Luci/Lucifers Trust

Lucifer’s Children – Milan Martin

The Lucis/Lucifers Trust
The Lucis/Lucifers Trust

Boken ‘Lucifers Children’ av Milan Martin for The Prophecy Club. Milan Martin forklarer den mørke verden til den onde Elite begynner med Plato og hans vridde ideer. Han fortsetter til Naziene og ender opp med dagens Elite. Lær om ‘VRIL Society’, ‘THULE Society, BLACK SUN organisasjonen, Rosicrucian’s, Golden Dawn Society, Himmler, Hitler, hypnose, I.G. Farben, Kristen Illuminisme, CIA svarte budsjetter, FBI’s Femte Divisjon, Joint Intelligence Objectives Agency, Jekyll Island, Ku Klux Klan, Order of the Black Rose, Tavistock Institute, Shabbetai Zeiv, Teutonic Knights, og my mer. Hvis du liker denne filmen og har blitt velsignet av den, vennligst vurder og kjøpe den eller andre av Milan Martin’s videoer for å hjelpe Gud’s arbeid. https://www.youtube.com/watch?v=J7UHcdlpqFg The Prophecy Club

Facebook Comments

One Comment

  1. Pingback: Tweets that mention Bevisste Borgere av Norge » Lucifer’s Children – Milan Martin -- Topsy.com

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.