Kjenn Deg Selv – Nirvana

Det store sosialistiske 'VI' er en tankefelle. Det kollektivistiske samfunn er en blindvei. Det er alltid en grunn til at eremitten oftere kommer til Opplysning enn flokkdyret.

Sosialismens tyranniske grep om land og mennesker utvider sitt hegemoni; EU, USA og andre har lenge ligget under for dette åk, andre land underlegges deres dogmer i akselererende fart; Libya, Syria, Iran… alle som ikke går i takt.

Det store sosialistiske ‘VI’ er en tankefelle. Det kollektivistiske samfunn er en blindvei. Det er alltid en grunn til at eremitten oftere kommer til Opplysning enn flokkdyret, og til at de store åndelige lærere gjennom tidene har søkt ensomheten i ørkenen……..

Svarene ligger aldri i ytre sfærer, i falskt fellesskap, eller i andre. Eller hos profeter eller aliens. De ligger i oss selv. Andre kan bare minne oss på hva vi vet, stimulere gjenkjennelsen.

«Når eleven er klar kommer læreren«, er en esoterisk lov. Ingen vil gjenkjenne det de ikke er klar til. For dem vil det ikke gi sammenheng, mens de på samme åndelige nivå vil gjenkjenne hverandre, enkelt som bare det.

Hva vi aksepterer som vårt eget definerer oss, og vår verden.

Ruinene etter Tempelet i Delphi

Kjenn deg selv (Know Thy Self, and all in moderation), og du skal kjenne universets hemmeligheter, sies det over portalen til Oraklene i Delphi. Å kjenne seg selv er altså Portalen til liv på et høyere nivå. Vi trenger ingen innvielsesritualer, eller hellige lærer og avanserte systemer for dette. Det er også blindveier. Dette er ikke avansert, det er svært enkelt. For enkelt.

Alle søker alt det som de har i seg selv i andre, være seg hos autoriteter eller hos mestere, guruer og prester eller rabbier, eller hos det annet kjønn.

Dette gjør at de aldri vil finne dette livets mening og mål, nemlig å bli stadig mer bevisst på seg selv i sin fullkommenhet; ved å søke innover, istedenfor utover;

Mennesket blir aldri helt ved andres hjelp, eller ved å parre seg med andre, men mennesket blir helt i seg selv, Enbåren, ved å finne seg selv; ved å bli som et barn igjen, ved å parre seg med seg selv – sitt Høyere Selv – igjen.

Det vil si å koble fra tankelåsen. Avsverge seg det tillærte; sosialiseringens forbannelser. Bli født påny.

Mennesket er født med alle egenskaper som de ser alle andre mennesker har.

Livet er et smørgåsbord hvor en velger hva slags egenskaper som skal være sann for en. I disse valg begrenser mennesket seg selv. Hva de ender opp som er en begrenset utgave av det fullkomne og hele mennesket.

– Begrenset av sin kultur og sosialiseringens dogmer.

«Når kunsten degenerer, får vi det sjelløse samfunn». JJ2011

Det Enbårne menneske er herved satt i sitt mentale og åndelige fengsel, av seg selv.

Kunsten er å finne Frelsen, fra tankefellens slaveri, fra åndelig trelldom ved hjernevask, til fri tanke, til fri sjel, løsrevet fra denne verdens begrensninger.

F**k dogmer, religiøse og ideologiske, sosialiseringens løgner, og falske autoriteter.

Muligheten til å vinne kvalifiseringen til evig liv vinnes ved fødsel, tapes ved død.


«For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

~ Jesus (Matt 16:26)

De som fornekter sine kulturelt upopulære følelser for å bli populær, de blir aldri hel, og mister dermed sin sjel.

Be Honest to Thy Self. Be Free.

«Din tro har frelst deg». ~ Jesus

Hva enhver tror en selv er, er i sannhet hva det mennesket blir; ofte begrenset til denne kropp, denne dimensjon, denne jord, dette liv.

Deres bønner er hørt, – de ble det de trodde var mulig…..bare så langt deres karnalske sinn klarte å tenke.

De begrenset seg selv, sitt Selv. Uten åndens øye åpent, Det Tredje Øyet, når ikke forestillingsevnen langt nok.

Begrensethet har sin pris. Nirvana eller Perleporten er åpent kun for indvider. Uansett fellesskap og flokkens størrelse gir ingen forrang, om ikke forutsetningene er til stede, i det enkelte individ i flokken.

Hva savner vi oftest mest? Oss selv. Å bli hel.

Det er livets mening og mål.

Tankefellen projiserer dette savn på andre, slik at en ikke finner seg selv.

Verdens mennesker vil gjerne bedras. Verden bedrar en.

PS: FrP og Høyre, og de andre småpartiene, er forøvrig av en eller annen årsak blitt like sosialistiske som AP og SV. Der er ingen uenighet om de sosialistiske store linjer i vårt lands demokratiske utvikling. – Krangling om detaljer i det sosialistiske prosjekt bare.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring