Din fastlege eller tannlege kan nå myrde deg straffefritt

I mange år har jeg kategorisert og fulgt med på hvem som sier noe annet enn verdens talmudiske makthavere sier, som dør på merkelig vis. I all verdens land kan nå deres sayanimer myrde hvem de vil uten egen risiko. Det vil styrke deres agenda og narrativ at korona-skeptikere eller klimaskeptikere dør, derfor kan nok hele korona bedraget bli brukt til formålet; utrydde dissidenter.

https://dissident-net.info/

De kan gi deg hva som helst som gir deg lungeplager som de påstår er ‘korona’ sykdom, slik blir alt de gjør utenfor mistanke og feiret av koronamenigheten som ennå en ‘koronahedning’ borte. Alle som tilhører koronamenigheten vil faktisk glede seg over dette, slik som når «korona-fornekter» Hans Gaarder døde, alle landets menighetsaviser fråtset og gledet seg. Kun noen få over 80 år dør av korona. Resten er løgn og bedrag. Og de som dør av vaksinenenes giftstoffer i alle aldre.

Ingen dissidenter blir gamle i en verden hvor de satanistiske talmudikere tar all makt, sayanimer i alle våre institusjoner. Har en ikke rette blodet på dørkarmen da er en sjanseløs. Har en rette blodet på dørkarmen, så drar en ikke før Gud mener tiden er inne likevel.

#GudBestemmer

Be sure to have the CORRECT blood of the Lamb on the Doorpost when the Grim Reaper pass by (Exodus 12:13)

Når jeg ser at styreformann i klimarealistene dør på mystisk vis, så blir jeg mistenksom. Klima og korona er liksom de narrativ de antikristne krefter Løgnens Barn skal overta 100% makten over verden på (Rev. 18:23 er deres metode), slik som det er beskrevet i de siste kapitler av Åpenbaringen til Johannes.

Sorcery = Pharmakia (Strong lexicom No. 5331)

En av stereotypene til talmud jødene det er at de forgifter brønnene til kristne og deres doktorer og tannleger forgifter de pasienter de vil ha utryddet. I sovjet utryddet bolsjevik jødene 66 million i utrenskningsleire av vårt folk RUS folket (RUS betyr Skandinav). Erstattet en hel nasjon med asiater og mongoler som utgjør «russere» idag. Korrupsjonen følger av å ha den sataniske ånd i seg, enten har de den eller ikke. Er de korrupt nok til å være kommisjonsselgere for legemiddelindustrien, så er de korrupt nok til hva som helst. Nå skal de altså myrde oss her hjemme, i våre egne fedreland. Samme metode.

(((De))) har hatet oss Guds Folk i 5000 år. Nå nærmer vi oss endestasjonen.

https://www.riksavisen.no/har-mossad-stay-behind-rett-til-a-drepe-i-norge/

Selvfølgelig har de alle rett til det. Alt jødene gjør er untatt straffeforfølgelse i Norge. Her er et endeløst tilgang til syndebukker å servere «justis-apparatet» som stedfortredere, om det er fetteren til Tengs, Torgersen saken vs. Stepperen eller hva det skal være slags justismord.

Sovjet-jødiske Gog&Magog GULAG’s :

Howard Springs konsentrasjonsleiren i Australia, hvor ‘de uønskede’ skal interneres og prosesseres

«A quarter century ago, in the labor camps of Kazakhstan, as we braced ourselves for the hopeless task of stemming the Communist tanks, the West represented the light of freedom. For us the West was not only the stronghold of the spirit but also the depository of wisdom.» – Aleksandr Solzhenitsyn

“From 1917 to 1959 socialism cost the Soviet Union 110 million lives!»
#Solzhenitsyn

Splitt og hersk

Gjennom hele den kjente historien har de brukt splitt og hersk for å trygge sin makt. De var mann mot kvinne (feminisme), neger mot hvit (rasisme, begrepet oppfunnet av jødiske Trotsky i 1917 for å ødelegge RUSsland ved splitt og hersk), de ‘gode’ mot terroristene (kampen mot terror), kristen mot muslim, og all verdens andre motsetninger de kan bruke for å skape motsetninger.

Jødisk feminisme

Korona splitt og hersk. Med korona har de denne skapt en splittelse som går til kjernen av enhver vellykket nasjon, nemlig de splitter samhold nasjonalt, helt inn i det familieære og vennskapsforbindelser, skapes og forsvinner, som følge av skismet (((de))) skaper med de klima og korona bedraget; The Great Reset, de talmudiske jødenes Nye Verdensorden, hvor deres Sterke Mann skal sikre deres verdensmakt, alle andre skal bare være deres slaver etter Noahide lover, påstår den Babylonske Talmud.

Det kan nok tenkes at de idag er så avansert at de bruker kjemikalier som ikke kan spores i blodet eller kroppen, men det kan være en fordel å ta jevnlige blodprøver hos slike personer som tar blodanalyser utenfor det offentlige helesevesenet.

Vi husker at Gud er fremdeles på sin trone. Som i saken mot Job og Jesus så var det strenge begrensninger hva Satan og satanistene kunne gjøre og ikke gjøre. Martyrer er nødvendig før glasset er fullt, da taes satanistene ut for godt, da er de ferdig. Jesus sa «ta opp ditt kors og følg meg«, om nødvendig inni martyriet; å la seg myrde av disse ondskapsfulle talmudiske sataner.

Vi skal bare vente til deres eget hovmot besørger deres egen karmiske undergang. Glasset blir fullt etter hvert – noen martyrer av Guds Utvalgte Folk – de kristne – vil trenges: da blir det torden og lyn igjen – når den siste uskyldige kristne sjel blir urett ofret av dem til deres gud Satan, Baal, Molok; Tempelforheng som revnet, hele satanist tempelet deres i grus etter hvert og hele deres folk i diaspora («la hans blod komme over oss og våre barn«, Matt. 27:25), som en pariakaste i verden, alle hater dem for hva de gjør, for sin inngrodde diabolske ondskapsfullhet.

Neste gang blir det ikke bare diaspora. Åpenbaringen sier det blir over for godt for dem. Det er forhåpningsfullt og en stor trøst at en gang, en vakker dag, skal Gud skape denne verden til en god verden uten disse ondskapsfulle sataniske undermennesker ala #Epstein metoder har makt i den lenger. Jesus Kristus vant over dem for 2000 år siden på korset. Jobben er gjort. Vi skal bare vente å se hva som skjer, og være tidsvitner. De som er feig og fryktsom mister livet… de tror de skal få evig liv ved å være sionister og frykte jødene, men… jfr. Matthew 16:25, det går ikke an noe annet enn å hate det liv i samfunn som sovjet jøder av Gog & Magog skaper på jord, jfr. John 12:25. Det er elendige greier, for alle andre enn dem selv; «Ingen skal eie noe og være lykkelig«, som askeNazi jøde Klaus Schwab formulerer sitt sovjetsystem. «Og satanist jødene av Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) skal eie alt og bli superhappy», sier Jarle Johansen.

Vi ser nå apokalypsen, avsløringene, Dommen eksekveres. Avslører seg gjør Satans ormeyngel selv.

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)