Kjærlighetens Rike

Fra Pink Floyd’s album Animal Farm

Kommentar til en imaginær ateist.

Min venn; Vi lever i forskjellige verdener. Du lever på jorden, og tror det er alt, og hvor du tror at alt makthaverne gjør er helt fint og greit, at alt er en naturlig utvikling i verden slik den er nå, tror du. Du tror på teknologiens evige utvikling, og på naturvitenskapen som verdens håp, samt på intellektuell kunnskap som skal frelse menneskeheten fra fortapelsen, og at det har noe med menneskets utvikling å gjøre, men jeg er her også, selv om jeg har bare en fot her, og ‘hodet inn i himmelen’, et annet univers.

Du har glemt at mennesket er mye mer ånd enn kropp, – jeg er fullt bevisst på det at de er det. Du har glemt ditt eget opphav, jeg vet utmerket godt hvor mitt opphav er. Du identifiserer deg med din kropp. Jeg identifiserer meg med min ånd. Du identifiserer deg med det forgjengelige. Jeg identifiserer meg med det evige; min sjel. Vi er veldig forskjellig du og jeg.

I det andre univers, hvor hodet og hjertet, sjelen min er, ser jeg en fantastisk natur, de mest fantastiske farger, jeg ser barn og voksne som bare sitter eller som leker sammen blant roser og blomster og vakre trær, bygger kunstverk av naturens ‘byggestener’, jeg ser at maten er lett tilgjengelig, ingen trenger å arbeide ‘i sitt ansikts sved for å tjene til sitt daglige brød’, alle gjør det de har lyst til å gjøre og lære, og ingen HAR LYST TIL Å UTFØRE ONDE HANDLINGER, det er så de knapt vet hva ondskap er, de virker uskyldig på en måte. Egentlig trenger ingen å gjøre noe i det hele tatt, annet enn å dyrke disse gode følelser, det virker som det er meningen.

– Et univers for å dyrke de gode følelser.

Jeg vet ikke hvorfor de ikke har lyst til å gjøre onde handlinger, krangle med hverandre, eller slå og voldta, ser ut som det ikke er i deres mentaliteten i det hele tatt. Det er fraværende. Av en uforståelig årsak.

Men hva jeg ser er den ringen av kjærlighet som omslutter dem, som en aura, den ligger over hele stedet, den ‘parken’ som egentlig er en hel ‘planet’ av samme sort som her, for jeg ser en skyfri himmel, og det ser ut som det er den kjærligheten for skaperverket og hverandre, som gjør at der ikke er en gnist av hva vi kaller ‘ondskap’ eller ting som kommer fra det menneskelige ego og små viljer.

Nei, min venn, vi to lever i forskjellig dimensjon. Hva jeg ser er mitt hjem, et annet sted, her er jeg bare for å fortelle om hva jeg ser, før jeg drar hjem igjen. Mitt fokus, min konsentrasjon, min energi, min bevissthet, er konsentrert rundt MIN verden, ikke din. Din vil jeg ikke ha.

Således har vi fritt valg.

Der hvor der er kjærlighet er ondskapen fraværende. Der hvor der er kjærlighet, der er alt helt annerledes enn her. Der hvor basisen for samfunnets arrangement er kjærlighet, der er det ikke slik som her. Det er ikke noe jeg tror, det er noe jeg vet.

Og midt imellom dem ser jeg Jesus vandre mellom dem som alles venn, nærmest som en Far, med de kvaliteter jeg legger i begrepet Far. Dette er hans domene, dette er hans rike, her fikk han det sjelsmessige miljø han ikke fant her den tid han var på jorden. Her er han hjemme. Her kan han hvile. Her er han som alle andre elsket. Han går rundt med et smil, og koser seg over hvor enkelt og fint G-d’s skaperverk er.

Her var miljøet som appelerte til hans sjelskvaliteter, og som han søkte å informere oss om var mulig å oppnå også her, om dere ville det.

En kan kun komme herinn med et rent hjerte, hvor en har hevet sin energi og hjertets renhet til å kvalifisere, hvor kjærligheten er basisen og den overstrømmende eliksir i sjelen.

Her er vi av samme sjels-substans hjemme. Vi ønsker det ikke annerledes. Jeg vet hvor jeg skal, vet du?

Lykke til.

Love Shine A Light

Facebook Comments

31 Comments

 1. Pingback: Love Thyself; Struggling with the Demons of Fear

 2. Pingback: RETTE Israels oppgave på Jord; Kjærlighet til Verden

 3. Pingback: Øyvind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse

 4. Pingback: Putins rådgiver advarer finnene om 3. Verdenskrig

 5. Pingback: Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

 6. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 7. Pingback: EN Verdensreligion for alle

 8. Pingback: Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?

 9. Pingback: Sjamanens Vei – Pedofili i Human Etisk Forbund

 10. Pingback: John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling

 11. Pingback: Død ateist våkner etter å ha møtt Jesus i himmelen

 12. Pingback: Religiøse Bakstrevere

 13. Pingback: Øyvind Solum’s brodermord i Visjon

 14. Pingback: Moses Hess, Adolf Hitlers and zionisms ideological father

 15. Pingback: Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far

 16. Pingback: Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

 17. Pingback: Anti-krister og djevelbevissthet

 18. Pingback: Oslo-drap og Albert Pike’s Verdensreligion

 19. Pingback: Hemmeligheten bak Davidstjernen

 20. Pingback: Påskemorgen slukker sorgen

 21. Pingback: Frihet – i det planetariske fengsel

 22. Pingback: Fem grunner til at det ikke finnes noen død

 23. Pingback: De-programmering. Veiene deler seg

 24. Pingback: Og jeg ser en ny jord

 25. Teksten over ble til i selskap med denne sangen; Han är min sång och min glädje – Pelle Karlsson

  http://wimp.no/wweb/track/?track=3275740

  Det er spesielt når hjertet ‘synger’ i en annen takt enn til vanlig.

  Mister mennesket kjærlighetsevnen, så hjelper det fint lite hva slags kunnskap de erhverver seg. Noe som heter å utdanne seg til idiot.

  DETTE er nøkkelen til Adam og Eva’s fall fra nåden i Edens Hage, og mange enkeltmenneskers selvpåførte ‘forbannnelse’ idag, hvor de ved å spise av Kunnskapens Tre mistet sin forbindelse med G-d og sitt senter; Kjærlighetsenergien i seg. Vi ser idag hvordan denne kollektive mangel utarter seg.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.