Skriv ut Skriv ut

Implementater; Dyrets merke?

Babels Tårn fra det fallerte Baylons Rike
Babels Tårn fra det fallerte Baylons Rike. Den sataniske agenda av onde krefters spill med medmennesker i Norge er iferd med å kulminere i avsløringer.

Et av Norges siste store tabuer som kommer frem, etter at Nyhetsspeilet har fått holde på ett år og vel så det. En av de siste illusjoner skal falle, – den om at mennesket er grunnleggende godt, og at Norge er den menneskekjære menneskeretts- og fredsnasjonen i verden. Det er feil. Der er en mørkere side også.

En som kaller seg Markus Sosionom, en mann på 44 år fra Stavanger, nå politisk flykting og i dekning i utlandet et sted, skriver på sin blogg om implantater, og hvordan han ble satt opp med mind-kontroll til å drepe noen, men slapp unna. En historie som vel er vanskelig å svelge for de fleste av oss, og til å begynne med kan virke for utrolig til å være sann, men han dokumenterer det med røntgen bilder med videre, og går en nærmere inn i materien han beskriver, så kan historien bekreftes av et utall åpne historiske kilder. Jeg har bare pirket litt i overflaten av hva han skriver, og interesserte bes lese hans blogg i sin helhet.

Mennesket kan være godt eller ondt, alt etter sitt valg. Det er by design av «The Great Architect of the Universe’. Det er slik for at menneskene selv, hver enkelt skal selv kunne velge hvor de vil være, hvem de tilhører, hvilken energi, hvilket frekvensnivå de vil høre til, og hvilken åndelig entitet og mentalitet de vil tjene, og som dermed gis makt og kraft til å herske over dem – åndelig sett.

Implementat; ‘Dyret’ setter sitt merke på sine fiender (og venner). Ingen blir untatt, om de ikke med bevissthet og kunnskap/visdom motsetter seg dette.

Implantat er ei fellesnemning for kunstige innretningar og behandla biologisk materiale som kan setjast inn i menneskekroppen med teurapeutisk verknad.
http://nn.wikipedia.org/wiki/Implantat
Implementater = en implantat som ikke er medisinsk, men som skal ta sikte på å endre menneskers tankemønstre med ondsinnet målsetting.
http://en.wikipedia.org/wiki/Implant_%28Scientology%29

Så for å ta høyde for denne vesentlige forskjellen, så har jeg skapt det nye norske ordet.

Får disse krefter holde på, så er det ingen som blir unntatt, for satans agenda er fullstendig destruksjon av G-d’s skapelse; og ødeleggelse av menneskenes gode ånd spesielt. Bio-Roboter blir det endelige resultatet. G-d ville vi skulle skape et paradis her. Satan ville ha en utbombet verden i et ragnarokk av en brannofring (holocaust) til ære for seg selv, og til sin egen tilfredstillelse.

Her en skikkelig konspirasjonsteori, om hvordan Vise President Biden sier til Chief Justice (US Høyestretts Justitarius) at han vil dømme de neste årene om hvorvidt mennesker kan implanteres microchip i ufrivillig:

Det er arven fra Babylon og Nimrod, som også trodde seg så vis at de ville bygge Babels Tårn like inn i himmelen, for å true og frata G-d’s gode innflytelse over menneskene. Menneskene vil komme til å se før eller siden at de har valgt seg en troløs lederskikkelse etter hvert. Det er den garanterte utgang for enhver sivilisasjon dette, å gi disse mennesker makt. Igjen. Verden pendler mellom når disse er på topp og bunn. Idag er de på topp. Ingenting som Bibelen beskriver så godt en hel syklus sammen med disse krefter; en tidsalder, et EON, dets utvikling og innvikling, og dets endelikt.

Så dette er avhengig hvilken side en er på, om en skal tillate dette eller ikke; G-d’s side, eller Satan’s. Fordi dette er systemet Anti-Krist vil bruke under Prøvelsenes Tid. Når det er fullt ut implementert og aktivert, så vil det være Djevelens Merke. Dette er hva Bibelen sier som vil skje med alle som frivillig tar merket; det vil si de frivillig underlegger seg Satans domene, og styrelse:

«9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, 10 da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, 11 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke».
Johannes Åpenbaring 14: 9-10

Folkehelten; Alexander Solzhenitsyn
Folkehelten; Alexander Solzhenitsyn

Som Nobelprisvinner Alexander Solzhenitsyn sier er det enkle svar på hva som skjedde under disse krefters herjinger i det prolatriske paradis; bolsjevik Russland; ‘Menneskene har glemt Gud’. Etter det ble han kalt kristen fanatiker, reaksjonær, høyrevridd, og en religiøs galning.

‘Menneskene har glemt Gud’.

Alexander Solzhenitsyn

Hva er så galt med å si dette?

Fordi at disse krefter og deres tilhengere HATER G-d, av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Like mye som de hater Kapteinen G-d, hater de Styrmannen Jesus. Disse to ‘krefter’ vil det gode, mens det sataniske agentur vil det onde, – og det er grunnen til at de hater disse to, – og alle deres tilhengere. Av samme årsak som Kain hatet Abel.

Noen velger å arbeide for, forsvare, eller rett og slett bare stilltiende og ubevisst godkjenner at disse krefter styrer verden. Andre med fare for helse og liv, fronter ondskapen og tar stilling, og tar med med det et bevisst valg. Disse redder sin sjel, – de førstnevnte selger sin sjel for litt komfort, men som de vil senere se så er satanismens åndelige entitets leder ikke noe særlig hyggelig selv mot de som stilltiende følger ham. For ‘Satan’ og hans agentur på jord er de alle bare ‘Collatterals’. Dets tilhengere kan ofres på lik måte med dets fiender.

De kommer til å angre på sitt valg, for der er en annen guddom «The Great Architect of the Universe’, som elsker menneskene i verden, som faktisk skapte verden for menneskene, men menneskene vendte G-d ryggen og fant å ville søke lykken på egen hånd med sin innbilte ‘kunnskap’, og under sine troløse ledere, ved å spise av Kunskapens Tre og tro seg veldig smart plutselig – at de ikke trengte Skaperen – «The Great Architect of the Universe’ – lenger.

Hva hendte på Gaustad?

Det er velkjent hva som hendte på Gaustad og Reitegjerdet ved Ødegård og Sem-Jacobsen med flere, fra slutten av andre verdenskrig helt inntil våre dager, av eksperimenter på mennesker, og som kanskje fremdeles ikke er over; de benytter kanskje bare andre ‘verktøy’.

Interesserte kan begynne her:
‘Hva skjuler massegraven ved Gaustad?’
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

Markus skriver også en god del om historien bak Gaustad og psykiatrien på sin blogg.

Han dokumenterer at han er implantert. Fra 9-års alderen. Jeg har ingen muligheter til å fornekte noe jeg ser med mine egne øyne på bilder. Eneste forklaringen vil da være at bildene er forfalsket, men jeg kan ikke se hvilken hensikt det skulle ha, å legge så mye innsats i noe, – for hva?

Markus mener å se ledninger i tennene. Jeg er ingen ekspert på røntgenbilder, og kan ikke avgjøre dette, men her et et av bildene:

«Men sannheten er faktisk at noen mennesker i Norge er så onde at de kan sammenliknes med de ondeste menneskene i verden, som ofrer kristne mennesker på vitenskapens alter.» Markus.

Han har fått med seg mye, han godeste Markus. De fleste kristne blir nok å dra under dette regime ja, fordi det er kun kristne, – ikke de religiøse, men de som har en sann kristen sjel; ærlighet, sannhet og rettferdighet – som sine ledetråder i livet. De kan ikke leve under løgnens domene. De er programforpliktet til å tale mer enn å tie, så det blir som det blir.

Fordi å tie eller la være så bry seg ville gjort en medskyldig i ‘synden’. Bibelen sier mye om hvordan disse G-d’s siste frontkjempere skal tas ut i ‘de siste tider’. I siste tider av dette EON; denne tidsalder, som i tidligere tidsaldre.

Slik sett kan den være ‘kristen’ som ikke vet om det engang, men den åndelige gnist og sjelens kvalitet er der, og da er en per definisjon kristen, selv om en vet det eller vil kalle seg det eller ikke, i det hele tatt. Å være ‘kristen’ er en sjelskvalitet, en åndskvalitet, ikke noe som blir bestemt av noen prester eller paver betalt av Staten eller av andre til å lokke med himmelen og skremme med helvete.

De smådjevelene skal ikke utrydde bare religion og familieverdier og nasjonalfølelser i verden, etter Albert Pike’s og andres utsagt, men alle som er deres fiender, aka Satans fiender. De skal kobles til the Matrix…….Dyrets Merke.

Etter sitt besøk i Kina i 1973, sa David Rockefeller :
«The social experiment of China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history» (New York Times, «From a China Traveler,» August 10, 1973).
Among the social experiments was the creation of a commune system in which «the family unit is broken up. . . The children are taken away from the parents and placed in government-run nurseries. . . parents may see their children once a week and when they see them they cannot show affection toward the children. The idea is to have the children and the family sever their affection and direct it toward the state. Names are taken away from the children and they are given numbers. There is no individual identity. . . The commune system is destroying morality in Red China: There is no morality because the love of the family is taken away. There is no honesty and respect among men or between men. There is no human dignity: they are all like animals. There is no guilt associated with murder of individuals for the improvement of the state
» (Sworn statement before the House Un-American Activities Committee by the Reverend Shik-Ping Wang, East Asia Director of the Baptist Evangelization Society International, in Myron C. Fagan, The Truth about «National Council of Churches,» CPA Book Publishers, Boring, Oregon, p. 10).

Dette er kommunist systemet som Rockefeller lovpriser, et system hvor 64 millioner mennesker ble drept som et reulstat av Mao’s sosiale eksperiment (antallet er basert på US Senate Internal Security Subcommittee’s report).

Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Tatere, naziunger og tysker-/NS unger. Både tilbakestående Fritz Moen, Liland og Fredrik Fasting Torgersen var slike som ble utsatt for deres vrede, som alle har blitt dømt for ting de ikke har gjort. Det er denne gruppe mennesker som har vært spesielt eksperimentert på etter at THEY vant andre verdenskrig.

‘Mind Control metoder i Norge’
http://www.riksavisen.no/?p=402

Markus mener at de kan påvirke menneskers driftsliv og følelsesliv, – å få mennesker til å gjøre gale ting med sine duppeditter og programmer, de ellers ikke ville ha gjort, på grunn av det mentale og sjelelige kompass G-d har utstyrt alle mennesker med (før kompasset blir ødelagt av verden, og verdens herskere). Han har også funnet frigitte dokumenter for hvordan THEY kan lage hjerneslag, hjerneblødning, alzeimer og hjerteslag med videre ved hjelp av lysskye metoder.

Alt kan skje, “I et land hvor hjerneblødning kan fremstå som en nærmest politisk epidemi etter krigen“, sier Norulv Øvcrebotten, statssekretær for Johan Jørgen Holst og kollega av Anne Orderud Paust. http://www.oevrebotten.com/Etblikkoverskulderen.html

Markus sier: «Jeg har ingen psykiatrisk diagnose, og det var her de gjorde en stor tabbe da de bestemte seg for å bruke meg. De greide heller ikke å få en diagnose på meg, siden jeg forstod at «det var noen som fucket med meg«, og flyktet til utlandet hvor jeg gradvis har avdekket hele satanismen og facismen, der mennesker blir brukt som «sauer«, til f.eks å utføre et drap, eller hvor mennesker blir programmert til å forandre hele sin seksualitet og tankeverden, slik at de ender opp som prostituerte eller sex-avhengige, eller dreid i en eller annen retning, f.eks som pedofil og begynner å tukle med småbarn ( slik 3000 prester i Amerika er tiltalt for), eller som seksuell pervers i en eller annen retning. Seksualiteten er den sterkeste driften til mennesker, og den som har blitt kartlagt mest, slik at det i dag eksisterer «programmer` for å «forandre« så og si hvem som helst.»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1269109103_20mar2010.html

«Politiet har jo facistiske symboler i sitt våpenskjold, så man burde kanskje ikke stole på politiet…..»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1269109103_20mar2010.html

Historien har vel vist at det er noen, en god del, som ikke har samfunnets beskyttelse, så dette var vel knapt noe understatement.

«Denne dokumentasjonen er hentet fra en bok som heter Matrix 3, og som er skrevet av Val Valerian og kan kjöpes fra internet gjennom et firma som han driver som heter the leading edge. Som vist over her, så kan man bli påfört kreft og sykdom, og få kropp og bevissthet manipulert. Og dette var noen av resultatene som ble lagt frem i 1984….Hvor mye mer kan de nå manipulere når vi skriver 2010…….. Det er 33 punkter på listen her, og det er solid dokumentasjon fra en frigitt rapport. De kan til og med forandre protein-bindingene i cellene, og dermed manipulere DNA`et, byggesteinene til cellene i kroppen din, og skru av, eller skru på et hvilket som helst gen. Det står på den neste siden her helt nederst…»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1267749673_05mar2010.html

En viss humoristisk sans må vel til når en er iferd med å gå seg vill i rottebolet:

«ISRAEL: Trodde en stund at det kunne være klokt å dra til Israel, og forsöke å få hjelp der…he he he
Ja, så dum og naiv var jeg. Jeg var vel en gjennomsnitts nordmann som fulgte med i aviser og nyheter, og fullstendig uvitende om at den store stygge ulven i verden i dag er Israel. Etter å ha undersökt medisinske muligheter i Israel, innenfor elektronikk og implant, så må jeg si at jeg er sjokkert. Der er det tydeligvis storindustri, hele implant-og elektronikk i mennesker-teknologien. Jeg fant utrolig mange firmaer som drev med dette i Israel.
Jeg har klart å skolere meg selv i de senere år, og funnet ut at det var Norge som hjalp Israel til å få atomvåpen. Og det var Norge som startet å trene opp jödiske ungdom i Norge, til det som i dag kalles Mossad.
En stor del av den forskningen som gjöres på bakterier og virus som har sammenheng med mindcontrol og implants, gjöres bl.a. i Israel.
»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1267132048_hvem_implantereren_ep.html

Flere bilder her:
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1267122922_har_du_ledninger_i_te.html
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1272656417_sprsmlet_er_hvordan_t.html

CT scan viser at der var «noe i bakhodet»:
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1264068245_p_1980tallet_var_utbr.html

Ikke spør meg om det tekniske i det her, – har ikke peiling.

Psykiatri er politisk, sier Markus:

«Jeg skriver om hva som er hendt meg, og det er en lang og detaljert historie som avslörer NATOs secret Army i Norge, som er kalt GLADIO, metodene i mind-control, og ikke minst at psykiatrien er en del av et system som holder menneskene under sosial- og politisk kontroll.»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1266133137_kjekt_med_nye_lesere.html

Einar Kringlen bekrefter hva Markus her sier:

Psykiatrien som behandler og vokter

I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”: “Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”.

Kringlen skriver videre: “Disse to funksjoner, terapi og kontroll, setter psykiatrien i en vanskelig situasjon. Et betydelig antall personer blir undergitt frihetsberøvelse hvert år. ”

Vår kommentar; Et understatement, siden det iflg. Velaug Lie, jfr linken her fra idag.no
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=2091
– ”Vi bør også merke oss at denne psykiatri-industri hadde i 2001 10.000 tvangsinnleggelser i Norge, mens Sverige og Danmark hadde fra 1200 til 1500″.

Kringlen forts:
«Men ettersom de psykiatriske sykehus i økende grad er blitt behandlings-institusjoner, er også antall pasienter som er tilbakeholdt ufrivillig redusert. En rekke slike såkalte _latente_ funksjoner har forøvrig hele legestanden. Alle leger ivaretar visse samfunnsmessige kontrollfunksjoner, for at ikke sykdomsrollen skal misbrukes. Det kan dreie seg om enerett til å skrive sykemelding og helseattest eller erklæring i forbindelse med pensjon og forsikring. Legene er således plassert i en motsetningsfylt situasjon hvor de på den ene side av befolkningen oppfattes som hjelpere og på den annen side ivaretar en nødvendig samfunnsmessig sosial kontroll.”

Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en “NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll”.
http://www.riksavisen.no/?p=303

Det er dermed et verktøy til å tie all opposisjon av de som har styrt vårt land siden andre verdenskrig, og som har bedrevet uetisk forskning og eksperimenter på mennesker i ren Mengele stil. I virkeligheten har vel de alltid vært Mengele og hans likes kolleger, disse systemer og metoder som har blitt innført i vårt land av AP pampene fra Jens Christian Hauge til Gro Harlem Brundtland og forsvart deretter av deres politiske etterfølgere, over hele det politiske spekteret i Norge. Ingen unntak.

«Jean D.Arc hørte også «stemmer». Hvis du bor i india og hører «stemmer» blir du betraktet som et hellig menneske, siden du har kontakt med gudene.»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263585705_nikola_tesla_hrte_ste.html

Jean D.Arc mente hun hørte Gud’s stemme, to år før de klynget henne opp på staken, og brant henne på bålet.

Alle kunstnere vet selvfølgelig hva inspirasjon er, selv om de ikke hvor det kommer fra. Walt Whitman kalte dette ‘stemmen som taler i meg’. Men er det slik at det er disse krefter som regner seg som denne verdens guder, vil erstatte intuisjonens og samvittighetens stemme i menneskene, som er G-d i en, med sin egen stemme – THEY som har erstattet G-d, med teknologiske duppeditter (?). Jeg bare spør.
————–

«Langt om lenge fikk vi vite at bestefar hadde värt på «feil» side under krigen……, og det var det. Ingen adgang til å stille mere spörsmål… Da krigen var slutt, ble han arrestert. Huset familien bodde i ble steinet, og de flyktet til en annen bolig. Det var veldig fölelsesladet å höre min mor fortelle omkring hva de husket av disse tingene. Og min tante, som var litt eldre enn min mor, hun husket selvfölgelig mer. Min bestefar ble dömt til fengsel. Han mistet all eiendom, og all formue. Staten ville ta ALT…!

Min bestefar havnet på Grini, fengselstraff. Hvor lenge det var, er jeg ikke helt sikker på, men det var en god periode.
Hans forbrytelse var at han hadde värt medlem i nazistpartiet NS, og at han hadde arbeidet i firmaet sitt hele krigsperioden.
Så han mistet alt, en gang til….Först i Russland, og så i Norge…

Jeg ringte min mor fra utlandet, og i telefonen begynte jeg å forklare om «funnene» på röntgenbildene, og at jeg hadde mistanke om at dette kunne ha noen sammenheng med bestefar….., siden jeg hadde funnet dokumentasjoner som ledet den veien. Min mor sa : «Alle vet det skjedde «noe» med din bestefar i fengselet, for han var aldri den samme, da han kom tilbake… Og vi fire barn av bestefar, vet at det skjedde «noe» med oss også….. Men jeg hadde aldri trodd at det skulle skje noe med dere barna mine, og med deg…» sa min mor til meg i telefonen…
Og jeg svarte: «Jo mor, de har gjort det mot meg også…….
»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1265509852_min_bestefar.html

«Som jeg har nevnt tidligere, så er det mange som ikke vet at de kan bli utsatt for mind-control fordi en av deres familie-medlemmer på en eller annen måte ble eksperimentert på etter 2.Verdenskrig. Jeg fant opplysninger i Stortingets granskning NOU 2003:33, som viste at det var en engelsk BBC.produsent og forfatter, som kjente en CIA-agent personlig, og gjennom opplysninger fra denne agenten fikk han vite at alle som ble dömt i landsvik-oppgjöret i Norge ble eksperimentert på av CIA. Den engelske produsenten og fofatteren har også gitt ut opplysningen i en bok. Forfatteren heter Gordon Thomas. Stortinget fulgte ikke opp disse opplysningene, siden det ikke var MK-Ultra og opplysninger i sammenheng med det, den granskningen skulle omhandle.»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1264450486_strm_fra_omgivelsene_.html

«Da angrepet kom mot meg ,med mind-control, var det med militär presisjon, og jeg forstod svärt lite av hva som skjedde. Jeg ble livredd, og flyktet, heldigvis. Jeg flyktet fordi jeg ikke kunne forstå hva dette var for noe, det var skremmende, demonisk, närmest satanistisk, hvis jeg skal finne ord for å beskrive det.»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1264251601_feilinformasjon_misin.html

Markus om en venn, av taterslekt, og hva som hendte ham:

«Foreldrene hans var tatere, og de döde veldig unge, så alle de fire ungene ble adoptert. En gang jeg stakk innom, så var han ikke der. Senere var jeg innom igjen, og han var fortsatt ikke der. Jeg var innom flere ganger, og han var sporlöst borte. Neste gang jeg kom, så var leiligheten tömt, den var helt tom. Jeg spurte naboene om de visste noe, men nei. Jeg spurte alle felles kjente om de visste hvor han var, men nei. Jeg lette etter han i lang tid, og etterhvert fikk jeg vite at han var innlagt på psykiatrisk. Jeg gikk dit og spurte og gravde, og tilslutt fikk jeg vite at han nettopp var utskrevet, til hvor kunne ingen svare på.»
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263990692_cointelproet_politi_v.html

Tatere, naziunger og tysker-/NS unger. Både tilbakestående Fritz Moen, Liland og Fredrik Fasting Torgersen var slike, som alle har blitt dømt for ting de ikke har gjort. Det er denne gruppe mennesker som har vært eksperimentert på etter at THEY vant andre verdenskrig.
http://www.riksavisen.no/?p=402

BBC NEWS, 08.03.2007: “Hell of Norway’s Nazi children”.
http://www.kriminalpolitikk.uio.no/spalten/Ukens%20spalte%202007.pdf

De har vært prøvekluter og testmennesker for noe som ALLE mennesker skal ifølge Bibelen bli gjort til gjenstand for i ‘de siste tider’, når ‘Dyret’ får full kontroll og frie utfoldelsesmuligheter til å koble mennesker til sin Matrix, som Markus Sosionon skriver om. Virkeligheten er mye verre enn noen skrekkromaner ser det ut til.

Dette igjen er knyttet opp mot at mennesker er åndelige vesener med et fantastisk potensiale. Men det er farlig hvis menneskene får vite noe om dette. Derfor er det opprettet «ALPHA-team» i de fleste vestlige land som har som oppgave å tilknytte disse menneskene som har hatt «målbare utslag» av bevisstheten.
Sagt på en annen måte, har det alltid vært mennesker på jorden som har «kontakt med Gud», på en eller annen måte, enten de er synske, kan helbrede, eller driver med «kanalisering» av en eller annen art osv.osv. Disse menneskene får ikke lengre holde på uten at de blir tilknyttet «Matrixen»

http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263130814_psykiatri_er_politisk.html

Menneskenes positive potensiale har ikke de sataniske krefter bruk for. Destruksjon, ødeleggelse, hat, krig, intoleranse, – det er hva de sår – og det er hva de vil høste, her – og til evig tid.

Men Gud er med meg som en veldig helt,
beskytter meg,
tar vare på meg
viser meg veien,
alle mine dager inntil verdens ende

http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263131605_nyhetsspeilet_fant_je.html

En verden i blod

Mange er sikkert vel fornøyd å kunne forlate dette rottehull, til det sted som Jesus lovte å forberede for de som holdt seg til ham; Det Evige Livet – fremfor den Evige Døden. Disse krefter har sikkert nok av metoder til å ekspedere sine åndelige fiender raskt og sikkert til ‘de evige jaktmarker’, som Markus Sosionom er inne på.

Jeg personlig, etter nøye overveielser, har kommet til at det ser ut til å være godt hold i Markus Sosionoms forskning, og jeg ser også at dette hadde han ikke klart uten den kjærlige og gode G-d på sin side, og under ledelse av ‘The Great Great Architect of the Universe’.

Om de trodde de skulle komme seg unna med dette, ved hjelp av massiv indoktrinering av massene, så tok de feil. Markus kan si som min venn Michael Jackson (triumferende): I Out-Thinked Them!

Fredsduer, sannhetssøkere og kjærlighetsapostler er ikke velkommen her i denne verden. De blir vanligvis ‘korsfestet’, på en eller annen måte.

‘Satan’ og hans agenturs agenda er fullstendig destruksjon av G-d’s skapelse; og ødeleggelse av menneskenes gode ånd spesielt. G-d ville vi skulle skape et paradis her. Satan ville ha en utbombet verden i et ragnarokk av en brannofring (holocaust) til ære for seg selv, og til sin egen tilfredstillelse. Hvem vant på kort sikt; G-d eller Satan?

Hvem vinner i et evighets perspektiv? G-d eller Satan?

Vi ønsker Markus lykke til videre, og sier bra jobbet, og husk: For Livets, og Opprettholderen av Livets glade gutter, går solen aldri ned.

Vil Lyset fra Norden seire? Hell, YES!

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.