Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ?

Ja. Etter alle de hundrevis av artikler jeg har skrevet om Stay Behind, Mossad og beslektede organisasjoner, så mener jeg at de har rett til og har myndighetenes velsignelse til å klandestint myrde og drepe, og det har skjedd ofte.

John Færseth har annonsert at han skal skrive artikkel om meg som antisemitt i Vårt Land, altså avisen for satanister, hvor kristne blir låst ute og satanister tilknyttet OTO og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) behersker spaltene.

https://www.riksavisen.no/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/
https://www.riksavisen.no/kristensionistiske-satanister-i-vart-land-gar-bananas/
https://www.riksavisen.no/hvem-er-kristen-riksavisen-eller-vart-land/

Jeg tenker at jeg like gjerne kan komme han litt i forkjøpet med forsvaret av de beviste konspirasjonsteorier, om trollet som sprakk av å få lys på seg. Landets stolteste antisemitt, fordi de som kaller seg «semitt» er Gog&Magog sovjettiske ateistiske Bolsjevik babylonske talmud satanist edomitt Jøder, som om ikke lenge skal snart gå til grunne, for godt, sier Bibelen, fordi de tar ut også Guds Folk. Da får de problem. Guds Folk blir vi gjennom å akseptere Jesus Kristus som verdens Konge, og og ved å ta avstand fra at det er Jødene som har Jesus sin tittel; Verdens Konge. Vi inviterer Jesus Kristus inn i våre liv, våre kropper blir den Hellige Ånds tempel, da er vi i Guds Rike. Da gjør vi GUDS Vilje, ikke Jødenes vilje.

Satan og satanister i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) har råderett over andre satanister, men Guds Folk (kristne) har Gud kontroll over. La meg minne (jeg elsker å minne dem på det, jeg gjør det så ofte som mulig) om hva som skjedde Jødene når de fikk drept den i deres løgnaktige og ondskapsfulle påstander (The Accusers) uskyldige Jesus: tempelforhenget revnet, lyn og torden, satanist tempelets totale destruksjon, diaspora, 2000 år som verdens pariakaste. Vil de ha mer «la hans blod komme over oss og våre barn» (Matt. 27:25) så skal Dante og Co bare fortsette som de stevner.

Bygger jødiske Jan Herman Dante seg underjordisk tilfluktsrom i frykt for antisemitter ?

Denne artikkel gir et lite tilbakeblikk på hva som er skrevet om Stay Behind / Okkupasjonsberedskap på Riksavisen gjennom tidene. De hadde vært fint å ha Stay Behind om de trygget Norge som land og norske borgere. Om de oppfører seg som representanter og agenter for en «fremmed makt» – den talmudiske antiKristne Jødemakten – for norsk samfunnsliv, så er de totalitær og ukonstitusjonelle.

Protokoll III
«When the time comes for our Worldly Ruler to be crowned, we will see to it that by the same means–that is to say, by making use of the mob–we will destroy everything that may prove to be an obstacle in our way»

https://campbellmgold.co.uk/archive_esoteric/protocols_of_zion.pdf

Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere

Alle personer som er plassert i stillinger og roller i norsk myndighetsutøvelse er kontrollert av (((dem))). Det kan enkelt bevises ved at ingen – ikke en eneste person – vil som meg, ha tilbake Grunnloven av 1814, det tør de ikke si, det får de ikke lov å mene og si. Da får de ikke være «myndigheter» (politiker eller embetsmann) lenger. Den velsignelse å være «en av (((dem)))» gjør at mordet kommer ikke til å bli etterforsket av politiet, alle lukker øynene, eller de finner noen syndebukker å skylde på ved en (delvis) oppdiktet historie.

Let evil swiftly befall those who have wrongly condemned us – God will avenge our death.
~ Jacques de Molay

La ondskapen raskt ramme de som urettmessig har dømt oss – Gud vil hevne vår død.
~ Jacques de Molay

I Norge opprettet Arbeiderpartiets Håkon Lie Stay Behind i 1947, Staten Israel ble opprettet i 1948 og NATO i 1949. Stay Behind-nettverket i Norge ble styrt av bl.a. Arbeiderpartiets Jens Christian Hauge, og andre sentrale personer innen etterretning, industri og politikk. Mange tilknyttet Office of Strategic Services (CIA).

Jens Christian Hauge bekreftet OSS (CIA) ansatt

De som får lov å tjene de store penger i Norge idag, det er dem som tjener de korrupte «myndigheter» aka personer i våre myndighets institusjoner som misbruker makten for sine Zion oppdragsgivere, til deres fordel, og vår bakdel. Derfor gjelder det egne regler i forvaltningen av dem; jfr. «Beredskapslovene», de bruker i byggesak – for å gjøre hva de vil.

Hva vil du si til at jeg forteller deg at når Arbeiderpartiet ble religiøse, så ble de jødisk?

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’

– «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem«. Intervju med Håkon Lie» i Replikk, Tidsskrift for human- og samfunnsvitskap nr. 10, årgang 6, vår 2000.
https://www.cmi.no/publications/6948-vi-skulle-bygge-et-nytt-jerusalem-intervju-med-hakon-lie-we-were-building-a-new-jerusalem

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?

En del mennesker er redd for livet, at dette apparat som de laget seg etter Andre Verdenskrig, etter å ha avslørt Mossad og sannsynligvis Stay Behind,, og personer som jødiske Jan Herman Dante som synest å ha et nært forhold til å gjøre byggesaker som ingen andre får.


«Every man must inevitably end by death. It is better to hasten this end in the case of people who impede our cause than in that of those who advance it»

https://campbellmgold.co.uk/archive_esoteric/protocols_of_zion.pdf

Det er jo ikke en helt uberettighet redsel, for de har et apparat som er skapt for det formålet, og ta livet av alle som truer deres planer.

‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

Stay Behind nettverket, av Gina Rødland
https://www.riksavisen.no/stay-behind-nettverket/

Med Ulov Landet Øydast
https://www.riksavisen.no/med-ulov-landet-oydast/

Forgiftning av dissidenter

Vårt råd er, ta jevnlig blodprøve, for blodanalyse. Ikke alle trenger å analyseres fortløpende, dater glasset, og frys det ned. Jeg tror ikke de klarer å gi deg kreft ved inkulasjoner uten å bruke blodet som transportør rundt i kroppen. Jeg kan ikke vite det sikkert selvfølgelig. Med dagens teknologi de kan bruke til ondt som de ikke vil bruke til godt, er jo ukjent for de fleste.

Sylvia sier: «Jeg våknet i natt med en hund [hunden Lykke] som kjentes ut som fikk strøm / støt – og muligens dette var tiltenkt meg – Lykke ligger i sengen med meg – og de vibbene som stresset hun i natt var ekstreme …»

Noen mener det er strålevåpen de gir folk kreft med. Jeg er ingen ekspert på dette. Jeg vet at de er istand til å gjøre det, og de har de personene som utgjør norske myndigheters velsignelse til å gjøre det.

PSYOP – «Nervekrig mot enkeltpersoner», av Herman Berge

PSYOP – «Nervekrig mot enkeltpersoner»

Ikke bruk telefon til å bestille time, hvis du går til noen som kan blodanalyse og tar prøvene. Legg igjen telefon hjemme, og dra dit for å bestille time. Ta heller prøvene selv, og frys dem ned. Skjer det noe, så kan det mulig dokumenteres når og av hva du har blitt forgiftet med. Protokollene gir at slik forgiftning er deres spesiale, og har vært det til alle tider.

Mossad og Stay Behind, en bevegelse også i Norge som ble etablert av de jødiske seierherrene etter andre Verdenskrig for å ivareta deres interesser, er kjempeviktig for dem nå, for å nå sin målsetting om Verdensheredømme, som er så veldig nær nå.

De får i deg dette gjennom besøk på legekontor og sykehus for mennesker som jobber der som er tilknyttet deres undergrunnsvirksomhet.

Vi vet de fikk Jesus Kristus myrdet fordi han truet deres aspirasjoner om å bli Verdensherskere ifølge Talmud. Nå har de tatt og kuppet Jesus sin trone i Jerusalem, han vant for all evighet over Satan, Satans Synagoge og satanistene på Golgata:

antiChrist Israel will go up in Flames

antiChrist Israel will go up in Flames

REVEALED: How Globalists Planned the Covid-19 Pandemic for 10 Years
https://truthcomestolight.com/dr-reiner-fuellmich-how-globalists-planned-the-covid-19-pandemic-for-10-years/

Der finnes ikke tilfeldigheter nok i verden til at alle døde personer av de som truer deres Nye Verdensorden og askeNazi Klaus Schwab’s ‘the Great Reset’ skal gå i oppfyllelse uten hjelp:

Kary Mullis oppfinner av PCR test, døde like før de satte igang sin Corona – hoax (død August 7, 2019), som skal gi dem deres TOTALITÆRE Great Reset, Nye (antiKrist) Verdensorden.

Aaron Russo (selv en jøde) døde av ekstrem raskt fremskreden kreft i 2011, han truet deres fremste finansieringskilde de kontrollerer; Federal Reserve System, kronjuvel i usury systemet deres.

Der er en næmest uendelig liste både internasjonalt og i nasjonalt:

Politiske mord i Norge

Dissident Defence Network
https://dissident-net.info/

«There is a ban on a town (i.e. Jerusalem) which we destroyed (and whose people were then expelled) that they (i.e. the people of the town) can never return (to reclaim that town as their own) until Gog and Magog are released and they spread out in all directions (thus taking control of the world while establishing the Gog and Magog world-order).»
(Our comments are in brackets) (Qur’ān, al-Anbiyāh’, 21:95-6)

https://www.riksavisen.no/kristne-muslimer-og-joder-bor-sta-sammen-mot-sionismen/

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

Nå i 2012 vet vi det ! (Tungtvann til Sion, blant annet, for atomvåpenproduksjonen). Hauge løy om tungtvann.
http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.908277
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/hauge-loey-om-tungtvann-2296628.html

Sionister som kaller seg kristne i H og FrP, og Arbeiderpartiets ideologiske gudløse proletarer hånd i hånd, fra andre verdenskrig til dags dato. De skal bygge «Nye Jerusalem», for jødene. De Babylonske talmudiske satanist Jødenes Nye Verdensorden (antiiKristne Verdensorden).

Og i Norge er det Jødiske tradisjoner som innføres med makt, trusler om straff og annen vold, etter jødiske pressgrupper organisert av jødiske Jan Herman Dante og Ervin Kohn m.fl. som presser og instruerer våre saktmodige og enfoldige broiler politikere:

Hvordan Statens institusjoner som ideelt sett er nøytral og til for alle landets innbyggere, de arbeider nå for det jødiske systemet og jødiske tradisjoner skal innføres i tidligere kristne Norge. PST er imot kristne, for perverse hedonister og statsundergravende krefter:

Selv sjømannsorganisasjonene er infiltrert av Sionister og tjener jøder mer enn sine medlemmer, merkelig er det ikke ?

«John Nikolai Omark “Krigen Til Havs” sier s. 239 o.f. : “På spørsmål om hvor pengene kom fra, forklarte Lie til politiet at Sjømannsforbundets avdeling i New York etter krigen forvaltet 35 000 dollar for Arbeiderpartiet, det skulle ha vært donasjoner til partiet fra tre jødiske fagforeninger i USA.”

««Vår gode venn Bjarne Braatøy flyttet over fra Office of War Information til Office of Strategic Services (OSS. F.a.), forløperen til dagens CIA, den amerikanske etterretningstjenesten. Så også der ble dørene åpnet. Med status som labour attaché ble dørtersklene lavere i de amerikanske regjeringskontorene.» (Braatøy var norsk-amerikaner og arbeidet i den amerikanske etterretningstjenesten under krigen) ”

Sjømannsorganisasjoners Integritet

Sjømannsorganisasjoners Integritet

Satan tar seg av sine. Gud tar seg av sine. Les Jobs Bok og finn at jeg har rett. Gud setter grensene for hva Satan og satanistene i Satans Synagoge får lov å gjøre av ondskapsfull djevelskap.

Antroposofen Marta Steinsvik, når hun var 70 år i 1946 etter sin pamflettt «Frimodige Ytringer» hvor hun valser ned de sionistiske makthaverne som kuppet makten etter krigen – og laget en grusom hevn over sine fiender, dødsskavdroner i ‘fredstid’, fikk hun trusselbrev, deriblant ett med tegning av en likkiste:

«Hvis hun ikke sluttet med å skrive, skulle det neste gang bli en virkelig likkiste! «Vi i hjemmefronten har likvidert mer prominente personer enn Dem», het det til slutt i skrivelsen. Marta Steinsviks kommentar lød: «Dersom brevskrivaren meinte å skremma meg, tok han imist. Eg vilde tvertom rekna det for ei stor æra å få døy for ei rettvis sak. – Elles er det no ei høgare makt som rår for liv og daude. I den varetekti er eg trygg.»
http://libra.antropos.no/TC_Marta_Steinsvik.html

“Norge byttet simpelthen gestapoterror med hjemmefrontterror – selv om verdenskrigen nu var slutt – og den varte ulykkeligvis opp til dobbelt så lenge som den tyske okkupasjon. Den siste politiske fange kom ut av fengslet 1957, etter en soningstid som gjennemsnittlig for mordere“, sier Hewins “Men det verden skulle bli vitne til var ikke en rettssak basert på de romerske lovbøker. Det ble en gladiatorfremvisning for massene i ånden fra det Colosseum som kastet en kristen for løvene.”
https://www.riksavisen.no/rikets-reelle-tilstand-rettsvesenets-banesar/

Den eneste måten å komme klar dem er å melde seg ut av deres Verdensrike, hvor Satan er deres åndelige Hersker og de er Satans forlengede arm på jorden, og melde oss inn i Guds (åndelige) Rike. Vi sier til dem «Vik fra meg satanistiske Babylon Jøder, Herren Din Gud skal du tjene». Til Guds Rike kommer vi ved å erklære Jesus Kritus som verdens Konge, og Jødene som verdens garanterte tapere, som søker å fravriste og røve Jesus Kristus sin Kongekrone og trone fra Ham. Det vil de naturligvis ikke greie.

Jødene greier ikke å styre og herske over sitt eget lille terrorist rede land i Midt Østen engang, langt ifra Verden.

Johnny Cash-The Man Comes Around (Covid-19 Edition)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

11 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Mossad bruker Hamas til å angripe Israel for WW3 – Riksavisen

 3. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 4. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 5. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 6. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 7. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 8. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødisk dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 9. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie – Riksavisen

 10. Pingback: Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? – Riksavisen

 11. Pingback: Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.