Skriv ut Skriv ut

Laugardagen, vår gamle sabbat

Til slutt på Dagsnytt atten fredagskvelden finter den dyktige programleder, Hans Wilhelm Steinfeldt, sine lyttere med ”God sabbat”. Slik framhever han sin jødiske tilhørighet og den særstilling jødene mener seg berettiget som denne verdens herskere. De utgir seg som kjent for å være Guds utvalgte folk. Noe de ikke er. Men sier at de er. Og narrer kristenfolket til å tro at de er. Tross Bibelens presisering av at de ikke er. Altså et bedrag. Det er da ikke jødene som er Guds utvalgte folk. Israelsfolket, de tolv stammer etter patriarken Jakob, er Guds utvalgte folk.

Israelitter og jøder er to forskjellige folkeslag. Jødene har derfor ingen rett til navnet Israel. At sabbaten tilhører jødene er også et bedrag. Sabbaten ble gitt til Israelsfolket, av Herren selv, som Tegnet på paktene Han inngikk med dette Sitt utvalgte folk. Ikke med jødene. Disse paktene er ugjenkallelige, urokkelige, evige. Og derfor gyldige i dag.

”Jødenes utgang fra Egypt” er et annet bedrag. Det var Israelsfolket som var slaver i Egypt. Ikke en eneste jøde. Moses var heller ikke jøde. Han var Israelitt. Abraham, Isak og Jakob var heller ikke jøder. De var Hebreere, den hvite rase i Bibelen. Dette er historiske fakta. At jødene har vridd på dette i sin streben etter å overta Israelsfolkets rolle i historien endrer ikke disse fakta. Var Abraham jøde ville selvsagt hans to sønner Isak og Ishmael også være jøder. Og da ville naturligvis araberne også være jøder, ikke sant? Men slik er det jo ikke. Altså et bedrag.

Israel er navnet Gud satte på det folk Han valgte seg ut som Sitt demonstrasjonsfolk for alle andre folkeslag på jord. Han valgte Jakob Isaksson til stamfar for dette folket, og gav ham navnet Israel. Den fremste. Slik oppstod israelittene. Det var altså ingen israelitter før etter Jakob. Dette er viktig å forstå. Det fantes heller ingen jøder før etter Jakobs sønn Juda. Dette er Bibelske fakta og de mest sentrale punkt i Bibelen. Opprinnelig var ”jødene” Judaitter, altså israelitter av Juda stamme. Og Judea var deres land. Men under utlægden i Babylon og senere ble Judea innvandret og oppblandet av fremmede raser og omkringboende folkeslag, til riktig et ”fargerikt fellesskap”. Til de ekte jødene, judaittene av israelsk herkomst kom i mindretall i sitt eget land. Hvor ”alle ville være jøder”. Og disse falske judaittene ble dominert av edomittjøder, av Esaus avkom. Israelittenes fiendefolk. Dette er de falske jødene Jesus omtaler i Åp. 2,9, som ”..noen som sier de er jøder men er det ikke, men er en Satans synagoge”.

Et annet faktum er at vi i Norge holdt lørdagshelg i Gammel tid, den historiske Laugardagen. Dengang vi var med i den Keltiske kirke. Den holdt sabbat. Men den Keltiske kirke ble nedkjempet av den Romersk-katolske kirke. Da overtok paven Guds rolle på jord, forbød Lørdagshelg som en ”judaistisk skikk” og inntvang søndag som helligdag i stedet. Slik mistet vi vår helligdag og vår identitet. Lørdag som ukens syvende dag har likevel levet helt opp til nå. Den som husker vår kalender for ikke mer enn førti år siden, husker kanskje at lørdagen ennå stod som den 7. dag, og søndag som den første ukedag. På Hebridene, Hebreernes øyer, kalles helgen fremdeles sabbat, selv om det i dag er søndagen. Men hvorfor holdt vi sabbat i gammel tid? Grunnen er at Europas hvite folkestammer, den Germanske familie, i virkeligheten er Israel i Bibelens etterkommere. Det var til dette folket Herren sendte Reformasjonen og Boktrykkerkunsten. Ikke til Kirken eller jødene. For å Re-forme og gjenoppbygge Sitt bortkomne folk, og befri det fra Kirken, og gi det Bibelen tilbake som Kirken hadde brent. Slik ble det moderne Israel Protestanter. De vestlige, hvite, protestantiske demokratier. Verdens ledende nasjoner. Som det også i dag føres etnisk krig mot.

Dagens jøder er dominert av turkomongolske folkeslag, etter Jafet, gjennom Togarma og Azkenaz. De er hverken Sem-itter eller Hebreere og har ikke en dråpe israelittisk blod i sine årer. Og derfor heller ikke ”rett” til en tomme av det hellige land, som aldri har vært deres ”hjem”, som de har ingen rett til, men som de nå med terror og folkemord tilkjemper seg. Finansiert av et godtroende Vesten. De er Khazarer, et gammelt krigerfolk som antok jødedommen som religion ca. år 750. De utgir seg likevel for å være Israel og anklager oss som er israelitter for å være ”antisemitter”. Da får ordet antisemitt en hul klang. Men vi tror på dem og krymper oss og betaler. ”Mitt folk går til grunne av mangel på kunnskap!”. Hos. 4,6. Og ettersom vi er fratatt sabbaten, vår historie og identitet, står jødene i dag som de virkelige Sabbatsholderne. Ergo må de være Guds utvalgte folk. Smart, ikke sant? Så kan man undre seg over hvem som i realiteten har makten over den Katolske kirke etter å ha sett Paven i botsgang i Auschwitz.

Men kristenfolket sitter hujende på limpinnen og i vilden sky utroper til Guds utvalgte folk disse blasfemikerne Jesus kaller mordere, bedragere, ormeyngel, som har Satan til far, og kaller jødedommen for en Satans synagoge. Ja, slik dolker det tåpelige kristenfolket Jesus i ryggen. Den Jesus de påberoper seg og kaller sin frelser.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.