Pirat TV i Stavanger

«Ytringsfrihet er for viktig til at vi ikke kan ta sjansen«, sier Arild Helgeland.

Fra 1991 til 1997 sendte de Æ-TV, hvor almuen fikk ytre seg, fordi de mente at ytringsfriheten var ukrenkelig etter Grunnlovens § 100, og at «lufta var for alle».

Slik er det ikke i det sosialdemokratiske ødeland:

For sine piratradiosendinger i 1980-81 fikk Arild Helgeland bot og alt studioutstyr beslaglagt «til fordel for statskassen». «Det burde stått til fordel for Arbeiderpartiet», sier han til Riksavisen.

Det ble bestemt høsten 1996 at konsesjonen for tv kanalen deres Æ-TV som de hadde drevet siden 1991, skulle inndras, – og de ble stoppet i februar 1997.

«Etter at Ætv ble fratatt konsesjonen drev vi litt pirat-tv. Alle visste hvem som sto bak, men «Televerket» våget ikke å gjøre noe i frykt for reaksjoner hos publikum. Vi var SVÆRT populære i Rogaland«, sier Arild Helgeland.

Arild Helgeland driver idag nettavisen Agderavisen.

Hva er ytringsfrihet?
av Arild Helgeland

Retten til det frie ord er omtalt i grunnlovens paragraf 100 (og 101). Den grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, står fremdeles ved lag, men dog har Stortinget endret en hel del paragrafer etter som tidene har forandret seg…..Og tidene har forandret seg – spesielt innenfor den grunnlovsfestede rett til det frie ord.

Vi lever i en foranderlig verden. En verden der tv, video, og en digital verden velter over oss via radio, tv og aviser. Vi hører, ser og lytter, men hva opplerver vi egentlig?

Får våre barn de samme retningslinjer for oppvekst som vi gjorde, eller som våre foreldre gjorde…?

Nei – I dag er verden en annen enn for bare et ti-talls år siden, og nettopp derfor – Fordi verden forandrer seg, må vi fremdeles verne om det frie ord – Tanker og verdier er ting vi ikke kan gi fra oss eller bli utestengt fra, og derfor er det fremdeles i dag viktig å ta fram frihet til å tale…… Si hva man vil innenfor de grenser man skal….og det er denne friheten vi opplever er i fare her i landet…… Vår verden er i dag ledet av et mektig byråkrati, og selv om vi har en grunnlovsfestet rett til å tale fritt, er det tilgjengeligheten for meningmann til å få lov til å ytre sine meninger vi ikke har klart å verne ordentlig…. Og hvorfor ikke?

Fordi nettopp de mennesker som skal verne om det frie ord, er i ferd med å binde det fast til en urokkelig og ubøyelig «Media-verden» der det er de som eier aviser eller tv-stasjoner som er de eneste som kan ytre seg fritt. Alle andre må bare se eller høre det andre mener, og det er ikke en slik verden våre forferdre så for seg i 1814…..

» Det er bare blitt slik » skal du ikke si til deg selv. Du skal heve din røst og si fra. Du skal sammen med dine egne fortelle de som styrer at du er ett menneske – MED EN RØST….Og kanskje viktigt av alt, DU ER EN STEMME….. En kraft som skal og må høres, for ellers vil vi sakte vanne vår nasjon ut til det er bare byråkrater og avis-eiere tilbake, og en slik verden vil vi ikke ha…..

VI vil ha en verden der ALLE er likeverdig… OG DER ALLE HØRES MED LIK RØST…… DET er en tanke dere skal ta videre i livet. Jeg ber dere tenke på det frie ord, på tilgjengeligheten til å si hva DU mener – Høyt og tydelig! Vi må alltid kjempe for det frie ord – Og vi må kjempe for at det alltid er et medium der hver enkelt mann, kvinne og barn i vårt land kan si det de mener – OG BLI HØRT……

Les hele historien om Æ-TV her:

http://www.esnips.com/web/avisartikleraetv?docsPage=1#files

.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring