Skriv ut Skriv ut

John Færseth satanifiserer samfunnet vårt med barnesex-evangelium

John Færseth fra OTO er brukt som ekspertkommentator av alle landets medier når det kommer til konspirasjonsteorier, virkelige og innbilte, men merkelig nok er ingenting om den konspirasjon han selv er med på noensinne drøftet (?).

(PS: Noen har påpekt etter at artikkelen ble publisert at jeg er hard og bruker et språk som er ‘utilgivelig’. Til det er så å si at jeg er en enkel sjømann fra landet bare, uten tilknyting til den akademiske elite i Oslo, som får pipe med den pipe en har fått utdelt. En får rapportere hva en ser på den måten det er mulig å gjøre det på. Det er den direkte ondskapsfulle retorikk de bruker mange av oss reagerer på… men dette tror jeg på, er hva Bibelen sier; «De som bruker det ‘retoriske’ Sverdet for ondskap, de skal falle for det ‘retoriske’ Sverdet… De som ikke tror på G-d, kan regne det som en Naturlov for meg (paganisme), men slik blir det.

Jeg oppfatter bare mange mennesker som prøver å gjøre så godt de kan ved å delta i demokratiet og fremme hva som er riktig og viktig for dem, disse gutta ser terrorister…. )

Vi skal se på hva tankegods John Færseths Satan-kult OTO står for, og hva den fører til. En del av anti-Krist bevegelsen som altså norsk massemedia støtter ved å være mikrofonstativ for John Færseth og hans kumpaner, og demed leder massen og opinionen inn i å normalisere overgrep mot barn, død og destruksjon av våre samfunn. Et samfunn de anser å mene at vi andre som ikke deler deres tankegods skal lenger få være del i.

Denne artikkel beskylder ingen for noe som helst. Bare problematiserer at John Færseth som blir brukt som ekspertkommentator av alle landets medier på konspirasjoner, kanskje selv tilhører en konspirasjon som har uhyggelige innvirkninger på samfunnet vårt…. at han tilhører OTO, er en invidd, og at det er ingen medier som tar opp denne konspirasjonen og spør seg selv hva slags folk og deres kompiser de bruker som ‘eksperter’, og dokumenterer en rekke barnesex skadaler hvor OTO er innvolvert som ledende religion for utøverne.

John_OTO

John Færseth og hans kumpaner har vært aktiv å promotere undertegnede som ‘anti-semitt’, ‘jøde’-hater og lignende. Siden de eneste jeg kritiserer er bedragere som ikke er semitter i det hele tatt, og falske jøder, så jeg gir jeg ham ‘credit of doubt’, og det er at vi kan ikke forlange at mindre intelligente personer skal få med seg hva som helst, og satanister er ikke av de skarpeste kniver i kurven fordi de er ensidig karnalsk, verdslig, de mangler det åndelige overblikk, og de mangler den Hellige Ånde som kan veilede dem hvor de selv i sin primitivitet, som med alle oss andre også tidvis, kommer til kort. De jeg kritiserer av ‘jøder’ er jo ikke mer semitter enn en hottetott fra Afrika, enn si en europeisert asiat fra Mongolske Khazaria, samt de som etter Jesus sin definisjon er urene og ikke er omskåret på hjertet, de verdslige, de av kjødet, de karmalske som Paulus kaller dem, de er ikke under Loven lenger.

«INSPIRASJONSKILDE: Den sataniske kulten var inspirert av mystikeren Aleister Crowley og hans selvlagde religion», sier TV2.

Mor tvang tenåringsdatter til satanistisk sex med 1800 menn
http://www.tv2.no/a/6040051

Hans trofaste våpendragere følger selvfølgelig opp saken, som den forfyllede Hans Petter Nenseth. Ser jo faktisk ut som denne er skrevet i fylla, rent fyllerør, legg merke til Lakselusprofessor ‘Dr’ Øivind Bergh under i kommentarene. Jeg kan faktisk ikke annet enn le av den koselige sosialdemokrat fra Bergen. En storsjarmør og en komiker av rang.. 🙂

Oss Riksvenner imellom
http://smakenavtull.wordpress.com/2014/01/08/oss-riksvenner-imellom/

De eneste som ville publisere røret til Øivind Berg er forøvrig de venstreekstreme i Radikal Portal. Barna til de som ville ha væpna revulusjon for noen tiår siden, nå sitter de med makten og trygger den som best de kan, gjerne med ufine midler slik at deres satanistiske tankegods skal vinne opinionen.

Det alternative monster
http://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/

Sånn sett kan jeg si at jeg er skyldig i anklagene, OM en skal, som majoriteten gjør, tro på løgnene og bedraget, og det gjør jo de fleste, derfor får vel John Færseth og hans apostler Hans Petter Nenseth med sin hjemmeside han kaller ‘Satan’, Torgrim Eggen, Tor-Jørgen Næss, Øivind Bergh til og med en Tore Hjalmar Sævik i den ‘kristne’ avisen Dagen målbære tankegodes som er ment å beskytte satanister mot kritikk, tie dissens i samfunnet, slik oppslunting om sin sak i dette landets medier, som det skal være i anti-Krists tidsalder, hvor alle skal elske løgnene mer enn sannheten, de skal henfalle til det onde, mens det gode blir forbudt ved lov. Det er hva Bibelen sier det skal bli i den frafallets tid og Endetiden vi nå er inne i.

«3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. 5 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? 6 Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. 7 Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien. 8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 9 Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten». – Paulus’ andre brev til tessalonikerne, Kap. 2

Færseth’s O.T.O. religion

Den øker sin utbredelse, den er iferd med å bli normalen som vi skal se. Fanger barn og unge i sine lumske fangarmer. Det merkelige er at Satanistene rundt OTO og Satans Synagoge har klippekort i til og med ‘kristne’ medier, mens Kristendreiningen som John Færseth nevner faktisk kommer fra Alternativmiljøet, hvor John Færseth her er apologet for å bagatellisere pedofili-bevegelsen.

Med Human-Etisk Forbund som skyteskive
http://humanist.no/skyteskive.html

kristendreining

Jeg er helt enig med Dreyer at det er kjempeproblem at grenser flyttes etter disse krefters behag.

Crowley; Magick in Theory and Practice’:

«The cult is said to have been inspired by Aleister Crowley, the late mystic and magician nicknamed the Great Beast who in 1904 published a text called the Book of the Law extolling permissive sex.

“In 2011 in Swansea, Wales, Colin Batley was found guilty of 35 charges relating to his role as the leader of a ‘satanic cult’ that sexually abused children and women, manufactured child abuse images and forced children and women into prostitution (de Bruxelles 2011).

His partner and two other women were also convicted on related charges, with one man convicted of paying to abuse a victim of the group. The groups’ ritualistic activities were based on the doctrine of Aleister Crowley, an occult figure whose writing includes references to ritual sex with children. Crowley’s literature has been widely linked to the practice of ritualistic abuse by survivors and their advocates, who in turn have been accused by occult groups of religious persecution. During Batley’s trial, the prosecution claimed that Crowley’s writings formed the basis of Batley’s organisation and he read from a copy of it during sexually abusive incidents. It seems that alternative as well as mainstream religious traditions can be misused by sexually abusive groups». p38, Michael Salter, Organised Sexual Abuse

http://www.theguardian.com/uk/2011/mar/11/sex-cult-leader-colin-batley-sentenced

Disse guttene rundt John Færseth lenker hverandre, siterer hverandre og hyller hverandre i alle sammenhenger mens de ‘avslører’ konspirasjonsteoretikere, men oppps, de glemte visst de konspirasjonene de selv er med i. ALLE er i folden, aldri en kritisk kommentar til noen av sine egne. Og deres sex-slaver av hunkjønnet ser med bedårende blikk på deres retoriske ‘maskulinitet’, tøffingene i mijøet.

La oss se litt på hva deres kaballistiske OTO lære av Aliester Crowley sier:

«For det høyeste åndelige arbeids nivå å virke må man derfor velge et offer som inneholder den største og reneste kraft. Et guttebarn av perfekt uskyld og høy intelligens er det mest tilfredsstillende og egnede offer. For evocations ville det være mer praktisk å plassere blodet til offeret i en Triangel – tanken er at ånden kunne få fra blodet fra denne subtile, men fysiske substans som var kvintessensen av dets liv på en slik måte at det gjør det mulig å bli en synlig og håndgripelig form».

«For the highest spiritual working one must accordingly choose that victim which contains the greatest and purest force. A male child of perfect innocence and high intelligence is the most satisfactory and suitable victim. For evocations it would be more convenient to place the blood of the victim in the Triangle — the idea being that the spirit might obtain from the blood this subtle but physical substance which was the quintessence of its life in such a manner as to enable it to take on a visible and tangible shape».
http://www.sacred-texts.com/oto/aba/chap12.htm

Jeg kaster selvfølgelig bort alt for mye tid på slike ubetydeligheter og undermålere, men i denne artikkel er de med mest som eksempel på hva norsk presse bruker sin tid på og støtte utbredelsen av ‘evangeliet’ til, slik at jeg har en to-sidig effekt. Det er det merkelig med norsk media at ‘konspirasjonsteoretikere’ blir problematisert, men ikke okkulte sataniske sex-kulter, som er svært så konspiratoriske i å utbre sin hedomisme i alle hull, og som vi skal se; pedofili.

Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse
http://gardenofserendipity.wordpress.com/2012/11/20/normaliseringen-av-pedofili-i-den-sekulaere-bevegelse/

Jeg gikk rett og slett over til Satan’s side og jeg vet ikke hvorfor.” Crowley sa også: “Jeg var ikke fornøyd med bare å tro på Satan, jeg ønsket å være hans Personellsjef.”

Et fellestrekk med mennesker som faller for slike bevegelser er som Crowley selv at de evner ikke se forskjellen på godt og ondt. De har inverert dette, snudd det på hodet.

OTO-Kulten Fjærseth er medlem av er ifølge Dr Reina Michaelson og Child Sexual Abuse Prevention en satanisk kult som ofrer barn og spiser organer samt drikker blod. OTO er ikke en religion, men en ren pedofil ring som utveksler barneporno og har perverse sado ritualer i pentagrammer med barn. homosex i de lavere grader. Nå er det porno i alle kanaler og sexualisering av barn fra 3-års alderen i alle kanaler, jeg har hørt rykter om voksne skal lære dem å onanere i barnehagene. Subversion taktikkene vil funke.

Avisoppslag fra Australia;

«Ifølge OTO uttalelse til klagen, sa Dr Michaelson at det ikke var en religion, men en barneporno og pedofili ring, at medlemmene praktisert traume-basert tankekontroll, seksuelle overgrep og sataniske ritualer for å skremme sine ofre fra å klage til myndighetene, og at de praktiserte å kidnappe gatebarn og babyer og barn fra barnehjem for sex og som offer i religiøse ritualer. »

«Dr Michaelson oppfordret i fjor til en kongelig kommisjon for å undersøke hennes påstander at Victoria Politiet ikke gjorde noen forsvarlige undersøkelse rundt pedofil-ring påstandene.»

‘Cult’ fights claims of child sacrifice
http://www.theage.com.au/news/national/cult-fights-claims-of-child-sacrifice/2006/11/21/1163871404937.html

Det er helt normalt at slike pedofili-ringer ikke blir etterforsket, vi ser det i Saville-saken i Storbritania, vi så det i Belgia under Marc Dutroux saken, vi så det i Franklin saken i USA, fordi satanisk inspirerte er like avhengig av det for sin inspirasjon, som vi andre er av luft for å leve. De som har fått sin makt av satan, for å lede dennne verden i hans bilde, de MÅ ha dette, de får en sykelig maktpsykologi, som gjør seg at de må ha til og med utløsning med de minste blant oss.

About 40 politicians on UK pedophile ring: Report
http://www.maxkeiser.com/2014/07/about-40-politicians-on-uk-pedophile-ring-report/

Så det er ikke å undre seg over at de helst ikke vil ha denne konspirasjonen opp i dagen, at konspirasjonsforskere må demoniseres fra å bli lest. Det endrer likevel ikke fakta.

Sacrifice children denial
http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/sacrifice-children-denial/story-e6frf7kx-1111112562815

OTO Kulten i Australia tilbakeviser påstandene at de er en pervers sex-cult, og vil gå til rettsak for hatpropaganda mot deres ‘religion’, men ved å lese boken «Magick in Theory and Practice» av Aleister Crowley, så kan vi se hvilken vekt OTO legger på blod ofringer. OTO er en ekstrem variant av New Age, Blavatsky inspirert, som skal ved fysisk stimulere oppvåkningen av The Serpent, kalt Kundalini av Madam Blavatsky, som endelig skal omdefinere samfunnene våres i deres nihilistiske og hedonistiske bilde og aspirasjoner, som de kaller ‘frihet’ (luciferisk frihet). Frihet til all slags perversiteter. De tror alt skal leves ut, ikke velges mellom av bevissthet og sjelsdybde og verdier. Nå skal til og med de minste blant oss adoptere dette, uskylden skal ødelegges, at alt er ok.

Merkelige folk. De tror de kan gjøre hva de vil. De må bekjenne seg til den Satan de vil for meg, men de er ikke beskyttet av å bli kritisert og få sine inspirasjoner avslørt i åpen dabatt. Det ville jo vært en merkelig sak i tilfelle.

Jeg har ikke lest hele boken til Crowley (ennå) men det påstås av de som har gjort det at der et slags ritual/tribute som inkluderer å lese opp en navneliste høyt – ett av navnene er visstnok Adam Weishaupt som var grunnleggeren av det opprinnelige Bavarian Illuminati. Det er jo dermed forståelig at John Færseth må sykeliggjøre alle de som har kunnskaper nok til å avsløre den konspirasjonen han selv er en del av, om enn som en ubetyudelig liten lakei for åndskrefter jeg tviler på at han egentlig forstår hvordan påvirker ham til å gjøre hva han gjør, oppfattes fra oss som er utsatt som ren og pur ondskap ihvertfall

Peaches Geldof fikk sin ‘oppvåkning’ til OTO og fikk tatovert ‘OTO’ på sin hånd, fra jødedom til OTO. Vi skulle virkelig heller brukt ordet nedvåkning om dette, som ledet til hennes død.

«Basert på Aleister Crowley’s Thelema, O.T.O dreier seg om aktiviter som sex magi for å oppnå åndelig opplysning. O.T.O anser seg å være den sanne arving til Knight Templars og den bayerske Illuminati. Crowleys tekster inneholder også flere tynt tilslørt hentydninger til rituell ofring av mennesker for å oppnå magisk potens. Var Peaches ofret?»

«Men det faktum at Peaches ville ha sluttet seg til en sex kult grunnlagt på seksuelle perversjoner for deretter ivre for å snakke ut og advare mot pedofili, kan være en mulig årsak til å nøytralisere henne», og uforklarlig grunn sett i lys at hun kanskje fikk en mening (som hun søkte) med sitt liv større enn å ville ta sitt eget liv med en overdose narkotika.

OTO og tragedien Peaches Geldof
http://www.247newsworld.com/wp-content/uploads/2014/11/Peaches-Geldof-tragedy.pdf

Mor tvang tenåringsdatter til satanistisk sex med 1800 OTO menn. Moren var med i en satanistisk kult som ble ledet av Batley. Kulten hans var basert på mystikeren Aleister Crowleys selvlagde religion OTO med sin Thelemas Lov som sier at ‘Gjør Hva Du Vil Er Hele Loven’, altså nihilisme, og boka hans «Lovens Bok».

«INSPIRASJONSKILDE: Den sataniske kulten var inspirert av mystikeren Aleister Crowley og hans selvlagde religion», sier TV2.

Mor tvang tenåringsdatter til satanistisk sex med 1800 menn
http://www.tv2.no/a/6040051

Så hva har gjort John Færseth og kumpaner Øivind Bergh, Ervin Kohn ved ‘Mosaiske’ (les; Khazarske’ Trossamfunn), Petter Nenseth, Torgrim Eggen, Næss og de andre gladgutter til allierte med ‘jødene’ og slike heftige forsvare av dem og deres ‘rettigheter’? Hvorfor er disse guttene så opptatt av å beskytte ‘Jøder’ (i navnet men ikke i gavnet) og Satans Synagoge (Åp. 2.9 og 3.9)?

Falske Talmud jøder

Grunnen til at John Færseth, Nenseth, Øivind Berg, Torgrim Eggen, Næss og resten av den imbesile gjengen deres har slik omsorg for ‘jøder’ plutselig, er vel knapt rasemessig betinget, mer et slags religøst fellesskap med de okkulte Talmud-jødene som Jesus sa «dere har Djevelen til Far«, fordi de vridde og vrengte på Loven og Profetene, faktisk drepte mange av Profetene som irettesatte dem, for å kunne fortsette sine satanistiske skikker. Johannes kaller dem i sin Åpenbaring 2.9 og 3.9 for ‘Satans Synagoge’.

Jøder Suger På Baby Peniser

The Mishnah
Translated by Herbert Danby
Oxford: Oxford University Press. 1933. pp. 116-117.
Shabbat 133B
II.1.
A. Suck [out the wound]:
B. Said R. Pappa, “A Surgeon who didn’t suck out the wound – that is a source of danger, and we throw him out.”
C. So what else is new? Obviously, since we are prepared to desecrate the Sabbath on that account, it is certainly dangerous not to do it!
D. What might you have supposed? That this blood is stored up. So we are informed that it is the result of the wound, and in the status of a bandage and cumin: Just as when one doesn’t put on a bandage and cumin, there is danger, so here, too, if one doesn’t do it, there is danger.

Deres helligste bok Babylonske Talmud sier::

OK å Ha Sex Med Et Barn:
Sanhedrin 54b. En jøde kan ha sex med et barn så lenge barnet er mindre enn ni år gammel. (A Jew may have sex with a child as long as the child is less than nine years old.)

Voksne tillatt å ha sex med Små Jenter:
Kethuboth 11b. Når en voksen mann har samleie med en liten jente det er ingenting. (When a grown-up man has intercourse with a little girl it is nothing.)

Jødene lov til å gifte 3-år gamle jenter:
Sanhedrin 55b. En jøde kan gifte seg med en tre år gammel jente (mer nøyaktig, tre år «og en dag» gamle). (A Jew may marry a three year old girl (specifically, three years «and a day» old).)

OK for jøder å ha sex med 3 år gamle barn:
«Rabbi Joseph sa:» Kom og hør. En jomfru i alderen 3 år og en dag kan bli kjøpt i ekteskapet ved samleie. Mishna: En jente på 3 år og en dag kan bli forlovet, i henhold til sin fars godkjennelse, etter samleie … Gemara:. Våre rabbinerne har sagt: ‘En jente i en alder av tre år kan bli forlovet ved seksuelt samleie. »
«Rabbi Joseph said, ‘Come and hear. A maiden aged 3 years and a day may be acquired in marriage by coition.’ Mishnah: A girl of the age of 3 years and a day may be betrothed, subject to her father’s approval, by sexual intercourse. …Gemara: Our Rabbis taught: ‘A girl of the age of 3 years may be betrothed by sexual intercourse.»

Jeg ber herved Ervin Kohn ved Mosaiske Trossamfunn i Oslo å gjerne ta avstand fra dette, om ikke får vi anta at han støtter slik praksis.

John Færseth, Ervin Kohn – resten av guttene er bare følgegutter som ikke vet noe som helst om det bakenforliggende, burde fått med seg at Jesus Kristus avsluttet blodofringen en gang for alle på Golgata, det endelige offerlam, hvor Satans Synagoge ofret ham, men mislyktes, for han stod opp tredje dagen, og fra sin ‘Trone i Himmelen’ ser på dem og vrir seg i latter, men mest mishag, over dårene som ikke makter testene de er utsatt for for å bli ‘Utvalgt’. G-d har all makt i Himmel som på Jord, han vil ta ut disse krefter så snart frafallet har blitt fulltallig. Det er de som støtter disse folkene og deres åndsbehersker.

OTO – Crowley – OF THE BLOODY SACRIFICE: AND MATTERS COGNATE
«Den første etisk leksjon i Bibelen er at det eneste offer som behager Herren er ofring av blod; Abel, som gjorde dette, finner nåde hos Herren, mens Kain, som tilbød kål, ble heller selvsagt betraktet som en dårlig spøk. Ideen gjentar seg igjen og igjen. Vi har ofringen av påskelammet, følgende på historien om Abraham’s vesen befalt å ofre sin førstefødte sønn, med ideen om substitusjon av dyr for menneskelig liv. Den årlige seremonien av de to geitene utfører dette i det uendelige. Og vi ser igjen dominans av denne ideen i romantikk omkring Esther, der Haman og Mordecai er de to geiter eller guder; og til slutt i presentasjonenen av ritene på Purim i Palestina, der Jesus og Barabbas tilfeldigvis var geiter i det aktuelle året som vi hører så mye, uten enighet om datoen».

«The first ethical lesson in the Bible is that the only sacrifice pleasing to the Lord is the sacrifice of blood; Abel, who made this, finding favour with the Lord, while Cain, who offered cabbages, was rather naturally considered a cheap sport. The idea recurs again and again. We have the sacrifice of the Passover, following on the story of Abraham’s being commanded to sacrifice his firstborn son, with the idea of the substitution of animal for human life. The annual ceremony of the two goats carries out this in perpetuity. And we see again the domination of this idea in the romance of Esther, where Haman and Mordecai are the two goats or gods; and ultimately in the presentation of the rite of Purim in Palestine, where Jesus and Barabbas happened to be the Goats in that particular year of which we hear so much, without agreement on the date.»

Når satanisk sexmagi blir beskyttet ved lov, da vet vi at samfunnet og verden har gått av hengslene.

XI° – Analt Samleie og O.T.O.
http://www.parareligion.ch/sunrise/xi.htm

Til dere perverse gutter av Satans Synagoge og OTO, så skal jeg søke å frarøve dere for resten av livet ethvert Shangri La dere kanskje drømmer om, om enn ubevisst og i deres våte drømmer, at det skal skal materialisere seg for dere som ‘normalt’ i denne verden, at det skal bli like normalt med pedofili som homofili har blitt; Vår verden og vårt samfunn er perverst nok nå.

EL SHADDAI, BY AMY GRANT

(With right inspiration there can be BEAUTIFUL things created in this World, among all the 95 % garbage the Satanists and Anti-Christ movement produce.)

Relevant lesning

Homosexuality is a Choice of Eternal Death
http://www.riksavisen.no/?p=15647

Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh
http://www.riksavisen.no/?p=12407

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
http://www.riksavisen.no/?p=11344

Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse
http://www.riksavisen.no/?p=13990

Mentalt forstyrrede Øyvind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke
http://www.riksavisen.no/?p=13698

Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis
http://www.riksavisen.no/?p=13463

Momentum for pedofili og pornografi i samfunnet
http://www.riksavisen.no/?p=12460

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

5 Comments

 1. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 2. Pingback: Kristenåndens kår i nett-haternes tidsalder

 3. Jeg kan nok etter dagens debatt med Bergh om satanisme og om dagens artikkel i Støttegruppen til Marius skulle ønsket meg formuleringsevnen til Niels Chr. Geelmuyden når Øivind Bergh dynger meg ned diagnoser om alt som feiler meg:

  SKUP-pris til den som vil
  Niels Chr. Geelmuyden, skribent og forfatter

  «2. Etter å ha karakterisert meg som en alvorlig sinnslidende, blind og hundegalskap-rammet løgner, påstår Bergh at jeg har en lei tendens til å diskreditere, fornedre og fornærme mine meningsmotstandere. »

  «Når den samme professor karakteriserer en kritisk journalist som lidende av rabies og paranoia, ledes assosiasjonene hen til hvordan opposisjonelle tradisjonelt behandles i totalitære regimer. Kombinert med at nær sagt ingenting av det Bergh skriver medfører riktighet, finner jeg grunn til å anmode norske avisredaksjoner om å undersøke hvilke bånd som finnes mellom forskning og næringsinteresser på dette forsømte samfunnsområdet.»

  «8. Jeg har ikke grunnlag for å fastslå at Øivind Bergh farer med bevisst løgn. Etter å ha lest hans artikkel i Journalisten, begrenser mitt håp seg til at professoren er ved bevissthet deler av arbeidsdagen. »

  «6. Professor Bergh innrømmer at han ikke vet hva økobalanse er. Det er for alt jeg vet kanskje forutsetningen for å bli leder av faggruppe Helse ved Havforskningsinstituttet. En ressurssterk norsk avisredaksjon burde avgjort se nærmere på hvem som finansierer både Berghs og instituttets virksomhet. »

  http://journalisten.no/story/50269

 4. Disse guttene i miljøet rundt John Færseth har jo vært på jakt etter Marius Reikerås, og hans støttespillere. De skal liksom terrorisere folk fra å velge å støtte hva de mener er rett.

  Som jeg sa i en Støttegruppen for Marius hvor vi drøfter dagens nyhetsbilde som omhandler Bergh og Færseths miljø, så er jeg av den oppfatning at Bergh ikke passer med alle gode mennesker inne på denne gruppen, og jeg anbefalte å kaste ham ut. Der er mennesker som har levd et liv, på godt og vondt, og som ikke har fått statens velvilje like mye som Bergh ser ut til å ha fått i sitt liv, hvor han bruker arbeidstiden i Staten til å demonisere velmenende mennesker.

  Jeg har til gode å se et eneste glimt av godhet hverken i Bergh eller Færseth… de har vært etter meg i så mange år nå at jeg er immunisert.. heldigvis…

  Jeg hevder en åndstilknytning som ligger bak, vi er alle under innfluens, men spørs hvilken side vi havner ned på, DET er avhengig av oppvekst, barndom, omstendigheter, venner, samfunn, hvor mye de liter på autoritetene, osv…

  Falne engler er falne engler. jeg gidder ikke skape meg selv illusjoner om andres godhet hvor jeg ikke kan se noen.. eller oppleve noe av den.. da ER den fraværende.

  Det er den retorikken de bruker, som er direkte ondskapsfull mange av oss reagerer på… men som jeg sier over, og det tror jeg på, er hva Bibelen sier; «De som bruker det ‘retoriske’ Sverdet for ondskap, de skal falle for det ‘retoriske’ Sverdet… De som ikke tror på G-d, kan regne det som en Naturlov for meg (paganisme), men slik blir det.

  Jeg oppfatter bare mange mennesker som prøver å gjøre så godt de kan ved å delta i demokratiet og fremme hva som er riktig og viktig for dem, disse gutta ser terrorister….

  Ingen grunn til å leke sammen med slike folk.

  Demonisering tilbake? Ja. Men det er også hva det er…. «på fruktene skal en kjenne dem»

  Det er merkelig at Øivinds miljø er ALDRI opptatt av saker som dette… kun hva han gjør her og nå…. hva ligger bak denne prioriteing om ikke en gal åndsinnflytelse… Alle folk rundt rundt Marius vet jeg brenner for slikt… merkelig… men det er altså satanistene som er de gode, og alle andre er onde terrorister… du salige enfold…

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/091219/sultne-pa-sykehjemmet

 5. Har jeg belegg for mine ord, selv i New Age termer? I kristendommen er det valgt å forene dem i ett begrep. Madam Blavatsky frontet Luciferisme, Crowley og LeVey og andre Satanisme.. luciferisme er falsk lys som skal initiere, satanismen er hedonisme..

  Også Rudolf Steiner skiller mellom dem, men i kristendommen er de slått sammen, sikkert av den grunn av begge er negative..

  Mark Passio – Difference between Satanism and Luciferanism

  http://www.youtube.com/watch?v=fTSpkffdBnI

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.