Remi om det okkulte

dark-occult
Idag som på Jesus tid reiser Gud opp vanlige folk til å gjøre sin gjerning. De ‘utdannede kristne’ som ennå ikke har ‘fått en ny ånd’, Jesus Kristus ånd, men tvertimot en helt annen and, er ferdig forført av denne verdens Fyrste.

Remi ble kristen i 2006, og fikk ved bønn vite at Gud skulle bruke ham til å avsløre det okkulte. Remi gir en grei innføring i det okkulte, og deler sin viten i flere videoer på sin Youtube kanal. Neste steg er å studere på Babylonske mysteriereligion, og den jødiske kaballah, som er opphavet til den mest graverende okkultisme av alle avarter.

De som tror på Ancient Aliens og UFO’er har blitt lurt, råder Remi lytteren.

Om det okkulte

Hvordan bli født på ny

Ikke herske, men tjene

Åndenes makt

Åndens frukter

Remi har gjort inngående studier på satanisme, og presenterer en mengde vitnesbyrd av tidligere satanister som har blitt kristen på sin Youtube kanal.

Remi’s Youtube kanal
https://www.youtube.com/user/remi78able

Relevant lesning om det okkulte

The Occult Magic of the Jewish Cabala – Texe Marrs
http://www.texemarrs.com/012006/occult_magic_of_jewish_cabala.htm

«We Shall Be Our Own Messiah» – Texe Marrs
http://www.texemarrs.com/102014/our_own_messiah.htm

Freemasonry and Judaism Worship the Same Egyptian Gods
http://www.texemarrs.com/042012/freemasonry_judaism_same_gods.htm

Facebook Comments