COVID-CORONA; Pavlovs hunder – Betinget kondisjonering av mennesker

Til grunn for atferdspsykologien ligger den i de fleste tilfeller den observerbare effekt at alt kan innlæres, der er ingenting medfødt, du er ikke dine gener, din familie eller din rase er uten betydning, du kan trenes spesielt ved bruk av frykt, til å være hva som helst, som noen klokere enn deg vil du skal være. Hvis du ikke er av et uendelig lite mindretall så vil du være og bli programmert av myndigheter, ofte uten at du vet om det. Du tror at hva du mener er ditt eget. Det er det sjelden.

I Nurnberg rettsaken etter andre verdenskrig fikk nazi overgriperne som utsatte uskyldige mennesker for uetiske medisinske eksperimenter dødsstraff. Så vi bør rett og slett begynne å utrede hva slags konsekvenser denne galskap skal få for maskeNazi Minister Høie og askeNazi derFuenhrer Erna Solberg som nektet å si «Så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister. Derfor forstår vi godt hva hun holder på med; The Great antiKrist Reset.

Professor maner til opprør mot koronatiltak
– Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse
Psykologiprofessor Charlotte Reedtz mener folk må tørre å være mer kritisk. Hun mener at blant annet ungdom er for lydige som aksepterer de strenge koronatiltakene.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/professor-mener-det-ma-gjores-oppror-mot-koronatiltakene-1.15415887

Det er lett å lure og gjøre lydig de med manglende utdanning, fordi de vurderer oftest basert på følelser – frykt mest – og ikke på rasjonell kunnskap. Norge kan komme under borgerkrig, de som tror på løgnene og er redd, og de som vet at alt er bare svada, løgn og bedrag for makt.

På veldig mange måter kan det bevises at disse atferdspsykologer har rett. Slik som du kan programmeres til å lære og tro på hva som helst i barnehage og skole ved belønning og straff, slik vil du også som voksen av myndighetene kunne nettopp ved løfter om belønning og trusler om straff bli enig med dine sjefer, myndighetene. Hvis du ikke vet om disse tingene, jeg deler dem med deg for å være hyggelig med deg, uten at jeg har noe ansvar for hva du programmeres med, så ligger det i selve ordets betydning; «Govern the Mind»; Kontrollere sinnet.

Du visste ikke det, fordi du har en eller annen gang har gjort et bevisst valg om å tro KUN på det undermålere og lavere utdannede løgnere og korrupte mennesker i Regjering og maktapparatet forteller deg. Du har latt korrumperbare kelnere og sekretærer i Operasjon Dagsverk manipulere og lyve til deg. Du har aldri tatt noe ansvar for din egen læring utover det de forteller deg. Derfor er du lett å lure.

Der er en del helt elementære menneskelige behov som vi lærer på BI at kan brukes for å få deg til å gjøre som vi vil; Maslows behovshierki for eksempel. Du vil gjøre hva som helst jeg sier om jeg tilbyr deg de goder som ligger aller lavest i Maslow sitt behovshierarki; mat og sex og fysiske behov, gjerne litt underholdning. Om du er sulten og kun jeg har mat, så vil du før eller siden stå på en fot og rope kykkeliky, om jeg vil det. Jeg kunne fått hele landet til å stå på en fot og rope kykkeliky, om jeg ville og hadde hatt regjeringens propaganda apparat i massemedia (Pravda).

«Vi sparker nedover og føler oss bedre for hver dag som går.» (Pravda)

Mange har investert ganske mye følelser i en sak uten egentlig substans, i en tro, en nye religion; opium for folket. De har ikke gode argumenter, men de FØLER det er riktig hva de tror. Følelsene er programmerte, av andre. I fremtiden kan det være at det kommer til en slags unntakstilstand, borgerkrig mellom de to fraksjoner; Maskenaziene og de Menneskekjære. For Naziene og Fascistenes løsninger var aldri så god som de trodde selv.

Splitt og hersk har alltid vært en god herskermodell. Ny Tid. Great Reset. Nye ‘Normalen’, for dem. For mange av oss er det svært unormalt.

Dyrets Merke – Pavlovs hunder

Fordi du eller noen du kjenner har valgt å tro på hva som helst slags idiotisk undermåler løgner som kommer fra en kelner og en sekretær i Operasjon Dagsverk som lyver glatt for et kakestykke til, så er du eller den personen du kjenner en av de som Bibelen benevner å ha «Dyrets Merke». Du er et flokkdyr. Du er faktisk ikke bedre enn en Pavlovs hund. Du er bare en kopi av absolutt alle andre rundt deg som omgir deg i flokken din. Mennesker har formet deg. Du er ikke som Gud skapte deg, med dine individuelle karakter og egenskaper som Gud legger i sin skapelse. Du har faktisk blitt re-skapt av satanister, for deres Nye Verdensordning; The Great (antiKrist) Reset.

Til dette brukes idag COVID-CORONA psyop’en (psykologisk operasjon).

Behaviorismen (https://snl.no/behaviorisme) eller atferdspsykologien er velkjent for oss som har lest litt. Betinget kondisjonering er innlært. Belønning og Straff. Menneskene læres en kondisjon ved en lovnad om fremtidig belønning; frihet. Læringen gjøres for å tilpasse seg miljøet og flokken en er en del av (herd-mentaliteten). Det er veldig vanskelig å ikke være en del av flokken. Jeg personlig later som jeg er en del av flokken i næreste miljøet, men som personlige venner har jeg kun mennesker som jeg vet klarer å tenke og analysere uavhengig av flokken, og til en viss grad klarer seg godt uten flokken. Har du snakket med en av flokken har du snakket med dem alle, de er ekko av hverandre, eller av Statsministeren sin, ikke mye interessant. 🙂

Takke meg til å sette meg ned å ta en øl med noen med i det minste vilje til å tenke selv.

Tanken er at man kan forandre og styre ethvert menneskes oppførsel og handlingsmønster gjennom en positiv eller negativ kondisjonering, belønning og straff.

Løfter om «normalitet» (belønning):

Trusler om straff:

Opphavsmennene er:

Ivan Pavlov (1849 – 1936)

Pavlov plasserte siklemålere på flere hunder. Under eksperimentet ringte Pavlov med en bjelle og ga hundene mat. Etter at han hadde gitt hundene mat, indikerte målerne selvsagt sikling.

Etter å ha introdusert disse to stimuliene (bjellen og maten) flere ganger, klarte Pavlov å få hundene til å knytte dem til hverandre. Beviset på dette var at lyden av bjellen i seg selv fikk hundene til å sikle. Vi bør imidlertid merke oss at de siklet enda mer når han tok frem maten.

Oppdagelsen av klassisk konditionering er fortsatt en av de viktigste i historien om psykologi. Pavlovs postulater er grunnlaget for atferdspsykologi, og i dag fortsetter de å bli brukt. Eksperimentet som demonstrerte eksistensen av klassisk betinging, knyttet en bjellelyd med mat.

Prosessen til Pavlov som fikk Nobelpris for oppdagelsen ble kalt klassisk kondisjonering, og er et viktig element i atferdspsykologi, og i anvendelser av klassisk kondisjonering.

Enhver som kjenner til teknikkene kan bruke dem på DEG. Du som ikke vet om det, vet ikke om at din kondisjon blir styrt i ønsket retning engang. Som kaptein bruker jeg ofte atferdspsykologi for å få folk til å gjøre som jeg vil på den enkelest og raskest mulige måten, uten for mye diskusjoner.

John B. Watson (1878 – 1958)

Watson mente at opplæringsmiljøet kunne en forme hvilken personlighet som en ville. Og det har han delvis rett i.

Det ser vi på hvor mange som tror på det fryktbasert Corona-våset. Menneskene kondisjoneres og programeres her til ved frykt å være redd alt mulig, medmennesker av en viss art, eller redd for et virus de ikke kan se og ikke med noen som helst vitenskapelig kan påvises at det eksisterer i det hele tatt.

B.F Skinner (1904 – 1990)

B. F. Skinner var en amerikansk psykolog som var mest kjent for sin innflytelse på behaviorisme. Skinner refererte til sin egen filosofi som ‘radikal behaviorisme’ og foreslo at begrepet fri vilje rett og slett var en illusjon. All menneskelig handling, trodde han i stedet, var det direkte resultatet av kondisjonering, altså innlæring.

Innlæring ved hjelp av flere forsøk, bomskudd og belønning. Belønningene skulle sørge for at bomskuddene i atferd ble utradert.

Stanley Milgram (1933 – 1984)

Hvor lydig er et menneske når det møter autoriteter? Jødiske Stanley Milgram tok oppdraget å finne det ut. «Stanley Milgram var en amerikansk psykolog. Han er særlig kjent for å ha gjennomført Milgram-eksperimentet, som undersøkte menneskers lydighet overfor autoriteter.» (Wiki)

Milgram eksperimentet beviser de fleste blindt følger autoritetene

askeNazi jødene er Nazistene

Og har sikkert vært det hele veien. De er ikke noe bedre enn nazistene som ble dømt i Nurnberg.

De fleste vet det ikke, men dere bor egentlig i en stor konsentrasjonsleir idag. Dere er ikke fri lenger. Vi er ikke i en kristen nasjon (tjenerprinsippet for myndigheter), men i en jødisk (hersker system til myndigheter). Friheten forsvant når dere lot korrupte politikere la gå Jesus Kristus som dette landets Konge over våre konger. Talmud jødene ble nasjonens konger og dro avgårde med våre penger istedenfor. Norske folk må velge, vil de ha Jødene som landets kongers Konger, eller vil de ha Jesus Kristus ?

«Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. »
«Ingen eksperimenter skal utføres der det er en a priori grunn til å tro at død eller deaktiverende skade vil oppstå;»

https://avalon.law.yale.edu/imt/nurecode.asp

Revelation 18:23 «…your merchants were the greatest in the world, and you deceived all the nations with your sorceries». (Sorceries; Strong 5331)

Gog&Magog Jewish Sorcery

Det NYE Egypt & Sodom. Sodom & Gomorah. Ugudelige perverse satanister fra Gog&Magog sovjet askeNazi khazar Jøder som  har bosatt seg i den Hellige By, omringet den, tatt den til eie. Abomination of Desolation. Antichrist. Revelation 13:14.

Revelation 20:9 : «And they [Gog&Magog] marched across the broad expanse of the earth and compassed the camp of the saints and the beloved city. «

«[compassed, menes de har tatt all makt i Jerusalem]

«beloved city» er Jerusalem.

“Den såkalte COVID-19-vaksinen er ikke en vaksine i det hele tatt. Det er en farlig, eksperimentell genterapi” – Dr. Steven Hotze M.D., a conservative doctor, Houston, Texas,

Etter krigen ble det opprettet Nurnberg domstolen for de nazier som utsatte jøder og andre for medisinske eksperimenter. De fleste ble idømt dødstraff.

Dette er folkene som Erna Solberg opererer som vaksineselger for. Sendte dem 13 milliard norske kroner i forskudd på «vaksinene».

Jeg er av den personlige mening at det bør være samme straff idag som da for dem som utsetter uskyldige, saktmodige og uutdannede mennesker som ikke vet bedre, for medisinske eksperimentelle og helsefarlige mRNA vaksiner. At noen bare «følger ordre» var idømt som ugyldig unnskyldning og gav ikke straffrihet.

Vi vet at i Nurnberg fikk overgriperne som utsatte uskyldige mennesker for uetiske medisinske eksperimenter dødsstraff.

Så vi bør rett og slett begynne å utrede hva slags konsekvenser denne galskap skal få for maskeNazi Minister Hoie.

De har tatt Manhatten, Berlin og Oslo, nå tar de resten av verden:

Leonard Cohen – First We Take Manhattan

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring