Jødiske Børge Brende: askeNAZI planer om å kontrollere deg i Smarte Byer

Hans stygge blikk måtte jeg selvfølgelig sjekke. Jeg tar sjelden feil, joda, han er jøde. Ennå en som ikke vil oss vel. Børge Brende er askeNAZI antikrist «messias» Klaus Schwab sin protege og nestkommanderende i WEF.

SMARTE BYER – som bestemt av FN og WEF hvor borgere spores, overvåkes og kontrolleres. Dette har undermålere som Børge Brende og Erna Solberg bestemt helt på egen hånd at det norske folk, og verdens folk, skal tilslutte seg. De har ikke spurt noen av oss.

Hvor algoritmene skal bestemme dine bevegelser og atferd. Kinesisk type kreditt score.

De ba deg ikke om å stemme på denne samfunnsendringen fordi de visste at du ville stemme NEI!

.
Om øynene er sjelens speil, så er denne fyren selve Diablo manifestert. Legg merke til han tilhører One-BlackEye-Klubben (EvilEye);

.

«denne gesten symboliserer delvis eller totalt tap av ens sjel«, sier noen. Det kan være noe i det at det representerer å gi opp et av øynene dine for å bli brukt for livet/berømmelsen/pengene du har fått for å tjene Lucifer. Den kraft som kontrollerer deg har full kontroll over ditt liv, ingenting er privat lenger, og livet ditt er ikke noe mer enn et show for dem, som du har gått med på å tillate, som du har «solgt din sjel (øye)» for. Jødiske Bob Dylan innrømmer villig at han solgte sin sjel og fikk motta de beste tekstene sine slik, men at han ikke gjør dette lenger, han kan dermed ikke replikere å skrive slike tekster igjen. De er altså instrumenter for Lucifer / Satan, lar seg villig bruke som det.

«Den Høyeste, usynlige Skaperen av alle ting ble kalt All-Fader. Hans regent i naturen var Odin, den enøyde guden. Nordmenn betraktet Balder den vakre som en solguddom, og Odin er ofte forbundet med himmelkulen, spesielt på grunn av hans ene øye.» – Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Frimurersymboler under det altseende øyet
«Albert Mackey skriver at All Seeing Eye er «et viktig symbol på det øverste vesen, lånt av frimurerne fra antikkens nasjoner». The All Seeing Eye er et symbol som representerer Guds våkne blikk. Den minner oss om at enhver tanke og handling skal registreres av Universets store arkitekt, og at vi er bundet til våre forpliktelser i ånd så vel som i blod.» – James E Frey, 32°, Midnight Freemasons

Det altseende øyesymbolet er et mye brukt symbol som går tilbake til det gamle Egypt og representerer Lucifers øye. De viser idag åpent sin tilknyting til sin religion; Enøyde Horus. En arketype for Horus som etter å ha kjempet mot Set mister et øye til Set som er en metafor for skadet bevissthet som oppstår etter å ha konfrontert kaotisk ondskap. I egyptisk mytologi var Horus sønn av Isis og Osiris. For okkultister representerer dette også det tredje øyet eller pinealkjertelen som åpnes under opplysning eller belysning. Det er her prikken på pannen har sitt utspring i hinduismen og buddhismen.

Øyet er assosiert som et symbol på en alt-seende Gud, en allestedsnærværende kilde som passer på menneskeheten. I Illuminati-kretser representerer Øyet på pyramiden kongemakt, og betegner elitene som følger den. Det ser ut til å flyte på pyramiden, noe som betyr at eliten ser seg selv som gud og våker over alt menneskeheten gjør.

Skjebnens Øye, er den skjebne de har blitt tildelt å tjene Satanm, som har blitt slynget på menneskeheten, jfr. Åp. / Rev. 12:9, 20:7. De oppfatter Satan som sin gud, så de tror de tjener Israelittenes Gud, men langt derifra… deres sinn er formærket, så de vil ikke klare å komme unna sine feilslutninger, de går til grunne med dem, og drag halve verden i avgrunnen sammen med seg selv;

Vi ser aldri vanlige folk med dette, kun maktmennesker og deres kjøpe og betalte øvrige nyttige idioter. Disse har solgt sin sjel til Lucifer for å lykkes i verden, og nå må de hylle sin gud med dette, de må åpenlyst bekjenne sin synd, for ikke å bli tatt av karmisk gjeld, jfr. revelation-of-method prinsippet.

https://prepareforchange.net/2018/08/22/the-black-eye-club/

John Wesley, som levde på 1700-tallet, tolket «enkelt øye» som å være fullstendig viet til å behage Gud, og det «onde øyet» som å ha våre interesser viet et annet sted for å distrahere oss fra Gud. Matt 6:22-23.

Manly P. Hall, en fremtredende frimurer skrev at det altseende øyet esoterisk representerer okkultismens endelige mål: Å oppnå guddommelighet gjennom egne midler. Dette gjøres gjennom aktivering av pinealkjertelen – det tredje øyet ;

«Operativt frimureri, i den fulle betydningen av dette begrepet, betyr prosessen der Horus øye åpnes. I den menneskelige hjernen er det en liten kjertel som kalles pinealkjertelen, som er det hellige øye i oldtidens tradisjoner, og tilsvarer det tredje øyet til Cyclopen.»

Noe må de ofre og gi til kjenne, sin tjeneste for Satan;

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring