Skriv ut Skriv ut

Neida, du skal ikke elske alle dine naboer som deg selv

Dette er den absolutt viktigste artikkel kristne leser ved inngangen til 2019, fordi løgnen om hvem Jesus tittulerer som ‘nabo’, ‘broder’ og ‘neste’ (i norsk oversettelse) har forført så mange kristne at kirker og menigheter ikke lenger kan kalles kristne av denne årsak.

Når du leser Ordet, husk Jesu bud, som Jakob har påpekt, om å være praktikanter og ikke bare tilhørere av Ordet (Matteus / Matthew 7:24-27, Jakob / James 1: 22-25).

De sier at Jesus elsker alle like mye. Er det sant? Ville Jesus ha elsket noen Gud hater ? Listen er lang. For eksempel i Malachi 1:3; Romans 9:13 ? Gud hater mange i Bibelen.. Gud ødelegger dem og deres samfunn for dette; Proverbs 6:16-19, Romans 1:26-27, 2 Peter 2:6, Revelation 21:8 , 1 John 1:6, Proverbs 8:13, Proverbs 8:13-25, Psalm 5:5, Psalm 31:6, Psalm 45:7, Romans 12:9, Leviticus 19:17-18, 1 Peter 5:6–7, 1 Corinthians 6:9-10, Jude 6-7, Romans 1:18.

Ville Jesus elske alle disse som gjør dette Gud hater? Tror ikke det.. Neida, du skal ikke elske alle dine naboer som deg selv, om de er satanister. Det er bare tull. Falsklære.

Den Norske Kirke, hedonismens synagoge
https://www.riksavisen.no/den-norske-kirke-hedonismens-synagoge/

Forførelsen har en agenda

Denne ‘elsk din neste’ av alle raser, religioner og ideologier, var ment å forberede kristne på Den Nye Verdensorden, hvor alle religioner skal harmoniseres av de sosiale ingeniører, og det skal bli en gud (jødenes gud Satan, ref. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) skal bli alle andres Gud. Men før det må altså kristendommen plukkes av sine mest verdifulle dogmer, at kristent samhold er viktigere enn samhold med satanister, sionister, jøder, hinduer og muslimer og alt annet slags rart ugudelig, og forene menneskeheten gjennom ekumenismen i en Verdensreligion.

Det finnes fortsatt bare en Vei til Faderen (Gud)(Johannes / John 14:6, Ephesians 2:18, Hebrews 9:8)

Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. 21 La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!” – Romerne / Romans 12:20-21

Ja, dette er agape kjærlighet i praksis, som muligens kan skape en venn av en fiende, men vi gjør ikke dette for enhver pris (Romans 12:17), og for dem som vil oss ondt. Kristen enhet skal gå foran. Alle de vers som taler imot, forteller meg at dette vers ikke er for enhver pris… at en gjør disse goder mot en satanist for eksempel, betyr ikke at en anerkjener hans sataniske religion som noe godt.. Vi må ta med hva Gud hater i vår sannsynlighetsberegning for hva som er sant usant, om vi skal elske denne sataniske ‘neste’ ihjel, eller ikke, og det gjør vi i tilfelle ved å overbevise ham om at han trenger å vende om å bli omskjært på hjertet og bli god og dannet. Det er kjærlighet for nesten, å lede dem til Jesus Kristus, ikke ved å anerkjenne deres ondskap og dårskap, som godhets- og toleranseapostlene i kristenheten gjør. De haler ikke inn denne sjel for Jesus Kristus, tvertimot anerkjenner de hans dårskap og ondskap, irettesetter ham ikke, fordi det er ikke ‘tolerant’. Toleranse er Satan som vil ha, for seg og sine. Gud vil at kristne skal være verdens konserverende salt (Matt. 5:13-16).

Det var ikke bare sionismen den dømte bedrageren Scofield som kom i tjeneste for Rothschild familien om å skrive falske fotnoter i en Bibelversjon, det var også dette som kom med samme Bibelversjon, som egentlig ble den mest populære i forrige generasjon, etter andre verdenskrig til idag. Folk elsker jo å tro på all slags løgner, de glir liksom så lett inn i øret. At det er en dømt kriminell conmann og bedrager som gikk i jødenes tjeneste til å utpeke dem som Guds Utvalgte Folk i den kristne Bibel ved hjelp av sine ‘forklarende’ fotnoter, det var det ingen som la vekt på.

Jødene er ikke mer utvalgte folk og fe av Abrahams og Jesus’ Gud, enn de Hellige Kuer i India er det.

Veldig mange som tror seg kristen (kristen-sionister) er det ikke

No, The Bible Doesn’t Command We “Stand With Israel”
https://www.patheos.com/blogs/formerlyfundie/no-bible-doesnt-command-stand-israel/

Fantastisk arbeid og dokumentasjon:

God’s Chosen People (Documentary Banned from YouTube), av Adam Green.

Hvem er vår neste?

Det er ikke vår fiende, eller Kristus sine fiender. Det kan vi fastslå med en gang. Nei, det er vår BRODER. Hvem er vår bror?

«Mester! hvilket bud er det største i loven? 37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene. » Matteus / Matthew 22:36-40

Så langt er vi enig med satanistene som siterer denne i tide og utide. Det er persepsjonen og tolkningen av ordet ‘neste’ vi er uenig i, og som satanistene i de liberale og sosialistiske sirkler har forfalsket.

neighbor
πλησίον (plēsion)
Adverb
Strong’s Greek 4139: Near, nearby, a neighbor. Neuter of a derivative of pelas; close by; as noun, a neighbor, i.e. Fellow.

Near
and
‘Fellow’ = «a member of a group having common characteristics» (Merriam-Webster)

Jesus slo sammen ti -10- bud til to -2-

Kristne må øyeblikkelig slutte med å tolere og elske sin nabo i den liberale og falne forståelse av Jesus sine ord. Kristne har mistet sitt salt (Matteus / Matthew 5:13-16), de har ikke lenger noen konserverende kraft, og ikke lenger verdens lys for hedningene fordi de ikke lenger følger Jesus som er Verdens Lys (Ef /Eph. 5:8-9), på grunn av Satans og satanister som har invadert og kuppet kirker og menigheter, har spredt denne forfalskning av Jesus sine ord.

De forvrenger hele poenget med påbudet til nøyaktig hvem det er Kristne skal tilgi, og de ignorerer fullstendig at tilgivelse bare kreves når visse spesielle forhold råder. De klarer også med dette å splitte kristenheten, at det ikke lenger er en kristen dyd å ivareta sin broder, mer enn å ivareta sin innbilte ‘broder’ under andre himmelstrøk og av all slags sataniske religioner og ideologier. Slik raknet den kristne enhet, slik mistet Jesus Kristus sin rett til å være kongenes Konge i vårt land, fordi alle andre er spesielt viktigere å elske enn Jesus Kristus og hans flokk.

Satan er lur.

Personen som skal bli tilgitt, er ofte identifisert i Jesu egne ord.

Ta eder i vare! Om din bror synder, da irettesett ham; og om han angrer det, da tilgi ham!». Lukas / Luke 17:3

«Herre, hvor ofte skal min BRODER synde mot meg og jeg tilgi ham?» – Matteus / Matthew 18:21 »

Både Jesus og Peter snakket om andre kristne brødre, ikke om ikke-kristne.

Ordet BRODER brukes i Nye Testamentet nesten 100 ganger. Og bortsett fra de tilfellene hvor det snakker om fysiske brødre, sønner av samme mor, betyr BRODER alltid troende i Jesus Kristus.

«Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett om hans feil i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror;» – Matteus / Matt. 18:15

Så sier Jesus: «men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord«. – Matteus / Matt. 18:16

videre:

«Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.» – Matteus / Matt. 18:17

Mente Jesus at om den sataniske jøde eller andre som ikke tilhører menigheten, skulle bli med i menigheten for å bli tilsnakket? Hvordan skulle en få en jøde inn i en kristen menighet å bli tilsnakket da, og dømt?

Siden Jesus bruker uttrykket «hans feil«, er det sikkert Han mener at den andre broren har feil. Derfor, når han bruker uttrykket» hvis han ikke vil høre deg «, betyr det åpenbart at han ikke vil innrømme sin feil og vende om; selv om Jesus ikke bruker ordet «omvendelse».

Etter at du har gått til din bror med en eller to vitner, og resultatet ikke er en anerkjennelse av forseelse og omvendelse, befaler Jesus: ‘Og hvis han skal forsømme å høre dem, fortell det til kirken : men hvis han forsømmer å høre kirken, … tilgi ham allikevel fordi du er kristen.’ Jesus sa ikke om denne kristne BRODER som har gjort seg skyldig i urett mot deg, nekter å innrømme sin feil og omvende eller korrigere seg, etter at kirken har blitt fortalt om det, da da … «la ham være for deg som en hedning og sekulær skatteinnkrever (publican). ‘ Matteus / Matthew 18:17

Men Jesus fortalte oss at vi ikke engang tilgir en kristen bror hvis han nekter å bekjenne og andre sin forseelse. Vi har absolutt ikke noe ansvar for å tilgi og glemme ikke-kristne synders synd, enn vi gjør syndere til uberettigede kristne.

Paulus bruker et sterkere ord enn ‘hedning’ i sitt brev til Titus, et ord vi sjelden hører i den moderne kristendommen. «Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11 for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv.» – Titus 3:10-11

Og selvfølgelig, denne kjente passasjen; «Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?» 2 Korinter / 2 Corinth 6:14

Vantros paradis

I vers 15 kalles de ‘vantro’ (infidels), et annet ord man sjelden hører i dag, selv om vårt land er fylt med dem. Når kristne har mistet sitt salt, har de ingen korreksjoner på sin livsførsel, satanistene får i praksis gjøre som de vil uten motstand, de former samfunnet i sitt bilde.

På tross av det blir det ofte lært i mange kirker, og av mange evangelister og selvfølgelig av våre fiender at vi kristne ikke skal snakke mot eller motsette seg eller for å unngå sammenblanding med nettopp de vantro.

Er du klar over hvor mange mennesker som FORLOT den kristne troen, eller ble UTSTØTT fra den, på grunn av falske læresetninger som ikke resonnerer med Bibelens ord? Sannheten RESONNERER.

Falsk doktrine har gjort kristne tolerante for all slags ondskap og sataniske forførere som skaper seg til ‘godhetsapostler’.

«Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? [ ] «Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder,» » – 2 Corinthians 6:14-15, 17

I stedet for å fungere som våre kristne forfedre, som ikke tolererte åpen og ubøyelig synd og ondskap i samfunnet, men som i stedet straffet ondskapene, eller utstøtte syndere og onde mennesker fra sine samfunn, slik at de ikke kunne skade og ødelegge de kristne, eller deres samfunn.

Vi legger opp og tolererer og kondonerer og rettferdiggjør alle slags synd og syndere i våre nabolag, i våre byer, i våre stater og i våre nasjon, på grunn av denne ene forfalskning.

«Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?‘ Matteus /Matt. 12:48

Påstod Jesus at Kaifas eller Herodes (Edomitter etter Esau) var hans bror?

Hans svar var å peke på disiplene sine og si: ‘Og han rakte sin hånd ut mot sine disipler og sa: Se, det er min mor og mine brødre! 50 For den som gjør min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor..‘ Matteus / Matt. 12:49-50

Gjør jøder, budhister, hinduer, muslimer, ateister, satansister og sekulære den «himmelske faders vilje» ? Hvordan kan de da være Jesus’ bror, hvorfor skal vi bry oss om dem, spesielt hvis det å bry seg med dem går på bekostning av andre kristne, virkelige BRØDRE i ånden?

Det samme gjentas i Markus / Mark. 3:33-35. I Apostlenes gjerninger / Acts 9:17 og 22:13 finner vi at Saul, en forfølger av kristne, ble kalt ‘Broder Saul’ umiddelbart etter sin konvertering.

I Romerne 14 blir ordet ‘BRODER’ brukt 4 ganger i referanse til de andre troende.

I 1 Korinter 1:1 refererer Paulus til en kristen medarbeider som ‘Sosthenes, vår bror’. I 2 Korinter 1:1 skriver Paulus om Timoteus, ‘vår bror’. Timoteus var ikke Paulus blodbror. Som Sosthenes , Timoteus var en troende i Jesus. I 2. Korinter 2:13 kaller Paulus Titus, ‘min bror’.

Å kalle all slags satanister og deres perverse livssysler ‘broder’ og ‘neste’ blir dermed veldig anti-kristelig.

Kilde

Fritt etter:

Should Christians Love The Wicked?
by Sheldon Emry
https://ia801309.us.archive.org/17/items/ShouldChristiansLoveTheWicked/Should%20Christians%20Love%20The%20Wicked.pdf

*********

Artikkelen fortsetter under, for innloggede medlemmer.
Har du som medlem ikke fått innlogging, send oss en melding her så vi får fikset det.

Du kan bli medlem (Gratis) eller støttemedlem (kr. 249,- p.a.) av Protestantisk Union.
Alle våre artikler er gratis for medlemmer, for støttemedlemmer er det kr. 249,- per år.

Les mer om oss, og innmelding her:
https://www.riksavisen.no/vedtekter-protestantisk-union-pu/

*********

Jeg kan ikke forklare sammenhengene så godt åpent, for da kan jeg bli tatt for hatkriminalitet og tankekriminalitet som de kaller det. Derfor blir det ofte en avsluttende del kun til medlemmer.

«Skal det beste i oss vinne frem, krever det aktiv handling: Ved å ta til motmæle mot nedbrytende tale.» – Kong Harald, nyttårstale.

Dette er Nytalen. Og jeg er ikke flink til det. I jødenes Nye Verdensorden er hva jeg har å si ‘nedbrytende tale’. Frimurer- og jødekongen har talt. Jeg vet hvem han mener bedriver ‘nedbrytende tale’, det er ikke den gemene sataniske hop på venstresiden han sikter til.

Jødene fikk hele verden til å tro at de er Guds Utvalgte Folk, når de tvertimot er Satans Folk, jfr. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9, samt som Jesus sier de har Djevelen og Løgnens far til fader.

Frimureri er Judaisme for ikke-Jøder.

De fikk splittet og hersket over kristendommen ved lansere denne opprykkelsesteorien, at en skal elske alle folk som seg selv, et gedigent falsium, tre-enighet, m.v., så lyktes de å splitte kristenheten så mye at den idag er helt ufarlig. Den har mistet sitt salt. Om ikke lenge er det jøder og ikke Kristus lenger som styrer verden, for en tid. Satan har fått fritt spillerom for en tid. Når de begynner å bygge det Tredje Tempel som Jesus sa det ikke skulle mer være «sten av sten igjen av», da har de nådd maktens tinder, og skaper Nimrods vyer, Det Nye Babylon av hele Verden, også vårt land, med sin multikulturalisme, som bare ytterligere vil forverre kristendommen som denne nasjonens grunnstein.

3rd Jewish Temple Self-Fulfilling Prophecy

Spread the love
 • 139
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  139
  Shares

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.