Kristendommen forbys i Norge

‘Toleranse’ har blitt den falske kristendom. Mon tro om det blir definert som hat eller kjærlighet i loven om det påpekes at muslimer som jøder, budhister som hinduer, og alskens ateister og andre slags satanister også, havner i Helvete om de ikke tar til seg og aksepterer at Jesus Kristus er den ENESTE Veien (The Way) til å forene mennesker med Gud (John 14:6, Romans 1:20, James 4:8) ?

Skal da dermed Kristendommen kriminaliseres og forbys, for dette var og er Evangeliet; ut og frelse de tapte får som går Heden om de ikke får høre om FRELSESGJERNINGEN PÅ KORSET?

Tittelbilde: Skjermdump av VG forside

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Vil vi se mye martyrer for den Gode Sak, når Støre og Co’s tverrpolitiske luciferiske allianse får det som de vil? (luciferiske= god, snill, tolerant, human, ukristelig.. Lucifer/Satan som han heter etter at han ble kastet ned på jorden, kler seg i engleskrud for å forføre, ref. 2 Corinthians 11:14). Så snill og god de mener seg å være…… (?). Deres luciferiske ‘godhet’ og ‘toleranse’ kommer til å koste millioner og muligens millarder livet.

Det sier VG artikkelen ikke noe som helst om, og Milorg-blekka bryr seg nok ikke synderlig om det heller. Milorgs sak var alltid å stå til tjeneste for Sion, overhodet ikke Norge.

«Og den som ikke bærer sitt kors og følger efter mig, han kan ikke være min disippel.» – Luke 14-27

«.. og den som ikke tar sitt kors og følger efter mig, er mig ikke verd.» – Matt. 10:38

Korset vårt er å stå og gå med Jesus, samme hvor mye all verdens satanister truer med statssponset vold fra de som kontrollerer Staten og kriminalisering (Galatians 4:16).

«Imitere meg, likesom jeg imiterer Kristus!» – 1 Corinthians 11:1

De karnalske i Verden og satanistene hater Jesus Kristus, og vil dermed selvfølgelig hate hans efterfølgere som imiterer ham også. Satans rike på jord, er 100% avhengig av at Jesus Kristus sitt kongedomme på jord blir avskaffet.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Trist, å erstatte 1000 år vellykket samfunnsorden, med jødenes og muslimenes og alskens satanistiske humanister sin Verdensorden.

«Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. 8 Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til krig, og deres tall er som havets sand.» – Åp. / Rev. 20:7

Verden hater Jesus’ Disipler
«Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. 19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders. 21 Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig. 22 Var jeg ikke kommet og hadde talt til dem, da hadde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for sin synd. 23 Den som hater mig, han hater også min Fader. 24 Hadde jeg ikke gjort de gjerninger blandt dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd; men nu har de sett dem og allikevel hatet både mig og min Fader. 25 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten grunn.» – Johannes / John 15:18-25

Enhver som tviler på den kommende verdensreligionen, sjekk ut Astana og «Kongressen for ledere av verdens og tradisjonelle religioner» som møtes der … i en gigantisk pyramide … på «fredsbordet» … i en av de mest frimurerske byene som er bygget i historien til evig tid. Her sitter alle tullingene og tror de skaper ‘fred’ og ‘toleranse’, helt uten Fredsfyrsten.

«For når de sier: Fred og ingen fare!; så kommer plutselig ødeleggelse over dem, som veer hos en kvinne med barn; og de skal ikke på ingen måte unnslippe.» – 1 Thessalonians 5:3

It’s Okay To Criticize Jews

«Det er ingen synd å kritisere Jøder. Moses gjorde det. Jesus gjorde det», sier E Michael Jones, redaktør av Culture Wars magasin.

Jesus kom aldri med fred utad til satanister, men fred internalisert mentalt i sine folk; sverd utad sier han (Matthew 10:34), og sverdet er Guds Ord, sier Paulus. Akkurat som kristne fikk slutt på de barbariske skikker i de Romerske Colloseum, slik skal vi kristne avkle statsmaktens ugudelighet og barbari i nåtiden. OM vi tar opp vårt kors og følger Jesus da. så skal de aldri få unnslippe å få sin samvittighet plaget.

By Jean-Léon Gérôme – Walters Art Museum: Home page Info about artwork, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18824108

Luciferianere og satanister tror de er lur, gradvis forbys Kristendommen i Norge, den falske kristendom får sin oppblomstring, frafallet blir stort, men jeg er lurere for jeg vet deres gameplan, deres modus operandi, de avsløres alltid (Luke 8:17).. det må være frustrerende.. de kan ikke lure den Hellige Ånde. De har fått sin tilmålte tid til å leke seg, de må skynde seg for tiden er kort.. Åp. / Rev. 12:12, 20:9. Gud vil Holocauste dem: komplett, fullstendig… kollektivt, og Satan den forføreren med dem (Rev. 20:10).

Han er min sang og mine glede

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring