Israelske Gog&Magog jøder med ekstrem valginnblanding i Norge

Facebook er eid av sovjet-israelske og jødiske Mark Zuckerberg og hans jødiske handlere. Å kritisere hva som helst som ikke tjener jødenes Nye Verdensorden fører til utestengelse. I hele valgkampens siste måned var Møre og Romsdal førstekandidat for Alliansen Jarle Johansen utestengt fra å drive valgkamp ved de-plattforming.

Gog&Magog jødene kan dermed ikke bare ved å eie eller å innfluere mediainstitusjoner i Norge til ikke å gi nasjonale konservative plattform, også ved å bedrive de-plattforming av borgerlige og konservative politiske kandidater på sine sosiale plattformer kan de herske over den demokratiske diskursen i enver nasjon.

Hvorfor fremstår alle jøder på dette nivå som perverse – er det fordi de er i Satans nett og grep ?

Slik kan de styre og bestemme hvem som skal sitte ved makten i enhver nasjon under solen. De har gjort seg til guder, og er dermed sine egne avguder, de tåpelige påfuglene som skinner av hovmot av en makt de har stjelt begynte ved 9/11, når de startet sin terror mot all verdens folk, som de skal miste for godt igjen når Jesus kommer igjen.

Det viser deg at de for stor del jødiske sosiale applikasjoner ikke er bare sosiale plattformer, de er faktisk mer verktøy for politisk ensretting, for bolsjevikisering, altså i den ene rette politiske retning, definert av Gog&Magog jødene hva det er selvfølgelig.

https://forskning.no/krig-og-fred-sikkerhet-valg/forskere-skal-undersoke-om-arets-stortingsvalg-ble-forsokt-pavirket-av-fremmede-makter/1910266

Rabbi Trachtenberg skriver at siden 1200 -tallet e.Kr. har kristne fryktet: «En fryktelig mystisk jødisk horde gjemt et sted i øst ventet på signalet om å strømme ut over kristenheten og utslette den. Ryktene om Antikrists fødsel … etter det trettende århundre, holdt Europa på tå hev, i påvente av det blodige utbruddet av ‘røde jøder’ «…

Regjeringen gir råd mot utenlandsk valginnblanding
https://www.kommunal-rapport.no/kommunevalg/regjeringen-gir-rad-mot-utenlandsk-valginnblanding/17654!/

Nå er de her.  De har satt igang (locusts & pestilence). Atter er gang.

Straffeloven § 151 kan (bare) den straffes som ved et offentlig valg:

a) ved trussel eller andre ulovlige midler søker å påvirke noens avgivelse av stemme,
b) ved å gi et gode eller inngå avtale om det søker å oppnå at noen forplikter seg til å stemme på en bestemt måte eller unnlate å stemme
c) opptrer slik at noen utilsiktet unnlater å stemme, eller stemmer annerledes enn tilsiktet.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Ep7MQ3/kan-gi-ti-aars-straff-vil-straffe-samarbeid-om-valgpaavirkning

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-straffeloven-mv.-pavirkningsvirksomhet/id2849395/

Dette er selvfølgelig ting som var helt uhørt for norske borgere, den gang vår nasjon var kristen hadde vi frihet og loven var lik for alle – de var et kristent hellig prinsipp – den gang når jøder ikke hadde rett til å oppholde seg i vår nasjon, og ikke hadde rett til å gjøre sin innfluens gjeldende ved å korrumpere våre ledende makthavere til å tilgodese Gog&Magog jødene og deres agendaer. Vi er jo mange som ikke ønsker en nasjon i tråd med den jødiske satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy sine visjoner for verden og samfunnet.

Covid-sekten. The Jewish Covid New World Order
https://www.riksavisen.no/the-jewish-covid-new-world-order/

Dette er Jødemakt. Går på beksotning av Jesus Kristus som vår kongens Konge, og vår Regjerings åndelige overhøvding og Yppersteprest

Det er ingen tvil om at Jøder har erstattet Jesus Kristus som vår Regjerings yppersteprester, og vårt kongehus sine sjefer. Stikkord: Mette-Marit og #Epstein med sine Mossad honeytraps, for utpressing til å gjøre Gog&Magog jødenes globalistiske verdensrikes agenda, ellers…..

Hva slags demokrati er det om jeg ikke skal få lov å mene at jeg vil forby jøder, muslimer, hinduer og alle andre slags satanister i Norge (jeg er IKKE-diskriminerende). Jeg ser ingen grunn til å tillate jøder å bo her i landet og undergrave vårt kristne levesett, mer enn muslimer, budhister og andre som ikke har evig liv, siden de ikke har Sønnen, så har de heller ikke Faderen (Gud, jfr. 1 John 2:23).

Kristne vet jo hvilken skjebne som venter Gog&Magog jødene i Bibelen (Åp. / Rev. 20:9). Vi vet jo at deres agenda ikke er positiv for kristne, Bibelen peker på at de skal straffes beinhardt etter hvert for sin opposisjon og ondskapsfullhet mot Guds Utvalgte Folk – de kristne, etter at de er ferdig å forføre hele verden med sorcery/farmakia/vaksiner (Åp. / Rev. 18:23). De bør hele tiden minnes på hva som historisk hendte dem ved å korsfeste Jesus Kristus; Lyn og torden, tempelforheng som revnet, etter hvert hele det Salomonske satanisttempel lagt i grus (Salomon ble frafallen satanist etter hvert, spesielt av sin ustyrlige libido hvor damer fra andre religioner forførte ham fra den ene rette vei, Psalms 5:5), hele deres folk i diaspora som en pariakaste, ingen likte dem, ingen ville bo med dem, utestengt fra og forbudt opphold i 119 nasjoner, de sa jo vitterlig selv «la hans blod komme over oss og våre barn» (Matt. 27:25), de ble ikke mye velsignelser til del av det. Satan har velsignet dem hele tiden siden, men ikke Gud, derfor kalles Gog&Magog «Satans Synagoge» (Rev. 2.9 & 3.9).

Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ?
https://www.riksavisen.no/har-mossad-stay-behind-rett-til-a-drepe-i-norge/

Jeg vil at de skal vitterlig bare kunne fortsette å drepe, myrde og spre om seg med urett, stå på som de har gjort siden de fikk Jesus myrdet, og siden de tok all makt i vår nasjon etter andre verdenskrig. Jeg vil ha kristne martyrer, fordi jeg VET at da vil Gud straffe dem nedetter veien. Da har de gravd sin egen grav som de har gjort før, deres hovmod og stolthet gjør at de tror de er uovervinnelig, men av karmiske åndelige mekanismer skal de gå heden; «du høster som du sår» i Jesus sin terminologi. Jeg trenger bare å minne dem på at Jesus vant over dem på korset for 2000 år siden, de er allerede beseiret.. 🙂

Ikke nok med at det Mosaiske Samfunn sin Ervin Kohn ved aktiv politisk deltagelse i vår nasjons medier gjør sin innflytelse gjeldende ovenfor de styrende om hvor rasistisk og fæle vi nordmenn er, mens skattepengene våre kan han gjøre seg nytte av – da er vi bra nok – han har vel knapt levd noensinne av annet enn våre skattekroner, i tillegg gjør jødiske sosiale plattformer som Facebook, og Twitter sitt til å utestenge noen og fremheve andre i vår nasjons politiske prosesser.

Er dette forbudte utidige innblandinger i nasjonene våre sine interne politiske prosesser – og blueprint for hvordan opinionen skal formes på udemokratisk vis – jødisk innblanding i nasjoners indre anliggender ? Hvordan går det med Jesus Kristus som nasjonens åndelige leder etter Isaiah 9:6 da ? Vi vet jo at Gog&Magog jøder hater Kristus og kristne som pesten.

Tar de satanistiske Jødene av Gog&Magog monopol på å forme opinionen i sitt globalistiske Nye Verdensorden, ‘The Great Reset’ bilde som formulert av den perverse og ondskapsfulle askeNazi Klaus Schwab ?

A pervert askeNazi piece of shit

Jeg mener at det er Gog&Magog jøders aktiviteter som er årsaken til at det er KUN globalister som per idag inntar Stortinget. Der er INGEN som vil forkaste jødenes Nye Verdensorden, hvor de skal herske og all verdens andre land og borgere skal være deres slaver, i henhold til den Babylonske Talmud.

#JesusLever. Jesus Kristus er kristnes kongers Konge. Ikke jøder. Ingen jøde skal ha fortrinnnsrett til å hviske kristne lands regjeringer i øret. Da opphører de kristne verdier i en nasjon ganske fort.

De russisk ættede for det meste ateistiske og satanistiske askeNazi Gog&Magog jødene i Israel som utgjør omtrent 60 % av Israels innbyggere, og 100 % av dets ledelse, er dermed en fare for demokratiene i Vesten.

Splitt og hersk. De har splittet basert på rase (rasisme), kjønn (feminisme) og mange andre ting, for å herske, men denne gang går deres splitt helt inn i familiene og vennskapene. Kristne (de som er virkelig kristne med den Hellige Ånde) skal greie å holde stand.

«Far skal stå i strid mot sønn, og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.” – Luke 12:53

Jødene tar dermed grep og med sin penger og sine online applikasjoner tar de side i politiske prosesser i alle av verdens land. Gjennom populære politiske plattformer tar de dermed kontroll over all verdens nasjoners politikk, og kontroll over politiske prosesser.

#SovjetIsrael eksporterer sosialisme og satanisme. Det er predikert i Bibelen at de som kaller seg Jøder og er Satans Synangoge skal true kristenheten på denne måten, se Åp. / Rev. 2.9 & 3.9.

Russland skuldar USA for valinnblanding
https://www.nrk.no/urix/russland-skuldar-usa-for-valinnblanding-1.15646854

Russland skuldar USA for valinnblanding. USA skulder Russland for valginnblandin. Alliansen skuldar Israelske Gog&Magog jøder for valginnblanding i Norge.

De-plattforming på jødiske sosiale plattformer. Gruppen i Møre og Romsdal diskuterer med partiledelsen om vi ikke bør forfølge dette rettslig. For er det riktig at satanistiske Gog&Magog jøder skal bestemme norsk politikk, hvem som skal gis foretrede for publikum i kraft av deres sterkt statsfinansierte plattformer, som andre ikke gis tilgang til?

Om de ikke gir lik tilgang for alle politiske grupperinger på likt grunnlag, også for kristne, bør jødiske plattformer forbys i Norge, til støtte og beskyttelse for det kristne budskap og kristne verdier i nasjonens kristne konstitusjon?

Bør jødisk innblanding i politiske prosesser i Norge gjøres til gjenstand for straffeforfølging?

«..den andre verdenskrig som sionistene vant, og som har laget vår rettspraksis så gal som den er, med Jens Christian Hauge i spissen.Før andre verdenskrig var Norge et gudfryktig land. Etter denne krigen kunne korset like godt vært borte fra flagget. Etter dette ble landet med ulov ødet. De krefter som inntok justisvesenet etter krigen, besitter det fremdeles idag, og er fredet nå som da. Dessverre.»
https://www.riksavisen.no/med-ulov-landet-oydast/

Jødiske (etter min definisjon) og globalistiske Jonas Gahr Støre ønsker å forandre Norge og verden i sitt bilde; jødenes antikristne Nye Verdensorden, The Great Reset; https://www.riksavisen.no/the-great-reset-pledged-to-the-jews/

Vi kristne ønsker å beholde Norge som det alltid har vært; kristent og for nordmenn, først og fremst.

«Alt som søker å erstatte Gud er satanisme. Dette er opprinnelsen til «sekularisme» og «humanisme», tilbedelse av mennesker. Det er også essensen i den nye verdensorden, der satanisme erstatter kristendommen og sann religion (som er gudfryktig) « Fritt etter Henry Makow.

Hva gjorde de ikke med den norske Grunnloven som har vært kristen i 1000 år nylig? Påstod dens røtter å være «humanistisk». Løgn og bedrag av Løgnens Barn innsatt av Satan og Satans Synagoge til å gjøre sin gjerning. Per idag har det norske Storting ikke en eneste person som er imot Satans og satanistenes jødiske Nye Verdensorden. Det skyldes Gog&Magog jøders utidige og kanskje forbudte innblanding i norsk politikk og valg selvfølgelig.

Vår nasjon gjøres til en Satans heksegryte, ‘som dreper den uskyldige barnetro’ – troen på Jesus Kristus som verdens ENESTE Frelser og Messias – Han som selv Jøder skal en vakker dag bøye seg i støvet og i ave for – de skal NED PÅ KNE (Phil. 2:10) – de skal be, de skal trygle, de skal fornedres, og ydmykes, de skal gråte over sine ondskapsfulle slekts synders åpenbarelse, de skal be for sine stakkarslige karnalske kabbalah sataniske liv, for sine barn, for sine eldre – de som skulle fått en bedre skjebne ved å få kversteinen rundt halsen og senkes på havets dypeste bunn som gjør det, sier Bibelen (Matt. 18:6). Det vil straffe seg å godvillig la seg bruke av Satan :

Satans heksegryte

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)