P-pillen 50 år

Samvittigheten er menneskenes beste ledestjerne. Samvittighet bør stimuleres, ikke fryktes.
Samvittigheten er menneskenes beste ledestjerne. Samvittighet bør stimuleres, ikke fryktes.

Riksavisen tør der andre tier. Riksavisen er en tribute til å tenke ute av boksen. Hvor mange klarer å tenke ut av boksen i dette (og andre) spørsmål i dag, etter å ha blitt indoktrinert om dette sosiale ekspertiment og depopulasjonsagendas fortreffelighet i 50 år?

Denne artikkel kunne også hatt tittelen: ‘Abortiocoust – legevitenskapens folkemord’. Disse to henger nemlig nøye sammen. Kunne også blitt en ny sak for Harald Eias ‘Hjernvask’. Tror ikke NRK tør.

Dagens medier roper enstemmig hallelujah i feiringen av denne politiske agendas bursdag. Ingen kritiske røster. All kritikk har stilnet av. Propagandaen har holdt på for kraftig og for lenge. Illusjonene om dens moralske og åndelige basis gode er permanent etablert.

Alle er blitt vant til å ta det som en selvbevisende sannhet for det største moralske gode, men er det det? Ikke mange stiller spørsmål i det homogeniserte samfunn. La oss tenke litt fritt……for moro skyld:

Hvis jeg hadde vært i krig med en annen stamme, si at hutiene er i krig med tutiene, og jeg hadde evnen til å tenke langsiktig, så ville jeg ha ødelagt mine fienders helse, og begrenset deres formerings-potensiale, på en måte de aldri hadde hatt mulighet til å oppdage. Jeg ville ha forgiftet deres drikkevann, mens jeg utad gav inntrykk av å være deres venn og beskytter. Deres stamme ville sakte ha dødd ut, mens min skulle jeg sørget for øket i makt og innflytelse ved tilby dem det motsatte av hva jeg tilbydde tutiene.

Det er mange årsaker til at jeg hatet mine fiender tutiene på slik måte. Det kunne være at deres åndelig og moralske kvaliteter var overlegen mine, de kanskje levde lykkeligere liv i pakt med natur og G-d enn meg, så det gikk dem alltid bra i livet på grunn av dette, så jeg følte at dette kunne ikke fortsette. Jeg følte meg underlegen dem. Jeg likte ikke å føle meg slik, og jeg hatet dem langt inn i benmargen for at jeg følte det slik, omtrent som Kain hatet Abel, p.g.a. at de synest meg overlegen på så mange måter. Så det er kanskje best at jeg får nøytralisert dem, slik at jeg kan føle meg bedre? Jeg måtte ofte kompensere min manglende selvfølelse med makt og penger. Mer og mer av det samme. Tankesurr slutt.

De-populasjonsagendaen: ‘P-Pillen – 50 år’. Den datoen er idag. Den feires av politikere, legestand, legemiddelindustri og arbeiderbevegelse, og media. Den skulle gi kvinnene frihet, frihet fra sine biologiske og åndelige mål og mening i livet. Abortsaken er brukt samme vikarierende argument for. Arbeiderbevegelsen fikk mer medlemmer og ble henrykt over saken.

Pengene er roten til alt ondt

Hvilken fantastisk frihet Illuminatet har skjenket kvinnene; friheten til å drepe ikke bare sitt eget avkom, men også fedrene sitt. De har fått karriere. Med vennlig hilsen Illumatinatet. Men når den biologiske klokke tikker, og de finner at de vil ha barn, så er deres biologiske balanse så forstyrret at de må ha ‘helsevesenets’ hjelp til å skape barn syntetisk. Brave New World.

Verdens Herrer har gitt kvinnene våre friheten til å ofre sin biologiske og åndelige mening med livet, i bytte mot at noen få av dem blir mulige styreledere mens forøvrig de fleste blir som menn slaver i deres konserner og systemer. Glimrende frihet!

Deres konserner må importere arbeidskraft fordi vi er for få, etter deres tjeneres politikernes utsagn, fordi THEY drap mange nok av oss, som ledd i sine sosiale programmer for planstyring, ikke bare av økonomien, men også av hvem som skal leve og hvem som skal dø av oss. De gir den importerte arbeidskraft lønn så lenge tidene er gode, men når tidene blir mindre gode så er det vi som skal finansiere deres oppsagte arbeidskraft via våre statsfinanser/skattepenger. Alle vi som lever, bør vel forøvrig huske å takke vår mor for at hun ikke aborterte oss, og stod opp mot den internasjonale sosialistiske elite og deres eksperimenter og agendaer.

Vi er vel mange nok til å leve gode liv her på berget, men ikke mange nok til å fylle deres grådige lommer. Se at ALL politikk er tilpasset å fylle eiernes lommer, ikke å tjene vårt gode liv. UANSETT hvilket parti dette kommer fra. Dette problemet forsvinner ikke før vi tar tilbake eierskapet til all vår industri, og forbyr finansmiljøer som lever av og på spekulasjoner, samt avslutter prosjektet med gjeldsbasert økonomi, hvor våre samfunns velbefinnende er avhengig av lån fra Illuminatets finansinstitusjoner og velhavende personer i London og New York, som har plyndret folk og land i hele verden i 300+ år.

Se bare hvordan Goldman Sachs med sin leder Lloyd C. Blankfein som hevder ‘han gjør Guds arbeid’ (Dansen Rundt Gullkalven guden), har lurt Hellas trill rundt. Ved at de hadde skjult de reelle underskudd i Hellas’ statsregnskaper, underskudd som GS stakk en god del av i sine lommer kjenner jeg dem rett. Så stiger forsikringen (CDS’er – Credit Default Swaps) for at investorene skal forsikres og være sikker på å få tilbake pengene de låner til Hellas i ‘krisepakke’. Goldman Sachs tjener først på å skjule Hellas underskudder, så tjener de på CDO/CDS’er (forsikringer) og så tjener de endelig på å låne penger som ‘krisepakker’ til Hellas som deres tidligere råd har ruinert dem for, med dertil økede renter på grunn av høyere forsikringer (CDO/CDS’er) og reduserte betalingsevne.

Som alltid er det dyrt å være fattig.

Genialt!

Grunnleggerne

For to dager siden, den 1. Mai er dagen da sosialister feirer Lenins fremste eksportvare: Den Tredje Internasjonalen, – det internasjonale nettverk som har promotert og arbeidet siden andre verdenkrig for å gjøre Lenins samfunnsystem til en internasjonal affære, under dekke av å ivareta ‘arbeidernes’ rettigheter.

Å bevare arbeiderne som arbeidere, og kapitaleierne som kapitalistene, ligger dermed implisitt i deres verdensforståelse. Hva skal de gjøre om enhver blir sin egen kapitalist, og alle er selvstendig næringsdrivende? Da faller jo drømmen om det ‘proletariske paradis’ bort, idet proletariatet er avskaffet, LO’s medlemsmasse forsvinner, og monopolisert kapital opphopning likeså. Da hadde det vært farvel til Rothschild og Rockefeller et al. LO’s og nasjonens politikeres arbeidsgivere. Slik sett tjener Lenins arbeiderbevegelse på å bevare dette bilde av herskap og tjenere, kapitalist og proletar.

Og det var jo også grunnen til at de (de monopoliserte kapitaleierne) finansierte dette arbeider/kapital paradigme til å begynne med.

Velter de disse internasjonale ‘kapitalister’, og lar enhver være sin egen kapitalist, så ødelegger de sin egen ekistensberettigelse (?). Klart at de har en interesse av å bevare status quo. Bevare det kapitalistiske system, med enten noen få personer som disponerer kapitalen (kapitalismen, føydalherre systemet), eller staten som disponerer kapitalen (kommunismen). Effekten er den samme. Andre som styrer menneskers liv enn de selv. Og som styrer politikken i deres land.

Lenins samfunnssystem hadde sine svorne tilhengere her til lands også, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Når en ser navnene her i denne listen, så må en vel huske at eplene sjelden faller lang fra stammen.

Hvor startet elendigheten, hvor kvinnene våre ble forledet til å drepe sitt avkom? Noe som knapt forefinnes i dyreverdenen. Har vi mennesker virkelig overgått dyrene i grusomheter?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%c3%b8k-etter-sjelen/

Helsedirektør Karl Evangs krig mot vårt folk. Karl Evang innførte P-pillen i Norge.
http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Evang

Han var en av disse, Mot Dag bevegelsen. Marx og Lenins løpegutter i Norge:
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Som forøvrig stod for dette
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Under disses sosiale indoktrinering program har de fleste illusjoner blitt formet i løpet av de siste 60-70 år.

Sosial programmering

Her er en annen av dem. MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Jomenn ble ikke bare skolen verdslig, men faktisk hele verden. Ble den mindre barbarisk med den leninismen, trotskyismen og marxismen de sverget til, og etter at de hadde fått desimert religionen som uttalt?

De har også vært utrolig flink og ivrig i å skjule disse glemte Holocaust, begått av deres idoler og lederne av deres ideologis samfunnstrateger.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Mannfolk, er det ikke på tide å beskytte deres kvinner, samt forsvare deres rett til å være nettopp kvinner, mer enn å bli en ny klasse av slaver for den corporate elite? En finner ikke det gode liv i industrien. Lykken som følger, ved å oppfylle sine biologiske og åndelige funksjoner i verden er ikke gjemt der. En finner den i gode sosiale relasjoner, dyrke sin nasjons jord ved å bidra til å smelte om våpen til ploger, å se sine barn vokse opp som friske sunne mennesker, fysisk som psykologisk, fri for propaganda og sosiale indoktrineringer.

Sunn mat, og takk over hodet, det er alt kvinne og mann trenger for å ta vare på sine barn, og deres og egen helse. Den gjeldsbaserte planøkonomi og gjeldsbaserte pengesystem fratar dem denne muligheten. Den binder dem til livslangt slaveri for sine føydale landherrer og herskere, og til å spise de forgiftede smuler fra deres bord. Før på nasjonal basis. I vår tid på internasjonal basis.

Bakgrunn

Vi må ha en viss forståelse for at det er sårt og vanskelig å få servert historiske fakta, om noe mange har trodd vel og lenge var av det gode, men som viser seg å være det motsatte. Jeg skriver dette så langt, slik at bare de utvalgte få gidder å lese det hele, og få med seg budskapet og helheten. 🙂

Den Sosialist-Sionistiske Internasjonalen er utrolig spennende å studere. Historie et er fantastisk fag, utrolig interessant når en begynner å grave. Dessverre oppmuntrer ikke skoleverket til interesse for historiefaget nok, passende nok for noen, de som bestemmer hva som skal stå i skolebøkene spesielt.

La nå de som har lang trening og utdanning i å se gjennom disinformasjon, se gjennom dette, og si nøyaktig hvor mine historiske kilder tar feil. Litt mer triggere fra min indre dialog. 🙂

Jeg leste for eksempel nettopp Finn Gustavsens bok fra 1991: «Blåmandag?»

Finn Gustavsen, en av de ledende marxist-leninister i Norge etter andre verdenskrig, og svært kunnskapsrik, sier i sin bok ‘Blåmandag?’ (1991), side 278:

«Lenins forbilder var Russlands fanatiske revolusjonære, nihilistene og narodnikerne. De ville fra først av tjene folket og hjelpe det til frigjøring fra tsaren og kirken. De sjølproletariserte seg, dro ut på landsbygda for å leve under folkets kår, undervise bønder og arbeidere og vinne dem for drømmen om et annet samfunn. Men det russiske proletariatet lot seg ikke belære og frelse. Det holdt fast med ‘lille far’, ved Gud og presteskapet. Narodniker i hopetall ble angitt og henrettet, eller rett og slett slått ihjel av bøndene selv for sin gudsbespottelige virksomhet. For Tsarens rike var av Gud.»

Noe verdens rike av G-d vil ikke disse ha. De vil ha all makt og all innflytelse. Videre siterer Finn Gustavsen fra Peter Normann Waages bøker ‘Russland et annet sted’ og ‘I prinsippet JA’ (side 279): «Bolsjevikene var nihilistenes og narodnikenes arvtakere; liksom dem hentet de sin inspirasjon fra Vesten, men nå som da skulle denne inspirasjon vise seg å fremnbringe noe ganske annet i Russland enn i disse tankers og ideers hjemland».

Gustavsen: «Det sovjetiske marerittets navn er stalinismen, og også jeg bruker denne betegnelsen. Men det kan ikke herske tvil om at stalinismen er leninismens ektefødte barn. Milovan Djilas og andre har helt rett i at det ikke fins en ‘stalinisme som står i motsetning til det samfunnssystem som ble skapt av revolusjonen og Lenin’ »

Jeg tror vi kan fastslå at vi har identifisert ‘Dyret’, nihilistene, de som står G-d og Jesus sin lære imot på jord. Anti-krist. Her har vi nihilistene som Albert Pike snakker om. Her har vi kjernen til de som har gjort, og gjør, opprør mot Gud i denne verden. Her har vi elendighetens opphav.

Om Dyret får utvikle seg og får utfolde seg i full frihet, eller om vi klarer å stanse dets fremvekst, er et ennå ubesvart spørsmål.

«Sosialisme er frihet, likhet, fellesskap. Ekte demokrati», sier Gustavsen (s. 280). Men sosialismens frihet rommer beviselig ikke mennesker som tror på Gud, og en høyere makt enn de ideologiske ledere i verden. Fy faen så falsk deres pene ord er. Kristne har vært hatet og forfulgt siden begynnelsen av den åndsrevolusjon som Jesus satte igang. Ikke noe nytt i det.

De Glemte Holocaust
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Finn Gustavsen bruker forøvrig resten av sin bok til å argumentere for en Ny Verdensorden, som de skal skal bygge på ruinene av den marxistiske som brast for dem, som han kaller sosialdemokratiet, hvis nye ideologi han flyktet til, når deres blåmandag kom, når det ikke lenger var mulig å skjule marxist-leninismen-stalinismen som en totalt feilslått og barbarisk ideologi, som ikke viker noe tilbake for noen religion de hevder seg imot, som visstnok hadde undertrykket og drept mennesker anmasse. Husk at vi er alle ‘sosialdemokrater’ idag, fra ytters venstre til ytterst høyre. Siv Jensen henger like mye sammen med det ‘sosialdemoktratiske’ internasjonale lederskap som de på venstresiden gjør det.

Så etter å ha jobbet med og satt meg inn i Lenins psyke og sjel, begynte jeg å få en viss aning om hva Dyret var. Her fant jeg nøkkelen til Dyret i Johannes Åpenbaring. Nøkkelen er hva bolsjevismen og kommunismen, andre verdenskrigs seierherrer, har ‘videre’utviklet seg til.

Tilfeldigvis like etter etterpå la Lars R inn en kommentar som var utrolig viktig i dette bildet. Den viser hvordan våre norske politikere hadde adoptert alle doktriner til leninismen, kanskje før Lenin selv kom til makten, og som viste at der var en internasjonal agenda for barbarismen.

Det var utsagnet fra Edvard Bulls bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Jomenn ble ikke bare skolen verdslig, men faktisk hele verden. Ble den mindre barbarisk med den leninismen, trotskyismen og marxismen de sverget til, og etter at de hadde fått desimert religionen som uttalt?

Aldri har vel verden sett en større barbarisme, enn hva disse krefter har forårsaket. 80-100 millions holocaust.

Mot Dag. Det var deres norske ideologiske tenketank.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Operasjonelt ansvarlige

All elendighet i familiepolitikken i Norge er med vennlig hilsen Gro Harlem Brundtland,

Gro Harlem Brundtland er datter til Oddmund Harlem som er MotDagist aka marxist-leninist, før han ble AP-mann (eplene faller sjelden langt fra stammen), og hun regnes som den som innførte abortloven holocaustet, p-piller og fri sex for alle dyrene i Hakkebakkeskogen som det største gode som kan vederkveges menneskene i vårt land ……

Kjempegreier dere, vi har fri sex, men vi mangler åndelig frihet, og sunnhet, og moral, – og G-d i samfunnet….
Gift med Olav Brundtland. Kjent Bilderberger. Og kanskje mer som de ikke vil fortelle dere. Kristen er de ikke, fordi en kristen kan gjenkjennes på sine gjerninger.

Men arkitekt for det hele og koordinator for denne internasjonale agenda, er Ekspedisjonssjef Karin Stoltenberg, som var sjef (Ekspedisjonssjef) i Barne- og Familie departementet i årtier. Samlivsbrudd, skilsmisse, fedre som mister sine barn, nektes å se sine barn, abort, et inkvisatorisk barnevern, alt har disse to sin signatur.

Karin Stoltenberg er inngiftet i Norge med Thorvald Stoltenberg.
Mor til Statsminister Jens Stoltenberg og direktør Camilla Stoltenberg i Rockefellers Folkehelseinstitutt, som gjør sitt beste for å ødelegge nordmenns helse, og selge mest mulig medisiner og vaksiner for sine venner i legemiddelbransjen.

Karin Stoltenberg sier selv at abortloven er en av hennes største bedrifter i et TV intervju med Anne Grosvold.

Gro eller Karin fant ikke på alt dette selv. Det slapp de selvfølgelig. Bak makten lurer en langt større og sterkere makt, med internasjonale forbindelser og agenda, som den godeste Karin dro med seg fra Kanada, hvor hun kommer ifra.

I det Sosialist-Sionistiske prosjekt og i det tyranniske samfunn disse krefter bygger er ikke barna foreldrenes barn. Barna er statens barn, som foreldre aller nådigst får lov til å oppdra, – så lenge og om de gjør det etter de sosialist-sionistiske prinsipper, eller det politisk korrekte som de har bestemt (G-d er ofte utelukket. Folk har blitt dømt til å ikke nevne G-d for sine barn). Flere menneskeskjebner, mer ødelagte liv, mer sorg, mer savn, enn det disse to i fellesskap har prestert å få til finnes nok ikke maken til i Norge, – i hele vår mange tusenårige historie.

as

Barna dine er ikke en gave fra G-d lenger. Barna dine er en gave fra Staten, som er så grei med deg at du får lov til å beholde dem, om du gjør som de sier du skal gjør det. Mvh. Gro og Karin

Jeg sier med Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin. Problemet og elendigheten i verden skyldes at «Menneskene har glemt Gud», og med Bjørn Afzelius; «En romantiker kan aldri forbli en evig hevner» (Bjørn døde forøvrig bare 52 år gammel, etter å ha skrevet og sunget om «De Røde Roser fra Sion»).

Alle med popularitet og innflytelse som sier dem imot, dør på ‘mystisk’ vis unge. Alle i hop. Der er ingen igjen fra popens, rockens, kunstens eller litteraturens verden igjen. De som er har solgt seg til ‘Skjøgen’ også. Materialister finner fort ut hvem det lønner seg å holde seg inne med.

Men vi lever i Norge. Menneskerettene og ytringsfrihetens fyrtårn. Dette skjer ikke her. Her skal ‘Lyset fra Norden’ komme fra. For det har vår egen Torbjørn Jagland, president i Europarådet, sagt.

Torbjørn Jagland bekrefter retten til ytringsfrfihet
“Vi markerer i 2010 at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen runder 60 år. Konvensjonens artikkel 10 garanterer retten til ytringsfrihet. Den er et av de europeiske samfunns mest avgjørende frihetsvern, og en kjerne i den felleseuropeiske identitet.

Det liberale demokrati er bygd og bygges over debatt, meningsutveksling og frie ytringer. Derfor er ytringsfriheten også selve verktøyet for å integrere forskjellige kulturer, tradisjoner og religioner inn i et felles europeisk hus. Og derfor må vi alle forsvare retten til å kritisere makthavere, politiske ledere, religioner myter og ideer, så vel som retten til å protestere – i fredelige former – mot nettopp slike ytringer i aviser, TV-serier, kunst og karikaturer. ”
http://www.dagsavisen.no/meninger/article482909.ece

Blant annet om Karl Evangs hat og krig mot vårt folk.
http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Evang

Han var en av disse:
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Som forøvrig stod for dette
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Barn som mødrenes eiendom

Siden dette er under artikkel om abort og p-piller; Barn er ikke mødrenes eiendom. De er G-d’s eiendom, som har satt dem til omsorg og ivaretagelse hos nettopp disse to personene vi kaller deres foreldre, valgt før de inkarnerte i kropp og til kropp, foreldrene som var nettopp de to personene denne sjel trengte for å oppfylle sin mening og hensikt med inkarnasjonen (livet).

Monopolistisk eierskap av barna > sykdom, ubalanse > samfunnets degenerering. Med vennlig hilsen Gro og Karin.

Det kommenteres at det er mest fedre som begår drap av sine barn. 33 siste år. Hva er 33 drap mot 15.000 aborter per år? 3 promille? Dette blir som å blåse opp og fokusere på det lille holocaust, for å skjule det store holocaust.

Disse 33 egne barn som fedrene dreper skjer ofte i affekt over at kvinner har tatt eierskapet over felles barn fra unnfangelsen, og etter skilsmisse og påfølgende ofte opprivende barnefordelingssaker. Det er farens (Faderens) ånd som er inkarnert i barnet som er av morens kropp. Mange kvinner er dermed medløpere med Verdens Herskere, som binder menneskene til verden, til jord, til materie – til mekaniske, biologiske roboter av celler og atomer alene, fiendliggjort og fremmedgjort og lokket på avveie fra sitt åndelige opphav. Barn anses utelukkende for ‘å være av kropp og jord alene’, fra og av mor. Behandles ikke som åndelige vesener, fordi de revolusjonære har ingen kunnskap eller oppfatning av denne ‘ånd’, idet de lever i ‘mørket’. Jfr. «Den Fortapte Sønn».

Den Sosialist-Sionistiske bosjevikske revolusjon hadde som en av sine dogmer å forstyrre og forrykke samfunnets grunncelle; familien. Heretter var det storfamilien som skulle telle. Det store ‘gode’ sosialistiske proletariske felleskap. Kyss meg i ræva, sier jeg…..

Og de visste utmerket godt at ved å forstyrre denne samfunnets grunncelle, så tjente det deres voldelige åndsløse verdensrevolusjon. Barn som mistet sine åndelige forbindelser, og tilknytning til sine opphav, spesielt det åndelige, er lett å forføre. De ble dermed lette offer for å havne i de revolusjonæres favn og tjeneste, og uvitende offer for deres agendaer.

At disse revolusjonære krefter mot G-d og hans folk forrykker dette med sine disposisjoner, forrykker de også G-d’s mening og mål med deres liv. I sannhet viser disse ‘sataniske’ krefter, disse ånds-kontra-revolusjonære, at de er i oppsosisjon til G-d, og alt som er av G-d. De bruker ofte naturvitenskapen i sin krig mot åndsvitenskapen.

I Illuminatets og den skotske rites sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, datert 15. August 1871, som var oppbevart i British Museum inntil nylig, sa han:

“Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”

http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Finn Gustavsen (AKP(ml), gav meg svaret på hva og hvem nihilistene var og er. Takk Finn. Her fant jeg ‘Dyret’, og de som har tatt ‘Dyrets Merke’

Mange tror at det er paven, eller Illuminati, eller andre enkeltpersoner eller grupper, som er ‘Dyret’ i Åpenbaringen, men Dyret, det er et helt samfunnsystem som er bygget på ruinene av det kommunistiske/bolsjevikske systemet, og det er et system som glir glatt gjennom selv på høyresiden, så subtilt er det. ‘Dyret’ er summen av de som vitende eller uvitende støtter dette ‘Dyret’.

Jeg oppdaget ‘Dyret’ når jeg skrev artikkelen ‘De Glemte Holocaust’, spesielt Lenin, synest ikke å ha noen spesielle egenskaper utover hva hvilken som helst rovdyr som tiger eller isbjørn har, bortsett fra at tigeren og isbjørnen ikke dreper fordi de har lyst, men fordi de er sulten, av instinkt. Så Lenin ligger hakket under dem i utvikling etter mitt syn, fordi han dreper av lyst og lov. Jeg skal som neste prosjekt finne boken ‘Bittert Oppgjør’, av NKP’s Martin Gunnar Knudsen (Tiden) og kanskje få flere ledetråder.

Perversiteter har blitt normalen

De fleste mennesker har logget av både aviser, TV og nettet, drittlei av falske politikere og ekspertvelde. De har logget av verden, på mange måter.

Ta for eksempel p-pillen og abort. De krefter som er ledere i verden tror seg så jævlig klok i sitt Babels Tårn, at de perverterer skapelsen og det naturlige ved enhver korsvei, og så prøver de å finne opp nye ting som skal korrigere de opprinnelige perversiteter, som igjen blir nye perversiteter.
– Og slik har vi det gående til det stadie hvor deres ‘klokhet’ utrydder oss selv som art. Kjempelurt.
Menneskene er kjempeflink; – til å parre seg som kaniner. Mon tro om Darwin tok feil; at menneskene ætter fra kaninene og ikke fra apene, som i det minste har kommet til pattedyr-stadiet, på to ben?

Mitt oppdrag er å sørge for at Pike’s spådommer i sitt brev til Mazzini ikke går i oppfyllelse; at Kristne ikke skal miste sin direction (retning). Om den retning er å vite, at for de som holder seg nært til G-d så er der ingen problemer som ikke kan løses, der er ingen farer selv i livstruende situasjoner G-d ikke har makt til å forhindre og redde deg utav, om det er meningen med ditt liv at det skal være slik, og Jesus er ofte mellommannen.

Det er virkelig sant, at «når han styrer båten, så går det så bra – på veien til ‘himmelens’ land». Når disse folkene får styre så går det metaforisk talt til helvete.

Derfor har de også gjort så mye, og gått til slike enorme skritt, i strid med menneskerettene, å søke å fortrenge og fornekte, ved å la være å opplyse om det for barn og unge, at det største holocaust var utført av dem selv og deres ideologiske ledere. 66 million i Tsarens kristne Russland alene. Henrettelse av Tsaren og hans familie. De kjører knallhardt fokus på de 6 million mennesker drept av tyskerne, men fornekter, glemmer og vasker historiebøkene i våre skoler ren for alle referanser til de industrielle extermineringer i holocaust de selv har stått for, som i sum er ikke bare 11 ganger mer (66 million), men som sannsynligvis ligger i størrelsesorden 80-100 million, ved å ta med PolPot og andre av deres vasaller sine brennoffer/slakt – ofret til deres ‘gud’, hva enn det skulle være.

De Glemte Holocaust
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/noen-sp%c3%b8rsmal-om-holocaust/

Sosialist-Sionist Internasjonalen har ført både kristne og jøder på aveie i hundrevis av år. Bevis 1: ‘Du skal ikke drepe’. Budet gjelder både for kristne og jøder. Følges det ikke, er en ikke hverken kristen eller jøde, men av Satans Synagpoge (Johannes Åpenbaring 2.9 og 3.9).

En kan velge om en vil ta Dyrets Merke eller ikke. Om en har tillit og tro til disse sataniske krefter, hva Johannes kalte Satans Synagoge (SS), og Skjøgen – den som har solgt sin sjel til SS, og bistår til deres økede innflytelse i verden, så har en symbolsk og direkte tatt Dyrets Merke. En har blitt en av dem. Og må dele deres skjebne og karma.

Jeg sier med Alexander Solshenitzin at problemet med verden og grunnen til verdens elendighet er at «Menneskene har glemt Gud».

G-d elsker verden og menneskene, men verden og verdens ledere hater G-d og hans folk. De jakter hensynsløst på dem, hele tiden, fortløpende.

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den Enbårne (som har blitt hel, BÅDE kropp OG Ånd), for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».
(Johannes 3.16)

De materiske, materialistiske, verdslige – de som tror seg kun en kropp, og ingen ånd, er per den kristne definisjon bare halv. De er AV jord, og til jord skal de gå, og forbli – død, men de som er av Ånd, skal gå til Ånd, og forbli av Ånd – evig liv. «Fra jord skal du atter gjenoppstå», som våre begravelsesritualer sier.

Noen som har sett filmen ‘Excorsisten’ med Linda Blair? Hvordan et kors får Satan til å fråde og frese når en holder opp et kors foran ham? Da kommer all hans ondskap og mest hatefulle betraktninger frem. På samme vis reagerer enkelte når Jesus og G-d blir nevnt, Bibelvers blir sitert, – de fråder og freser. De er godt programmert av Edvard Bull og hans efterfølgere gjennom skoleverket og media. Men som Kristen har en ikke noe valg, om en vil beholde sin sjel intakt, og la den være forberedt for å komme inn i en bedre tilværelse i evigheten, ved ikke å bygge dårlig karma for seg selv. En må tale når en ser urettferdighet og urett, – ‘om en ikke skal ta del i deres synder’. No Matter What.

Fra Lenin til Edvard Bull og Gro Harlem Brundtland så kan jeg ikke gjøre noe med hva satanistene, som Johannes benever som Satans Synagoge i sin Åpenbaring, har programmert i menneskers sjeler og hjerter gjennom skoleverket og media gjennom hundrevis av år. Det er kun G-d, med Jesus som vår mellommann, som kan gjøre det, som kan frelse. Men jeg kan opplyse om hva jeg ser og vet.

Og jeg sier at Kristus er erstattet som Guds Utvalgte – The Chosen One, den Ene, den Enbårne, med en hel gruppe av mennesker som har tatt den posisjonen; De Utvalgte av Zion, som i virkeligheten er Anti-Krist. Alle de som har støttet og bidratt til deres oppblåste selvbilde er medskyldig og medansvarlig for redslene og terroren de har spredd og sprer. Deres tilbedelsessymbol er ikke Kristus, men deres offer, deres lille holocaust, mens de overser de store de selv står for.

Sannheten kommer alltid frem

Noen mener med det skulle være fare for de som snakker om disse forhold, og at det er derfor de tuter med ulvene. G-d har mye mer makt ennn disse folkene. G-d har kontroll. De har ikke mulighet til å krølle et eneste hårstrå på noen sitt hode, uten at G-d har godkjent at det passer med hans planer for den sjelen som blir ofret for deres hat og ondskap. Men det er disse menneskene som er ansvarlig. Det er de selv som gjør det. Ikke G-d.

I 2012 feirer de sin endelige seier og fulle kontroll over verdens åndsløshet. Søk «Rik Clay London Olympics Zion 2012». G-d reiser opp den som har de erfaringene som skal til. De små og enfoldige reiser G-d opp for å gjøre narr av de som tror seg kloke og mektige i verden. Det skal ofte bare en liten tue til å velte stort lass. Rik Clay var en slik. Død, i sin beste ungdom.

Jeg sier og skriver ikke for å ære meg selv, for jeg er bare en enkel sjømann fra arbeiderklassen med min del av ‘moro’ i livet, og jeg blir ofte like overrasket som mange andre hva som skal skrives om. G-d kalte meg til å være sitt vitne.

Så jeg sier det for å ære G-d og ‘Den Hellige Ånde’ som Jesus lovte å sende til sine. I livets verste stunder hadde en nok knapt overlevd uten. Tilhører en ikke ‘G-d, har G-d’s ånd i seg, så tilhører en per definisjon ‘Satan’ – som kan gjøre hva han vil med en.

Jeg gir meg jevnt faen i hva de jeg skriver om skulle finne på. Jeg lyder kun den kraft, og stemmen i meg som har reddet meg mange ganger, når menneskene og lederne våre av denne verden var iferd med å sende en i de dypeste avgrunner et menneske kan komme. De kan dra til helvete! De har mistet sin sjanse til å utvise klokskap og visdom.

Direkte inspirasjon fra «The Man» – over alle menn; Jesus. Alt er inspirert. Stort sett ingenting fra meg personlig idet for en kunstner så er den største utfordring ofte å la egoet steppe tilside, og la den åndelige inspirasjon komme som den vil.

Når en klarer dette, er en inne i den evige kilde som Jesus kalte Livets Vann. Da flyter det (ordene) fortere enn en klarer med tre fingre å skrive det ned på PC’en. Om G-d har noen bekjentgjørelser og eller ting som skal offentliggjøres av gjemt og glemt kunnskap, avsløre løgner og erstatte dem med sin sannhet, så finner G-d et naivt og enkelt menneske til å formidle det, – når tiden er moden. Det er ikke vi som velger oss selv. Det er G-d som velger oss, av nåde, mer enn av gode gjerninger egentlig, men sjelen må være ren og uskyldig, og ikke ønske noen vondt. Da vil en dis-kvalifisere seg selv.

Jeg lar ikke mitt sinn og min sjel bli innfluert av noe annet eller noen andre, enn av Jesus, og den åndelige gestalt som er etter ham, av noen kalt Den Hellige Ånde. Ingen mennesker. La ismene begraves for min del.

Min produksjon taler for seg selv. En produksjon som ingen har gjort før meg – og sikkert mange kan gjøre etter. Aldri har bitene var lagt så til rette for å forstå hva som er skjedd, og hvorfor, av den historie som er viktig for oss i Norge å forstå. Faktisk har jeg til gode å se det internasjonalt, at de historiske biter settes sammen slik. Den som går gjennom det som ligger, og forfølger linkene og referansene, vet mer enn 99,9% av menneskene i Norge om de skjulte sammenhenger for samfunnets elendige beskaffenhet. http://www.riksavisen.no

Som Joanne d’Arc sa, som hørte G-d’s stemme fra to år før de hengte henne på stokken og brente henne på bålet: At hun var ‘Et redskap for Guds vilje’. Det er hva jeg også liker å være, mer enn å være en slave av og under satanistenes fryktbaserte herskerinstrumenter. En Kristen trenger ikke høre stemme som Joanne d’Arc, men de bør gjøre det en føler er rett og og riktig, følge sitt hjerte, og bruke sine logiske og mentale fakulteter, OG spørre seg; Hva ville Jesus ha gjort og sagt i forhold til dette spørsmål?

Og endelig; Som Jesus sa idet de klynget Ham opp på korset, for løgner de fant på mot ham, for at han ikke skulle lenger få avsløre deres hyklerier og løgner; «Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør. La din vilje skje, i din favn overlater jeg min ånd».

Er G-d en levende G-d? Ja. G-d er en levende G-d. Absolutt tilstede for dem som vil det. Er en kristen, er en det. Ikke stykkevis og delt. Kan ikke velge hva som er viktig og mindre viktig. Ta hele pakken, eller la vær. Den sionistiske kristendom som den katolske kirkes lederskap, som alle andre som har solgt seg til dette internasjonale sosialist-sionistiske nettverk, er således i sum ‘Skjøgen’. Horene som har solgt sin sjel for en neve dollars. ‘Kom ut av henne, mitt Folk’.

De som er av verden, kun av kropp, av materie, under ‘Satans’ domene, vil se på døden med frykt. Som et tap – lyset slukkes – end of the game. Ingenting mer. De som er gjenfødt av ånd, og ikke av en kvinne denne gang, vil se på det som en befrielse – som en tjeneste Satans agentur på jord gjør en ved å befri en fra det kroppslige fengsel. De skjenker en martyriet på gullfat. Det er tabben de gjør at de tror at Lysets Barn ser på døden med samme frykt som de selv gjør. ‘Jøder’ etter den tradisjonelle definisjon, tror heller ikke på noe liv etter døden. Hvor ligger kortslutningen? Etter karmiske lover dømmes onde mennesker til evig liv i det helvete de skaper seg her, de som bidrar til ragnarokk og holocaust, mens Lysets Barn drar videre på sin reise i universet. Er ikke verre enn det.

En kan ikke tjene både G-d og ‘Mammon’/fyrstene. De som har underlagt seg ‘Satan’, de har Satan lov å gjøre det han vil med. Eieren gjør hva han vil med sin eiendom!

Martyrene

Jeg kan berolige alle med at de sjeler de får lov å ta ut, er de som har kommet et hakk videre, og det var på tide å dra videre likevel for dem. Som min venn Michael Jackson. Som min venn og læremester Jesus fra Nasaret. John Lennon. Så mange andre. Kjærlighet og fred er ikke på våre ‘adversaries’ program. Hat og evig krig er. Ennå en gang skulle satanistene (den Sosialist-Sionistiske Internasjonalen) som av G-d har også fått lov å utfolde seg her for en begrenset tid (fordi G-d elsker alle, også disses potensiale til å bli hele mennesker, gi dem en sjanse til, mens de selv skaper sin egen elendighet og undergang av sine ‘dyriske’ tilbøyeligheter), få utløp av noe av sin ondskap, hvilket i akkurat dette tilfelle G-d så at de ville gjøre den plagede sjel en tjeneste, ved at disse krefter fikk gi utløp for sine onde hensikter, så fikk de en slags katarsis for sin ondskap – med sine fortløpende brennoffer/holocaust, slakt av medmennesker, og så slapp den avlidne denne verdens jammerdal mer. To fluer i ett smekk. To skjebner blir ett. G-d er lur..

Den ene fikk fri fra de mentale og sjelige fengsler de bygger for menneskene i verden. Tilbake til friheten. Tilbake til sine like av hjerte og sjel, fra sin gjesteopptreden her i inkarnasjon, i kropp. Ennå en martyr (som skal skrives på deres konto).
De(n) andre som stod for det, fikk evig pass til å bli igjen i en dyrehage, med sine like av natur og åndsløshet. Evig kamp. Evig krig. Om alt. Mellom alle. Det er hva deres ideologier sår. Slik blir dermed hva de må høste. Kun en kropp. Her og nå. Og derettet; Lights-out. – Uten gjenfødselen til ånd.

Selvfølgelig har landenes maktelite makt til å få mennesker besørget til ‘de evige jaktmarker’ eller bak lås og slå. De gjorde det mot Jesus. De gjorde det med Joanne d’Arc. De gjorde det mot Hans Nielsen Hauge i 1799, som i likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus for sin tro og sin overbevisning. av hvilket han formulerte sin erfaring:

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

De gjorde det mot Jesus. Men det var ikke korsfestelsen som var det store det med det. Det var det skammelige i evangeliet det. Det var den garanterte oppstandelsen hans offer beviste, at så lenge en står fast ved troen og sin overbevisning til ‘enden’, så er det veien hjem. Kampen står om ens egen ånd og sjel, og om en skal vinne ‘det evige livet’, eller råtne her sammen med udyr som Lenin for evig og alltid. Foruten ens sjel og ånd er intakt, og fri fra deres ‘surdeig’, er dette ikke mulig. Da er det faktisk lettere å få en kamel gjennom et nåløye, sier Bibelen..

Hvem vant? De korsfestede, eller de som hadde makt til å få dem korsfestet/drept?

«An Eye For an Eye, will make the whole World blind«. Mahatma Gandhi.

«We are all pencils in the hand of God«. Mor Theresa.

«Elsk din neste som deg selv«. Jesus fra Nasaret.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)