Hvorfor er Sverige (og Norge) multikulturell ?

Why is Sweden multicultural (english subtext) ?  Hvorfor er Sverige multikulturell ?

Mer dokumentarer fra PALAESTRA MEDIA her:
https://palaestramedia.com/dokumentarer/

Nyhetsbrev:
Jonasnilsson.substack.com

https://www.youtube.com/watch?v=oPljuyBHFz8

https://odysee.com/@Palaestra:4/Why-is-Sweden-multicultural:7

Last ned her

https://www.riksavisen.no/wp-content/uploads/Why-is-Sweden-Multicultural-Documentary.mp4

.

Det jødiske haterne av de hvite kristne

2017: Ervin Kohn er jøde. leder i Mosaisk Trossamfunn, hvor deres religion er å hate hvite mennesker, og nestleder i ‘Norsk senter mot rasisme’, en antirasisme-NGO med base i Norge. Kohn beskriver det norske samfunnet som for etnisk homogent, noe som betyr at det hovedsakelig er hvitt. Han sier at Norge ennå ikke har blitt etnisk diversifisert i stor skala og sier «Der er en jobb som må gjøres», med henvisning til det han anser som nødvendig etnisk utvanning og erstatning av urfolket, det hvite kakasiske norske folk, han mener trenger utryddes.

Dette har vært planlagt av de sataniske edomitt jødene i 100+ år;

Det er en grunn til at jøder må kastes ut av hvite nasjoner;

De vil erstatte vår religion med sin, med hvem som er Guds offerlam for de onde mennesker i verden. For oss er DE onde som myrdet Jesus, apostlene og steinet Stephen, de lyver prøver etablere seg som offer, når de alltid er overgriperne og de onde;

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..
Jødene korrumperer landenes myndighetspersoner til å arbeide for sine interesser
Jødisk NGO, arbeider for jødiske interesser
Ondskapsfull Jødisk dame
Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring