Norge og USA; De kristne Fyrtårn, som ble jødisk og kom under Forbannelsen

Denne mannen er en jødisk rabbi (Matthew 23:8), kaller seg kristen, og heter Jonathan Cahn, men identifiserer seg altså med den gruppe mennesker som fikk Jesus drept, derfor er jeg alltid skeptisk hvor og hva budskapet deres har feil som lurer folk bort fra det sunne kristne evangelium, inn i Satans fangarmer, for Bibelen sier deres stamme har «Satan til Far som var en løgner fra begynnelsen». (John 8:44)

Da Amerika var kristent Nye Jerusalem, var det et fyrtårn av godhet og Abrahamsk rettskaffenhet i verden, som skaffet Abraham favør hos Gud, Guds velsignet.

Så ble Amerika jødisk og det ble multikultur fremfor kristen monokultur. Det ble jødisk Nye Babylon, hatet og forraktet, like mye som den sataniske terrorstaten og røverreiret i Midt Østen, forbannet av Gud, lovprist av mennesker.

Kristensionismen til Kjell Furnes et al, Israels Venner, Jan Hanevold et al har disse Ulver i Fåreklær gjort nesten hele norges kristne befolkning til Jøder Light, de tilber jøder mer enn Jesus. Satan har vært svært virksom i Norge etter andre verdenskrig. De har vært flinke. Hadde det ikke vært for meg, og to kristne forfattere til i Norge, så hadde deres hegemoni vært 100% #SatansSynagoge kontroll over norsk «kristenhet», hvor å være kristen gjøres til = sionisme, når det faktisk er satanisme. Vi holder lampen «på åsen» Jesus Kristus høyt. Fyrtårnet vil lyse på denne åsen her, så lenge Gud vil jeg skal leve i denne satandominerte dimensjonen. Disse to personene har nok hovedansvaret for å avkristne, og judaifisere Norges kristne, de har lurt gamle damer og barn til å forlate det kristne evangelium til fordel for sin jødetilbedelse. #Kvernsteinen

Men jeg klarer ikke å se hvor Cahn lurer noen her. Det er et veldig reellt og teologisk sant budskap, at Amerika faller fordi de har forlatt Gud, som Norge gjør.

Når nasjonene forlater Gud, forlater Guds velsignelser dem og deres nasjoner, da får de klare seg på egen hånd, og Satan trår velvilllig til som åndsfyrste og er deres ‘onde hyrde’ , for de vil ikke ha ‘den gode Hyrde’ lenger.. Jesus Kristus.. Messias, the One and Only.

Når Satan trår til som sjef, da får det kopuleres i alle hull, i alle hjørner, kroker og kriker av det karnalske Helvete de skaper seg.. de storkose seg over sitt moralske dekandente forfall, de skryter av sine verste perveriteters ‘frihet’ (Slangens list) som ‘fremgang’, tåpene og dårene, alt blir opp ned i forhold til hva det var under Kristus som våre kongers Konge. All moral synker, går faktisk nedenom.

Sick societies. In the lake of fire with them, and all that is allowing children to loose their innocence by this.

Men pass på mannen, sier han at jøder og midt østen israelitter idag er Guds Utvalgte Folk kollektivt, av blod og rase, da lyver han. Det er de kristne som har Guds Ånd, som er Guds Utvalgte Folk, de som har fått Guds Ånd, den Hellige Ånde…

Abraham vant favør hos Gud av sin Rettvishet, av sin Ånd, ikke av sitt blod eller sin rase. Derfor sier Jesus at har vi Hans og som Abrahams ånd, da er vi Guds Barn… vi har blitt Rettvis, Rettferdig, vi har blitt gjort om til Gudebarn, fra våre medfødte dyriske menneske Selv.

Vi kan være omskjært både her og der, men er vi ikke omskjært på hjertet, så har vi ikke fått den Nye Ånden, the Great Reset, som Guds Folk MÅ ha for å komme ut fra Adams og menneskehetens felles syndefall. Å omskjære penisen er for Satanister, omskjærer en sitt hjerte og blir snill og gudelige, da er en virkelig Guds Barn, av Guds ånd… som Abraham..som Jesus…

I 1000 år hadde Norge Jesus Kristus som sine kongers Konge… (Isaiah 9:6)’ regjeringene skal være på ‘hans skuldre’ kaller Bibelen det hos Isaiah..

Det er over nå, dessverre..

Velsignelsene er over også da…

Folk og land er på egen hånd nå.. Det viser seg ved at de har en person som Erna Solberg som statsminister, den første landets leder som nekter i sin ed som statsminister å avslutte med «Så sant hjelpe meg Gud». Da skjønner vi tegningen.

Det gjelder å forberede seg, for Satan er en fryktelig hersker, det blir alltid krig, nød og død der Satan og Satanister hersker og råder…

Se på historien..

De to mest fredfulle og lengstlevende samfunn i verdens historie. Byzantium, det Bysantiske Imperie, 1200 år, og lille Norge, 1000 år…

Fordi våre ledere den gang var klok nok til å innrette Grunnlovene våre til å sette Gud høyt og Satan og satanister lavt….

Over nå. Snudd på hodet.. trist…

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Jødiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

https://www.riksavisen.no/vi-som-elsket-amerika/

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

America, det jødiske Nye Babylon, is fallen fallen, idag en ‘failed state’. Byen på Åsen (NewJerUSAlem), the City on the Hill, fyrtårnet for kristendommen, ble gjort til et moralløst jødisk tyveri imperie, som de gjorde kristne Russland til fra 1917. De fortsetter til de blir stoppet.

Jødiske onde kommunister og satanister tok kontroll over kristne Amerika. Kuppet ble 100% 9/11-2001, krig mot ‘terror’ over hele verden ble deres fangarmer deretter etablert. Vi kristne trenger krig mot DERES terror, Amerikas militære brukt til å stjele amerikaneres penger og andres land, spesielt olje, land og penger for Eretzt Israel.

https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

https://www.riksavisen.no/norges-kongehus-israelitter-eller-joder/

Norges fall fra nåden

Sånn er det for Norge. Når Norge tiltar seg et fråtsende menneske uten selvkontroll på hverken kakespising eller noe annet, uten andre hensyn og ta enn sine egne ambisjoner om jobb i jødenes Nye Verdensorder, det Gale Globale antiKristne helvete (for kristne), da fortjener faktisk kanskje de dumme blant landet befolkning som hyller henne, å gå til grunne.

Flertallet bestemmer. Dessverre. Det er demokratiets demoklessverd. Derfor sier Bibelen at det jødiske demokrati systemet var aldri noe system for kristne. Teokratiet er det rette for kristne. Med lovverk som Norge i 1000 år, inklusivt som forbyr Jøder og Jesuitter opphold i det kristne landet. Vi hadde kloke mannlige ledere på Eidsvoll i 1814.

Idag har vi bermen.

Bermen overbeviste folk flest at de ville ha jøder og jesuitter og alle andre slags satanister hit til landet (multikultur, betyr «ikke-kristen»). Det fikk de. Når de er her, blir Jesus Kristus kastet ut av alt, og ikke lenger vår nasjons åndelige Konge. Da får nasjonen også være uten Gud, folket også uten egen nasjon etter hvert, for det var Gud som innsatte Kristus som vårt lands Overhøvding, våre kongers åndelige Konge. Velsignelsene er over. Under forbannelsen nå.

Lykke til. Brace, brace.. Skalke lukene i livbåten. Livbåten er Jesus Kristus, å ha rette blodet på dørkarmen, når mannen med ljåen kommer og skal hente sine.

Facebook Comments