Skriv ut Skriv ut

Kristenåndens kår i nett-haternes tidsalder

1524092_407832566037581_3164294073149193462_o
For en kristen finnes det ikke noe annet alternativ enn å opplyse sine medmennesker hva en ser og opplever. Det er en samvittighetshandling som Gud via den Hellige Ånd legger på ens hjerte. Om en ikke gjør det, vil en bli delaktig med hva en ser på som ondskap og okkultistiske understrømmer som former samfunnene vår, og etter hvert overtar hele definisjonsmakten.

Det er lett for kristne å proklamere «Jeg vil bli en martyr» og «jeg vil ikke frykte forfølgelse» fra komforten de i sitt eget hjem og innenfor bedehusveggene nå foreløpig nyter …. men mange vil bli fylt med frykt og mange vil benekte og fornekte både Gud og Jesus i det som ligger foran oss. Håndskriften på veggen tilsier at det er ikke så langt unna heller. Hvis du er redd for å dele Guds ord med vantro venner eller kolleger, med satanister høyt og lavt, avkle dem deres åndsbasis, så vil det bli mye vanskeligere å bekjenne din tro når de sender politi biler eller tropper til huset ditt for å arrestere deg for å være en kristen. Bare tenk over det og forberede deg på det, og mens du kan be for mot og styrke fordi den virkeligheten som er på vei mot oss, er mye mer skremmende enn man kunne forestille seg. Det er derfor de fleste vi ser i samfunnet rundt oss velger å knele for dem, om de kaller seg kristen eller annet. De som har studert historien, både den Bibelske og den sekulære, vil lett gjenkjenne hva som er i emning.

‘Kristne’ i min terminologi er de som er for det gode, mot de onde. Bærerne av Kristenånden, om de vet om det eller bekjenner seg til den eller ikke. Kristus selv er den eneste som vet hvem han gir den til, men vi kan «kjenne dem på fruktene». De som henger den på seg som en merkelapp, og ikke lever etter det, de er mest sannsynlig av motstanderens ånd.

«Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.» (1. Johannes 2:18)

«Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.» (1. Johannes 2:22)

«og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden» (1. Johannes 4:3)

«For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.» (2. Johannes 1:7)

Antikrist er altså den person/ånd som er imot, eller i opposisjon til Kristus. Som forklart her «den som nekter at Jesus er Kristus.»

Human Etisk Forbund arrangerer møte for å løse problemet med netthat og hetthets. De har jo de fleste av dem som gjør det i sin menighet, så det kan sikkert trenges, men jeg betviler konklusjonene, det blir vel å se flisen i andres øye og ikke bjelken i sitt eget mest:

Netthets, og ytringsfrihetens kår i nett-trollenes tid.
http://www.human.no/Fylkes-og-lokallag/More-og-Romsdal/Aktuelt1/2014/Debatt-om-nett-trollene/

The Risen Lord – Chris de Burgh

Netthatet mot Israel blomstrer

Israel er sagt i Bibelen skal være ‘Lys for Nasjonene’. De som er av Abraham, er de rettferdige, de som gjør hva Gud vil de skal gjøre. De som holder fast på troen. Sier Jesus.

Bibelen sier faktisk at mesteparten av kristenheten, ‘the elect’, skal ha gått over til Guds fienders side (ekumenisme), av frykt for sine liv. Vi vet at det som Bibelen sier, det stemmer. 100%. Alexander Solshenitzin beskriver i sin bok ‘The Gulag Archipelago’ hvilken terror og hvilken frykter som skaket menneskene når de satt i sine leiligheter, hørte sirene av svaremarjene, og om det var deres tur til å høre jernhælene i trappe oppgangen denne gang, når de judeo-ateistiske venstre radikale ekstremister gjorde revolusjon fra 1917 og fremover. 66 million rakk de å kaldblodig myrde i tidenes Holocaust.

Folk vil velge feil når denne frykten rir dem, hvor de tror det er sikkert å søke sin tilflukt, de vil si ‘nei, jeg er ikke Kristen – jeg er ikke en kristenfundamentalist, jeg er ikke ekstrem’, fordi for disse krefter er selve konseptet om en kraft utenfor oss, en Gud som hersker over menneskene, det anses ‘ekstremt’. Å følge den læren som generasjoner foran oss har funnet ut er godt for samfunnsordningen, har blitt ‘ekstremt’.

Det er jo klart at når noen vil ha sodomi, pedofili, multikulturalisme og slikt DNA manipulasjon mellom rasene og artene for å ødelegge Guds skaperverk og innføre sitt eget skaperverk (som i Noahs dager) normalisert, så vil alle som er imot det være ekstrem for dem.

Det finnes ikke en Konge eller en Statsminister som kan tilby sikkerhet, selv ikke Pontius Pilatus med sin suverene makt klarte det, på TVERS av sin overbevisning om Jesus sin uskyld, så matte han gi etter for satanistenes og okkultistenes falske og løgnaktige beskyldninger for den røde gemene okkulte hop av Edomånden som ropte ‘korsfest, korsfest’. Uten «troens skjold, og rettferdighetens rustning», så er de ferdig, som sjel. De lider under en tankefeil, et logisk kollaps. De setter sin lit til mennesker, ikke til Gud. Da er der tro som et sennepsfrø.

«.. det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene. 28 Og frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel; men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvede! 29 Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten at eders Fader vil». – Matteus 10:27-28.

«I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag; for likesom han er, så er og vi i denne verden. 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. 19 Vi elsker fordi han elsket oss først». – Johannes’ første brev. 4:17-19.

Og nettopp fordi vi elsker, som Han elsket oss først, så vil vi ikke at Satanister ødelegger våre samfunn, for store og små.

1185628_10201884874704695_778777115_n

En Vaktmann for Israel
«Menneskesønn! Jeg har satt dig til vekter for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra mig. 18 Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø, og du ikke advarer ham og ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 19 Men når du har advart den ugudelige, og han ikke vender om fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. 20 Og når en rettferdig vender sig bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtssten i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd, og de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot sig advare, og du har reddet din sjel». – Ezekiel 3:17-21.

Gjør en ikke dette, er ikke gudsfrykten større enn frykten for mennesker. Om de er konger eller statsministre, satanister eller hellige, Bilderbergere eller bryggearbeidere, jøder eller muslimer, spiller ingen verdens rolle. De skal knele for KRISTUS og Gud, før eller siden, ikke motsatt.

«Frykt derfor ikke for dem! for intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; 27 det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene. 28 Og frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel; men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvede! 29 Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten at eders Fader vil. 30 Men endog hårene på eders hode er tellet alle sammen. 31 Frykt derfor ikke! I er mere enn mange spurver. 32 Derfor, hver den som kjennes ved mig for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen; 33 men den som fornekter mig for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Fader i himmelen.» – Matteus 10:26-33.

Så kristne skal så godt de kan irettesette og gjerne true myndighetene med deres nasjoners fall, om de trosser Gud med sine okkulte konspiratoriske aktiviteter å endre Guds naturlige samfunnsorden, nettopp som Moses gjorde mot Egyptens Farao og som Profetene gjennom hele Bibel-historien gjorde det. De er ‘jøder’ sier Jesus, som er omskjært på hjertet mer enn nedentil, og ‘Israel’, og de genetiske Ti Tapte Stammer av Israel, er Europeerne/Caucaserne, ikke Judah, ikke Edomittene (‘Jødene’), ikke khazarene (aske-Nazier).

Bibelen lærer at Satan og hans hær av Falne Engler vil inspirere mennesker til å konspirere mot Gud og Guds barn, mot Israel, i de siste dager, for å forsøke å påtvinge sin plan på verden, heller enn å tillate Gud å etablere sin Guddommelige Plan gjennom sitt folk. Istedenfor å følge Guds skaperordning, så vil Babylonere og de Egyptiske okkulte mysterie religioner fra OTO, B’nai Brith til Talmud/Kaballah, påtvinge verden Den Nye Verdensorden, ‘Novus Ordo Seclorum’ en ‘ny verdslig orden’ – en verden uten Gud. De av den okkulte innvidde eliten vil selv være guder for menneskeheten (humanisme).

» 3 For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet. 4 Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner. 5 De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu. 6 For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot dig inngår de pakt, » – Salme 83: 3-6.

«Men fariseerne gikk ut og holdt råd imot ham, hvorledes de skulde få drept ham.» – Matteus 12:14

«Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? 2 Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: 3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! 4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem». – Salme 2: 1-4

Hatet mot Arbeiderpartiet?

Eller er det politikerforrakt generelt sett mot alle partier, fordi folk flest på et dypt nivå enser at de ikke tjener de som har valgt dem, men noen helt andre, og gjerne vil finne ut hvem disse ‘andre’ er, og hva de eventuelt konspirerer om i nettverk som Bilderbergerne og lignende, som synest å være i strid med nasjonens interesser?

Hatet mot Arbeiderpartiet?
Hatet mot Arbeiderpartiet?

Det jo noen det er veldig viktig drift for dette med mobbing… og hedonister de MÅ ha utløp for alle sine følelser, de har ikke lært å kontrollere dem, såkalt dannethet.. de er animalske på en måte, som en bikkje som ikke kan unngå å bjeffe, så vil de beskytte de rådende maktstrukturer fra kritikk, gjerne ved å kalle det hat. Skikkelige folk kaller det historisk forskning, som den jeg gjorde for å finne ut hvorfor krigseilerne ble behandlet som de ble. Jo, takk – jeg har full forståelse for hat mot både Arbeiderpartiet og andre av krigseilere, nordsjødykkere og andre, større horer for internasjonal finansmafia kan en vanskelig oppdrive. Etter alle mine års studier så er det en eneste ting som står helt klart for meg, at i politikken kommer du ikke, uten at du er sjelelig mottagelig for korrupsjon, tjener Satans interesser; løgnens, forestillingenes og okkultismens tjeneste.

Sjømannsorganisasjoners Integritet
http://www.riksavisen.no/?p=631

Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006
http://www.riksavisen.no/?p=300

Jeg har inngående kjennskap til den mennesketypen som nå skal kurere hetthets, hvor den foreskrevne ‘vitenskapelige’ medisinen er nettopp; netthets og natthat. Vi treffer dem i skolegårdene, hvor de leker sjefer og kjekkaser, de er mobberne, de må helst ha en gjeng bak seg for å føle seg til pass… noen som klapper til dem og smiler de rette stedene, de vil helst ha publikum… ALT de vet om en person kommer de til å bruke mot den personen, hvor det sårer mest, det er våpenet deres, i sitt hat for hva de regner som svake mennesker.. de er flokkdyr… det er det som gjør deres personligheter så fascinerende… Jeg liker å studere på mennesker, lærer meg mye…. Ubermenchen mentaliteten er langt fra utdødd, som han her:

Arbeiderpartimannen Øivind Bergh trenger ikke lure lenger. Det var ikke konspirasjonsteoretikere som stod bak, mange strever heller ikke så mye med å forstå lenger, de vet.
Arbeiderpartimannen Øivind Bergh trenger ikke lure lenger. Det var ikke konspirasjonsteoretikere som stod bak, mange strever heller ikke så mye med å forstå lenger, de vet.

– Det var flere skyttere på Utøya
http://www.nrk.no/norge/_-det-var-flere-skyttere-pa-utoya-1.7723321

Mange lurer bare på hvorfor de ikke får vite sannheten, og gjør sin egen personlige etterforskning i mangel av dette. Men det passer vel bra å bruke offermentaliteten og sympati for politisk oppslutning. Sionisten og AP mannen Håkon Lie; «Vi skulle bygge det Nye Jerusalem». AP-mannen Jens Christian Hauge, solgte dem tungtvann. Sionisten Breivik en syndebukk. All på Utøya som var mest for Fritt Palestina ble tatt ut etter lister. Det passer vel bra at de som fikk leve blir satt inn som Stortingsrepresentanter. De har nok lært sin lekse hvem de må ikke si imot, men støtte når den tid kommer, i ånden av Lie, Hauge, Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland, IKKE Holst, Frydenlund, og den andre fraksjonen i AP.

‘Hatet mot Arbeiderpartiet» kaller en okkulte yppersteprest fra OTO som er medias ‘ekspertkommentator’ John Færseth de som forsvarer seg mot hans og hans disiplers netthets, mange av dem tilknyttet HEF, som er mest imot Israels Gud, alle andre paganistiske guder og Falne Engler tilber de i stor utstrekning.

Når en opplever at Arbeiderparti folk som er utsatt for terror, blir helt annerledes behandlet enn de som har opplevd lignende, millionene blir i en håndvendig satt av for syv generasjoner, mens andre blir kastet utav NAV systemet av pre-menstruelle AP-kjerringer fra Arbeiderpartiets Feministnettverk, for ikke å ha Partiboken i orden, så må de vel tåle noe kritikk for det. Ett liv er et liv, men ikke for NAV. Alle er lik, men noen er likere enn andre, spesielt den nye politiske adelsklasse.

Forskjellbehandlig. Og så lurer de på hvorfor de er mislikt, og at mange gjerne skulle fått dem under sperregrensen snarest mulig, hvilket er en demoratisk rettighet å søke å få befordret?

Arbeiderpartimann, sosialdemokrat, HEF medlem, havforsker og Professor Dr. Med på lakselus Hr. Øivind Bergh som bedriver netthat og netthets hver dag hele uken på Statslønn uttaler offentlig den 16.11.2014: «Til Johansens forsvar skal nevnes at han i ihvertfall en artikkel er åpen om sin egen sykdom. Det er ikke noen skam å være syk. Det som er en skam, er at andre ikke innser at galskapen som skrives, kommer fra en meget syk mann.»

Tror ikke det er så merkelig at mange ikke liker Arbeiderpartifolk jeg. Hadde jeg uttalt at for eksempel Eskil Pedersen og alle etter Utøye er traumatisert og mangler objektivitet av deres traumer og sykdommmer som PTSD, og ikke burde få opptre i politikken og samfunnet lenger, og bør avstå å engasjere seg mer, så hadde jeg vel fått en omgang vi sent skulle glemme, nettopp av Bergh og hans kumpaner. Da hadde de vel kalt meg Arbeiderparti-hater. Som sagt. Alle er like, noen er likere enn andre.

Jeg hadde jo ødelagt hele den nye generasjon adelsklassen fra Utøya i politikken, med klippekort til Stortinget og NAV-ytelser vi andre ikke har rett til da… det kan de vel ikke ha noe av. Da ville jeg vel sikkert blitt kalt Arbeiderparti-hater, selv om det eneste jeg vel gjør er å avkle dobbeltmoralen og forskjellsbehandlingen.

Hver eneste dag blir en eller flere nordmenn eller -kvinner overgrepet av politisk korrupsjon i statssystemet, med poltitikere som ikke lenger er tillitsvalgte, men som er administrerende direktører og Styre for eierene, hvilket ikke er det norske folk, men en gruppe internasjonale mennesker, folk flest ikke ser eller vet om, som forteller norske politikere hvordan ting skal være, og som alltid tilgodeses. Hver eneste dag øker dermed politikerforrakten. Og mennesker vil gjerne finne ut hvorfor politikerne er korrupt og handler imot nasjonens og det norske folks beste interesser. Politikerforrakten er selvfortjent. Tikk. Takk. Tikk. Takk.

Netthatets bastion definerer rammene

De ugudelige røde horder i Human Etisk Forbund fortsetter å koke suppe på samme oppskrift.

Netthets, og ytringsfrihetens kår i nett-trollenes tid
http://www.human.no/Fylkes-og-lokallag/More-og-Romsdal/Aktuelt1/2014/Debatt-om-nett-trollene/

Både Islam og den Romerske Katolske Kirke (Vatikanet) ble skapt for å underminere denne Kristenånden og frata Kristus sin innflytelse over menneskenes sjeler og sinn. Vi ser idag at de har lykkes i en overordentlig stor grad med sin splitt og hersk, med støtte av de ateistiske og delvis luciferiske miljøet innen humanismebevegelsen.

«Hets og hat på nettet har i løpet av få år har utviklet seg til å bli et betydelig samfunnsproblem. Mobbere har vi dessverre alltid hatt. Men den eksplosive utbredelsen av sosiale medier har gitt de som nyter å plage andre, en mye mer effektiv og offentlig arena for å spre sin forakt. De som formidler trusler, sjikane og hån mot navngitte personer – ofte til tusenvis av mennesker – kan gjøre det gjemt bak sine skjermer og tastaturer. De trenger ikke stå frem med sin identitet. Gode innspill blir utestengt, klare stemme blir skremt bort eller de orker ikke lenger delta.»
http://www.human.no/Fylkes-og-lokallag/More-og-Romsdal/Aktuelt1/2014/Debatt-om-nett-trollene/

Møtet er for meg ironisk nok arrangert av HEF avd. Møre og Romsdal ved Arne Grødahl. De som lærte meg om hat i slike forbindelser. Visste ikke om det før. Samme avdeling hvor jeg har så dårlige erfaringer med. Jeg har god erfaring med dem, lenge før både konspirasjonsteoretiker og netthat ble ord som ble poplularisert for å tie dissens. Hva alle disse ‘konspirasjonsteoretikere’ gjør, er faktisk ikke annet enn å søke forståelse og kunnskap om historiske hendelser, for å forstå samtiden, og søke å skjønne politikere av alle partiers korrupte prioriteringer, fordi alle ser jo og erfarer ved selvsyn at INGENTING av hva de gjør tjener de som valgte dem til å representere seg. Bokbål kan være effektiv for herskerne, men de trenger ikke være av det gode, sjelden så. Sannheten er ikke noen grunn til å frykte, bare løgnene.

Møtet den gang for 25-30 år siden ved Ålesund avdelingen av Human Etisk Forbund, gav meg erfaringer og kunnskap som gjør at jeg idag kan skrive med overbevisning artikler som dette:

Satanismen i Humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Jeg hadde i ungdommelig naivitet gjort meg mye fore, skrevet et laaangt foredrag som jeg kalte ‘Livets Lære’, og tenkte at jeg hadde nok funnet opp hjulet, noe som kunne forene ALLE i å leve i lykkelig samkvem. Mitt prosjekt var da å søke å finne ut hva som forente alle livssyn, litt sånn ala Pavens prosjekt idag (ekumenisme, jeg var forut for min tid da også). Gjett om jeg tok feil. Det gikk bra helt til jeg kom til Jesus sine bidrag til evolusjonen av den menneskelige sjel. Buddha, Muhammed, hinduisme, Moses – alt vår såre vel, men når jeg kom til Jesus, så ble det en fortettet atmosfære i salen, folk vriddde seg på stolen sine, og visste ikke hvor de skule plassere blikket, atmosfæren ble faktisk så dårlig, direkte hatefull, at jeg bare avsluttet etter halve foredrager, og forlot lokalet etter å ha takket for meg, gjorde bare gode mine til slett spill. En kan trygt si at jeg returnerte aldri til slike forsamlinger. Etter det kan enhver slutte å overbevise meg om ekumenismens fortreffelighet. Den er dødfødt. Fordi for å få bort hatet, så må kristne faktisk ta avstand fra Jesus sitt sanne evangelium, og tilpasse evangeliet til forsamlingen, omtrent som Paven gjør i våre dager; Son of Perdition, av anti-Krist ånden.

Det var en lærepenge jeg aldri siden skulle glemme, og aldri noensinne prøve på igjen. Kristne er ment å holde seg for seg selv, ikke å delta sammen med satanistenes aktiviteter. Vi skal ikke bli ETT med dem, det er DE som skal bli ETT/ONE med Jesus Kristus. Alle andre, slik som Pavens ekumeniske Chrislam og heiling av paganistisk okkult jødedom som en menneskeskapt egregore skal vi bare avvise, fordi det er basert på feil premisser, og ved at Falske Profeter og Son of Perdition’s vil transformere Jesus Kristus sitt evangelium til å passe sin agenda, å skape en politisk fellesskap av hele verden, mer enn et åndelig fellesskap som var Jesus sin misjon; i Kristenånden. I ekumenismen og Verdensriket til anti-Kristene vil det være en annen ånd, et annet evangelium som råder. Et tilpasset Evangelium.

«I avisen Vårt Land går det nettopp i disse dager en reportasje om ungdommer som strever med sår fra åndelige overgrep i disse miljøene. Kanskje er det best å feie for egen dør før en tyr til gatedemonstrasjoner og populistiske uttalelser.»
http://www.smp.no/meninger/ytring/2016/04/21/Heksejakt-mot-barnevernet-12628827.ece

Mens resten blir åndelig angrepet med å bli implementert sekulære atesitiske sataniske demoner i seg. Drevet av et intenst hat mot de som tar avstand fra deres gudløshet og demonbefengthet.

Lyset har den egenskap at det fordriver mørket, det tar det ikke opp i seg. En kan ikke blande sort og hvitt og få hvitt, det blir grått. Det var Jesus sitt bud til oss, at vi tar opp våre ‘kors’, våre dårlige erfaringer i livet og samfunnet, og følger ham.

Dr. Len Horowitz – A Light In The Dark

Speech by Dr. Len Horowitz about the power of goodness and truth

Jeg har vært der hvor jeg trodde at den luciferiske prosessen med Fugl Fønix som reiser seg av asken var et kristent konsept, og på et vis kan den være det, men det spørs hva den reiser seg TIL. Jeg har lært mye siden den gang. En ting har jeg lært at samvittigheten som Gud legger i kristnes hjerter og sinn, den kan ikke syndes mot, det er per definisjon å synde mot den Hellige Ånde, hvilket var den største synd, faktisk større enn å blasfemere Jesus Kristus selv, sa han i Mat 12:31-32.

Fønix Prosessen – Bli Ny
http://www.riksavisen.no/?p=1169

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

«David Stenerud fra Vårt Land leder samtalen«. Vårt Land og deres Verdidebatt er jo deres fremste håndtlangere og medhjelpere, bevist her:

Avisen Vårt Land liker ikke kristne
http://www.riksavisen.no/?p=6077

«Vis meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er». Jeg sier med Goethe «ingen steder ble Kristi lære så undertrykt som i den kristne kirke».

Den ekumeniske anti-Krist bevegelsen har de underligste lojaliteter, vennskap og konstellasjoner. «Kristne» og Gule, et fornøyelig radardpar, forent i en ånd jeg som Kristen IKKE kan kjenne meg igjen i og identifisere meg med; det er IKKE Kristenånden som preger deres ideologi om hvordan skape det ‘fredelige’ verdenssamfunn (holocaust alle som ikke deler deres politiske vyer). Kristne deler Jesus Kristus sin ÅND, så må de politiske vyer og samarbeidskonstellasjoner underlegges det som primært, ikke motsatt som nå. Den menneskeskapte politiske maschiach kommer til å ha svært lite med Jesus Kristus som Messias å gjøre, nærmest ingenting av Kristenånden.

Ateistiske offerlam?

Vi legger merke til at ingen er med i Human ‘Etisk’ Forbund’s debatt som anser netthat og netthets for å gå andre veien. Alle er skjønt enige.

mobbing
Alle er lik, men noen er likere en andre>

«Mobbere har vi dessverre alltid hatt. Men den eksplosive utbredelsen av sosiale medier har gitt de som nyter å plage andre, en mye mer effektiv og offentlig arena for å spre sin forakt.», sier HEF I sin invitasjon til netthets møtet.

Det er sant, men nå forbeholder de den demokratiske samfunnsdannelsen til seg selv og sine egne, ingen andre er tillatt å delta. Og setter opp ustabile kasus til å tjene dem, skremme unna demokratiske motpoler ved trusler om vold, de som søker å forsvare seg mot dem, og innfluere opinionen til en sunnere åndsbasis for samfunnet enn disse krefter kan tilby (deres standarder er velprøvd, og mislykkes, hver gang):

Netthatet under konstruksjon
Netthatet under konstruksjon

Det er jo igrunn tragisk at John Færseth, Øivind Bergh, Ervin Kohn, Sultan of Swing, Hans Petter Nenseth og resten av vennene deres som gis definisjonsmakten i norske medier idag, ikke er menn for å se konsekvensene av sine handlinger med å spre netthatet sitt.. sette opp ustabile personer…. (men det er vel det de vil).

Nr. 1 spør Nr. 2 om familiemedlemmet som er disippelen til Nenseth, Bergh og Færseth som vil knuse hodet hans, er med i døds- og sexkulten til Færseth (OTO).
Nr. 2 svarer at broren har ikke vært medlem av OTO, og forklarer omstendighetene.

Den psykisk labile som er bror til # 2 har jo fått sine stimuli til voldsintinktene fra nettet fra nettopp Bergh, Nenseth og Færseth selvfølgelig, de kan jo alle se på ordbruken… Den psykisk labile har selvfølgelig ikke tatt det fra eget hode, og ser på kritikk av Tjomlid’s skriverier som angrep på deres Messias nærmest…

– den ateistiske formen for Norges offerlam. Offermentaliteten, som faktisk er det motsatte når det gjelder Nenseth, Bergh og Færseth… jeg nevner faktisk ikke Tjomlid i den forbindelse, for jeg har ikke inntrykk at han går fullt så mye på person som disse andre… mer på sak.

Problemet er jo selvfølgelig at Færseth, Bergh, Eggen, Nenseth, Næss er jo ikke så gode skribenter som Tjomlid er… og heller ikke så renhårede.. for jeg har ikke observert at Tjomlid gjør som de gjør.. med slik persondemonsiering som de har fore seg, og som fører til netthat fra labile personer som vi ser over, som de programmerer sådan. Det skal Tjomlid i rettferdighetens navn ha.. han skriver sine ting som han har full rett til, som andre har lov til å ha en annen mening om det han skriver om.. så langt alt vel….

Men disse småguttene, disiplene til Tjomlid, har denne utrolige misdannelse at de ikke klarer å separere sak og person, de tilbakeviser aldri argumentene saklig, neida det blir en salig blanding av fyllerør om jøder, og jødehatere og antisemitter, og pedofilihatere osv. osv. osv.. alle de skjellsord en kan finne på som om i LSD rus for å demonisere de en liksom saklig skal tilbakevise. Disse småguttene ligger i en laverliggende klasse i saklighet, som INGEN i Kongeriket overgår dem i, og en netthets uten sidestykke, som vi må tilbake til retorikken i det Judeo-Bolsjevikske riket eller Hitlers askeNaZi Tyskland for å finne maken til.

Henge ut til spott og spe
Henge ut til spott og spe

«Spott og spe». Så vet vi hva deres sak er… spre netthat… offentlig gapestokk, oppildne labile personer, se over.. innrømmelsen av Hans Petter Nenseth mottatt og akseptert. Den gav forsåvidt ikke annet enn jeg alt visste.

Mobbing
«Jeg ble overgrepet psykisk og mentalt av nidkjære «kristne» fariseere (sionister) i min barndom/ungdom i skoleverket; ”Du skal tilpasse deg!», var den underliggende forståelse. Jeg skjønte jo raskt at disse ikke var kristne i ordets rette forstand, ikke som den Jesus jeg kjente fra barnetroen. Så de likte emeg ikke noe særlig, forståelig nok. Jeg var jo rapp i kjeften da som nå. I tre samfulle år var jeg psykisk terrorisert. Fikk dermed problemer med og i opposisjon til all autoritet. Mine år til sjøs lærte meg å takle det, men jeg tar ikke for god fisk hva enhver som kaller seg autoritet serverer. I samme prosess fikk jeg også gjort opp forholdet til den absolutte autoritet; både den jordiske og den den himmelske, som kjenner meg bedre enn noen andre i denne tilværelsen («I sin fars bilde skapte han dem»), og som jeg var ubevisst bitter på ikke kunne holdt seg mer hjemme og reddet meg fra overgriperne som ødela min psyke og mitt følelsesliv for så mange år fremover. Han var sjømann. Han hadde samme tema i livet som meg selv. Som en utstøtt og fredløs reiste jeg ut i verden. Bort fra hjemmet, familien, og de jeg var glad i. Jeg ble sjømann, og er så heldig å kunne ha reist jorden rundt noen ganger, men det er ikke noen dans på roser det heller. Ensomheten ble enn venn, og bøkene og musikken ble den eneste trøsten i perioder hvor hjemlengselen ble for sterk, men i det yrket er vi så heldig å kunne benytte de fleste av døgnets timer på jobb kun til å lese og tenke. Jeg fikk observert og opplevd en mengde i de havnene vi besøkte, idet jeg alltid søkte en sjanse til å orientere meg iland, få snakket med folk, og besøkt hellige steder. Jeg måtte finne mine svar, uten at jeg var bevisst på det da. Jeg så jo at alle av dem har noe rett, og noe i dem kan ha utviklet seg til dogmer og villfarelser, samt beskyttelse av revirer, for ikke å si markeder. Et ambisiøst prosjekt? Vi får se.» – JJ (1990).

Satanistene ‘bare’ henger ut til til spott og spe, gatas parlament, den offentlige moderne gapestokk, ensidig til fordel for satanister, de som gjør det samme som dem og de politikere som eventuelt lar dem holde på, de er konspirasjonsteoretikere og ‘netthatere’.. vel, vel, vel… kjekt å vite.

«Ensomhet er ikke så verst hvis man bare bruker tiden til noe fornuftig. Det var den beste skole jeg kunne få. Ensomhetens universitet.», sier Tjomlid i artikkelen om hvordan han ble ensom.
http://tjomlid.com/2014/11/08/bekjennelse-fra-en-mobber-og-mobbeoffer/

Trist artikkel fra Tjomlid der… mennesker takler nok slikt på forskjellige måter, hva de blir etter sånt er ikke gitt, det er et valg,

Dette er et bilde Tjomlid har laget av seg selv, kanskje hvordan han ser seg selv for alt jeg vet. Hva en identifiserer seg med former personligheten. Jeg synest det er bedre å identifisere meg med en god kjærlighetsfull Skaper, som Jesus Kristus billedgjorde Gud i menneskeform, som vil det beste for alle, som elsker sin neste som seg selv, uansett politisk ståsted, og som synest det leit at menneskene alltid tar de gale valgene; perversitetene, hedonismen, karnaliteten, avgudene.

tjomlid

En blodtørstig Satan som Tjomlid ville symbolisere her, var jo skapt nettopp for at menneskene skulle få fri vilje, til å velge mellom det gode og det onde…. Det er leit når ellers bevisste oppegående mennesker identifiserer seg med og bevisst velger det onde, selv om de selv ser det som et gode… de ser det som frihet…. og er en frihet, også en frihet til å velge perversitetene, Slangen/The Serpent, men konsekvensene for deres sjeler er ikke fri… de følger valget.

Jeg sier aldri noe om at mennesker ikke har rett til å velge å identifisere seg med og følge Satan. Det eneste jeg sier og advarer om, av kjærlighet til menneskene, ikke av hat, at det kanskje er grunn til å kjenne etter en gang til, om det virkelig er lurt å gjøre det. At det på kort sikt kan være noe å tjene på å velge Verdens Fyrste, men kanskje på litt lengre sikt i sjelsperspektiv, er mindre lurt.

Det er ikke sikkert Tjomlid og jeg er så veldig forskjellig.. Vi har bare tatt forskjellige valg….. mest og best valg i hva slags ånd som skal prege og styre vår menneskelige aktivitet kanskje….

I mitt tilfelle fordi jeg valgte og trivdes med ensomheten min og mine egne tanker, på min egen vei, etter hvert og årevis alene på broen til sjøss natt og dag, så får en god tid til å tenke, så lærer en å sette pris på det. Det er ikke sikkert Tjomlid og jeg er så veldig forskjellig.. Vi har bare tatt forskjellige valg….. mest og best valg i hva slags ånd som skal prege og styre vår menneskelige aktivitet kanskje.

Forskjellen på oss er at Tjomlid han ble samfunnets og ateismereligionens offerlam og helt, jeg ble dets fiende, den farlige konspirasjonsteoretiker, ‘jøde’-hater og ‘anti’semitt’.

Tjomlid var den heldige, som er i tidens judeo anti-Kristelige stemningsbølge. Jeg ble motstrøms, følger ikke konjunkturene. Uflaks eller plan, vet ikke. Spør Vårherre. I det minste klarer jeg å definere både ‘jøde’ og ‘semitt’ skikkelig.

Det er et kjent fenomen dette at den forfulgte og mobbede når tidens vinder snur blir forfølgeren («den første skal bli den siste, og den siste den første»), jfr. jødene som mener seg så forfulgt før har blitt forfølgerne askeNazi Style i Palestina….. det er å ta igjen nå… ‘øye for øye, tann for tann’. De får sin mulighet til det, hvordan de takler det. Vi skal alle testes. Blir de akkurat som de som mobbet dem, eller vil de ha kommet ett hakk videre i utviklingen? Kjenner de smerten til ofrene, og vil ha medfølelse heller enn hat mot de som er som de som mobbet dem før?

Vil de elske dem ihjel, eller hate dem ihjel ? Vil de opptre annerledes når de blir herskere, enn de som hersket når de var ofrene?

Vi kan alle ende opp i en av disse to….. ene gruppen har ‘øye for øye, tann for tann’, den andre gruppen ‘snur det andre kinnet til’ og lar nåde gå foran rett… Poeten Robert Bly skriver i boken ‘Mannen’ at for å bli mann så må en gå inn i sårene (de psykologiske), for å lege dem og bli mann, komme seg over guttestadiet.. Forøvrig samme som Jesus sa; her er mine sår (til tvileren og ‘skeptikeren’ Thomas)…bli født påny.

Mannen, av Robert Bly
https://bokelskere.no/bok/mannen/132197/

Chris de Burgh – Leather on my Shoes

Netthat debatten besvart

I innbydelsen gir HEF en del spørsmål de gjerne vil ha besvart. Jeg tar meg den frihet å besvare spørsmålene her, i ensomhet.. gir en bedre tid til å tenke gjennom svarene:

1. «Hvilke kanaler kommer det fram i? Hvem har redaktøransvar? Blir ikke debatten fattigere om vi utestenger trollene helt? Finnes det en tålegrense for rigid moderering?»

Det er spesielt i HEF’s magasin ‘Fri Tanke’, Vårt Land, og Radikal Portal. Det finnes selvfølgelig en tålegrense før rigid moderering, men foreløpig har redaktørene gitt Satanistene enerett, og i fri dressur kunne spre sitt netthat i deres medier uimotsagt.

2. «Hva kan gjøres? “Ekstreme ytringer må ikke ties i hjel, men tales i hjel.” sier Erna Solberg. Men hjelper det?»

Interessant at radikale venstre-ekstremister tar Erna Solberg på høyresiden til inntekt for sitt syn. Solberg får vel selv ta stilling til det, men dette beviser vel egentlig at anti-Krist ånden bygger seg tverrpolitisk plattform.. saker som går utover venstre-høyre paradigmet.. en høyere enhet som vil forene dem.. Og den One-ness, er ikke av det gode, som avslørt i denne artikkel.

3. «Hvor er de gode arenaene med god debattkultur?»

Jeg synest Facebook er veldig bra. Kommentarfeltene under alternative nyhetsmedier er bra. Fordi disse steder gis det muligheter til å velge seg andre løsninger enn de politisk korrekte vedtatte løsninger for samfunnsstrukturene og den demokratiske samfunnsdannelsen som er vedtatt i lukkede rom av Satanister, kommunister og nazister, som sender den røde horde ut og implementere ensidigheten. Det er desverre hvor vi som land er på vei. Det vil straffe seg. Nasjonen vil gå under i ugudelighet, perversjoner og tøyelsesløshet.

4. «Handler det om folkeoppdragelse? «

Ja, det gjør det absoulutt. Forhåpenligvis en annen og bedre oppdragelse enn Mao’s Lille Røde og den Kommunistiske Hjernevaskmanual.

Arbeid for å fjerne mobbing vil aldri lykkes, fordi barn gjør hva de voksne gjør, ikke hva de sier. Media er full av mobbing, den statsautoriserte, da blir det som det blir.

Arbeid for å fjerne mobbing vil aldri lykkes
http://www.nrk.no/ytring/arbeid-for-a-fjerne-mobbing-vil-aldri-lykkes-1.12043616

5. «Er internett fortsatt ungt? Hvordan ser vi for oss nettdebatten når den har blitt voksen?»

Ja, internet er ungt. Vi bør alle be om at slike infantile debattanter som John Færseth, Lars Gule, Øivind Berg og Hans Petter Nenseth og andre kan bli voksne og lære å skikke seg, og at deres motstandere gis alle muligheter til å si dem imot, hvis Kristenånden skal overleve i dette samfunnet. I motsatt fall bør en faktisk bare gi dem fribillett og la dem stå på med sitt evangelium i media. Valget er fritt.

**********

Bibelen er desverre klar på saken. Kristenånden står for fall i vårt samfunn. Endetiden er her. Det er ikke så mye annet vi kan gjøre enn å advare andre av vår egen Kristenånd om det, slik at de kan forberede seg.

Vi har hatt 1000 gode år, med positiv utvikling under Kristenånden, nå er det destruktive krefter sin tur; Som Hellig Olav formulerte med vedtak på Moster i 1024 slik: «Det er det første i vår lov – at vi skal bøye oss mot øst og be til Kvite Krist om godt år og fred – at vi må holde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være vår alles ven.» – KommentarAvisa

Når våres forfedres aktsomhetsparagraf i Grunnlovens paragraf 2 ble opphevet av disse krefter, da var første spikeren i kista for vår nasjon slått inn, nasjonens skjebne beseglet.

Det er tiden for ‘Tikkun Olam’, kreativ destruksjon, å ødelegge de siviliserte nasjoner, for å legge øde og brakk det som de tok til seg som sannheter som ikke var det. Mennesker som har gjort seg selv til guder, og bestemmer liv og død for medmennesker. Folk flest tok til seg løgnene, det skal straffe seg. De er ikke like hjertegod de som vil ha hegemoni i å definere den Nye ‘Novus Ordo Seclorum’, den ‘nye verdslige orden’ – en verden uten Gud, uten naturlig lov. Heretter har flertallet valgt å være i menneskers vold, under menneskenes lov, forkastes samvittighetens og den Lov av Gud som er skrevet på hjertet til hver enkelt som er kristnet. Det er et valg de har bidratt til som de en dag vil innse at de må angre på, når deres kultur av samme årsak går til grunne, og de med en lavere satanisk bevissthet som er eksperter i destruksjon, ikke vil evne å finne en vei å bygge den opp igjen, uten annet enn under deres Luciferiske/Satanistiske åndsinnflytelse; hvilket er destruksjon for destruksjonens skyld. Ikke å gjøre bedre. «Satans Synagoge» (Åpenbaringen 2.9 & 3.9) har det ikke i seg å bygge noe godt i verden, bare destruksjon. Dessverre.

«.. creation and destruction are two sides of the same coin, and that creativity inevitably entails destruction». – Page 71. Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, by Byron L. Sherwin

Skikkelige mennesker går inn i vanskelige tider. Når alt blir snudd på hodet. Alt er som det skal være ifølge Bibelens profetier, for ‘først må frafallet komme’, før ‘den gamle av dage’, den ‘Lovløse’ viser seg, og skal få ha makten over tanker, hjerter og sinn for en viss tid. Fatt mot; Bibelen sier det er bare for en tid, ‘om ikke ville der ikke vært overlevende igjen i verden’ (Matt 24:22).

«Endrer Lover og tider»; Paven fra den Judeo-Katolske mysteriereligion med Star of Rephan som signatur, har lovet ateister og satanister plass i Himmelen, de trenger ikke tro på Jesus så lenge de ‘snill’, men kristne, de må tilhøre Kirken for å være ‘kristen’, samme hvor anti-Kristelig den er. Dette er det siste han gjør, før dommen skal komme over dem; «forfører de minste blant eder«.

Pope Francis Says Christians Do Not Exist Outside The Roman Catholic Church
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=21558

«La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. 5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder? 6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten». – Paulus’ andre brev til tessalonikerne 2:3-12.

Only love can reach the shore,
to where peaceful waters flow,
by Chris de Burgh

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.