Terrorøvelse i Kongsberg, forvent en radikalisering av statsmakten

Det rapporteres fra flere at politiet har satt inn elendige skuespillere for denne øvelsen… NRK har også sendt sine verste «journalist» skuespillere ryktes det. Jeg mener at @erna_solberg må sjekke ut hvilken vaksine han har tatt…og så forby den vaksinen i Norge .

Forvent en radikalisering av statsmakten. Ekstremister tar makten ganske fort. Det kommer til å gå kjempefort. I november dunkes Tvangsloven gjennom. Mer om dette på slutten av artikkelen. De som ikke går i takt med Satan og Satans Ormeyngel er veien Asylet > GULAG > Massegrav. Som i Sovjet blir vi alle psykisk ubalansert og tvilsomme etter hvert.

When the going gets though. Jeg vil advare mine trofaste lesere, dette er IKKE tiden å være feig. Tvertimot. Nå er tiden for John 12:25 «Those who love their life in this world will lose it. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity.». NÅ er tiden.

Vi vet allerede hva planen deres er. Jødiske Jonas Gahr Støre nevner psykiatrien skal kjøres opp allerede, før han vet at morderen er psykiatrisk:

“I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it, but I found no one.”

Ezekiel 22:30

Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? And who will go for us?” And I said, “Here am I. Send me!”

Isaiah 6:8

PST og politi vil jakte på ‘radikaliserte’, men de vil aldri forstå at de verst radikaliserte, det er dem selv. Jeg undrer på hva slags psykofarma de har gitt ham for psyop’en om han virkelig har gjort det. Men vi er like langt fra å bevise at det var han, som vi er å bevise at ABB var på Utøya alene. Psyopen kom som bestilt godt timet for tvangsloven som skal i Stortinget i november.

Ufriheten kommer. For Gud og Fedreland. Kvitekrist sitt eget land. For en kort tid har hans trone i vår nasjon blitt kuppet av talmudikerne, men… frihet er et åndelig konsept – de åndsløse kan ikke ha det, de er som krøtter, en kan ikke forvente det er verdsatt blant det forførte karnalske flertall lenger – en har blitt en fremmed i sin eget Fedreland. Det er ikke så mange som setter pris på friheten Kristus gav oss i vår nasjon, de er ikke trist av hva som skjer, og de kommer sikkert ikke til å savne den – de vil gjerne ha forvaltere som micromanager dem. Kun jeg og noen få av mine lesere er dette smertefullt for. Gud vet råd, ikke jeg:

Dana Winner – One Moment In Time live

https://www.dagen.no/nyheter/kongsberg-drapene-politiet-hadde-fatt-bekymringsmeldinger-om-radikalisering/

Husk, den som holder ut til enden blir frelst. Den som fornekter Jesus av frykt, de kommer til å angre på det.

Slik fikk kristne bukt med barbari og hedenskappen til slike perverse løgnaktige kasus som Erna Solberg i hine hårde tider.

Dette er ikke som det ser ut som. Guds Folk må vite og huske at det er nettopp slike psyops som dette Bibelen advarer mot, at Satan og satanistene vil bruke for å «forføre hele verden». Vær kritisk. Ikke tro halvparten av du ser, og nesten ingenting av hva du hører. Dobbeltsjekk alt som kommer utav ikke-kristnes munn.

På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden. – 1 John 4:2

Vi har fått flere rapporter om at mange synest at Erna Solbergs rolle i terrorøvelsen er dårlig. Hun som Politiet, som roter rundt som forvirra vegglus, de har ikke lest manus godt nok, gjør en dårlig figur i Kongsberg øvelsen mener jeg. Stor i mye, men hun blir aldri den store skuespillerinnen.

Bilde fra VG, Regjeringens propaganda ansatte som skal forme opinion, fryktbasert ledelse funker ALLTID. Noe slags psykofarma er han jo helt åpenbart på, som han måtte være på i øvelsen..

En person rapporterer om dårlige skuespillere i øvelsen i politiet. NRK ansatte smiler og vinker når kamera snur seg bort sies de. De er kjempeglad for å få lov å være med på øvelsen.

@erna_solberg gjør også en dårlig figur i Kongsberg øvelsen mener jeg. Stor i mye, men hun blir aldri den store skuespillerinnen.

Det som er viktig nå for oss Guds Folk som ikke faller for satanistenes løgner og bedrag for å forme populasjonens med frykt, sosial ingeniørkunst, er å finne spor etter at det har vært en øvelse eller trening med lignende scenario i de nærmeste dagene. Garantert falsk flagg ops.

Sikkert en påstått anti-vaxer.. Dette er en ’33’ psyop. Helt klart.

De trenger noe for å skape mer frykt —

De trenger kollektiv enighet om sine planer, still dere i rekke bak Fryktens Leder.. Guds Folk vet bedre. Frykt management fra satanistene funker ikke på oss kristne. Glem det.

«17 I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.»

«18 I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.»

1 John 4:17,18

Fear management, eget fag på BI når jeg gikk der (ihvertfall drøftet vi forskjellene) 🙂

Det er typisk for slike «33′ ops under rosen etter Chatham regler

Mobiliser massene med frykt, for din sak

Jeg skal tro på dette når jeg ser likene… og får kjenne på dem at de er kalde.

Jeg er helt sikkert på at disse «drapene» er en psyop for den nye tvangsloven fra Tvangslovutvalget som skal dunkes gjennom Stortinget i november. Som i Sovjet blir vi alle psykisk ubalansert og tvilsomme etter hvert. Gangen i Sovjetiseringen er Asylet – GULAG – Massegrav.

Det er lenge planlagt av de talmudiske Kristus hatende satanister

Her er hvorfor det var nødvendig med en ’33’ Kongsberg-aksjon.

Kongsberg-drapene: Politiet hadde fått bekymringsmeldinger om radikalisering
https://www.dagen.no/nyheter/kongsberg-drapene-politiet-hadde-fatt-bekymringsmeldinger-om-radikalisering/

De trenger lovhjemmel til å ta alle de ikke liker, alle «radikaliserte», og ser ikke at det er de selv som MEST radikalisert.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/

De jobber alle i norsk myndighet for talmudikerne – for Sionistene- alle med makt er nyttige idioter for antiKrist bevegelsen, hvis ikke hadde de ikke fått makten, vi er i Åpenbaring / Rev. 12:9, 20:7,8 de er sluppet løs – etter 1000 år med Kristus som våre kongers Konge i Norge (jeg er 62 år og har nesten lyst å gråte av det faktum at det er over nå, Jødene har kuppet Jesus sin trone i vår nasjon – det er veldig trist :

The Jewish Covid New World Order

Det blir conquest, tastaturet er våpenet

Jesus «Jeg er ikke kommet med fred, men med sverd» (Matt. 10:34). (Ephesians 6:12) Paulus : Sverdet er Guds Ord (Ephesians 6:17).

Satanistene får ikke dø i synden og i hemmelighet for almuen så lenge der finnes åndsfylte kristne, og de vet det, derfor er kristne hovedfienden. Derfor avkristnes den norske kirke. I sovjet var de først å bli hanket inn når bolsjevik-jødene gav ordren om massemyrderiene på 66 million, jfr. Alexander Solshenitzyn ; ‘The Gulag Archipelgo’ og hans siste bok ‘2000 Years Together'» (Russere og Jøder).

Gud har forutsett at Gog & Magog sovjet-israel talmud-jødene skal gå amokk i et blodbad de elsker, som verden aldri før har sett maken til. DEt blir en fortsettelse av USSR Sovjet industriell eksterminering av 66 million som de gjorde der. Nå på verdensbasis; Great Reset, Nye Verdensorden. Har du ikke rette blodet på dørkarmen er en så godt som død allerede. Er KUN et tidsspørsmål før den radikaliserte statsmakt har lagt makten til rette for deres hensikter. De gjorde det LOVLIG å myrde 66 million for «anti-semittisme» i Sovjet vet du. Det var den andre loven jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte det, etter at de steg iland fra M/V Kristianiafjord sammen med USA og Europas kriminelle for å skape «revolusjon». De importerer i dag sine kriminelle fra alle verdensdeler, som skal gi dem all og full makt i Norge, med borgerkrigens blodbad. Ingenting fryder en talmud-jøde mer enn når Israel-slekten myrder hverandre. Deres overløpende tjenere i vårt eget land av vårt eget folk, er deres nyttige idioter. Må Gud gi dem hva de fortjener.

Jødene har glemt at Jesus vant over dem på Golgata. De hijacker verdensmakten fra Han som av Gud selv er utropt til kongenes Konge på jord (Isaiah 9:6). Gud blir sint. Jeg gleder meg til Gud blir sint for at Satans Synagoges jøder har gjort opprør mot Jacob-Israels Gud vilje. De skal ha verdensmakten for Satan mener de, men det er IKKE Guds vilje… harde tider venter dem.. etter den søte kløe om sitt evinnelige maktbegjærs tilfredstillelse – makt for å kunne gjøre det onde og ikke det gode – etter den tilfredstillelse kommer den søte svie … hahahaha 🙂

  • Torden og lyn
  • Tempelforhenget revnet
  • Satanist tempelet deres i grus
  • 2000 år diaspora, pariakaste, forbudt i 119 nasjoner
  • Ingen vil bo med dem, eller ha noe med dem å gjøre

Jeg bare sider dem det; Vær svært forsiktig med hvordan dere bruker makten og innflytelsen… en høster som en sår. Karma krasj kurs.

Karma krasj kurs for Jøder

antiChrist Israel will go up in Flames

antiChrist Israel will go up in Flames

JEG er på vinnerlaget. Stakkars jødene og deres medhjelpere i norsk forvaltning går rett i fella – ugresset og kornet skal separeres (Matt. 13:30). Det vil skje. Guds Ord er ufeilbarlig.

Be sure to have the CORRECT blood of the Lamb on the Doorpost when the Grim Reaper pass by (Exodus 12:13)

De som ikke vil takke JA til tilbudet fra Jesus om å ta sine synder på seg, de må ta og betale selv.. Det er helt Bibelsk. NÅ er den Dødsengelen klar til å starte sin ferd.

«In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.» – Hebrews 9:22

De som ikke har Jesus Kristus, de får bare betale med sitt eget blod da… samme det, for meg hva de gjør – men ikke for dem selv… de bør ta til fornuften snarest..

Chris Rea – The Road To Hell 1989

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring