Møt min familie på jord

Denne video er ganske stor for meg. Om jeg hadde ett eneste siste ønske i livet, det var å få oppleve stemningen i et møte som dette. Polskfødte Pastor Artur Pawlosky bosatt i Kanada advarer overløpere, de som bevirker det Onde i verden og samfunnet; #Dommedag kommer, sier Artur. Dagen nærmer seg for de Onde. Jeg er helt enig.

Alltid har Ondskapen kommet til sin ende. Gud rydder opp. Til slutt. Alltid. Her er den Himmelske Familie som skal herske på Jord, for evig..

Her er min familie. Her er rød, hvit, gul og sort. Her er den nydelige lady jødiske kristne Anna Khait kan vi se på Clay Clark’s arrangement som fyller stadion. Det ER ÅNDEN som lever i dem som teller. «Kristus bor i meg» , sier Paulus (Gal. 2:20).

De har alle EN ting til felles; Jesus Kristus er Herre og Mester.. Verdens ubestridte Sjef, kongers og presidenters Konge, Messias og Yppersteprest, som brenner i deres hjerter og sinn, den rette himmelske familie.

Den Perfekte Stormen

Gud har lovt at verdens onde mennesker skal avsløre seg selv (Luk. 8:17), i all verdens #Dommedag. Deres babelske korthus (House of Cards) skal komme tumblende ned i deres egne hoder, og over dem. Begrave dem.

 «I am from Poland. I have seen this before, in the 80’s. If you will come clean, U still have the time. Come to our side. You devils. If you watch this, you Snakes. I do not want to be you if not, OR ELSE, this is not going to be pretty.» – Pastor Artur Pawlowski

EN dag skal hele verdens mennesker gløde av den samme Hellige Ånd (Kristus sin ånd). Der er INGEN andre veier til Guds Rike for verden, dette er ENESTE Vei, Sannheten og Livet, for absolutt alle mennesker som vil overleve den Gamle Verden. «og jeg ser en Ny Jord» >>>

Ønsker dere nasjonen deres tilbake? Da sett Jesus tilbake i din nasjon.

For å få Jesus tilbake, må disse Jøder fjernes fra samfunnsledelsen

Det er ikke våpen, bomber og granater som er vårt våpen. «Jeg har ikke kommet med fred«, sier Jesus, «men med sverd» (Matt. 10:34). Det er Guds Ord, som er sverdet sier Paulus.

Kristne med den Hellige Ånd er alle de vantros lederskap.. kunsten er få de vantro med seg… det lykkes de første kristne med, derfor ble hele Vesten kristen… etter hvert,…. Kristne setter seg ikke utenfor Livet og verden, de setter seg midt inni den og leder den inn i rette sporet.. den totale askese og trekke seg bort fra verden i kloster er katolsk satanisme 🙂

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring