjemte seg fra sin tids maktelite; Sanhedrin ? Hvorfor ble han drept ? Vendte han det andre kinnet til dem ? Imot enkeltmennesker gjorde han nok det.

 3. Hei J.Johansen

  Har nettopp oppdaget denne siden, og er imponert over din hvor mye som skrives her, og ønsket om å vekke opp folk.

  Men, fremmer ikke du nøyaktig samme sak som makteliten i samfunnet, «gruppen» du prøver å avsløre??

  La meg forklare:
  Maktelitens fremste virkemiddel for å skaffe seg det de ønsker mest, makt, er å bruke en teknikk som på engelsk kalles: «divide and conquer». Hva er essensen i denne teknikken? Jo, det er å fjerne folk fra Gud, få folk til å tro på illusjonen om seperasjon, nemlig at vi mennesker er separert fra Gud, at det er avstand, «division». Når folk ser på seg selv som adskilt fra Gud, ser de på seg selv som adskilt fra andre mennesker, og slik kan konflikt mellom mennesker oppstå, det som er selve grobunnen for makteliten. Realiteten er at selv om våre fysiske kropper ikke henger sammen, men er tilsynelatende «adskilt», så er vi mer enn våre fysiske kroppen. Vårt Høyere Selv er en individualisering av Gud.

  Så maktelitens mål har vært å dele opp folk, slik at den neste illusjonen om at «våre problemer skyldes de andre», kan aksepteres. Dette fører til en bevissthet som Jesus prøvde å adressere: «Fjern først bjelken fra ditt eget øye, før du prøver å fjerne flisen fra din brors».

  Det er denne bevisstheten du promoterer. Du sier: «Se folk, se makteliten, de er avslørt. De er årsaken til våre problemer!» Du definerer en gruppe mennesker som «adskilt», og du legger skyld (om ikke alt, så mye) på denne gruppen. Folk har så en unnskyldning for ikke å fjerne bjelken i sitt eget øye, for det er jo «makteliten sin feil!»

  Du kaller Jesus i et innlegg : «den største filosof og mest inspirerende lærer gjennom alle tider». Så er det ikke logisk å følge hans ord?

  «Ikke motstå onskap… men, snu det andre kinn til.» (Matt 5:39-)

  Faktum er at det er ikke en gruppe mennesker (makteliten) som er problemet, det er en bevissthetstilstand. Om denne planeten skal kvitte seg med krig, og gå inn i en ny tidsepoka, ja da må folks bevissthet økes. For at dette skal skje må en visst antall mennesker manifestere Jesu bevissthet, Kristus Bevisstheten. De må løfte seg over dualismen, og se Enhet i Alt Liv. De menneskene som er nærmest å nå denne bevisstheten, innser ofte tidlig at offentlighetens sannheten er langt fra den fulle Sannhet. Det er disse sjelene som ofte leiter (på internett og andre steder) etter noe MER. Hvis man greier å «fange» disse sinnene i konspirasjonsteorier, dvs at man avleder oppmerksomheten bort fra bjelken inni, og vekk fra Guds Rike, så hindrer man at disse sjelene løfter bevisstheten sin. Dette er den samme årsak som at Jesu lære ble «endret» av kirken, vekk fra en lære om at man kan «gå i Jesu fotspor og manifestere Kristus Bevissthet», til en lære om at Jesus er så mye høyere enn andre mennekser, og alt vi trenger å gjøre er å erklære han som vår gud og frelser, og «så blir vi frelst når vi dør».

  Noen vil si: «Det er bare tull å se inn i sin egen psyke og løfte bevisstheten sin. Se på all urett som skjer!! (begått av makteliten, «under bordet») . Vi trenger handling!

  Men sa ikke Jesus:
  «Søk først Guds Rike, og alt annet vil bli gitt til deg.» (Matt 6:33)
  «Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye. » (Lukas 6:41). Med andre ord ønsker ikke Jesus at vi skal melde oss ut fra samfunnet, og la makteliten gjøre hva de vil, uten å si i fra. Men Jesus ønsker at vi FØrst skal løfte bevisstheten vår, fjerne bjelken fra vårt eget øye, løfte oss over dualisme. For det er kun gjennom Kristus Bevissthet at vi virkelig kan hjelpe denne planeten.

  For sa ikke Jesus: «Med mennesker (ego-bevissthet) er dette umulig, men med Gud (Krisus Bevissthet) er alle ting mulig!» (Matt19:26)?

  Jeg kan anbefale deg noe på siden til Kim Michaels:
  http://www.askrealjesus.com/K_JESUS_ANSWERS/P_GOOD_EVIL/removeevil.html

  http://www.askrealjesus.com/N_LIVINGWORD/RESTOREWORDEUROPE/3StGermain052007.html#land2

  Beste ønsker fra meg!
  Sigmund

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.