PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen

Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Den norske regjering og Storting har fått som hobby og dra rundt i verden og drepe andre lands innbyggere, bombe vannforsyninger i Libya, og trygge opiumshandel fra Afghanistan. Hva slags tankegods kan ligge bak dette?

Dette er mitt liv, jeg er den jeg er, som Gud skapte meg å bli, og jeg velger om jeg tjener Gud eller Satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), aka «Jødene» aka askeNAZI’ene. Det er ingenting de kan gjøre eller si for eller imot mitt valg, annet enn å trakassere meg, eller ta livet av meg.

Jeg er en borger, jeg har min sjel intakt, og jeg tar meg denne frihet …..

Den gang vårt land var kristent så var det handlinger som var kriminell. Når askeNazi talmudiske ekstremistiske NAZI jøder overtok makten i vårt land, da ble selv tanken og fantasien kriminell, som i sosialist «paradisene» til de talmudiske askeNaziene; Sovjet og som i askeNazi Hitlers Tyskland. Jøder som var forbudt i vår nasjon i Grunnloven av 1814, har idag tatt makten, vi kristne har ingenting å si, vi er blitt pariakaste i Kristus sin egen eksempel nasjon, for hvor godt det kan gå, hvor velsignet de kristne nasjoner hvor Han er våre kongers Konge blir. Slutt nå. Det norske folk forlot sin «første kjærlighet», de valgte seg Herskerne (talmudisk herodiske regjerings prinsipp), lot gå Tjeneren (den kristne regjerings prinsipp).
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

(dette er religionskritikk, ikke jøde»hat», så glem § 185) , jfr. retten til å utøve religionskritikk i åpne, moderne samfunn. Jeg, og kun jeg, er Norges svar på Salman Rushdie. Mine Sataniske Vers;

Talmud har sine egne begreper om lov og rett; Alt som er godt for talmud Jødene er lovlig, alt som ikke er godt for talmud Jødene er ulovlig. Jødiske Lenin, Stalin og Trotsky, andre lov de innførte; Dødsstraff for «antisemittisme», det er samme lov de fikk Jesus myrdet for, han var en trussel for deres Verdensrike («mitt Rike er ikke av denne verden«, fortalte han dem), de har drømt i 3500 år om verdensmakten hvor de skal være eneherskere og eie alt i verden, ambisjoner idag ledet av den perverse og ekstremistiske askeNazi Klaus Schwab og Henry Kissinger (Schwabs mentor) og deres «Young Global Leaders» inkl. Kronprins Håkon, Jens Stoltenberg, Børge Brende, Barth Eide og Erna Solberg; Den Nye Verdensorden (antiKrists verdensrike, Satans verdensrike).

DET kaller jeg ekstremistisk ! Vi vet at PST og øvrige ordensmakt er på deres side, men Jesus Kristus er Verdens Hersker, de har glemt hva som skjedde sist de prøvde å ta verdensmakten, ved å myrde ham:

Karma krasj kurs for Jøder

Mine venner; Gud har kontroll. Gud er ennå på sin Trone. Jesus er ennå Verdens kongers Konge (Isaiah 9:6). NATO ‘Fredsfyrsten’ er IKKE jødiske Jens Stoltenberg mine venner, tvertimot, han står Gud imot. Jesus Kristus er fremdeles på sin trone, han parkerte de sataniske talmudiske Jødiske murere av B’nai Brith når han sa «Det er Fullbragt».

«– Vi kan ikke slutte å bruke ytringsfriheten på den måten vi vil. Vi kan ikke la oss kneble, og vi kan ikke trues til taushet.»
https://www.tv2.no/nyheter/15010471/

Helt enig…

De som ikke tror på dette, at Jesus parkerte talmud Jødene («Babylonerne») for evig og alltid, de tror ikke på Gud, tror ikke på Jesus. De som tror på Jødenes Verdensrike, de tror på Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev 2.9 & 3.9) og deres verdensrikes suksess. Dem om det. Bibelen har vært 100 % korrekt i sine forutsigelser frem til idag, det vil for meg være svært merkelig om ikke de få siste fem kapitler og siste vers i Åpenbaringen (Luke 10:18, Rev. 12:9, 18:23 («sorceries» = gresk «Pharmakia»), Rev. 20:7, 22:11, 12) også vil stemme:

Jeg er en av de menn som hevder det.

PST-sjef ber om nye terrorlover
http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article926716.ece
(VG kilde)

Nøyaktig som etter 9/11 med Bush’ Patriotic Act og Homeland Security Act og etter Hitlers Reichstag brann med «Enabling Act«; Foren Eder, mot ‘fienden’ (‘terroristene’ – udefinert, dvs. enhver). Alle disse lover var ferdig skrevet, og bare ventet på den rette hendelse som skulle skje før landenes parlamenter underskrev dem…………

Quo bono? – tragisk med all ekstremismen i samfunnet. Alt var så mye bedre før når Norge var homogent kristen.

ABB har radikalisert PST og resten av samfunnet
https://www.riksavisen.no/abb-har-radikalisert-pst-og-resten-av-samfunnet/

AUF-leder Eskil Pedersen, som stakk fra sine kamerater på Utøya – og med det fikk markere seg sterkt i lederjobben, bruker Utøya for alt det er verdt for å selge sitt budskap om det mulitkulturelle fellesskap som skal splitte det norske fellesskap, splitt og hersk, i sosialismens revolusjonære ånd, som alle andre land og homogene fellesskap i verden skal destabiliseres. All fri tanke er herved forbudt…

AUF-lederen snakket på vegne av Arbeiderpartiet, Aps ungdommer og hele det norske folk da han under minnestunden forsikret at kampen for demokrati og åpenhet skal videreføres. – Vi vil for alltid være 22. juli-generasjonen. Det er vi som skal bestemme hva 22. juli skal bety for ettertiden. Dette er et vendepunkt. En ny start, begynnelsen på noe stort, varig og viktig, sa AUF-lederen, tydelig preget av sorg, men med fast stemme.

Statsminister Jens Stoltenberg forsikret AUF-erne om at de ikke er alene. – Vår bevegelse er skulderen dere skal gråte mot, ryggen dere skal få hvile mot, hånden dere skal få holde i. Ut av sorgen vil det vokse et varmere og sterkere AUF, tro mot ideene og idealene, sa statsministeren.

http://mobil.ta.no/nyheter/article5685849.ece

Da er jo demokratiet ferdig hvis de skal bestemme alt, eller? Det var jo sikkert beleilig for mange innen Arbeiderpartiets organisasjon at den tidligere AUF-lederen fra Hordaland ble drept på Utøya. Han gikk ikke i takt, men utrolig populær var han. Men var han utro mot ideene og idealene?

Han stod ihvertfall på feil liste, de lister de som skjøt brukte…

«vi som skal bestemme hva 22. juli betyr for ettertiden» – så ser vi hvem som har tiltatt seg med vold (terror), mobbing og tvang definisjonsmakten….

Quo bono? (hvem har mest nytte av Utøya-aksjonen ? – ikke jeg ihvertfall, men for Stoltenberg og Pedersen synest den nyttig)

Sandberg: «Ap har spilt offer» etter 22. juli
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sandberg-Ap-har-spilt-offer-etter-22-juli-6704751.html

Sandberg måtte krype til korset og beklage den absolutte sannhet, men han må krype mer.

Heksejakt på terrortanker
http://www.aftenposten.no/meninger/Heksejakt-p-terrortanker-6704662.html

Jeg personlig synest det er ganske ekstremistisk å myrde så mange mennesker av bivirkning av injeksjonene, ene og alene till fordel for sine talmud jødiske oppdragsgiveres profitt.

Jødiske Rockefeller, opprettet sin egen salgsorganisasjon i Norge. Han startet med crude-olje på små flasker, som skulle virke for ALT

Grenser for åpenhet og debatt
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Grenser-for-penhet-og-debatt-6704297.html

Den politiske debatt er lagt død, spesielt om mindre innvandring. Om mer kan en drøfte så mye en vil. Da vil destabiliseringen av alle land kunne fortsette, neste er Syria og Iran.

Angående destruksjonen av borgerrettigheter og respekten for privatlivets fred i denne periode og tidsepoke vi går inn i. I filmen “Enemy of The State” (1998) sier Brinn (Gene Hackman), ex. NSA;

(((De))) gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”.

Om meningstyranniet får lov å spre seg over alt, så ødelegger det hele opinionsdannelsen i demokratiet vårt, som faktisk ødelegger selve demokratiet, hvor hele folket er sosialt indoktrinert til å tale med EN stemme (sosialistisk samhold, enhet, helhet). Bekymringsfullt.

Da vil det orwellske mareritt om en fascistisk støvel som tramper på et menneskeansikt, igjen og igjen og igjen, ha nådd sin kulminasjon. Autokratisk servilitet er oftest livsfarlig.

Stille, det er så stille…………..

Se forholdene i Tyskland i tredveårene, og se paralellene……

PST må få mer penger for å monitore ny-nazismen

Alle som har vært på fotballkamp forspiel vet hvor enkelt det er med massesuggesjon. Få en populær artist til å synge en fin sang, og på hans signal så gjør alle det samme som han, unisont. Dette blir slik på grunn av menneskets medfødte saueflokkmentalitet.

Høyreekstreme på frammarsj

– De høyreekstreme miljøene i Norge er små, men vi må være mer på vakt overfor dem enn vi har vært til nå, sier Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

http://www.aktuell.no/Kartellkonferansen_2011/article5817893.ece

Ja, ser ut som de har kommet helt inn i regjeringen. Om det er venstre- eller høyreekstremisme, nasjonal sosialisme eller internasjonal sosialisme, begge Marxisme, er vel ett fett?

Er det Hitlers nasjonal sosialisme eller Lenins internasjonale sosialisme de bekjenner seg til? Jaja, samme skit begge deler, spør du meg. I valget de serverer mellom pest og kolera, så er det beste å ikke velge noen av dem. Det er mitt velmente råd.

Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

PÅ FINALEFEST MED PAPPA: Her nyter statsminister Jens Stoltenberg musikken på Melodi Grand Prix-finalen sammen med dattera Catharina og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Privat

Og i Telenor-sjef og Bilderberger Baksaas sin Telenor Arena, Bilderberg konferansen som ble stiftet av nasjonal sosialisten Prince Bernhard av Nederland.

Ja (((de))) Bilderbergerne

Bilderbergere er forøvrig utenom Jens Stoltenberg også Siv Jensen, Erna Solberg, Gro Harlem Bruntland, NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen, etc.

En som var tilstede på Telenor Arena på Grand Prix 2010 sier:

«Jeg elsker GP og syntes showet var fantastisk! Men det var bare synd at NWO hadde en del kontroll og påvirkning over showet: alle drev å holdt høyrehånden i lufta som kunne gi assosiasjoner til Tyskland. Tyskland vant, jeg er fan av låten, bare likte ikke at Tyskland vant etter innslaget der alle holdt høyrehånden i luften..»

Her er engelen i hvitt som synger om sjelen og frihet.. tapte……
Anna Bergendahl – This Is My Life (Sweden)

Og hun tyske sjelløse mørkkledde alt i svart, synger om neglelakk og undertøyet sitt, som vant … da vet vi at her tok satanist askeNaziene over nasjonen.. de karnalske overtar verden..:

Democratic presidential hopeful, Sen. Hillary Rodham Clinton, D-N.Y., address guests at a fundraising event in Chicago, Tuesday, Dec. 18, 2007. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig å gjøre dette, som kristne, og spesielt enkelte jøder, har et anstrengt forhold til (?).

For øvrig er det jo visse likheter mellom sosialisten og Nobel fredsprisvinner (grunnen til at Carl I Hagen ikke kunne få Nobel-komite plass, de trenger noen som er lette å lede der) Obamas tegn for fremgang og Hitlers tegn for sosialistisk samhold, enhet, helhet .

Nazi-Erna

Kontra-produktivt

Samhold, enhet og helhet kommer i tilfelle ikke fra politisk beslutning, og gjennomføre dem med krig, vold (terror), mobbing og tvang, men ved kulturell ens åndsbasis. Verden kan aldri skapes ens på dette felt, deres verdslige Nye Jerusalem (Jfr. Arbeiderpartiets Håkon Lie; «Vi skulle skape det Nye Jerusalem» – det politiske)(istedenfor det åndelige Nye Jerusalem), som utopiene og de politiske dogmene deres tilsier, men ved å respektere hverandres forskjellighet i de land og kulturer Vårherre plasserte oss, nettopp for at alle skulle få sitt sted som passet best deres individuelle særegenheter, hver på sin måte, alle like verdifull og viktig, et sted hvor alle kan kalle ‘hjem’.

I det åndelige Jerusalem, fysisk materialisert ved at kristne, jøder og muslimer kan leve i fredelig samkvem i det fysiske Jerusalem i Israel.

Ved sin nye menneskeskapte verdensorden, skape sosial dissonans ved migrasjoner for splitt og hersk, har de forlatt Gud’s orden. Dette er den store tabben, for mennesker er ikke istand til å erstatte den naturlige orden, samme hvor mye de skulle de ønske det, eller prøver på det ad politisk vei. Politikken må være i pakt med evigvarende åndelige og sterkt moralske lover, ellers er den bygget på sandgrunn, og da faller den, før eller siden, som alle verdensriker har falt før i historien.

Alle som er i sannhetens, rettferdighetens og kjærlighetens ånd, er av Kristus, om de vet det eller ikke. Forfølgelsene av de som er omskåret på hjertet aka kristne, Gud’s Folk, jøder etter Jesus sin definisjon, har jo pågått lenge, fra sosialistenes side. Det er profetert at det skal bli slik i Bibelen. Gud beviser sin eksistens gjennom profetienes oppfyllelse. Det beviser også at de kan ingenting annet gjøre enn å selv følge den plan som er lagt for menneskeheten fra før tidenes begynnelse.

«og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte… så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» – 5. Mos. 30,6.
«For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» – Rom. 2,28.29
«han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse,» – Kol 2,11.

Må Gud se i nåde til deres sjeler, i deres strev og higen etter sitt verdensrike hvor målet helliger middelet.

Hvis verden hater dere, husk at den hatet meg først.” – Gallileeren. John 15:18.

Men det er alltid bedre for åndelige mennesker å ha tatt sitt valg hvilket rike en vil tilhøre, hvem sin orden en vil være en del av, og ta konsekvensene av valget, for «hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel«, det vil si å miste sin sjel for evighetens inkarnasjoner, bli fastlåst i denne planetariske dimensjon kalt Verden, i virkeligheten bare en svært begrenset del av den store vide åndelige verden, med alle sine muligheter; «What U See is What U Get».

‘Israel’ består av alle de mennesker av jøder, kristne og muslimer og andre som tjener G-d sin sak, mer enn menneskers sak; politiske utopier og dårskaper. Hvor verdensriker søkes opprettet så ser en vanligvis at veien er veldig kort fra intellektuell selektivisering, til å starte internere og/eller eksterminere rent fysisk de som synger i moll, mens flertallet synger i dur. Flertallstyranni er de farligste av alle. Aldri har vel noe flertall og kollektivistiske bevegelser gjennom historien bragt verden videre. Det har stort sett vært enkeltindivider som har gjort.

Our spiritual science must cultivate souls on this earth who will be capable of sensing what the ether bodies of the dead up there will say to us in the future.
These souls will know that in the beyond there are forces to admonish human beings who had to be left on earth. When spirit-conscious souls down here harken to the hidden sounds of the spiritual world, then all bloodshed, all sacrifices and all suffering, past and future, will bear fruit.
I do hope that quite a few souls come together through spiritual science and perceive the voices from the spiritual world that are resounding especially because of this war.

(Christ in Relation to Lucifer and Ahriman. A Lecture by Rudolf Steiner. Linz, May 18, 1915 GA 159)

Dette kan synest som David’s kamp mot Goliat, men David av Israels ætt – G-d’s Folks åndelige ætt, hadde en mektig forbundsfelle; mektigere enn all verdens herskere og krigere….. glem det aldri; «Bare kom igjen,» sier Goliat, «så skal jeg drepe deg og gjøre deg til mat for fuglene og villdyrene.» Men David sier: «Du kommer mot meg med sverd og spyd, men jeg kommer mot deg i Jehovas navn. I dag skal Jehova hjelpe meg å vinne over deg, og jeg skal slå deg i hjel.» David’s sten traff Goliat rett i pannebrasken (mentalt), og resten av Filisterne snudde og flyktet, og Israel vant sitt slag over hedningene. Takk og lov. Tvekampen mot de ateistiske ugudelige er beskrevet både i jødenes Torah, de kristnes Bibel, og i islams Koranen.

Alle må velge side folkens, hvilket rike en vil ha, om det skal være av denne verden, eller av ånd. Ingen vei utenom. En får sjelden både i pose og sekk. Ja takk – begge deler, gjelder ikke her.

«Mitt Rike er ikke av denne verden«. Gallileeren. Joh 18:36.

– Et kjærlighetens og fredens Rike, ikke krigens og voldens.

Dette er MITT land også.

Nå skal jeg skape mental kortslutning for mange, kognitiv dissonans:

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

BÅDE Jøde og Nazist, hvordan er det mulig liksom? Alt er mulig når en har nok media propaganda for å arrestere borgernes mentale prosesser. Gjøre dem til mentale slaver av sine løgner og bedrag.

Jeg vil gjerne utbe meg en forklaring fra ansvarlige myndigheter på hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Den moralske vinner, Grand Prix 2010

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring