Andre enn oss bestemmer hvem vi kan få lov til å stemme på.

Krigsgudens Politiske Profitører

Andre enn oss bestemmer hvem vi kan få lov til å stemme på. Valgsirkuset er over. Som om det skulle spille noen rolle hvem som ble valgt. Alt kommer til å bli som før, litt +/- skatt og for eller/imot kontantstøtte. De store spørsmål forblir enighet om, fordi de er tatt langt over hodet på de politiske lakeier, som overhodet ikke har myndighet til å gjøre noen beslutning av dimensjoner, som blant annet at vi kan selge vår olje til den vi vil, og bruke våre oljepenger så mye vi vil, før de forsvinner via spekulasjon til lommene på eliten, eller ved hjelp av såkalte ”uheldige investeringer”.

Bare prøv å selge oljen i Euro og se hva som skjer. Saddam prøvde. Bare prøv å kutte ut sentralbanksystemet (renten, mine venner, renten er middelet til å fylle deres lommer, og tappe oss). Abraham Lincoln gorde det, og ble myrdet. John F. Kennedy gjorde det for noen måneder, inntil han ikke var mer. L.B. Johnson var rask å ta poenget og retarderte Executive Order 11110. Hitler også avviklet sentralbanken, og innførte barter (byttehandel – stål mot olje, for da kan de ikke tjene penger på pengehandel), og det ble begynnelsen på slutten for ham, for før det hadde han ikke noe problem med hverken USA eller England, tvertimot hadde han nært samarbeid med amerikanske institusjoner (George Bush: The Unauthorized Biography, av Webster G. Tarpley.

Jeg kjenner mange som i disse dager planlegger for dårligere og urolige tider, som de hadde gjort uansett valgutfall. USA er på randen av bankerott, og noen skal betale regningen for dem. Orkanen i New Orleans området gjorde det lite bedre. Saudi Arabia brukte alle sine reserver, større enn våre, til å betale for USA’s ”krigshjelp” under Kuwaitkrigen. En krig USA selv initierte, via CIA operasjoner. Hvor mye må Iraks fattige mennesker betale for ”hjelpen” mon tro? Eller dumsnille vi, i betaling for våre politikeres internasjonale posisjoner, eller i håp om dem, som i tilfellet med Brundtland og sist Bidragsminister Frafjord, eller som vi kommer til å se; Bondevik? Han også må jo få sin belønning for å være lojal mot ”ideologien”, – å selge oss ut, og støtte ”krigen”. Kommer til å koste oss like mye som vi betalte for Brundtlands internasjonale ambisjoner.

Husk at Saddam var deres allierte i alle år, før han ”falt i unåde”. Han er like mye i unåde som den godeste Bin Laden, – en brikke og/eller medhjelper i deres planlagte spill for galleriet. Dere. Bush-familien har nære bånd til Bin Laden familien, både privat og via felles forretninger. Vår oljeformue kommer til å gå samme veien som den Saudi Arabiske gjorde, med de politikere vi har idag. De har metoder til å la andre betale regningen for seg, kriger av en eller annen grunn er en av dem, hvor de kontrollerer begge sider.

Der er mange, de fleste, som lever livet som om alt er iorden, ”business as usual”, i antagelsen om at utviklingen vil gå sin gode gang av seg selv. Men er dette så sikkert? Og er det noen god utvikling? Det er mulig å finne mye skjult informasjon som ikke kommer frem i samfunnsdebatten for den som gidder å lese noe annet og mer enn Se&Hør og VG, med god grunn, fordi de som bestemmer ikke ønsker den skal komme frem, og med det mener jeg ikke politikerne, men de som virkelig bestemmer; den internasjonale finanselite og medlemmer i hemmelige klubber som Bilderbergerne, inklusivt eierne av ”den fjerde statsmakt”. Gi folket sirkus og brød, så de ikke bryr seg om annet, er en gammel teknikk fra romertiden. Bare å skru på TV’en så ser dere bevis #1, og at deres teknikk fungerer er helt sikkert. Dette innlegget sendes til 150+ aviser. Kommer inn i ca. 3-4. Det er bevis #2 (for langt innlegg, er den vikarierende unnskyldning).

Hva jeg skriver skulle vært barnelærdom for enhver, men er det ikke. Utdanningen vår er lagt opp for å skjule alle slike forbindelser. Alt er et spørsmål om realfag, som ingen blir noe klokere av, bare et middel til å dra oppmerksomheten fra de viktige saker. Et utdanningsssystem basert på Hegeliansk filosofi består av at barn er til for å bli trenet opp til å tjene staten. Dette krever undertrykking av alle individualistiske tendenser i barn og ungdom, og en møysommelig siling av ”godkjent” kunnskap. Den hegelianske utdanning har lite med utdanning å gjøre i ordets rette forstand, enn at det har mye mer å gjøre med kontroll. Kontroll av individet, og dets utvikling til å bli en statens tjener, mer enn et unikt og åndelig fritt individ.

Disse herrene og noen fruer i disse klubbene bestemmer politikken i ethvert land, og den politiker som ikke tjener dem, blir på enkelt vis ikke løftet frem av deres internasjonale institusjoner, – det være seg finansielle eller mediaorganisasjoner. Enhver politiker vet dette, og har tilpasset seg det, ihvertfall den som har ambisjoner om å komme noen vei, – opp og frem. Fru Brundtland spesielt kom høyt på strå i deres hierarki, for å selge ut og bidra rundhåndet til dem fra vår felleskasse, belønnet med WHO jobben. Sammen med sin mann, deltaker i Bilderbergerklubben. De som ikke tilpasser seg denne virkelighet kommer aldri hverken opp eller frem. De som ikke vil tilpasse seg, men som likevel klarer å karre seg opp og frem uten deres hjelp (eller som tar hjelpen, men ”snur” underveis), blir i verste fall tatt livet av; jfr. Olaf Palme og Anna Lindh, sistnevnte som hadde inntatt et svært upopulært standpunkt innen EU, med sitt anti-zionistiske innlegg den 3. april, 2002, hvor hun blant annet hadde kalt Sharon en ”maniac” (galning). Våre egne politikere er villige nikkedokker for herrene sine, ofte med gudommelig velsignelse…. Vi hører dem ikke si hverken det, eller at de er våre sine tjenere, men vi ser det på resultatet av deres politikk hva de er. Samme hvilken side som sitter med makten.

Hitler sa ”Gott Mit Uns”. Fascismen er definert som en samrøre mellom konserner/bedrifter og myndigheter, såkalt plutokrati eller ”Corporate Governance”, hvor der er ulike retter for ulike grupper av innbyggerne. Vi ser enkelt hvordan enhver regjering danser etter den herskendes klasses pipe. Det være seg skattefritak for bedrifter (eierne), salg av vår strøm, vår olje, kanskje vårt drikkevann, til inntekt for fiffen og ikke oss. I Bolivia gikk borgervernet til aksjon og med vold krevde tilbake drikkevannet sitt fra det amerikanske firmaet som hadde kjøpt det av landets politikere (Argentina samme). Det var privatisering i regi av Verdensbanken, hvor amerikansk ”mafia” eier 51 %. Ikke nok med at politikerne deres hadde solgt drikkevannet deres, og sannsynligvis stukket noen kroner i egen lomme av salget, men de hadde gitt dette USA selskapet monopol på å levere drikkevann til folket også ! Og deretter pushet politiet på sitt eget folk som krevde sitt eget vann tilbake? Verdensbanken prøvde seg på den lånekarusellen til 21+ prosent rente i Venezuela også, mot at han privatiserte + 110 punkt til, men presidenten der svarte med å sende hjem konsulentene, og heller skru opp skatten på oljeselskapene i landet, for å få penger til sine velferdsprogram. En uke etter var han borte vekk, coup d’etat. Hva blir det neste? Alt av våre fellesgoder skal de kunne tjene penger på. Vanlige folk blir skattet ihjel for at fiffen skal få skattelette, mens det i virkeligheten skulle vært omvendt. Tilsynelatende under dekke av at det skal bli mer arbeidsplasser, men det blir allikevel bare mindre. Propaganda har alltid være fascismens fremste verktøy.

Folk selv må få skattelette og skape seg sine egne arbeidsplasser. Fiffen kommer ikke til å gjøre det for dem, annet enn i krigsindustrien, industrien de kjøper opp, eller i annet de kan skape seg nye formuer på. Men politikerne vil aldri gi dem det, fordi de tjener andre herrer. Hadde de ikke gjort det hadde de ikke kommet i posisjon i det hele tatt. Elitens prioriteringer er alt annet enn arbeidsplasser, tvertimot er en av deres prioriteringer befolkningskontroll, og langt mer uhyggelig enn bare abort, krig er en av dem, farlige ingredienser i matvarene og i drikkevann en annen. (“9/11 – Decent Into Tyranny”, Alex Jones).

De liker Hegel den gjengen der. Han som er filosof bak både marxisme og nazisme. Bush sier ”God Bless America”. Hans bestefar, Prescott Bush, var en av Hitlers fremste medhjelpere til å komme til makten. Bushfamilien skapte sin formue på dette sammen med IB Farben konsernet. Kampen mot terror er en fake, for å innføre unntakstilstander, med formål å kunne ytterligere befeste sin makt, for å kunne tilfredstille grådigheten, etter det Hegelianske prinsipp; Problem – Reaksjon – Løsning. De skaper en situasjon, et problem (Hitlers brenning av Riksdagen som Bush’ WTC – 9/11). ”Folk flest”, noen få sjeler som står frem i media og krever en løsning og beskyttelse (reaksjon). ”Folket” får akkurat den løsningen som de ”krever” (unntakstilstand, ”beskyttelse” og ubegrenset makt til herskeren under dekke for å kunne tilby denne ”beskyttelse”). Herrene hadde planlagt akkurat dette, fordi de ønsket seg denne løsningen. Slik skapes facsismen, og dette blir livene våre påvirket av fremover, om en vet det, tror det, eller ikke. Helt siden F.D. Roosevelt’s tid, har disse krefter styrt USA, inklusivt eierne av internasjonale media/propagandahus. Roosevelt selv benyttet samme effekten, idet han kjente til angrepet på Pearl Harbour tolv dager før det skjedde, men han ofret sjøfolkene i marinen, for å få befolkningen til å støtte å gå til krig, som hans valgfinansiere ønsket. Uansett hvor mye han hadde gått til valg på å ikke bli med i krigen.

Ta ikke mitt ord for dette alene, men hør gjerne på en erfaren mediamann, som ikke før han gikk over i pensjonistenes rekker kunne avsløre (om han hadde gjort det før hadde han fort funnet seg arbeidsløs):

”Der finnes ikke noe sånt som en fri presse. Dere vet det og jeg vet det….. Det er journalistens oppgave å hindre sannheten å komme frem; Å lyve; Å fordreie, Å bakvaske; Å knele for mammons føtter, og selge sitt land og sine landsmenn, for sitt daglige brød. Vi er verktøy og tjenere for rike mennesker bak scenen. Vi er sprellemenn. De drar i strengene, og vi danser. Våre talent, våre muligheter og våre liv er alt andre menns eiendom. Vi er intellektuelt prostituerte.”

John Swinton, tidligere redaktør av The New York Times, i sin avskjedstale.

Kun Kennedy, fra å være en av dem (CFR), til å åpent motarbeidet dem og deres ”Counsel of Foreign Relations” (CFR), samt George Wallace, som ble populær på uttrykket ”ikke et øre forskjell på demokrater og republikaneres politikk”og som stilte opp mot Bush Sr., er unntatt. Førstnevnte ble drept, den andre ble forsøkt drept, og backet ut. Det er alltid deretter ”mafians” kandidater på begge sider, – 100 % sikker på å vinne (jfr. ”The Rockefeller File” av Gary Allen og ”The Taking of America” av Richard E. Sprague).

Det samme i mindre målestokk, men ennå mer skjult for folk flest, foregår i vårt land. Og ingen bør tro at venstresiden av politikken er mindre kjøpt og betalt enn høyresiden! Både far og sønn Stoltenberg er Bilderbergere (Dagens Næringsliv 24. mai, 2003). Når de vil ha vaksinasjon av Afrika, etter at CFR Clinton bombet Afrikas egen vaksinefabrikk i Sudan, så er det for å fylle sine produsentvenners lommer (den mektige legemiddelindustriens eiere), ikke omsorg for Afrika. Samme ambisjoner de har hele gjengen, og uten at de danser etter den skjulte kabals pipe blir aldri deres ambisjoner tilfredstilt, med eller uten en eller annen gud’s hjelp. Det er jo så populært i politikken å påkalle Gud som støtte for sine gjerninger nå som før.

Deres guddom er fjernt fra min. Min ville hatt kjærlighet og fred mellom mennesker på agendaen, deres agenda er frykt og terror og ”guddommelig” inspirert krig; for å trygge sin makt, eller for at deres herskere og støttespillere skal kunne tjene noen kroner eller dollar ekstra. Og nå trenger USA virkelig penger. Alle som tier og/eller er likegyldig er medskyldig. Og den som tror at ens stemme i valgurnen er noe som helst verdt for å motvirke dette, tror feil, sålenge en bare stemmer på den som gis mest oppmerksomhet i media eller ”meningsmålinger”, som snakker best for seg og sine herskere, for da stemmer en feil. En må dermed stemme på dem som får minst oppmerksomhet, en som ikke er politisk broiler, men som har sine egne meningers mot og intergritet, og ikke nødvendigvis politisk korrekt – innen den gjeldende ortodoksien, da blir det bedre.

«Gott Mit Uns» – eller «God Bless America», sier de jo alle.

«The liberty of a democracy is not safe if the people tolerate the growth of private power to a point where it becomes stronger than their democratic State itself. What, in its essence, is Fascism, but ownership of government by an individual, by a group or by any controlling private power.»
Franklin D. Roosevelt.

«I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country. … corporations have been enthroned and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavour to prolong it’s reign by working upon the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands and the Republic is destroyed.»
Abraham Lincoln (hans kunnskap gjorde at han siden ble myrdet).

«The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government ever since the days of Andrew Jackson..»
President Franklin D. Roosevelt, November 21, 1933.

«Beware the leader who bangs the drums of war in order to whip the citizenry into a patriotic fervor, for patriotism is indeed a double-edged sword. It both emboldens the blood, just as it narrows the mind. And when the drums of war have reached a fever pitch and the blood boils with hate and the mind has closed, the leader will have no need in seizing the rights of the citizenry. Rather, the citizenry, infused with fear and blinded by patriotism, will offer up all of their rights unto the leader and gladly so. How do I know? For this is what I have done. And I am Caesar.»
Julius Caesar.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring