Forfatter Per Aslak Ertresvåg.

Per-Aslak Ertresvåg (2008): SOV, mitt lille Norge

Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre. Versjon: 13. desember 2008.

Innledning. Per-Aslak Ertresvåg (f. 1931) fikk i mars 2006 utgitt den første norske boken om New World Order (NWO)-kabalen, dens historie, konspirasjoner og mål: Makten bak makten (Koloritt Forlag).

Bokens Del 1 beskriver det euro-amerikanske oligarkiet – ledet av Rothschild-dynastiet i Europa og av Rockefeller-dynastiet i USA – og de viktigste NWO-institusjoner som har styrt Vestens historie de siste hundre årene. Bokens Del 2 er mer spekulativ, og består i dykk ned i diverse komplotter, trender og samfunnssymptomer som forfatteren mener at NWO-kabalen står bak. Boken har en journalistisk form, det er ingen akademisk avhandling.

Ertresvåg har i over 50 år vært pressemann. Han har bl.a. vært politisk medarbeider i VG, korrespondent i Brussel under EF-forhandlingene 1970-72, senere medlem av Korvaldregjeringens infogruppe om EF, og redaktør av Venstres Pressekontor der han startet ukeavisen Vår Fremtid. Han bygde opp og ble sjefsredaktør for den norske avdelingen av Inter Press Service (IPS). Han har utgitt flere bøker, samt forelest ved DH-skoler og universiteter i inn- og utland (Frankrike og USA).

Den 7. september 2007 holdt Per-Aslak Ertresvåg, Berit Ås, Trude Malthe Thomassen og Kari Storhaug en 911-pressekonferanse i tilknytning til Protestfestivalen i Kristiansand. I praksis besto pressekonferansen av et foredrag av David Ray Griffin, som er kjent for sine bøker der han avslører alle løgnene og unngåelsene i den offisielle versjonen av hva som skjedde den 11. september 2001. På pressekonferansen lanserte gruppen den tospråklige web-basen 911-Pressekonferansegruppen hvis Plattformdokument er det eneste web-dokument i Europa som prøver å gi en oppdatert helhetsoversikt over alle aspekter ved 911-dramaet. Berit Ås avsluttet konferansen med å si at hun ville prøve å få Griffin nominert til Nobel fredspris. David Ray Griffin og 911-bevegelsen ble nominert til Nobel fredspris 2008 (se Nominasjonsbrevet og nominatorene).

I oktober 2008 kom Ertresvåg ut med boken SOV, mitt lille Norge (Koloritt Forlag). Dette er en oppfølger av Makten bak makten. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i lederposisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn. For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.

Bokens forord er skrevet av Edvard D. Vogt, professor Emeritus ved Det juridiske fakultet, UiB, som ut fra et enkelt resonnement konkluderer at jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess hyppige treffer man hverandre, diskuterer felles agendaer, og når konsensus om felles strategier, planer og mål. Jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess større er sannsynligheten og naturligheten av å finne konspirasjoner av det profesjonelle slaget og av det riktig store formatet. Konspirasjoner på samfunnstoppen er således noe vi kan anta er den naturlige regel, ikke unntaket.

Ertresvåg begynner boken med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i lederposisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette landssviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdningsprogrammer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland.

Pressen skriver i beste fall vagt og diffust om ”globalisering” som om dette er en naturlov. Sjeldent blir det presisert at det egentlige emnet er hvordan eliten presser frem globalisering av nyliberalismen. Sjeldent blir det problematisert at nyliberalistisk politikk i sin essens går på bekostning av det nasjonale demokratiet og den offentlige velstand, eller at 80 % av befolkningen (arbeiderklassen og middelklassen) er denne politikkens tapere. Under denne politikken ser vi en samtidig økning av fattigdommen og antall milliardærer; hvilket Susan George har påpekt i sine bøker for over tyve år siden. Selv en forening som Nei til EU greier ikke å se EU i dens rette NWO-kontekst. Der i gården ser man bare hvordan enkelte typer av norsk næringsvirksomhet trues ved implementering av EU- og WTO-direktiver.

Bilderberg-gruppen. Når Bilderberg-gruppen, som representerer makteliten og NWO-kabalen i Europa og Amerika, kommer sammen hvert år i hemmelighet på et 5-stjerners hotell for å nå konsensus om felles strategier, planer og mål, må man være temmelig virkelighetsfjern for å anta at denne aktiviteten ikke er av konspirativ natur. Mens mange tilhørende den norske makteliten inviteres og deltar bare på ett Bilderberg-møte, hvilket svekker deres integritet men ikke nødvendigvis må tolkes dithen at de har solgt sin sjel til NWO-agendaen, så har noen nordmenn definitivt solgt sin sjel til NWO-agendaen. En av disse er industrilederen Egil Myklebust, som i flere år har sittet i BG’s styringskomité. Der sitter han og analyserer hvert år hvilke norske menn og kvinner i nøkkelposisjoner som kan la seg forføre av makten, glansen og visjonene til Bilderberg-gruppen. Disse sender han så ut invitasjon til. Eksempler er Thorvald Stoltenberg (1994, 1995), Kristin Clemet (1999), Jens Stoltenberg (2002), sentralbanksjef Svein Gjedrem (2003), Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad (2005) og Siv Jensen (2006). Hvorfor i all verden skulle noen takke ja til et topphemmelig helgeopphold arrangert av et lyssky syndikat, hvis det ikke var fordi man vurderer å gjøre business med dem? [Riksavisen har utviklet en database med avanserte søkemuligheter over samtlige Bilderberg-deltakere fra 1954 til 2008 (her). For mer om Bilderberg-gruppen, se min bokanmeldelse av Daniel Estulins bok The True Story of the Bilderberg Group (2007)].

911 og Chemtrails. Ertresvåg kommer inn på 911-dramaet og Chemtrails. Han konkluderer at problemet med disse store konspirasjonene er ikke mangelen på fakta, men den psykologiske og mentale prisen ved å skifte verdensbilde. Bare de som har skiftet verdensbilde kan vite hvor høy denne prisen er. Og jo eldre man er, eller jo mer man har studert her i livet, dess høyere er prisen med å kaste det gamle på bålet og bygge opp et kunnskapsfundament! Den undersøkende journalisten William Thomas skrev i 1997 den første artikkelen om Chemtrails, der ordet ”Chemtrails” ble lansert. Det er ikke noe problem å skille Chemtrails fra de normale Contrails, de har hver sine karakteristiske trekk (kilde). Chemtrails er nå et globalt fenomen, der høye nivåer av aluminium og barium er det vanligste funnet. Den mest vitenskapelige og pågående Chemtrail-forskeren i dag er uten tvil Clifford E. Carnicom, som sommeren 2008 har isolert og dyrket i kultur biologiske patogener kalt Morgellons som kommer fra Chemtrails (se video der Carnicom og Gwenn Scott diskuterer Morgellons). Hva formålet med Chemtrails er, eller hvem som står bak, vet vi ennå ikke. Chemtrails kan ha flere formål, som å svekke befolkningens helse, fremme HAARP-installasjoners yteevne, og å redusere himmelsikten (hvilket ifølge noen spekulasjoner kan være relatert til ankomsten av planeten Nibiru).

Frimureriet. Ertresvåg tar opp hvordan Stortinget og pressen bevisst har unngått å rette søkelyset på frimureriet: den skjulte makt som disse ordener og losjer representerer, og tilfeller der denne makten misbrukes pga. lojalitetsproblemer som ligger i selve organisasjonsformen. Det er særlig representantene for rettsvesenet som synes å ha misbrukt denne makten, slik det fremgår i Erik Rudstrøms selvutgitte tobindsverk Frimureriet og de skjulte makteliter (4. utg. 2005) [bind 1: Om broderskapsbånd i norsk rett og politikk; bind 2: Om broderskapsbånd i verdenspolitikken] og i Freddy Kristoffersens selvbiografi som kom ut noen uker etter at han døde, Mafiaen i Eiker: en selvopplevd historie (2006). Norge har hatt to offentlige maktutredninger, i 1972 og i 1997; ingen av dem inkluderte granskning av frimurerne.

De store frimurerlosjene ble etablert på 1700-tallet 75-100 år før Rothschild-dynastiet med sine NWO-planer ble en samfunnsfaktor ved begynnelsen av 1800-tallet. Frimureriet representerer en blanding av diverse esoteriske strømninger, også kristne, mens NWO-kabalen ønsker å fremme et materialistisk verdensbilde. Naturligvis kan man anta at NWO-kabalen har greid å infiltrere de store frimurerlosjene, og naturligvis blir korrupsjon og konspirasjoner avslørt innen frimureriet som innen alle andre sosiale møteplasser, men derfra er det et meget langt skritt til å hevde at frimureriet er et redskap for NWO-kabalen, hvilket mange kristenkonservative (og muligens Ertresvåg) antar.

Psykiatrien og Gaustad sykehus. På kirkegården ved Ris kirke i Oslo ligger en massegrav som sist ble tatt i bruk i 1989. Historien bak denne massegraven er så mørk og grusom at Gaustad sykehus har sendt brev til pressen om ikke å omtale graven eller dens historie. Da pressen har blitt en lydig puddel, måtte det en Ertresvåg til for å rippe opp i historien. CIAs eksperimenter med MindControl, atferdskontroll og bruken av psykedeliske stoffer som sannhetsserum nådde også frem til Gaustad sykehus, brukt på forsvarsløse pasienter som hadde blitt fratatt alle rettigheter, som tatere og barn med tysk far og norsk mor.

I denne graven finner vi også lobotomi-ofre. Mellom 1941-74 skal Gaustad sykehus ha stått for ca. 3.000 lobotomier. De ti første årene skal 24 % av ofrene ha dødd under selve operasjonen, utført bl.a. med strikkepinner og ishakke. Om det var en bedre skjebne å overleve operasjonen, vites ikke. Ertresvåg utpeker særlig lege og psykiater Ørnulf Ødegård (1901-83) som medansvarlig i dette mørke kapittelet, i sin rolle som direktør for Gaustad sykehus fra 1938-82. Kjersti Ericsson, som sammen med Eva Simonsen har skrevet boken Krigsbarn i fredstid (2005), viser til i et intervju at Ørnulf Ødegård i en sakkyndig uttalelse hevdet at halvparten av mødrene til ”tyskerunger” var arvemessig mindreverdige (kilde).

Europamester i tvangsinnleggelser. Norge har i dag det desidert høyeste antall psykiatriske tvangsinnleggelser i hele Europa. Antallet er 5-7 ganger høyere enn i våre naboland Danmark og Sverige. Ertresvåg spør om dette høye antallet kan være relatert til at flere varslere i de senere årene har blitt tvangsinnlagt, trolig fordi de er varslere. Han tar opp historien til Synnøve Fjellbakk Taftø som jobbet ved Utenriksdepartementet, og som kom med flere avsløringer som var så ubehagelige at dette trolig var grunnen til at hun ble tvangsinnlagt. Under regjeringen til Kjell Magne Bondevik og justisminister Odd Einar Dørum ble en lov om tvangsinnleggelse vedtatt som pga. sin diffuse formulering lett kan misbrukes.

Norsk etterretning og CIA. Oddmund H. Hammerstad, offiser og tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, fikk i 1997 utgitt boken Oppgjør: med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene (Genesis Forlag) [bokanmeldelse av Frode Eriksen]. Boken handler om det norske etterretningsapparatets samarbeid med CIA, og de ”kulturproblemer” dette skapte da CIA er uten moralske skrupler og opplever seg som hevet over loven, mens nordmennene ville holde seg innenfor lovverket samtidig som de klamret seg rundt beina til ”Big Daddy”. Dette leder Ertresvåg inn på den såkalte ”Kåre Torvholm-saken” der millionbeløp gjennom flere år regelrett ble stjålet fra kystfiskerne. Også her var det forsøk på å få varslerne stengt inne på sinnssykehus, inkludert lensmannsbetjent Gjert A. Nærø og korporal Oddmar Remøy! Dette dramaet involverer Politiets overvåkningstjeneste (POT) og Stay Behind-nettverket, men er for komplekst til å gjengi her.

NWO-angrep mot bondesamvirker? NWO-kabalen og Storkapitalen favoriserer storskala industrialisert jordbruk, da det er dette som gir størst profitt. Men for kundene er prisen de må betale for maten bare en av flere faktorer. Andre faktorer er, eller burde være, matens smakskvalitet, matens næringsverdi, evt. tilsetning av veksthormoner og andre uhumskheter, og den livskvaliteten som dyrene har fra fødselen og frem til avlivingen. Maten som kommer fra industrialisert jordbruk er på mange vis usunn, og for å sette det på spissen, ”maten smaker som hund”. Det er derfor interessant å se hvilke diskrediteringskampanjer og evt. bakteriologiske krigsføringskampanjer som kooperativer og bondesamvirker som Gilde, Tine, Prior og Felleskjøpet kan ha blitt ofre for. Ertresvåg nevner dokumentarfilmen Smaken av hund (2007) som angriper nettopp disse bondesamvirkene, og angriper dem med en tittel som er ganske så urettferdig. Det merkelige er at institusjonen Fritt Ord tok initiativ til denne filmen og sponset den. Hvilken agenda har Fritt Ord når det gjelder landbrukspolitikk? Ertresvåg kommer i boken ofte tilbake til denne institusjonen, som han antyder fremmer NWO-agendaen. Han finner det sannsynlig at tilstedeværelsen av E.coli-bakterier i morrpølsen fra et av Gildes anlegg i 2006, som resulterte i at 18 personer ble syke, var resultat av bakteriologisk krigføring (Wiki om E.coli-saken). På samme tid var det to utbrudd av E.coli-bakterien i Nord-Amerika, i fersk spinat og i salat (kilde).

Vannet vårt er i ferd med å privatiseres og kommersialiseres. Nordmenns gratis tilgang til vann står nå i fare for å bli privatisert og kommersialisert. Dette er ikke et enten-eller; privatiseringsprosessen har allerede kommet godt i gang selv om vi ennå ikke merker noe særlig til den. Det er Erna Solberg og EU-tilhengerne i norsk politikk som fremskynder en slik privatisering og kommersialisering. Dette er knyttet opp til EUs Tjenestedirektivet fra 2006, som politikere flest ikke orker å sette seg inn i. Globale kommersielle vannselskaper som vil erobre de norske vannressurser står ikke bare ved den norske dørterskel, de har allerede fått en fot innenfor. Norge er et lettlurt og lukrativt bytte med politikere som utmerker seg mer ved sin konformitet enn ved kompetanse og integritet. Folkehelseinstituttets ønske om å UV-bestråle vann for å bekjempe parasitter synes å være et NWO-påfunn som vil skade langt mer enn det gavner. For mer informasjon, gå til Vannbevegelsen: folkebevegelsen for bevaring av vann som fellesgode.

Vaksineringsbløffen med familien Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. To gode kilder her er Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and vested interests (2006). Én konspirasjon er at vaksiner ikke virker etter den idéen de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolkningskontroll ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immunforsvaret, og til diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsinformasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment that’s killing our soldiers, and why GI’s are only the first victims (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007, 081007).

De færreste er antagelig klar over hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom kjeltring/laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finanseliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene; det var bare i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masseproduksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rockefeller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørnesteinene til den gryende medisinske økonomi.

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasientens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Dette historien er omtalt nærmere i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og fullfinansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden; men i stedet ser vi en kontinuerlig økning av helseproblemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientens side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?

HAARP-prosjektet. Ertresvåg skriver om Norges deltagelse i HAARP-prosjektet, og mener at militæret (eller myndighetene) her på ny klamrer seg rundt beinet til ”Big Daddy” i eksperimenter med mennesker og naturen som ikke bare må være meget farlige, men hvis langsiktige konsekvenser vi er fullstendig uvitende om. Ertresvåg skriver at basestasjonene i Norge som fysisk deltar i HAARP-prosjektet er:
· Globus 2-radaren i Vardø (eid av amerikanerne);
· det internasjonale EISCAT-anlegget på Ramfjordmoen ved Tromsø (info);
· NATO-anlegget i Verdal (som de lokale myndigheter hevder overhodet ikke er i drift!),
· radarstasjonen på Sognefjell i Sogn og Fjordane.

Deler av befolkningene rundt disse stasjonene føler seg som prøvekaniner for merkelige stråleeksperimenter. Ertresvåg nevner at besetningen ombord på det militære etterretningsfartøyet Kvikk (som var ombygd med spesielle og sterke antenner og radarutstyr) skal ha blitt foreldre til et uvanlig høyt antall vanskapte nyfødte barn. Besetningen kom imidlertid ingen vei juridisk sett da det var umulig for dem å bevise noen sammenheng. Den internasjonale faglitteraturen argumenterer for at HAARP foruten vær-modifikasjon også dreier seg om miljø-modifikasjon og MindControl. Maarit M. Hanssen har nylig gitt ut den første norske boken om HAARP, Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science fiction? (Kolofon, 2008).

Ble utenriksminister Johan Jørgen Holst (1937-1994) drept? Ertresvåg mener at det er mer enn 50 % sannsynlighet for at Johan Jørgen Holst, utenriksminister 1993-94, var offer for et politisk mord. ”Fredsmulighetene i Midt-Østen skulle for enhver pris stanses. Da måtte to av fredsavtalens viktigste arkitekter, Israels statsminister Yitzhak Rabin og Norges utenriksminister Johan Jørgen Holst, ryddes av veien.” Eksperter Ertresvåg har vært i kontakt med mener at dette drapet kan skjedd ved hjelp av mikrobølger. Ertresvåg går raskt gjennom historien bak ”psykotronisk” forskning & teknologi & våpen.

Blir slike drapsmetoder anvendt overfor uønskede personer i dag i Norge? Noe sikkert svar kan ikke gis. Det som imidlertid er helt sikkert er at en rekke norske kvinner og menn over lengre tid har vært utsatt for systematisk elektromagnetisk stråling hvor hensikten er uklar, aktørene bak oftest er ukjente, men hvor ofrene blir trakassert og får sin livsstandard kraftig redusert”. (s. 127)

Jørgen Holst var svoger til Thorvald Stoltenberg.

Kunsten å skyte ned stjerner. Dette kapittelet er sterk kost, og handler om tre norske helter eller enere som blir oppsagt fra jobben, forfulgt av det norske rettsvesen og forsøkt tvangsinnlagt på psykiatriske avdelinger nettopp pga. deres verdifulle bidrag til det norske samfunnet. Deres historier er for lange og komplekse til å gi utfyllende sammendrag av her. Den første stjernen er ingeniøren Magnus B. Aase, som hadde meget ansvarsfulle stillinger i den statseide bedriften Kongsberg Våpenfabrikk (KV), som var i virksomhet fra 1814 til 1987. Aase oppdaget i 1975 at KV drev med ulovlig eksport til øst-europeiske land. Dette var brudd på COCOM-regelverket som NATO-landene hadde underlagt seg, og som regulerte vestblokkens salg av strategiske varer, tjenester og teknologi til kommuniststatene.

Det viste seg at KV var løpegutt for CIA, som prøvde å få bevilget et høyere budsjett fra de amerikanske myndigheter ved å gi inntrykk av at trusselbildet hadde blitt forverret. Det interessante her er at POT (Politiets overvåkingstjeneste) identifiserte seg med kjeltringsiden, CIA og KV, det var Aase de brukte ressurser på å overvåke og hindre at han gikk ut i media. KV ble avviklet i 1987 fordi fortsatte brudd på COCOM-regelverket til slutt ble avslørt i en offentlig kontroll. Magnus B. Aase holdt et foredrag på Varslerseminaret i Oslo, som kan ses her [Veoh-video; 30 min].

Den andre stjernen er elektroingeniør, oppfinner og idealist Einar Langset, som i 15 år har hatt toppjobber innen oljeindustrien i Nordsjøen og på land. Hans store forbrytelse mot det norske samfunn var at han tok verdenspatent på en oppfinnelse som gjør det mulig å utvinne geotermisk energi fra forlatte, tomme borehull som Norge har overflod av. Han ble da betraktet som en trussel mot de norske oljeinteresser, hvilket resulterte i at han to ganger ble arrestert i arbeidstiden og tvangsinnlagt på psykiatriske avdelinger, i 1994 og 1996. Han har aldri fått en forklaring på tvangsinnleggelsene.

Den tredje stjernen er arkitekt, ingeniør og brannekspert Eirik Finne. Hans helteinnsats begynte i 1958 da han som øverste brannekspert for Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) fikk i oppdrag å finne årsaken til to husbranner. Han fant og rapporterte årsaken, som var de såkalte ”ventilerte tak” som fungerte som brannfelle. Problemet var at denne takkonstruksjonen var selve juvelen i NBIs skrytepakke. NBI hadde konstruert disse brannfellene, og sto som faglig garantist. Da ledelsen i NBI valgte å ignorere Finnes oppdagelser og prøvde å fryse ham ut, prøvde han å varsle myndigheten. Han brukte over tyve år på å påkalle myndighetenes reaksjon, og i denne tiden gikk nærmere 1000 menneskeliv tapt pga. de ventilerte takene. Som eksempler på mer kjente tilfeller kan nevnes brannene som oppsto i Colosseum kino i 1963, i Sandnessjøen Sykehjem og i Gullhella Pleiehjem i 1979, og de tolv rekkebolighusene på Furuset i Oslo som brant ned den 21. mars 1998. Den takken han fikk for sin rolle som varsler nådde sitt klimaks i 1979 da myndighetene, anført av stortingspresident Guttorm Hansen, forsøkte å få ham tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Eirik Finne døde i 2002, 82 år gammel.

Egil Myklebust og Eivind Reiten: to landsforrædere? Hvis definisjonen av en ”landsforræder” er en person som i det skjulte arbeider systematisk for å underminere nasjonens stjernekonserner, disposisjonsrett over de nasjonale naturressurser, den nasjonale velstand og/eller sikkerhet, kvalifiserer Egil Myklebust og Eivind Reiten til å bli utsatt for minst den samme skam og vanære som Knut Hamsun som døv og isolert 80-åring ble gitt. Virksomheten til Myklebust og Reiten har definitivt vært negativ for Norge som nasjon, og denne svekkelse av vårt land synes faktisk å være deres intensjon.

Egil Myklebust har spilt en sentral rolle i å kvitte seg med en rekke av Norges industrielle kronjuveler der vi satt med spisskompetansen: Freia sjokoladefabrikk (solgt til utlandet i 1993), DYNO Nobel (solgt til utlandet i 1994), Magnesiumbedriften på Herøya (avviklet og solgt i 1993-959, Hydro Seafood [Norges største oppdrettsselskap] (solgt til utlandet i 2000). Egil Myklebust er den eneste nordmannen som er et permanent medlem i Bilderberg-gruppen, som har fast plass i styringsgruppen som velger hvem som skal inviteres til de årlige sammenkomstene. Vil noen påstå at Myklebusts anti-nasjonale atferd samtidig med hans deltakelse i et av de øverste NWO-organer er en tilfeldighet? Hva skal Norge med statsministre og justisministre som er for feige til å ta tak i dette problemet?

Tusener av arbeidsplasser gikk tapt, norsk spisskompetanse ble avviklet, og den norske stat mistet årlig mange milliarder i skatteinntekter. En stat og et samfunn som er så fullstendig dvask og konform at de velger å lukke det ene øyet for slik anti-nasjonal virksomhet, fortjener en morgen å våkne opp til øst-europeisk standard.

Som styreleder i SAS har hans bidrag vært å svekke samvirket mellom konsernets tre skandinaviske land. Oppkjøpet av det privateide Braathens SAFE i 2004, der de ansatte hadde helt andre arbeidsvilkår, var nødt til å resultere i store problemer. Er det langsiktige målet å avvikle hele SAS ved å stykke det opp i småbiter som så selges til utlandet? En rekke driftsenheter og materielle aktiva har allerede blitt solgt ut. I februar 2008 trakk Myklebust seg brått som styreformann, da SAS kanskje var i sin største krise noensinne.

Etter at Myklebust gikk av som styreleder for Norsk Hydro i 2001, tok Eivind Reiten (Bilderberg-deltaker xxxx) over med den nye tittelen konsernsjef. Også han synes å arbeide systematisk for å svekke Norge som industrinasjon. Takket være hans innsats som energiminister ble strømforsyningen delvis privatisert, og kraftprisene gikk rett til himmels. I april 2006 ble det klart at Reiten som muldvarp og konsernsjef i over et år hadde drevet skjult lobby-virksomhet som mot sin egen regjering i Brussel for å bli kvitt de norske konsesjonslovene (den såkalte ”hjemfallsretten”) som sikret norske kraftverk på norske hender. Ertresvåg skriver (s. 161):

Reiten ble den ledende kraft bak fusjonen mellom Statoil og Hydro. Uforsonlig stilte han sine eiere overfor et ultimatum: Det innarbeidete navnet Statoil måtte forkastes, i tillegg hadde han utsett seg selv som styreformann for industrikjempen, samtidig som han ville være toppsjef for aluminiumsbedriften Hydro, restene av oppsplittede, gamle selskapet… At det amerikanske konsulent- og revisjonsselskapet Price Waterhouse fikk i oppdrag å forberede det nye selskapets tilstedeværelse på New York-børsen til den beskjedne sum av 250 millioner kroner, var bare naturlig… Reiten har fortsatt sin forgjengers industripolitiske utsalgspolitikk. Han ble stanset da han ville selge ut Hydro Automotive på Raufoss, noe som ville rammet 700 familier. Den ble reddet gjennom lokal mobilisering. Men han fikk gjennomført salg av selskapets viktigste petrokjemivirksomhet (Hydro Polymer) for 5,5 milliarder kroner til den britiske petrokjemigiganten Ineos… Kan noe menneske stole på Eivind Reiten?

Det meste av det Myklebust og Reiten rører ved i norsk industri går i oppløsning og forsvinner til utlandet. Samarbeidet mellom Myklebust (som satt i styret ved Universitetet i Oslo) og daværende utdanningsminister (og bilderberger) Kristin Clemet har resultert i det som nå i avisene omtales som ”universitetets fall” (kronikk i Aftenposten av Hans Kolstad den 9. oktober 2007).

Den norske journalistikkens bunnløse forfall. Ertresvåg mener at det var på 1970-tallet at den norske journalistikkens kvalitative forfall begynte, og at dette var knyttet til diverse kampanjer om at pressen skulle løsrive seg fra de politiske partiene. Den norske journalistikkens kvalitative forfall er et fall fra samfunnsansvar med fokus på vesentligheter til en orgie i anti-intellektualisme, konsumerisme, trivialiteter, irrelevans, sludder og sladder. Journalistene har blitt dumme og naive tjenere for Establishment-direktiver som de ikke en gang stiller spørsmål ved. Det aller siste norske journalister vil diskutere, er deres eget forfall. Deres eget forfall er deres sterkeste tabu-emne.

Debunker-kobbelet rundt foreningen SKEPSIS aktiveres. Et av de siste kapitlene i SOV, mitt lille Norge er viet media-verdenens sensurerende reaksjoner på hans forrige bok, Makten bak makten. Hele debunker-kobbelet rundt foreningen SKEPSIS ble sluppet løs og aktivert. Mandatet til SKEPSIS er å forsvare det politiske og det vitenskapelige Establishment mot alle former for konspirasjonsanklager. Deres enkle standardrespons er å hevde at det egentlig ikke finnes (store) konspirasjoner i denne verden, påstander om slike konspirasjoner er kun et resultat av paranoia. Så prøver de å fremstille seg som eksperter på de ”sosiologiske” og ”psykoanalytiske” aspekter ved denne ”paranoia”, en ”ekspertise” de så uttrykker gjennom hundrevis av avisinnlegg og artikler, samt et par bøker.

Erik Tunstad stiftet den norske Skepsis, som er tilknyttet det internasjonale CSICOP-nettverket som CIA-sponsede Carl Sagan (1934-1996) var medstifter av. Tunstad arbeider som fagredaktør i forskning.no, og er programleder i Verdt å vite (NRK P2). Tunstads faglige nivå kan bl.a. studeres i det pubertale 911-innlegget ”Ekstreme synspunkter, ja”, hvor han hevder at det ikke ”finnes saklig grunn til å trekke den såkalte offisielle versjonen i tvil”. Innlegget ligger fortsatt på web-basen til forskning.no. Styret i forskning.no nekter å kommentere saken. Skepsis fungerer i praksis som et NWO-organ, sponset eller ikke.

Det synes som om de norske Establishment-styrte media, inkludert den ”venstreradikale” avisen Klassekampen, har inngått et uformelt samarbeid med Skepsis. Når ubehagelige konspirasjonsanklager kommer frem i søkelyset, som er litt for store til at de enkelte media-institusjoner selv føler seg kompetent til å avvise dem, ringer de opp ansvarlig redaktør for Skepsis, Asbjørn Dyrendal, og betaler ham antagelig et par 50-lapper for at han skal komme med litt generell eller spesifikk debunk. Ertresvåg harselerer over den primitive sensuren og debunk som ble prøvd iverksatt, bl.a. gjennom NRK, Morgenbladet, Klassekampen og Erik Tunstads forskning.no. Ertresvåg skriver:

Angrepene [på boken] ble i seg selv et slags speilbilde på litt av den virkelighet boken prøvde å beskrive. Counterproductive er amerikanernes ord for slik mislykket innsats.

En av dem som prøvde seg med billig debunk, var Skepsis-vennen Øystein Sørensen, som siden 1996 har vært professor i moderne historie ved Historisk Institutt, UiO. I august 2007 fikk han utgitt boken Den store sammensvergelsen. Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger. Bokens uttalte hovedemne er den konspirasjonslitteratur som har basert seg på den tro at Adam Weishaupts bayerske Illuminati-orden (1776 – 1785) ikke gikk i oppløsning ca. 1785, men bare gikk under jorden for så å dukke opp i nye former og i dag skal være mektigere enn noensinne. Personlig støtter jeg Sørensen på akkurat dette punktet, bl.a. med referanse til kapittel 3 (online) i boken til Vernon Stauffer (1875-1925), The Bavarian Illuminati in America (1918). Ertresvågs forsøk på å la New World Order-konspirasjonen utgå fra Illuminati-ordenen, fremfor å ha Rothschild-dynastiet som sin rot og fortsatte kjerne sammen med Rockefeller-dynastiet, overbeviser ikke meg, så vi lar det ligge her. Poenget er at Sørensen også prøver å avvise selve New World Order-konspirasjonen, og dermed Ertresvågs hovedanliggende med Makten bak makten, uten å ha lest eller kjenne til den mest grunnleggende NWO-litteraturen. Dette har jeg dokumentert i min bokanmeldelse av Øystein Sørensens bok (her).

Avslutningsvis…
Norge er allerede langt på vei forrådt av muldvarppolitikere, av tafatte politikere som velger å lukke det ene øyet, av et degenerert pressekorps som lever i sin egen verden av sludder og sladder, og av særdeles aktive industri- og konsernledere som systematisk arbeider for å fremme NWO-agendaen samtidig som de prøver å unngå oppmerksomhet rundt deres deltagelse på Bilderberg-sammenkomster. Vi har imidlertid lover som gjelder Rikets sikkerhet; i NOU 2003:18 om Straffeloven kapittel 8 og 9 kan man lese:

Straffeloven § 93 bruker uttrykket «rigets sikkerhed eller velferd». Dette favner videre enn begrepet «rikets sikkerhet» alene. Med rikets velferd må forstås landets politiske eller finansielle interesser. I straffeloven § 89, som rammer såkalt diplomatisk landsforræderi, er uttrykket «Norges tarv» benyttet. Dette er en vid angivelse av interesser og omfatter blant annet militære, politiske og finansielle interesser overfor annen stat.

Hvis det norske folk ikke våkner opp snarest, vil den politisk-økonomiske erobringen av Norge snart være fullført, og paragrafene under Straffelovens kapittel 8 og 9 vil til evig tid være en ubehagelig påminner om en liten nasjon som valgte å lukke øynene for de nasjonens aller mest graverende lovbrudd: de som gjelder Rikets sikkerhet.

Kilder og ressurser:
Database over alle Bilderberg-deltakere 1954-2008.
Dette er en unik database over samtlige Bilderberg-deltakere, med mange innlagte søkemuligheter. Utviklet av Riksavisen.

Hanssen, Maarit M. (2008): Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science fiction?. Kolofon Forlag.

Myhre, Rolf Kenneth: Bokanmeldelse av Daniel Estulins bok The True Story of the Bilderberg Group (2007).

Myhre, Rolf Kenneth: Bokanmeldelse av Øystein Sørensens bok Den store sammensvergelsen (2007).

Chemtrails-linker:
* William Thomas (2004): Chemtrails confirmed [bok]
* William Thomas’ Chemtrail-section [web-base]
* Clifford E. Carnicom (2005): Aerosol crimes [Google-video, 1t:39 min].
* Aerosol crimes & cover up [web-basen til Clifford E. Carnicom].

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring