Momentum for pedofili og pornografi i samfunnet

theunho2

Det har vært en heftig debatt for og imot pedofili i norske blogger og medier senest. Frontene er steile. Hva som egentlig ligger bak og forårsaker de stridende parters steilhet, er mindre kjent. Den åndskampen skal analyseres herved.

Det startet som så mye annet i Amerika. Anton LaVey’s ‘Church of Satan’ er plassert i et ombygd HOTELL i CALIFORNIA Street. På innsiden av albumcoveret, en person som skuer ned på festlighetene på hotellet, er Anton LaVey; ‘Church of Satan’ sin grunnlegger. Satanismens viktigste credo er frihet for alle sanselige/kroppslige gleder, hva Paulus kaller det ‘karnalske menneske’. Altså motsatt av den kristne pietismen, som sier en skal undertrykke sine følelser, og arbeide i sitt ansikts sved for å skape, bygge og bo i samkvem med høyere åndelige lover; G-ds Lover; og at en da skal få det bra både individuelt og kollektivt og bo lenge i landet som det var/er.

Men momentum fra den satanistiske åndsrevolusjonen presser stadig på og flytter grensene:

Fin sang , FORFØRERISK fin …. som vi har vokst opp med..

«Du kan sjekke inn når du vil , men du kan aldri forlate det» :

Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’
And in the master’s chambers,
They gathered for the feast
The stab it with their steely knives,
But they just can’t kill the beast

«Og de tilbad Dragen som gav makt til Dyret, og de tilba Dyret og sa: Hvem er lik Dyret, og hvem er i stand til å føre krig mot ham ?» Åpenbaringen 13:04
«And they worshipped the dragon which gave power unto The Beast: and they worshipped The Beast, saying, Who is like unto The Beast? Who is able to make war with him?» —Revelation 13:4

Det momentum de skaper er alltid av revolusjonærende karakter, altså motsatt av konservatisme. Det var den kommunistiske diktatoren og brutale massemorder, Vladimir Lenin (Hr. Blank), som sa: «Den beste revolusjonerende er en ungdom blottet for moral«. Amerikas og norsk ungdom er frattatt kunnskap og bevissthet om G-d i den offentlige skolen. De har lært at de utviklet seg fra stjernestøv og fra apekatter. Våre unge har blitt fraranet troen på G-d og har ikke lenger noe moralsk kompass i seg idag.

Den nye kompassnål

» – vi har ikke hatt den ånden her siden 1969″. Det antas av mange at dette utsagnet er en referanse til LaVey sin Sataniske Bibele. Husk at LaVey sitt bilde er på album coveret til Eagles sitt album Hotel California.

Disse strofer fra musikk mange av oss elsket, var altså laget for å stimulere til det ‘revulusjonære’ sinn av ungdommen spesielt. Det kalles psykopolitikk. Metode for å skape politisk grobunn for hva som helst de ledende okkulte krefter i verden skulle ønske å innføre.

Denne uttalelse ble tatt fra en artikkel skrevet den 02-18-03 av journalist Eric Gillin, i et intervju med The Church of Satan :

«Amerika er absolutt en satanisk nasjon, etter vår definisjon er Irak bare enda en åndelig orientert nasjon som er styrt av en despot – . Business-as -usual vurdert etter historien til regjeringene i denne verden. Vi ser oss som svært unike i historien, verdens første satanistiske republikk, så det er viktig for mange satanister.»

Det er interessant at satanister erklærer at Amerika – ‘Land of the Free’, som en «absolutt Satanistisk nasjon». Er Amerika en satanistisk nasjon ? Hva som er enda mer urovekkende er grunnen til at de anser Amerika som en satanisk nasjon. Den form for frihet satanismen heiler, er å skape et gradvis momentum frem mot frihet til all slags perversiteter. Pornografi, homofili, pedofili, nekrofili, incest….. grensene flyttes stadig mot ‘full frihet’, for de vil ikke ta valg, og de vil ikke kjenne på skam ved å måtte ta valg. Skam er en innebygd egenskap og fakultet av mennesket, som kommer fra samvittigheten. Når mennesket vet det gjør galt, så vet de det, men de vil gjerne undertrykke denne ‘indre stemme’ og gjør som de vil. De vil ha ALLE valgene, fri for skam, derfor er de avhengig av å rettferdiggjøre sine posisjoner og lage samfunnets lover overstemmende med sine latente perversiteter.

De VIL IKKE velge bort det onde, det som skader andre, og velge det gode, fordi det gode betinger oppofringer, mens det onde er vellyst og fornøyelser.

Eric Gillin sier følgende :

«Hva de [satanistene] egentlig mener, er at livet skal leves i jakten på fornøyelser, og vi får bare én sjanse til å gjøre det.»

Så satanister likestiller frihet med satanisme. De definerer satanisme som frihet fra G-ds Ord (G-ds lover). Akkurat som Slangen – ‘The Serpent’ lokket i Edens Hage; «Dere skal bli fri».

Satanister sier: «Hei, i Amerika kan vi lovlig gjøre våre egne ting, her er vi fri». De definerer satanisme som «jakten på gledene og fornøyelsene, for sanseapparatets og kroppens velbehag«. Satanister verner om det faktum at de kan få lov å være avvikere i Amerika – enten det er å myrde sine barn gjennom abort, eller publisering av pornografi, loppe folk for deres penger gjennom casinoene i Las Vegas – eller du kan være en sodomitt med stolthet, selv adoptere barn i homofile ekteskap – de kan kle seg nakne, og ha sex for åpent kamera – du kan selge kroppsdeler fra aborterte barn å gjøre penger – du kan til og med starte en satanisk kirke, eller brenne det amerikanske flagget – du kan urinere i en flaske med Jesus på et kors inni den, ved å kalle det kunst – og så videre. Ja i Amerika går alt an i dag. I Amerika kan du være en de-generert avviker hvis du ønsker det.

OG, slik er det krefter i vårt land som gradvis arbeider frem mot vi skal ha det i Norge også.

Farvel sivilisasjon

Det er tragisk at så mange amerikanere og nordmenn tar for gitt de gudgitte friheter vi har hatt til nå. Trygge gode samfunn, er i løpet av relativt kort tid tranformert til å være et ‘wasteland’ og satanister dominerer samfunnets diskurs, fordi pøbelen fra ‘den røde horde’ høvler ned alle som sier dem imot. Gode mennesker vil selvfølgelig ikke i lengden kunne utstå å ha samkvem med ubehøvlede mennesker, og vil trekke seg tilbake, og overlater dermed innflueringen av politikken til dem, i mangel av den demokratiske meningsbrytning som skulle være normal, og som er den som skaper den gode politikken, så vil flertallet trekke seg tilbake fra pøbelen, og pøbelen vil ha definisjonsmakten alene.

I stedet for å hedre G-d ved å adlyde hans ord i Bibelen, bryter vi G-ds Ord ved å begå alskens synder, hvilket vil føre til sivilisasjonens kollaps. I Amerika har de til og med forbudt bønn og lesing fra Bibelen fra offentlige klasserom siden 1962-1963, fra Norge siden nylig det samme. Gud har ikke gitt oss vår frihet slik at vi kunne leve i synd. Mennesket er pre-disponert for å være ‘syndere’ etter syndefallet. Amerika og Norge ble opprørske nasjoner, som ikke bare begå all verdens synder, men bare å nevne en av Amerikas største byer – SIN CITY – det tar kaken! Las Vegas er en av de mest grusomme og skammelige steder på jorden, hvor borgerne og lederne av Las Vegas selv spotter G-d ved å kalle byen sin «Sin City», altså å prise synden, i tråd med LaVey og Crowley «Gjør Som Du Vil Er Hele Loven».

Så utrolig som det kan synes for gudfryktige kristne, så er det mange mennesker i denne verden som ikke ser noe galt i å begå hor, å lyve, å bedra, å drepe, å seksualisere små barn i akter og/eller i seksualundervisning fra barnehagestadiet, skal småbarn seksualiseres, men som vi leser i Bibelen basert på historiske hendelser fra tidligere i historien, vil en slik ondskap og dedikasjon til alt som er galt, menneskets mangel på moral og den tapte evne til å gjøre gode valg for sine liv og sine samfunn, bli straffet av G-d ved at deres samfunn vil før eller siden gå til grunne; som i Sodoma og Gomorra.

Saville: Pervoer kan ofte gjenkjennes på sitt utseende..
Saville: Pervoer kan ofte gjenkjennes på sitt utseende..

Deres utopia er når de kan kopulere med så mange småbarn de VIL, en drift som også krever sin utfoldelse. De DÅRLIGE egenskaper er også lagt som et potensiale i alle mennesker, som et personlig valg, uten hadde det ikke vært noen fri vilje, til å være så aggresiv og ha slik mangel på dannelse som de VIL, lyve så mye de VIL, sitatfuske så mye de vil for å karakterdrepe sine motstandere, for er det EN ENESTE ting de IKKE VIL, så er det å temme sine lavere tilbøyeligheter og sublimere dem til noen høyere kvaliteter til beste for samfunnet, enn å parre seg som kaniner, og dermed ha tatt Dyrets Merke. De vil helst være i det blodrøde rotchakra, der trives de best, og de skaper det politiske momentum i samfunnet som skal virkeliggjøre til slutt deres helperverse Utopia, som er basert på forførelser og løgner.

Put up a bunch of ugly boxes, and Jesus,
people bought ’em []
They even brought a neon sign: «Jesus is coming»
Brought the white man’s burden down
Brought the white man’s reign

«The Last Resort» is about the demise of society. It is the final track from the album «Hotel California».

«The Last Resort»

Det er ikke «white mans burden’, det var satanistenes burden – både hvite, sorte og gule mongoler (khazarer), som bragte USA ned. Deres samfunn i USA, Norge og andre steder ville fortsatt vært fritt og fint, om de hadde holdt seg innen de ‘friheter’ som Mesteren anbefalte. Å forlate Jesus sine anbefalinger og ånd er frivillig og aksepteres. Nå er de i Satans snare istedenfor, en noe annerledes og mer tyrannisk åndsmakt; «Du kan sjekke inn når du vil , men du kan aldri forlate den» : med alle konsekvenser derav. Det var menneskenes frie vilje som bragte ned Amerika, – ikke Jesus. Det er deres egen vilje som binder dem til den negative åndsmakt nå, ved deres egne valg og prioriteringer. Derifra er det bare EN vei ut, hvor de kom ifra, tilbake til Kilden; hva de forlot; DET er det virkelige ‘The Last Resort’.

Relevant

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Kilde

Delvis fritt etter:
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/anton_lavey2.htm

Facebook Comments

7 Comments

 1. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 2. Pingback: John Færseth satanifiserer samfunnet vårt med barnesex-evangelium

 3. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 4. Pingback: EN Verdensreligion for alle

 5. Putin i Russland går motsatt vei. De er på vei opp, mens USA/Norge og Vesteuropa under satanistisk moralløs innflytelse er på vei ned :

  Som en kristen leder innenfor den bysantinske modellen av «Hamoni mellom Kirke og Stat», har Putin med det søkt G-ds velsignelse, veiledning og beskyttelse av sin administrasjon.
  Dette er i tråd med den gamle ortodokse tradisjon hvor de velsigner kristne keisere som G-ds regenter på jorden, som «forsvarere» av kristenheten, og for å være under «G-d’s beskyttelse.»
  http://www.orthodoxytoday.org/articles5/KirillEurope.php

  Putin ser seg selv i tradisjonen til Tsaren og lovet å «forsvare» forfulgte kristne over hele verden i en tale til de russiske patriarkene denne sommeren.
  http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/resurgent-russia-the-hope-of-persecuted-christians/

  I fjor gav Putin sitt ord til Kirken at han ville gjøre beskyttelsen av kristne til en utenrikspolitisk prioritet.
  http://rt.com/politics/putin-foreign-make-representatives-797/

  Som Russlands leder har Putin innført ‘Orthodoxy 101’ hvor barn lærer den ortodokse kristne tro i landets offentlige skoler.
  http://www.nytimes.com/2007/09/23/world/europe/23russia.html?pagewanted=all&_r=0

  Putin har også: Forbudt homofile parader, forbyr formidling av homoseksuell propaganda; stengt ned kasinoer, og har proklamert Russlands adopsjon av den ortodokse tro i 988 e.Kr. som en nasjonal helligdag.
  http://www.huffingtonpost.com/2012/08/17/russia-moscow-gay-pride-ban-100-years_n_1797012.html
  http://rt.com/politics/putin-law-gay-religious-457/
  http://www.theguardian.com/world/2009/jun/29/russia-bans-gambling-casino-putin
  http://blogs.reuters.com/faithworld/2010/07/29/new-russian-holiday-marked-as-kremlin-boosts-orthodox-church/

 6. Personlig henviser jeg ikke nødvendigvis til Gunnar Tjomlid sine artikler som del av hva jeg skriver, ærlighet er en god egenskap, men jeg ser at det kan tolkes som å ville skape momentum også for en flytting av grenser. Det er de ubevisste som er største problemet, det er de som ikke klarer å styre seg, fordi de styres av sine indre ‘mørkemakter’, sine ‘demoner’, uforløste følelser som ubevisst krever å få utspille seg.

  Som Tjomlid er jeg heller ikke for noen omvendte hekseprosesser. Det er handlingen som er kriminell, ikke følelsen eller tanken.

  ALLE mennesker er i utgangspnktet skapt med ALLE egenskaper som et potensiale, uten hadde det ikke vært noen fri vilje, ikke noe å velge mellom. Her er det ikke noe ‘Ja takk, begge deler’.. Velg det ENE, det høyeste, eller det laveste – og valget vi gjør definerer oss som mennesker. Derfor forstår jeg blant annet godt at homoseksuelle sier at det bor en skaphomse i alle, ‘i skapet’…, men til forskjell for dem som hengir seg til all slags perversiteter på ene og andre måten, det kan like godt være heteroseksuelles seksuelle fornøyelsesjakt det (les Dagbladet for å finne ut hva som er viktig for de karnalske) så er MITT standpunkt at mennesket skal være BEVISST Kaptein over sitt følelsesliv og ta kontroll over det, og transformere de lavere impulser i tilfelle.. ikke å hengi seg til det… og samfunnets lovverk skal være innrettet for å være veiledende for den metode, hva som er ønskelig, og hva som IKKE er ønskelig, kollektivt sett.

  Jeg vil inspirere til å gjøre rette valget, velge det rette, den høyeste aspirasjon, – ikke den laveste del av det å være menneske.

  Mammadaltene, de karnalske ‘mater’ialister, i matriarkatets mindset, har en viss pre-disponering for å havne på feil side, den laveste… ulykkeligvis for dem…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.