Skriv ut Skriv ut

Juda’s Løve har forlatt landet Norge

Korset, Løven og kronen i det Riksvåpen vi hadde, Løven er Judahs Løve, og ‘Judahs Løve’ og Davids Rotskudd, det er Kristus, Kvitekrist, som altså nå er borte fra den norske stats forfatning.. Basunene lyder… For de med ører å høre. Det er bare å se på de historiske fakta, og overføre dem til dagens situasjon. De som ikke kjenner historien, er dømt til å repetere den.

Slutt på velsignelsene for Norges land og folk. Nå er vi under dommen. De har valgt forbannelsene og karma over sitt eget hode selv, via de ledere de har valgt seg. De fleste avsverger det gode, for noe som lyder bedre i ørene, og personlige aspirasjoner, antipatier og sympatier – rettferd har sjelden noe med saken å gjøre. Som man reder sin seng, så ligger man….

Nå er vi på stadie i innvikling omtrent som når Lenin og Bronstein tok makten i Russland i 1917. De var sin tids bødler av en frafallen befolkning som var for svak, og for kollektivt uintelligent til å vite sitt eget beste. Akkurat som i USSA idag, som er under makten til de samme krefter som USSR var.

Bronstein (Trotsky) hadde jo sine store beundrere i det norske politiske establishment, Mot Dag fraksjonen, med blant andre Gro Harlem Brundtlands far Gudmund Harlem, i slik grad at de inviterte Bronstein til å bo her i landet en tid, i en hytte ved Gjøvik. Tsaren og hele hans familie myrdet av disse imbesiler. Verdensregjeringen blir en kopi av det forsøket som bolsjevikene gjorde i Russland i ‘småskala’, eller bedre, en videreføring av det på verdensbasis.. Det er samme åndskrefter som står bak begge.. Sjekk hvem som var drivende kraft hos bolsjevikene, så finner en samme forhold idag i USSA…..

De som vil vite mer om hvordan det går, når religioner blir forbudt som ‘opium for folket’, og bare marxismen og sionismen blir lovlig, så kan en lese The Gulag Archipelago av Alexander Solshenitzin.. – når alle andres kirker blir jevnet med jorden eller gjort om til lager for jordbruksprodukter, konkret eller symbolsk, kristne presteskapet ‘drept’ anmasse, med konsentrasjonsleire, Gulags for de som ikke kan eller vil følge Partiinost, partilinjen, Lenin sitt begrep for det politisk korrekte…

Frafallet fra åndelige lover og sunne praksis og folkets tilslutning til massedrapene av disse imbesiler ble ‘belønnet’ med 70 års åndelig mørke, tyranni, despoti og 66 million statsdrepte kristne mennesker, ifølge nobelprisvinner Alexander Solshenitzin som beskriver statsterroren i detalj i boken ‘The Gulag Archipelago’..

Korset og kronen borte


Faksimile: http://www.dagen.no/2013/02/22/samfunn/bjarne_bjelland/politi/den_norske_lve/111811

Det er igrunn ganske så leit med alle disse haterne av Israels Folk, som gjør sitt beste for å ødelegge Israels Folks kultur og deres nasjon.... anti-semittene avholder destruksjonsfest...
Det er igrunn ganske så leit med alle disse haterne av Israels Folk, som gjør sitt beste for å ødelegge Israels Folks kultur og deres nasjon…. anti-semittene avholder destruksjonsfest…

Hjemmel:
De viktigste bestemmelsene i den kongelige resolusjon av 19. mars 1937 om «Noregs riksvåpen» er som følger:

«1. Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.

2. Riksvåpnet skal vanleg ha skjoldform. Over skjolden skal vanleg stå ei kongekrone med rikseple og kross.

3. Alle teikningar til riksvåpnet til bruk for offentlege institusjonar må bli godkjende av Utanriksdepartementet, so framt dei ikkje er eller blir fastsett av kongen.»
Resolusjonen fastsetter rammen for utformingen av Norges riksvåpen.

– Det fremgår at våpenet har et bestemt motiv og bestemte farger; et fast innhold med fri form.

Det forutsettes at våpenets utforming skal kunne justereres over tid og tilpasses materialbruk, størrelse, omgivelser og tidsstil. De kunstneriske krav til liv og avveksling må imidlertid avveies mot
Sentraladministrasjonens behov for fasthet.

Alle varianter skal godkjennes av Utenriksdepartementet. Klisjéer o.l. av riksvåpenet til statens trykksaker må ikke fremstilles av noen uten etter samtykke fra Statens trykningssjef/Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/lover_regler/retningslinjer/2002/om-riksvapenet.html?id=107757

Regjering og Storting har snikinnført et nytt riksvåpen ved å bruke etatsmerker, slik at folk kan vennes av med det gamle, og til det nye…

Litt og litt tar de over.. vinner terreng litt og litt.. De ble ordentlig krakilsk 21. Mai i fjor, disse som er i anti-kristens tjeneste, da forsvant protestantismen utav Grunnloven, en tusen år lang tradisjon var over. En æra var over… Spesielt den å distansere seg fra Rom, jødedom og annen institusjonalisert religiøs praksis…

http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

De som ikke tror meg kan jo bare se seg rundt, og følge med på facebookvenners kommentarer om all urettferdighet, lovløshet hos den politiske elite, korrupsjon i politikk og justisvesen, urettferdige dommer som utstedes, og alle løgnene som dominerer samfunnets diskurs, – alt dette er kjennetegnet på en fallen nasjon… Så det er ikke et spørsmål om at Norge BLIR en frafallen nasjon. Norge ER allerede en fallen nasjon…

Om ikke lenge begynner hva Bibelen kaller dødsengelen sin vandring. Da gjelder det å ha det rette «Blood on the Doorpost»… Hvem sitt blod?

https://www.amazon.com/Blood-Doorposts-Advanced-Spiritual-Warfare/dp/0937958433

Hvorfor ser kunstnere bedre det som et korrumpert ‘presteskap’ ikke ser?

Johnny Cash – When The Man Comes Around

Titanic går ned

Menneskene kopulerte, spiste, drakk og danset, for dette var verdens fremste sivilisasjon gjennom alle tider og var verdens sikreste livsform, verdens beste land var omkvedet, ifølge de ateistiske marxistiske humanistene med makten og i mainstream hylekoret.., men som ‘skipet som ikke kunne synke’, kalt Titanic, som gikk ned likevel, var ‘isfjellet’ for denne nasjonen urettferdighet, urett, korrupsjon og løgnaktighet i alle nivåer av samfunnet..

«Gjør lenken ferdig*! For landet er fullt av bloddommer, og byen er full av vold.» – Esekiel 7:23

Med «bloddommer og landet fylt av vold» i Esekiel 7.23 ikke tenk på bare fysisk vold, men like mye statlig institusjonalisert vold mot medmenneskene, via NAV, skatteetaten, såkalt barnevern, husinkvisjoner, politi, korrumpert justis, etc…, disse krefter «forvender retten», altså snur den på hodet.

Disse mennesker, og de åndskrefter er faktisk menneskene sitt valg av sjels- og samfunnsbeherskere, så lange de har valgt bort kjærlighetens og fredens Prins, så får de hatets, krigens og urettens Fyrste….

Lenin og Bronstein i USSR som Farao i Egypten, epitomen av samfunns utvikling mente de på den tiden, var ingen velsignelse for folket, de var forbannelsen, Belzebubs dødsengler som fullbragte dommen over en fallen nasjon og folk stod bak dem..

«Judas folks misgjerninger». Korset, Løven og kronen i det Riksvåpen vi hadde, Løven er Judahs Løve, og ‘Judahs Løve’ og Davids Rotskudd, det er Kristus, Kvitekrist, som altså nå er borte fra den norske stats forfatning.. Basunene lyder… For de med ører å høre..

Uansett er bortvalget av Løven av Juda bortvalget av Kristus; Davids Rotskudd, fra nasjonens sosiale struktur..

«Og en av de eldste sier til mig: Gråt ikke! se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv segl på den.»
< < Åpenbaringen 5.5 >>

«I kristen tradisjon er Løven av Juda en representasjon av Jesus Kristus. Mange kristne organisasjoner og samfunn benytter seg av Løven av Juda som deres kjennetegn eller som deres navn.»

http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8ven_av_Judas_stamme

Jeg har skrevet 500-600 artikler om forholdene. Ingen eller få bryr seg. Mer makt har jeg ikke, enn til hva jeg alt har gjort og gjør.. Ingen kan unnskylde seg med at de ikke visste, alle kan vite om de gidder….

Kunnskapen er tilgjengelig, men folk velger seg forskjellige ‘autoriteter’ hvem de vil tro på, og det er som det skal være… Det er valget, som leder til de karmiske konsekvensene…..

Profeten Hosea klager over kunnskapsløshet og manglende åndelig gangsyn:
«Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn». – Hoseas 4:6

Menneskene fikk i skapelsesgave den frie vilje, til å velge og skape sine samfunn og sin verden, de må ta med konsekvensene av sine valg også…

Nasjoners undergang

Det er måten riker vanligvis går til grunne på historisk, alltid, jfr. Lemuria, Atlantis, gamle Egypten, Rommerriket, USSR, de går til grunne av gale valg og slett åndelig moral, og da får ‘dødsengelen’ som Bibelen kaller ham frie tøyler. Folket har valgt sin åndsbehersker, forvent da despoti, tyranni, nød og elendighet i hans fotspor;

«Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld (KARMA), og staden er full av urettferdige dommer (KORRUPSJON); for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.
Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem; jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode (KARMA). «
– Esekiel 9:9-10

Bang. 70 år etter falt Israel for Romernes hånd. De sekulære ahrimanske ‘bødlene’ som effektuerte dommen. Folket sendt i utlendighet for sin idioti, frafall og synder. De har ingen rett til å returnere, før de aksepterer Messias.

På tross av fantastiske rikdommer, så er det ingen som bryr seg om at hundretusener av deres eget folk lider nød, mange går til grunne…, politikerne krenker Grunnloven daglig, ulovfestede dommere i rettsalen, justismord anmasse, korrupte politikere som tjener andre krefter enn det norske folk, Økokrim dreper folk med urettmessig forfølgelse, Herodes går på husinkvisjoner i strid med Grunnloven og utsletter og ødelegger de familer Gud selv har stiftet – fordi staten skal være ens eneste familie, folk blir bedratt ved statens egen forsikringsordning, listen over urett og elendighet de skaper er nærmest endeløs, – ingen bryr seg.

Folk velger seg heller overgriperen Stoltenberg og heiler ham som Landsfader Lenin eller Mao eller Hitler, istedenfor å bry seg om sin neste og medmenneskes gode liv og rettferd, og gir overgriperen masse penger slik at han kan kjøpe seg en fin ny internasjonal jobb…

De som tror tror seg nøytral av å ikke velge, de tror feil. De tar nemlig overgriperne sin side. Den som tier samtykker, de blir ‘del i synden’ på Bibelsk språk.

Da har korrupsjon og urett bevirket nasjonens fall.. Skjelneevnen hos folket er skadet, og de får kjenne på konsekvensene, for viljen til å velge seg Belzebub er fri, men ikke konsekvensene, de er ikke fri…karma… Konsekvensene er gitt…. De kommer.

«Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt; fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling (KORRUPSJON), og stormannen (BARON ROTHSCHILD et al ) sier hvad han ønsker, og således forvender de retten». – Mika 7:3

Det begynner å bli på tide for den opplyste del av det norske folk (egentlig hele vesten) å finne livbåtene, om ikke de vil være av dem som danser så lenge musikken spiller siden noen ‘autoriteter’ har sagt at alt er OK.

*****

Landet som fløt av melk og honning… og manna fra havbotn…

Spread the love
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Facebook Comments

3 Comments

 1. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 2. Pingback: Vil Høyesterett tilby sukkertøy til barn som banner?

 3. Pingback: John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.