Mest sannsynlig har Politiet plantet bevis mot Vassbakk

De som har tro på politi er ærlig og gjør rett og er rettvis, de må snart komme til sannhets erkjennelse, at dette er en av de mest korrupte etater vi har i norges land, sammen med domstolen. Det blir spennende å se om korrupte eller idioter blant dommerene skal godta et veldig usannsynlig «bevis» som sannsynliggjort, imot ekspertisens anbefalinger.

I neste artikkel skal jeg vise intelligensnivået til politiet i Ålesund, hvor de får en anmeldelse på kommunal ansatts kriminalitet forleden, en kriminalitet som politiet gjerne vil beskytte (?), la nåde gå foran rett. Utifra eksemplene i sammenlignbare saker i boken «Justismodets Retorikk» så er der mer sannsynlig at politiet fusker med bevisene enn at de ikke gjør det. Det er faktisk normalen at de fusker, gjemmer bort, legger til, undervurderer, lager 0-dokument av dem, etc. etc.

Samme monster-skaping som i alle justismord. I alle saker hvor bevisene er dårlig er jurist-kabalen i Stay Behind systemet, avhengig av å skape et monsterbilde, så også her (jeg kommer tilbake med en artikkel hvorfor de MÅ bedrive urett, til gode for «Kretsen», beskytte «Kretsens» folk i systemet, – de har holdt på å sette ut korrupte mennesker i vår forvaltning og domstol siden andre verdenskrig, de beskytter de menneskene i sitt nettverk aka «Dypstaten» med liv og lyst) ..

Les mer om «Kretsen» her; https://www.riksavisen.no/rettsstatens-historie/ og her ‘Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania (Baron Rothschild)‘. I neste artikkel skal vi vise hvordan de beskytter hverandre i systemet idag. Husk at det har tatt 70+ år å plassere KUN lojale «Kretspersoner» i posisjoner i forvaltning og justisvesen.

Som om å være monster er noe bevis i seg selv…. beviset er om Vassbakk var på stedet på tidspunktet for drapet (overkjørt av nederlenderen eller andre, den rusmisbrukeren som er drøftet..?)… for tvilens del nå nevnes at politiet har eget motiv for å plante DNA bevis, i det bevisrom som visstnok stod åpent for kreti og pleti ?

Det kan enkelt sannsynliggjøres at politiet gjør dette ofte, plante beviser, gjemme beviser, ved å henvise til eksemplene i boken «Justismordets Retorikk» og Arne Pedersen sitt team sin atferd i Baneheia-saken.

Da er der tvil nok… Ett av eksemplene fra boken «Justismordets Retorikk» side 20, hvordan Moen ble utpekt som politiets fortrukne offer, tillitsvekkende hva ? ;

«Tore Sandsberg dokumenterte at polititjenestemenn løy i retten i Moen-sakene. Etterforskningslederen holdt unna et bevis som ville utelukket at Fritz Moen var skyldig. Han la det i en koffert og satte kofferten på loftet».

Nye metoder kan felle den drapstiltalte
https://www.nrk.no/ytring/nye-metoder-kan-felle-den-drapstiltalte-1.16202700

sier NRK.

Siktedes forsvarere bør jo selvfølgelig kreve sannsynlighetsvurderinger etter boken «Erling Eide. Bevisvurdering. Usikkerhet og Sannsynlighet» av «bevisene»; https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/boker-2016/bevisvurdering-eide.html

Gamle velprøvde metoder kan frikjenne ham, mener vi. De mest sannsynlige er, mener vi (uten nøyere analyse, uten beregning):

  1. Påkjørsel av rusmisbruker/nederlender.
  2. Politet plantet bevis med vilje.
  3. RMI «Blå Dusk» nettverk plantet bevis.
  4. Kontaminasjon / oversmitte, ved uhell.

Vi forstår at husmødre har spesialkompetanse ved synskhet i slike saker ala Ada Austgaard og Bente Mevåg, men vi andre må nesten forholde oss til matematikken i sakene, ala boken «Erling Eide. Bevisvurdering. Usikkerhet og Sannsynlighet«, om Rødseth saken (Kap. 6.1.3);

«Etter at gjenopptagelsesbegjæring nummer to var avvist, ble bevisene i saken vurdert på sannsynlighetsteoretisk grunnlag, (141). Her ble dommen kritisert for å la lagt for liten vekt på sannsynligheten for at Thereses død kunne skyldes benskjørheten. Vel kan det være riktig, slik sakkyndige og domstol la vekt på, at det er meget sjelden at barn, slik som Therese, dør på grunn av benskjørhet. MEN DET KAN VÆRE ENNÅ SJELDNERE AT BARN, SLIK SOM THERESE, DØR PÅ GRUNN AV MISHANDLING. På grunn av (noe tilfeldig) valgte forutsetninger kom forfatteren til at sannsynligheten for dødsfall på grunn av benskjørhet var langt, langt høyere enn sannsynligheten for at mishandling skulle være årsaken. Denne analysen og kritikken er av samme type som den som ble reist i forbindelse med Sally Clark-saken».

De som velger bort «husmor-metoden» i norsk rettspraksis, altså magefølelsen, en grad av synskhet hos dommere og sakkyndige, de vil nok finne at sannsynligheten er mye større for påkjørsel enn for sexualmord. Indikasjonene er flere og dermed sannsynligheten større til fordel for påkjørsel teorien, en for sexualteorien. Sexualfantastene ser voldtekstmenn alle steder, spesielt hvor de ikke finnes… og uansett bevis for det motsatte, så påstår de at de ser dem (?). De ser busemenn alle steder.. selv hvor vi andre ikke ser dem…

Vi vet alle at slike kvinnenettverk blir lettere hysterisk når det gjelder seksualkrim… som de hardnakket påstår dette er.. er det ? Hun kan like godt ha blitt påkjørt og dradd 42 meter under bilen, til hvor hun løsnet fra bilen, og har fått krabbet seg av veien… et svært sannsynlig scenario.. ihvertfall like sannsynlig..

Hva er sannsynligheten for at dna er plantet / kontaminert av ‘Blå Dusk’ nettverket på RMI, eventuelt av politiet selv ? Boken «Justismordets Retorikk» gir i nesten alle sammenlignbare saker, at politiet har fusket med bevisene, som i Baneheia-saken, lagt til, fjernet, overvurdert, undervurdert, lagd 0-dokument av..

Etter at dommere har avgitt sin dom basert på sin synskhet og magefølelser i saken, husmor-metoden, vil nok vi andre måtte gjøre en metodisk analytisk sannsynlighets tilnærming av hvert moment de legger som domspremiss for saken.

Når vi beregner sannsynligheter, skal vi alltid ta med frekvensen, hvor ofte har dette skjedd før at noen har voldtatt noen, og det kun finnes et ørlite dna-spor på innsiden av linningen på strømpebuksen ?

«At en gjerningsperson kun etterlater seg ett spor i et så brutalt drap, er usannsynlig, mener DNA-analytiker Ragne Farmen. «
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/velVQp/fant-flere-dna-funn-paa-birgitte-tengs-kun-ett-klaffet-med-vassbakk

1. Fingeravtrykk. Det spekuleres at det er et fingeravtrykk i blodet på innsiden av linningen.

Hvis så, hvor er finger på andre siden av tøylappen?

Hvis kun finger på innside av linning er ikke finger der får å få strømpebukse av. For å få den av, må der være en minst en finger på utsiden av tøybiten også, beviset er menneskets anatomi.

Bare prøv å gripe noe med en finger, som skal av. Da vil der automatisk bli en finger på hver side av tøyet, innsiden og utsiden. Tommel på utsiden. Det eneste «fingeravtrykket» beviser, er at det er plantet der/kontaminert, forviss det ikke er finger, hva er det da («kontekst») ?

Ingen slik er påvist. Det eneste som er påvist er dermed at dna i blodet er plantet der, den har ikke normal kontekst.

2. Retorisk ‘bevis’.

Som i Baneheia hvor dommere spør retorisk: «Hvis det ikke er Viggo, hvem skal det ellers være?«.

Her gjøres det samme; «Hvis det ikke er Vassbakk på åstedet, hvem ellers?»

Tosker. Dette er et falskt negativt argument, imaginært. Dette er ikke bevis. Hvis dommere gjør dette igjen, bør de straffes. Strengt. De skal forholde seg til bevisene, ikke de imaginære negativene..

«Bråstein viser til rettsmedisinerne som i går gjorde det klart at DNA ikke bør brukes som bevis alene. Det må settes i en kontekst.»

https://www.nrk.no/rogaland/verdensledende-dna-ekspert-gjorde-flere-funn-som-kan-vaere-fra-tiltalte-1.16202905

INGEN har bevist utover enhver rimelig tvil at Vassbakk er på åstedet, ergo er han uskyldig.

«DNA-resultat sier bare noe om hvem det kommer fra, ikke hvordan det ble avsatt», het det fra rettsgenetiker Gro Bjørnstad.

Det er hundre andre måter den dna kan komme på linningen, alle må gjøres samme sannsynlighetsberegning for; utover enhver rimelig tvil er skyldkravet.

«Sporprøven må også knyttes til forbrytelsen, dvs at det må sannsynliggjøres at den ble avsatt da, og at DNAet ikke har havnet der på noen annen måte.»
https://www.bergenetics.no/DNA/dna-bevis-i-retten/

3. Tillit til autoriteter. I Norge er tilliten stor, men etter manges erfaring, er dommere alt for dum til å vite om (P) elementet i formelen for sannsynlighet, og hvor ofte en lignende begivenher har oppstått før i historien (likelihood) – det gjør det vanskeligere å dikte opp nye omstendigheter, når de ALDRI har skjedd før i hele verden;

«Probability. Risk probability, or likelihood and impact, is the possibility of a an event occurring.»

Risk = Likelihood x Severity

Vi må rett og slett så på hvor ofte det har skjedd før, hva som en hevder har skjedd, for eksempel her at en bruker KUN en finger på innsiden av linningen for å få av en strømebuksen, og hvorfor det ikke viser fire -4- fingre på innsiden av linningen og tommel på utsiden, hva er den logiske forklaring på KUN en finger på innsiden (?), hvis strømpebuksen blir revet av ?

Hvert eneste argument må prøves på denne måten, analytisk…

———————–

Så Ragna Farmen mener et slikt lite DNA spor er usannsynlig. Tror noen da at dommer vil gå mot henne og flere andre, og mene det er sannsynlig satt av Vassbakk som gjerningsperson og voldtektsmann ? Vi MÅ huske på at dommere er sjelden de skarpeste knivene i skuffen.. jeg kan fortelle dere mange skrekkhistorier nivået på deres intelligns.

Er der andre grunner til at dette dna-spor har kommet på strømpebukse som er mer sannsynlig basert på relle indikasjoner, oberservasjoner (kan matematisk beregnes, kvantitativ analyse, ikke synses, eller heksemester antatt) ?

Retoriske heksemestere

Hvis dette dna-spor faller på sannsynlighetsteoretisk grunnlag, så har seksualfantastenes hjørne av ringen, tilsvarende ‘Blå Dusk’ «heksenettverket», ett eneste ‘BEVIS’ (de kaller det), det er ; Vassbakk har en gang i historien plukket opp haikere, da MÅ han ha plukket opp Tengs som ingen kan bevise har haiket denne dagen i det hele tatt…………. og ingen har sett Vassbakk i området i det hele tatt (altså helt fri fantasi fra heksemestrene)…..

Da vil dommer måtte si: «Hvis ikke Vassbakk, hvem ellers«? Og det blir «BEVISET».

Gjentar de denne retoriske øvelse ennå engang, dette de brukte mot Viggo K. så kan jeg ikke annet enn å idioterklære norske dommere, for godt… da er der intet håp for snarlig bedring. Dessverre.

Ennå en gang skal altså løgnere og bedragere med enorm fantasi vinne i norsk rettsal… (?), hvor deres fantasi utgjør «beviset»..

Hva jeg legger merke til med dere som tar dette standpunkt, er hvor lett og villig dere lyver, finner på ting uten forankring i virkeligheten (tinfoil-hat) :

Forøvrig har mange veldig god fantasi… til fordel for hypotese at Vassbakk er skyldig… INGEN andre indikasjoner tyder på det… 0-zero-nada…

Ragna Farmen mener det er USANNSYNLIG at kun ETT eneste lite dna etter gjerningspersonen… https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/velVQp/fant-flere-dna-funn-paa-birgitte-tengs-kun-ett-klaffet-med-vassbakk

usannsynlig menes det kan ikke brukes av dommeren.

De som mener det er det eneste sannsynlige «bevis»… leserne må nesten velge hvem de tror er fagperson mest av Farmen eller dommeren i tilfelle… for meg ser det ut som de bruker «heksemetoden» til Blå Dusk rettverket, aka synskhet og magefølelsen..

Jeg i motsetning til de som velger det mest USANNSYNLIGE, jeg ser på hvilken andre alternativer som er dernest MEST SANNSYNLIG…

Sannsynligheter mellom alternativer, de overbevist om Vassbakks skyld har ikke presentert de mest logiske alternativer, om det er aliens du mener i UFO’er som har gjort det eller hva, det er vi helt ukjente med hva de mener.. Mange av dem mener det er logisk og fornuftig å holde fast på som sannsynlig, det Farmen mener er helt USANNSYNLIG…

De er selvfølgelig helt inkompetent å uttale seg om sannsynligheter i dette tilfellet… dette var ett av mine beste fag på BI… jeg kan en del om å beregne sannsynligheter.. jeg regner sannsynligheter i hodet…

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/boker-2016/bevisvurdering-eide.html

Alle disse tåpene av jurister med minus på IQ kontoen må gjerne mene at det beviser noe at det er Vassbakk sin DNA. Det gjør det ikke.

Hvem som helst kan ta hvem som helst sin hår eller hudfold og plassere hvor som helst. Så dette er bare halve jobben, sier Farmen og mange andre, inklusivt meg. Neste halvdel av jobben er å bevise 99,9 % hvordan det har havnet der, altså ved matematisk beregning vise at det er 99,9 % sikkert at Vassbakk har vært der på åstedet på det tidspunktet. Husk at det holder ikke med 50,1% i straffesaker, det hjelper ikke ‘hekser’ i ‘Blå Dusk’ kvinnefrontklubber å bruke sin instuisjon eller synskhet heller…

Farmen var aldri medlem av ‘Blå Dusk’ kvinnehekseforening til straff av uskyldiges menn de hater. De fleste forstår ikke hva Farmen sier her. Hvis jeg snur på setningen; «Det er ikke sannsynliggjort at sporet er avsatt av gjerningsperson«, sier nøyaktig det samme. Hvis det ikke er sannsynliggjort, så betyr der at ingen dommer kan bruke det. Bortsett fra dommere som er klin idioter, de vil bruke det uansett, de vil mene det er «fornuftig» (for dem).

«At en gjerningsperson kun etterlater seg ett spor i et så brutalt drap, er usannsynlig, mener DNA-analytiker Ragne Farmen. Publisert: 30.11.22 kl. 06:12 – I kriminalteknisk sammenheng er det mange forhold som spiller inn, men det er usannsynlig at gjerningsmannen ikke har avsatt mer spormateriale, sier Farmen til VG

«– Skal ikke være eneste beviset
Under vitnemålet trakk Bente Mevåg frem overordnet prinsipp.
– DNA bør og skal ikke være eneste beviset i en sak, sier Mevåg.»

Bente Mevåg, leder av selve kvinnenettverket ‘Blå Dusker’ som kalte seg «Heksene», har rett i det, har rodd seg inn i klokere utgangspunkt enn hun inntok i forhold til Viggo Kristiansen for 20 år siden.

—————–
Idioter i politiet, kaste bort så mye ressurser, – for ingenting
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/her-begynte-politiets-jakt-pa-vassbakk-slekta/15324273/

«Så kom gjennombruddet som endret alt«, fabulerer triumferende TV2 journalistene Magnus Braaten, Gunnar Ringen Johansen og Kenneth Fossheim … LOL,  🙂

IQ’en til journalistene heller er ikke som vi kan forvente stort bedre enn hos politiet og domstolen. I virkeligheten endrer ikke forholdet noe som helst.  Forsvarsadvokatene gidder ikke bruke tid på å nekte på dette, fordi det er sikkert riktig, men ikke så viktig.

Politiet har brukt millioner av kroner, masse mennesker engasjert i slektsgranskning.. (?)..  Helt idioter. INGEN tviler på at det er hans DNA…..

Men, ALLE intelligente spør hvordan det kan ha havnet på strømpebuksen, gitt at Vassbakk aldri har vært i kontakt med Tengs… ikke har vært sett på åstedet eller nær det på tidspunktet.

Utelukkelsesbeviser gjemmes unna
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/derfor-er-hun-ikke-opptatt-av-de-ukjente-harene/15321971/

«– Vi rapporterer bare resultater vi er sikre på, sier den østerrikske professoren Walther Parson til TV 2.

Han fant YDNA-profilen på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Profilen tilhører med svært stor sannsynlighet drapstiltalte Vassbakk og er årsaken til at 52-åringen sitter på tiltalebenken.»

Tosken tror at jobben er gjort med det. I virkeligheten er kun HALVE jobben gjort med det;

«DNA-resultat sier bare noe om hvem det kommer fra, ikke hvordan det ble avsatt», het det fra rettsgenetiker Gro Bjørnstad.

«Sporprøven må også knyttes til forbrytelsen, dvs at det må sannsynliggjøres at den ble avsatt da, og at DNAet ikke har havnet der på noen annen måte.»
https://www.bergenetics.no/DNA/dna-bevis-i-retten/

Sannsynlighetsvurderinger skal gjøres etter boken «Erling Eide. Bevisvurdering. Usikkerhet og Sannsynlighet» av «bevisene» ?

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/boker-2016/bevisvurdering-eide.html

Jeg har ikke de aller største forhåpninger at dommen blir riktig denne gang heller, fordi jeg vet at jussutdanningen utvikler ikke klokskapen og vettet. Det er IKKE de mest intelligente blant oss som velger den utdanningen, mest de som er flinkest å lyve og bedra, for å tjene den sionistiske «Kretsen». De blir «dyktige» advokater, og dommere..  derfor blir den norske domstol gjennomført korrupt. Alt som ikke tjener «Kretsen», det taper en med, fordi de anser alt som tjener den korrupte sataniske «Kretsen» for å være eneste rettferd.

Til alle som er død grunnet politi og juristers hang til urett;

Hvil Under Stjerna · Unit Five

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring