Kristne sionister og Satans Synagoge

Hvorfor vil absolutt noen som kaller seg kristne hjelpe jødene hjem så de kan ofres i en endelig løsning; holocaust?

Kristne sionister vil ha alle jøder tilbake til Israel. Når alle verdens jøder er etablert i Israel skal de begynne med dyreofringer og i 3,5 år være underlagt anti-krist, hvoretter Jesus Kristus skal vise seg i skyene og hele den frafalne ugudelige nasjonens befolkning skal drepes i et endelig holocaust, bortsett fra 144.000 som skal bli frelst.

Skal liksom Jesus Kristus være en morder?

Christian Zionists and The Synagogue Of Satan

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring