Panache Desai – Åndelig Oppvåkning

Det absolutt beste middel for å hindre egen oppvåkning er å konsentrere seg utover om hva andre gjør, mer enn å konsentrere seg innover hva en selv gjør.

Panache Desai er født og oppvokst i London, England. Panache Desai tilbragte barndommen fordypet i åndelige ting, omgitt av sin dypt åndelige familie. Hans familie hadde nær personlig kontakt med indiske hellige og åndelige mestere gjennom generasjoner. Denne kulturelle avstamning la et fundament for det som skulle komme.


Det er veldig synd på små folk som må bruke all sin tid på å kritisere andre, og hva andre gjør, istedenfor å konsentrere seg om seg selv, og finne sitt eget Selv, for dermed kanskje kan gjøre ting bedre selv enn det som de kritiserer andre for. Janteloven er fremdeles et hinder for Norges utvikling.

«Jeg er 21 år, jeg er meget rasjonell, men jeg er ikke lykkelig» – Ung rasjonalist i Panache film nedenfor

Rasjonalister og andre småfolk vil ofte dra andre ned til sitt eget nivå, ikke dra seg selv opp til Panache’s nivå, å kunne gjøre seg nytte av sin høyre hjernehalvdel også.

Noen som kjenner noen ensidig venstrehjernere?

ALLE kan bli akkurat det de vil i livet, gjøre akkurat det de vil i livet, utforske akkurat det de vil i livet, la sine absolutt høyeste drømmer gå i oppfyllelse i livet, om de hadde bare brukt like mye tid og kanskje litt mer på å arbeide med sitt eget Selv, mer enn de er opptatt av å korrigere andre sitt Selv.

«Hvordan Dawkins, Hitchens og Harris kan få det til at den såkalte «vitenskapelige» rasjonaliteten vil avvikle alle aggresjoner av seg selv, er en gåte. De seneste krigenes grusomhet skyldes snarere den moderne vitenskapens og teknologiens såkalte «fremskritt» enn religiøse overbevisninger. Troen på fornuftens frelsende makt er, når alt kommer til alt, noe av det mest irrasjonelle som finnes.»
http://morgenbladet.no/article/20111202/OSPALTISTER/111209994

Det absolutt beste middel for å hindre egen oppvåkning er å konsentrere seg utover om hva andre gjør, mer enn å konsentrere seg innover hva en selv gjør.

Vi er alle frie sjeler, der er full frihet innenfor begrensingene til de åndelige lover, og la alles høyeste åndelige aspirasjoner bli tilfredstilt. Å bli så flink til det en ønsker å fli flink til, som en bare vil. Muligheten er gitt. Det er opp til hver enkelt å gripe muligheten.

«Every Good Man is Free»

«….Every wicked man is a slave, and that proposition I fully established by many natural and unquestionable arguments;»

«For, in real truth, that man alone is free who has God for his leader;…»

– Philo (Essay; «Every Good Man is Free»)

Vi våkner opp

Panache Desai Intervju

«Alt kommer til bli transformert (endret). Alle skal frelse verden, men hvorfor? Verden virker ikke, hvorfor redde den? Det som er til gode for noen få, er ikke til det beste for alle (?). Det er på tide verden ender som den er. Det er på tide med en ny virkelighet til å tre frem. En med kjærlighet og samarbeid, istedenfor en i frykt og alt som mangler». – Penache Desai.

En åndsrevolusjonær tanke, men et godt poeng. Spørsmålet er vel bare hva slags politikk som skal prege den nye verden.

«We are a way for the Cosmos to know itself.»
Carl Sagan

Interviewer: «Didn’t [Sagan] want to believe?»
Druyan: «He didn’t want to believe. He wanted to know

Din tid er NÅ – delta med din rolle

«Vi er her for å utvikle bevisstheten, Vår tid er NÅ!», sier Panache.

Når en har hatt sin oppvåkning, en må ta det ned i praktisk formål, synest å være hva vi kan lære av åndelige lærere, ikke bare sitte passiv i meditasjon og sende lys og kjærlighet til universet, men faktisk gjøre noe. Dra ånden ned/inn i materien, for det er den nye bevisstheten som skal skape morgendagens samfunn. Det gjør seg ikke av seg selv. Vil en delta, eller bare sitte å meditere, kritisere andre, eller rett og slett bare være en av de som ikke bryr seg hvordan det går med andre mennesker som ikke ser den nye verden, som om ikke de blir bevisst blir tilbake i den gamle verden?

Valget er vårt eget. Første steg er ifølge Panache å utvkle egen bevissthet, deretter stille seg til tjeneste for Universet.

Bridging Heaven & Earth Show with Panache Desai

(starter fra 16:00)

Bevissthet Driver Universet

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring