Lady Gaga annonserer New York City’s ødeleggelse

gaga_lt

Der er åndelige vesener som er i stand til å kontrollere menneskerasen, og hvis du ikke er beskyttet av Jesu Kristi Blod, er du et mål om du innser det eller ikke.

Denne videoen viser noen reelle manifestasjoner av denne Ondskapens Åndehær i mainstream eliten, forførende ånder som bare ønsker å forvirre og ødelegge menneskeheten. Hvor Gud skaperen bygger og ivaretar, er Satans interesse den motsatte.

Dette er grunnenen til at vi må få en ny ånd fra Faderen, gjennom Jesus Kristus, via den Hellige Ånde, slik at vi kan beskytte oss selv mot disse gjennomgripende og onde ånder som streifer rundt på jorden og søker ut dem de kan sluke, de som er mottagelig ved sine personlige egenskap til å adoptere disse sataniske åndenes påvirkning, og det er for en stor del alle som søker penger, makt og berømmelse, de MÅ tjene denne negativt polariserte åndsmakt for å komme i posisjon til å få sine (kortsiktige) drømmer og ambisjoner oppfylt.

Verdens Fyrste vil skjenke dem deres kortsiktige drømmer i bytte mot lydighet, men prisen på lang sikt er kostbar, en taper sin sjel og sitt evige liv; Gehenna.

Ye are of your Father the Devil

«Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;» – 1 Pet. 5:8

«såsom vi ikke har det synlige for øie, men det usynlige; for det synlige er timelig, men det usynlige evig.» 2 Korinterne / 2 Cor. 4:18

«som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.» – Efeserne / Eph 2:2

«Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.» – Esekiel / Ezek 36:26-27

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.» – Efeserne / Eph 6:12

Og med FRED skal han (Satan og Satans politiske disipler) ødelegge mange (Daniel 8:25)

Alle som er demonbesatt og satanisk vil tro at den sataniske politisk korrekte fred er mulig av satanistiske Fredsfyrster med Nobel Fredspris. De som er av en annen kristen ånd, vet at det er bare en midlertidig gjesteoppreden for satanistene før de blir åndelig dømt og tilintetgjort, og tar alle sine bevisstløse følgere med seg i fallet fra nåden og over i fortapelsen.

Facebook Comments

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.