Skriv ut Skriv ut

Luciferiansk pop-Prest Bjørn Eidsvåg

Bjørn Eidsvåg skal ha Jesus-debatt i det norske hus, og det kommer garantert til å bli en debatt som innfluerer og promoterer et pervertert bilde av Jesus.

Vi skal se på litt hva slags Jesus-debatt det vil bli, i pop’en eller ved Det Norske Teateret med sine oppsetninger der. På statstøtte skal det luciferiske evangeliet om å velsigne og akseptere all slags synder og syndere utbres. Her blir døren virkelig gjort vid og porten høg, som i Den Norske Kirke som skal gifte homoer nå. Der blir vel en 10-20 homoer ekstra i Kirken, men tusener av kristne vil vel forlate ‘Folkekirken’. Folkelig samfunnshus, men ikke så kristen lenger.

Har vel vært slik lenge, bare at nå først kommer det ut i det åpne (Luk. 8:17), at det viser seg best når slike fundamentale veivalg må taes. Det må bli så galt før massen har en sjanse til å se galskapen, men djevelen har vel gjemt seg i detaljene lenge, med abortstandpunkt eller mangel på standpunkt, med den første kvinnelige prest og biskop, forøvrig de samme som mest promoterer å skape en syndens pøl av kirkerommet.

Vel, vel – Kirken er eller har knapt nok har vært et sted hvor G-d kan ha noen plass likevel. Apostelgjerningene / Acts 7:48 : «Likevel bor ikke Den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd«. G-d bor i det legeme av et tempel som Jesus Kristus reiste på tre dager, vårt kristeliggjorte legeme. G-d er inni oss, ikke i Kirken, har vel aldri gjort det i noen stor grad, derav lekmannsbevegelsen. Kristne utgjør Kirken, ikke statsinstitusjonene og bygninger som utbrer luciferianerismens evangelium.

Så et intervju med Bjørn Eidsvåg i går på NRK, med Torp, hvor han påstås å tale de utstøtte og undertryktes sak. Jeg tenkte når jeg så det; Satan har altså for mange år siden når han promoterte Eidsvågs karriere og popularitet lagt forholdene til rette for hans ‘evangelium’ idag. Helt fra vi var ung har han holdt på å bygge opp Eidsvåg for rollen, og så tenkte jeg; hvor mange Eidsvåger er der idag ? Hvor mange mennesker har Lucifer som senere ble Satan etter han ble kastet ut fra himmelen og ned på jorden forberedt til sin tjeneste i vårt samfunn?

Jeg likte ikke hva jeg så. Hva alt med Bjørn Eidsvåg jeg likte i ungdommen, ikke passer meg i voksen alder som konservativ. I vår ungdom var han bra for en re-vitalisering av kristendommen, men når han drar åndsrevolusjonen så langt inn i de luciferiske riker, så må noen av oss melde pass.

Ikke forvent noen som helst kristne i fremtredende offentlige roller i den tiden vi er inne i nå. Det er de som er anti-Kristne som får fremstå der, fordi de er de ‘politisk korrekte’, om enn ikke så veldig kristne. Husk at anti-Krist ikke betyr bare imot Jesus, men faktisk å etterligne og erstatte Jesus.

Torp, 20. sep. · Bjørn Eidsvåg
https://tv.nrk.no/serie/torp/nnfa52092016/20-09-2016

Bjørn Eidsvåg var opptatt av at vi må tilpasse evangeliet til dagens [perverterte] ‘virkelighet’. Han er opptatt av å yte velsignelser og aksept til syndere, hater ikke hverken synderen eller synden. G-d selv hadde han problemer med å definere – ville ikke definere, sannsynligvis fordi han i luciferisk tradisjon må innbefatte alle religioners guder i sin. En falsk kjærlighet, selv om det er synderne som ikke får del i det evige livet. Ikke synden det går utover, bare synderen. Synden vil leve utmerket i dette jordiske helvete uavhengig av evig liv for synderen eller ikke. Jøder, homoer og sodomitter har blitt ‘de siste dagers hellige’, de sistnevnte blitt forfulgte og undertrykte ifølge Bjørn Eidsvåg’s ord, mens det i virkeligheten er det helt motsatt, at kristne bakere blir kastet i fengsel og må betale millioner i erstatning for å ikke å ville bake kake til sodomittenes ‘bryllup’, og det er norske folk som blir drept og får ødelagt sine samfunn av de barbarene som luciferianerne bringer til vårt land; En Verden, En rase – evangelium. Bjørn Eidsvåg har ingen som helst uttalt omtanke eller kjærlighet for disse reelt undertrykte og minoritet.

Den egentlige minoritet

Hvem som før var satanister har nå blitt ‘hellige kuer’ i den vestlige verden. Alt er snudd opp/ned, og ingen spør seg hvorfor det er snudd opp/ned. Det er Satans kosmiske rolle det, å snu det gudommelige opp/ned, med sin utfordring til Skaperen om å være denne verdens ‘gud’ og Fyrste.

Jøder, Vatikanet, Arbeiderparti som KrF, og Bjørn Eidsvågene som resten av populærkulturen, promoterer dette evangeliet (Rom. 1:26-27), som ikke er av Jesus Kristus (2 Cor. 11:4). Det er et falskt evangelium.

Head of Oslo Jewish community claims Norway is too white
https://redice.tv/news/norway-is-too-white-according-to-the-president-of-the-jewish-community-in-oslo

Pope Francis assures atheists: You don’t have to believe in God to go to heaven
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-don-t-have-to-believe-in-god-to-go-to-heaven-8810062.html

Pope Francis Declares Lucifer As God

Pope says Christians should apologize to gay people
http://edition.cnn.com/2016/06/26/world/pope-apologize-gays/

Preacher locked up for hate crime after quoting the Bible to gay teenager
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/05/preacher-locked-hate-crime-quoting-bible-gay-teenager/

Disse onde og luciferianske korrumperte folkene vil gjøre kristendommen kriminell.

Ja, se det. Vi skal snart få jødestjernen i gult på vårt bryst. Vi har den nok der allerede i en esoterisk forstand. Det var nok aldri noen andre enn dem som noensinne hadde den der.

De er godt igang med det med allerede ved ‘diskrimineringslover’, og ‘hat’-lover. Lite forstår de at den største kjærlighet er å frelse folk fra den evige fortapelse. Hva disse folkene gjør er i realiteten å besørge den evige fortapelse for disse kjønnsforvirrede med den sosialt konstruerte seksualitet på avveie.

Konklusjon: Bjørn Eidsvåg er luciferianer, utrolig hvor lett en som er utdannet prest havnet i den fellen. Vi finner dem alltid blant de mest populære som promoteres av mainstream og populærkulturen. Og Kirkekonsertnene sine vil han sikkert gjerne få lov å ha, sikkert svært innbringende.. og nå passer jo homoevangeliet godt inn der også, lovprisningen av hedonismens og lystenes tilfredstillelse.

Ide for det Norske Teater oppsetning: Kunsten å tilbe lystene og menneskenes laveste tilbøyeligheter og drifter – fremsnakking av eros ‘kjærlighet’ aka sex (glem de høyeste idealer, fra dyrets merke til menneske).

Menneskehetens største tragedie skjedde når kopulering og hedonisme og de dyrets merkedes seksualakt ble omdefinert som ‘kjærlighet’, når inntil det sykelige og perverst begjær ble = kjærlighet.

Satan opererer i vår midte, men vi ser ham ikke.

Dette skjer akkurat nå. Det kommer ut i det åpne, det skjer ikke bare i det skjulte lenger:

For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 8 Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. – 2 Tessaloniker 2:7-12

Jesus-freaks som holders seg strengt til Jesus’ evangelium blir aldri populære, de blir aldri promotert.

Hvordan gjenkjenne dem

Jeg vil ikke lage noen stor sak av dette, men vil bare med dette rette oppmerksomheten mot teknikken min å skille luciferianerne fra kristne, Åsmund Kaspersen har gjort en god del av forarbeidet for oss :

[Luciferiske] Frimureriet Del 1
http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/diverse/item/87-frimureriet-del-1

Åsmund Kaspersen gjorde et fantastisk arbeid. .. tror nok han hadde funnet ut av dette om Kristus-konflikten om han hadde kommet så langt han fikk undersøke dette.. Han er død nå.. Det blir ikke enkelt for noen som helst å fylle den mannens sko.

«Selve uttrykket «Kristus» stammer forøvrig fra hedenskapet, og det er vel heller tvilsomt om de kristne bør benytte det. Men dette faller utenfor rammen av denne artikkel.»

Åsmund har et poeng, men i hebraisk tale betyr Kristus enkelt og greitt ‘anointed One by G-d‘, Konge, og vi husker at Jesus Kristus og Lucifer kjemper om hvem som er lyset i denne verden. Lucifer påstår han er Morgenstjernen (Isaiah 14:12) selv etter at han ble kastet utav himmelen, mens Jesus påstår han er det: «Jeg er denne verdens Lys» (John 8:12), så da er det opp til oss hvem vi velger .. hvem som har rett. Klarer vi å se forskjell på det gode og det onde, på løgn og sannhet ? Og med det gode, så definert som hva Jesus sa til oss var av det gode, ikke hva luciferianske satanister definerer som et gode.

‘Lys’ i åndelig forstand aka kristus er illuminering av sinnet og hjertet, og satanistene tror at det er kunnskap (gnostisisme) som gir denne ‘illuminasjon’, også Madam Blavatsky kalte sin Lucifer for ‘christ’, mens det er alltid Jesus Kristus og den Hellige Ånde som kan gi den reelle åndelige belysning av hjerte og sinn. Sett Jesus foran Kristus så vet vi alle hvilken sitt lys vi snakker om. New Age sin opphavskvinne Helena Blavatsky og frimureren Albert Pike promoterte begge dette luciferiske ‘lys’ som skulle komme. Deres lys er en illuminering av sinnet, av gnosis, av ‘kunnskap’, men det gjør ingenting med menneskenes hjerter og for deres sjeler. Det er enkelt og greitt en overfladisk hjernevask, ingenting annet. Det transformer ikke den menneskeskelige psyke og ånd, berører ikke dets hjerter, bare hjernen.

Det vil påstå seg å være bærere av et sett av verdier, men alle de verdiene vil i det store og hele være stjelt fra kristendommen, og tilpasset formålet; som er å erstatte Jesus Kristus med mennesket som skal være sine egne messiaser. Mot dårer kjemper selv ‘gudene’ forgjeves.

Så vi ser det Luciferianske ‘Lyset’ til Albert Pike og Mdam Blavatski, er toleranse og ‘lys’ og ‘love’ for all slags perversiteter, for å COEXIST, sameksistere. Kristne er pålagt å komme utav Babylon (Åp. / Rev. 18:4), ikke delta i det.

The Luciferian gospel

Slik gir Lucifer inntrykk å bringe lys og kjærlighet, mens han bare i realiteten bringer sosialistisk politikk, ingen ‘illuminering’ av hverken hjerte eller sinn, folk er like mye ‘dyrisk’ som de alltid har vært etter Lucifers ‘lys’. Der er ingen som helst gjenfødelse i ånden, de forblir født av en kvinne, karnalske, og er opptatt av denne verdens sameksistens, ikke å gjøre og si det rette for å kvalifisere til det evige livet; i ‘Himmelen’; at Jesus Kristus er den eneste guide og høyesteprest for det, som holder nøklene til evigheten.

Den luciferiske metode:

«Hjernevask er en virksomhet som statsmakten i nært samarbeid med mediene har spesialisert seg på. Enhver kritisk tanke, ethvert ubehagelig spørsmål, skal bort. Bare harmoni og enighet er tillatt.» – Jan Hårstad

Så likheten mellom Lucifer og Jesus (Kristus) er der, den måtte være der for å kunne bedra massene, men forskjellen er stor, siden Lucifer er opptatt av COEXIST her og nå i denne verden (humanismen), mens Jesus er opptatt av hvordan få det evige livet utover dette livet, gjør at de sammen med materialistisk (den filosofiske betydning av ordet) jødedom og Paven kan så lett bedra masssen.

The Legend of Hiram Abiff

«All antiquity believed …in a Mediator or Redeemer, by means of whom the Evil Principle was to be overcome and the Supreme Deity reconciled to His creatures. The belief was general that he was to be born of a virgin and suffer a painful death. The Hindus called him Krishna; the Chinese, Kioun-tse; the Persians, Sosiosch; the Scandinavians, Balder; the Christians, Jesus; the Masons, Hiram»

Pirtle, The [Masonic] Kentucky Monitor 14,15

Degrees 30 -33 (Scottish Rite) complete the outworking of the legend.

The Hiram legend ends with the house of Kadosh.

Upon entering the thirtieth degree, the Freemason enters the holy house of the Great Architect of the Universe, and rests from his labor. He can sing with truth the song:

There’s no occasion for level or plumb line,

For trowel or gavel, for compass or square,

Our works are completed, the Ark safely seated,

And we shall be greeted as workmen most rare.

The gates of the New Jerusalem have opened to him, for he is now said to be perfect!

He has become an eternal Temple in which the ‘Great Architect of the Universe’ abides.

Taken from ‘Freemasonry – Death in the family’ – Yvonne Kitchen – Fruitful Vine Publication

Alt dette røret kan gjøres helt uten hjelp av Jesus Kristus. De kaller det illuminasjon ved initiering av kunnskap og ritualer. Jeg kaller det dumhet. Albert Pike har gjort det klart for alle hvem ‘The Great Architect of the Universe’ er ifølge dem.

Der er ikke bare to kjønn lenger, som Arbeiderpartiets sier de vil opprette et tredje kjønn, men G-d skapte kun to kjønn:

Say Pregnant ‘People,’ Not ‘Mothers;’ British Doctors Told to Be Gender Neutral
http://www.christianpost.com/news/say-pregnant-people-not-mothers-british-doctors-told-to-be-gender-neutral-173778/

Oh well, er det bare jeg som synest verden har blitt gal ? Selvfølgelig blir den det når en er vant til kristendom, og verden skal transformeres til det motsatte, den offentlige satanisme.

Jeg bruker dette COEXIST evangeliumet deres ofte som et middel til å gjenkjenne dem – skrev om det for mange år siden; humanisme. Derfor fikk de ‘humanismen’ inn i Grunnloven i 2012 også.. som vårt lands ‘røtter’ i Grunnlovens § 2, renspika løgn og bedrag. Deres coexist evangelium er bare kollektivistisk sosialisme, syntesen av kommunisme og nazisme, i ny klesskrud.

De ‘jøder’ etter Jesus sin definisjon (Romans 2:29) som motstår det luciferiske sosiale presset om hive mentaliteten, og deltagelse i massesjelen, er hvem det er håp for på lang sikt, de som forblir som G-d skapte oss, tro mot evangeliet og Jacob-Israels G-d, mer enn til de gudløse herskerne, ikke bli som den luciferiske mobb som samfunnet ønsker å skape av oss. Vi må bevare vår sjel mot å bli som dem, for hva gagner det et menneske om det vinner hele verden i popularitet, penger og makt for å forlede (Jeremiah 50:6), men tar skade på sin sjel?

Vi er nesten nødt til å akseptere at de og deres hærfører Satan (Rev. 2.9 & 3.9) har fått kommandoen over verden via disses forførtes sjeler og sinn, og faktisk over oss selv for en tid – siden de har lovgiver og ordensmakt på sin side, som trygger DERES orden, men vi skal overhodet ikke akseptere og velsigne deres fremferd i sin destruksjon av de tidligere siviliserte kristne samfunn i Vesten (Proverbs 14:7-9, 2 Timothy 3:5). Ingen kommer til makt eller popularitet idag som ikke har denne luciferiske impuls i seg.

Nyttige idioter er det nok av, som responderer på og med den luciferiske ånden i seg i samtiden, som Bibelen profeterer skal bli så dominerende i vår tid, og som de luciferiske apostler som Madam Blavatsky og Albert Pike sa skulle komme. Vi skal være takknemlig for at Bibelen og G-d gir dem bare en begrenset tid (1 Peter 5:8, Åp. / Rev. 12:12), om ikke hadde dette sett mørkt ut. Mørket som utgir seg for lys skal atter en vakker dag falle. La oss nå bare få skillet klinten (ugresset) og hveten først (Matthew 13:30).

Slik sett er kristne pålagt å ta avstand fra dem, avsløre dem (Ephesians 5:11), helst leve seperat fra dem, om/hvis det er mulig.

Øgreid´s Country Duo – Himmellosen

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

One Comment

  1. Pingback: Peter Springare og Frimurernes Metode for å Skape Rasisme – Riksavisen

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.