Mongolske horder strømmet innover Europa, spesielt øst-europa. Hvor ble det av dem? Hva var deres religion?

Khazarene erobrer Europa og USA

Mongolske horder strømmet innover Europa, spesielt øst-europa. Hvor ble det av dem? Hva var deres religion? Khazarene som liker å kalle seg jøder, men som ikke er det. Hva er de?

Johannes Åpenbaring er en profetisk tekst som profeterer om ‘endetiden’, det er den tiden det vil være vanskelig å være en kristen og omskåren jøde i verden.

Johannes fikk denne tekst mens han var i eksil, forvist, og lå i en hule på Patmos, «fordi jeg har preket Guds ord og båret vitnesbyrd om Jesus» (Joh. Åp. 1, 9):
«Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.» (Johannes Åpenbaring 2.9)

Men løftet er:
«Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.» (Johannes Åpenbaring 3.9-10)

Djengis KhanDjengis Khan var mongolen som ville erobre verden. Krigeren fra de mongolske steppene, som erobret et rike som strakte seg fra Kina i øst til Europas grenser i vest. Navnet hans betyr ‘Den Største Hersker’. Han kom ikke lenger den gang. Men vil hans etterkommere lykkes bedre?
http://no.wikipedia.org/wiki/Dsjengis-Khan

«Mongolriket var størst på 1300-tallet, og var da det største imperiumet som verden noen gang har sett.»
http://www.daria.no/skole/?tekst=9977

«Djengis Khan grunnla tidenes største imperium, dobbelt så stort som Romerriket på sitt største. I Russland, i muslimske land og i store deler av Europa huskes Djengis Khan for sine hærtog, og han har blitt stående som en massemorder og despot. Men i hjemlandet hans, Mongolia, er han sett på som nasjonens far, i Kina blir han husket som grunnleggeren av et dynasti, og i begge land har han tilhengere som tilber ham som en halvgud.»
http://www.gyldendal.no/new/default.asp?ID_Publisher=6&ID_Category=5B0B90F0F3620AAFC1256C4C005E7813&ID_Product=9788205373518

Ovenstående sitat er grunnen til at khazarene og kineserne (de er besjelet/beslektet) gjør felles front i våre dager. ‘Jødene’ i City of London (Rothschilds) og Wall Street (Rockefellers) har for lenge siden gjort felles sak med Kina for å underminere og ødelegge vesten som jordens kraftsentrum. Deres agenda er å ødelegge vår kultur, og vår ånd, og det har de lykkes med allerede. Våre økonomier ødelegges til fordel for Kina.
http://no.wikipedia.org/wiki/Rothschild

Det er ikke det verste, for penger og makt kan vi klare oss uten, men verre er at de har ødelagt vestens menneskers ånd og moralske imperativ som vår sivilisasjon er tuftet på, og bestod av.

The Secret Rulers of the World – Rothschild
http://www.youtube.com/watch?v=asUsWBEw87U

Arthur Koestler, selv jøde, skriver i boken ‘The Thirteent Tribe‘ (Den Trettende Stamme) hvordan 95 % av dagens ‘jøder’ er av mongolsk herkomst, såkalte Askenazi jøder. De av Khazarene som ikke ble assimilert av Djengis Khan, flyktet til spesielt Polen og Tyskland, og dannet basisen for den vestlige askenazi jødedom, som ikke har noe som helst med den opprinnelige jødedom å gjøre, idet de har den Baylonske Talmud som sin hellige bok, og ikke Torahen (det gamle testamente), som de rette jøder har felles med kristendommen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler

Khazarene var den Tredje Verden i sin tid, og de valgte en overaskende metode å motstå det Vestlige presset for å bli kristne og det Østlige til å adoptere Islam. Avviste begge, ved å konvertere til Judaisme. Problemet er at de har tatt sin «Guds Utvalgte» og «Guds eiendomsfolk» status, veldig bokstavlig, på slik måte at det har utartet til renspika rasisme og apartheid, samt at de vil kontrollere og eie all verdens ressurser, gjerne i bytte med papirpenger som de har fått myndighetens velsignelse til å utstede ubegrenset av. Derfor finanskriser. Mens de virkelige jøder frykter mest av alt Guds dom, frykter denne gruppe overhodet ikke Gud, og gjort seg til venns med Satan; derfor kalt ‘Satans synagoge’.

Den Babylonske Talmud sier at de skal være våre herskere, og vi ‘hedninger’ (goyim) skal være deres slaver.

Tower of Babel
Bilde: Tower of Babel

(Babylon var en by  som skulle forene menneskeheten, humanistisk, alle skulle snakke ett språk. Det var hjembyen til den store konge Nimrod, og den første by som ble bygget etter syndefloden. Tårnet han bygget skulle være et opprør mot Gud)

Som ventet, forårsaket Koestlers bok ‘The Thirteenth Tribe’ mye oppstandelse når den var utgitt i 1976, siden den brøt ned eldgamle rasemessige og etniske dogmer…På høyden av kontroversene som fulgte i 1983, ble de livløse likene av Arthur Koestler og hans kone funnet i deres hjem i London. På tross av signifikante selvmotsigelser, bestemte politiet at deres død var selvmord…
http://198.62.75.1/www2/koestler/

Grunnen til at Koestler har kalt boken «The Thirteent Tribe» er at det finnes bare 12 stammer av Judea i henhold til Bibelen. Denne trettende stammen er noe som kom til etter at Khazarias konge i år 740 bestemte at hans rike, og hans befolkning, skulle bekjenne seg til jødedommen.

De har ikke et fnugg av semittisk blod i årene. De er etterkommere av Djengis Khan’s lynne og natur. De har fremdeles samme driv i ønsket om å erobre verden. Sions Vises Protokoller sies å ha blitt bestilt av Rothschildene (Bauer), som deres arbeidsdokument og plan for hvordan erobre vesten og den kristne sivilisasjon, ødelegge den, og vi ser hver dag hvordan de lykkes.

Utdrag fra boken ‘Hjernen og Gud’ – Sions Vises Protokoller
«Konspiratører har alltid forsøkt å slavebinde menneskeheten, de slavebinder menneskeheten akkurat nå, og deres moderne strategi ble lagt på et møte i Frankfurt i 1773 da Mayer Amschel Rotschild samler tolv rike jøder, de såkalt ”Sions Vise”.
Det er fra dette møtet Sions Vises Protokoller stammer fra. Selv om noen av de høyadelige familiene fra Europa som startet Malteserordenen på begynnelsen av 1000-tallet, hadde aner tilbake til jødene, var ikke Malteserordenen et rent jødisk prosjekt som hadde som målsetting å arbeide for jødenes sak (de fleste av dagens jøder er jo ikke ”ekte” jøder eller ekte semitter, se kap. 5).
»
http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/uttdrag-fra-sions-vise.html

Rothschilds protokoller i sin helhet på svensk
http://www.radioislam.org/protocols/indexsv.htm

Rothschilds protokoller i sin helhet på engelsk
http://www.iahushua.com/BeWise/protocol.html

En kritisk norsk anmeldelse av Sions Vises Protokoller kan lastes ned her:
http://www.tvucl.info/media/zion_prot.pdf

The Secret Rulers of the World (serie – 29 deler):
http://www.youtube.com/watch?v=dWFfo0fMptc&feature=related

«The more original a discovery, the more obvious it seems afterwards.»
Arthur Koestler

Vi ser idag hvordan de lykkes med pengene som våpen, hvor de måtte stoppe med pil og bue, å innta vesten og forderve vår sivilisasjon. Mye takket være våre egne overløpere som har blitt kjøpt og betalt av denne pengesterke elite.

Fra boken ‘Satanic Bloodlines’ av Fritz Springmeier, om Rothschild’ene.
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rothschild_bloodline.htm

Henry Alfred Kissinger / Heinz Alfred KissingerOg en av deres fremste våpendragere, Henry Alfred Kissinger / Heinz Alfred Kissinger:
«In the minutes of a secret 1975 meeting of the National Security Council attended by President Ford reveal Henry Kissinger grumbling, «It is an act of insanity and national humiliation to have a law prohibiting the President from ordering assassination.» – LOST CRUSADER: The Secret Wars of CIA Director William Colby, by John Prados, Oxford University Press, 2003″

To år før fikk denne mannen Nobels Fredspris (Nobelkomiteen kan visst kjøpes til det meste);
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1973/kissinger-bio.html

Det hjelper selvfølgelig at Trilaterale Commision venner av ham er Nobelkomite medlemmer:  John Sannes (NUPI, Nobelkomiteen) (f. 1913 – d. 1984)

Paulus’ brev til Romerne 2.28-29
«Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.»

En rett jøde er dermed ethvert omvendt menneske til Fredsfyrstens ånd. Hvordan forholder det seg for såkalte kristne som støtter dette kriminelle nettverk, og lar de omskårne rette jøder aka kristne bli forfulgt og drept av samme kriminelle elementer, som bare kaller seg jøder? Bevisst eller ubevisst er det vel mer berikende å støtte dem enn de som kun er «omskåret i hjertet».

Matteus 18.6-7: «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Slike forførelser må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!»

Jesus var fristet på fjellet av de samme krefter, av ‘Satan’. Så mye penger han ville ha, og land så langt øyet rakk, skulle han få om han sluttet seg til dem. ‘Vik bort fra meg Satan, herren din Gud skal du tjene….‘  var hans kontante svar. Så sterk var de ikke i ånden mange av hans såkalte tilbedere og etterfølgere av idag.

Her er de, i nesegrus beundring og ave for denne verdensmakt:
http://www.miff.no
http://www.ordetogisrael.no
http://www.dagen.no
http://www.idag.no
http://www.ksnettavis.no
http://www.israelsmisjonen.no

«Så mange Kristne venter fremdeles på mitt andre komme.
Hvis bare de hadde sett etter meg i sine hjerter,
så ville jeg ha kommet til dem allerede
«.
‘The Secret Coming of Christ’. Kim Michaels

««Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» (John 8:32)

Andre relevante artikler:
Johannes INRI‘Israelsvenner’
http://www.riksavisen.no/?p=13

‘Verdenshersker eller Fredsfyrste’
http://www.riksavisen.no/?p=411

‘Jødemisjon. Frelse Jøder for Jesus’
http://www.riksavisen.no/?p=347

‘Kristne for Israel, – en selvmotsigelse’
http://www.riksavisen.no/?p=346

‘Anti-Krists Tidsånd’
http://www.riksavisen.no/?p=313

‘Hvilken bibel leser Israelsvennene?’
http://www.riksavisen.no/?p=225

‘En Frelser er oss født, – og avliden’
http://www.riksavisen.no/?p=476

‘Kristenvenner’
http://www.riksavisen.no/?p=12

‘Satans Synagoge
http://www.riksavisen.no/?p=556

Med jøde i denne og alle artikler på riksavisen.no er det ikke relatert til noen av rase eller religion, men de av en spesiell mentalitet og ånd, mammonismen – dansen rundt gullkalven, som utgjøres av noen jøder, men for det aller meste ‘kristne’ og ateister – fordi det per definisjon er flest av disse i verden.

Jøde er en arketype i menneskers sinn som tilber Molok (Moloch). Begrepet er ikke brukt om noen av den vanlige befolkning, – vanlige mennesker av alle religioner og raser, men de som innen det høyeste echolon av politikk, religion og økonomi holder vanlige folk undertrykket [åger] og bedrar dem med sin hang til å elske penger og makt over alt, og hvilket stort sett 98 % av befolkningen av alle raser og religioner er salig uvitende om skjer.

Disse ‘jøder’ er en relativt veldig liten gruppe, uten nasjonal identitet, de er alle globalister. De kontrollerer verden og verdens institusjoner ved hjelp av denne sin mentalitet, samt ved ubegrenset tilgang på penger for å kjøpe seg støtte (korrupsjon), penger som de skaper utav tynne luften, og utgjør dermed verdens herskere. De får alle som hungrer etter makt og rikdom til å bli med seg. Ubetinget.

Jeg skal gjøre det til og med bedre enn dette vide begrep, verdens herskere. Jeg skal nevne dem ved navn, slik at det overhodet ikke er noen tvil om hvilken gruppe vi kaller jøder med denne mentalitet som vi anser skadelig for hele menneskeheten: Rothchild’s (Bauer), David Rockefeller, Henry Kissinger, Dick Cheeney, George Soros, J.P. Morgan, Paul Wolfowitz, Warren Christopher, Zbigniew Brzezinski, Richard Perle, Cyrus Vance, Bill Clinton, George Bush, James Baker, Sam Newhouse, Joe Lieberman, Sumner Redstone, Edgar Bronfman, …………….
og listen kan gjøres mye lengre. De som har denne mentalitet, korrumperer og kjøper opp dårer i verdenspolitikken til å hjelpe seg, inklusivt mange av våre egne politikere og næringslivsledere som er henfallen til denne mentalitet. Vi kunne ha navngitt dem også, men det blir for mye. Google ‘Bilderberger Norway’. Der er mange flere i kulissene enn de som har fått æren av ‘å spise kirsebær med de store’ aka verdenseliten på Bilderbergermøtene. Systemet har sitt hierarki.

Der er de. “De som kaller seg jøder, men ikke er det, men som er Satans Synagoge” (Joh.Åp. 2.9). De rette jøder etter Bibelen er de som er omskåret av ånd, på hjertet, mer enn nedentil – de virkelige kristne, som de første kristne var omvendte jøder, for idet en jøde blir omvendt blir han kristen. Han er ikke jøde lenger. De første kristne var alle som en jøder, som ble ‘omskåret av ånd’. Jesus’ ånd.

The wandering, usurious Jew is perhaps the most compelling and unsettling archetype ingrained in the modern human psyche. Who is immune from the sinister image of Shylock, with his pointed beard, crafty shifting eyes, bent on revenge against a world that is in essence his enemy?

Christianity and Islam forbid charging interest, except in the case of your enemy (Deut. 23:19: “From him exact usury whom it would not be a crime to kill.). Hence, the despised Jew became moneylender by default.

But by the same token, Deuteronomy allows the Jew to ‘exact usury’ from the Gentile (his enemy). This encapsulates the Jewish mentality: a racially identified religious belief (unlike Christianity and Islam) identifying the world as its – the ‘chosen’ people’s enemy.
http://www.dissidentvoice.org/Articles4/Jones_Palestine.htm

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring