Nye Spanskesyken; Spanske Viruset sin Gates og Covid Viruset sin Gates

Spanskesyken drepte 50 millioner mennesker. De som ble drept, ble alle smittet og drept av vaksinen utviklet av Dr. Frederick Lamont Gates ved Fort Riley, Kansas. Vi snakker her om biologiske masseødeleggelsesvåpen. Mange som tror seg kristne, men som er en ny avart religion aka Jødedom Light (Sionisme) som tilber Jøder mer enn Jesus, mener de som står bak vaksinene også samtidig er «guds utvalgte folk» (?). Vil Gud forgifte folk?

Se filmen her om Spanskesyken I (1920) og Spanskesyken II (2020) her, den er sensurert de fleste steder selvfølgelig. I 1920 var en med navn Frederick Lamont Gates (M.D., arbeidet for Rockefeller Medical Center) ansvarlig. I 2020 er en William Henry Gates ansvarlig.

Fredericl Lamonte Gates var jøde og arbeidet for Rockefeller

«Dr. Frederick Lamonte Gates was involved with the Rockefeller Institute’s experimental meningitis vaccine in Fort Riley, Kansas where the Rockefeller vaccine was administered to soldiers in 1918, and the “Spanish Flu” may have originated. Dr. Frederick Lamonte Gates’ father Frederick Taylor Gates (1853-1923) was the principal business and philanthropic advisor to the major oil industrialist John D. Rockefeller, Sr., from 1891 to 1923. In 1901, Frederick T. Gates designed the Rockefeller Institute for Medical Research (now Rockefeller University), of which he was board president. He then designed the Rockefeller Foundation, becoming a trustee upon its creation in 1913. According to a 2008 National Institute of Health paper, bacterial pneumonia was the killer in a minimum of 92.7% of the autopsies of those who died of so-called “Spanish flu” between 1918 and 1919. « (Kilde)

Spørsmålet er : Hvordan vil du at din Regjering skal behandle og straffe de mennesker som med biologiske massedrapsvåpen myrder millioner og etter hvert milliarder av mennesker ?

Camilla Stoltenberg er jødinne, og arbeider for FHI (Rockefeller)

Du kan finne mine artikler 20 år tilbake hvor jeg spør, hva slags gud er de utvalgt av ? (Satan er riktig svar, det er deres ‘gud’, så sier Bibelen i Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Tenk at de ondeste mennesker i verden har innbilt en hel verden at de er ‘guds’ utvalgte folk (?), og ingitt tro på at det er Bibelens Gud. ALLE tror på dem (?).

Forstår du nå hvorfor Bill Gates vil at småbarn skal ha vaksiner også, hvor han vil skyte «genetisk modifiserte organismer» inn i armen på småbarn – og Norges statsminister Erna Solberg som nektet å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister, hun hjelper ham, og får internasjonal posisjon i jødenes Nye (antiKristne) Verdensorden / The Great Reset, som takk ?

At noen som jødiske Bill Gates og askeNazi jøden Klaus Schwab skal opptre som ‘guder’ og herske over DIN Regjering, over DITT Storting, hvor de skal skape en Superase – Humans 2.0 – ‘Artificial Intelligence’, som er de som overlever den moderne Spanskesyken, gjør at jeg ruller meg rundt på golvet i hysterisk krampelatter. Noen påstår hardnakket at menneskene er intelligente biologiske organismer, når det eneste de er, det er å være ekstremt onde, med et ekstemt inflatert selvbilde, at de vil gjøre seg til guder og skape en ny rase biologiske organismer aka ‘mennesker’, som de vil ha patent på, i praksis eie.

Når menneskene tas i hånden og leies til et hospital hvor de blir fortalt at de skal ‘avluses’ med en sprøyte, hvor dum skal en egentlig da være for å gå med de askeNazi talmudiske jøder som leier deg ved hånden for å ‘avluse’ deg i realHolocaust ?

Talmudiske jøders siste runde med Sorcery bedrag

Her er dine barn og barnebarns bødler. Hva vil du instruere din Statsminister og dine politiske representanter på Stortinget til å gjøre med dem ?

Gog&Magog Jewish Sorcery

Bibelen sier: «Hva som har vært vil bli igjen, Og det er intet nytt under solen» (Ecclesiastes 1:9). Bare kulissene på Livets Scene endrer seg. Innholdet og dramaet – kampen mellom de onde og de gode – er for evig det samme.

Dr. David Martin, about the mercenaries of Death

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring