RETTE Israels oppgave på Jord; Kjærlighet til Verden

dow

Velsigne ‘jødene’ eller bli forbannet (1. Mosebok 12:3), er betinget av korrekt definisjon av ‘jøder’ og ‘Israel’. Uavhengig av hva og hvem som er rette Israel (en ting som er HELT sikkert, er at det er IKKE khazarene og sionistene, hvilket er en politisk ideologi, en dødelig sådan), er at RETTE Israel har fått en oppgave på jord, å være gode eksempler i verden og tjenerskap for folket i verden, men noen liker bedre å være herskere.

Ingen kan ta ifra at anglo saxons er (I)Saacs Sons og delaktig i arven etter sin stamfader Abraham, men det landløftet og andre løfter er FREMDELES knyttet betingelser til, og om ikke betingelsene er oppfylt, så er de IKKE G-ds Barn, så Jesus sitt ‘Israel’, er ikke rasemessig betinget. Det består av ALLE de som tar imot ham som Messias, og som utgjør hans Menighet ved sin felles tilknytning til Jesus Kristus, og IKKE hvilken institusjon/kirke/rase de tilhører. Institusjonen kan være satanistisk, men der kan være enkeltindivider i ENHVER institusjon som tilhører den rette Menigheten.

Å bli indoktrinert til å frykte khazarene og deres guder, de som holder seg til den Babylonske Talmud eller bli forbannet av en ukjent gud de tilber, teller ikke for kristne, som får forholde seg til Bibelens G-d, eller virkelig komme under forbannelsen.

«Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger» (Titus 2, 14).

De selvutvalgte folk sine guder skal en sky som pesten. De sier du skal ikke studere på noe annet enn det de har fortalt dere å studere på, alt annet er ‘anti-semitisk’, ellers vil du og ditt land bli forbannet, sier de, og vil bli villedet til å bli forbannet av gudene deres og tjenerne deres.

fearZionism

«Saturn has traditionally been associated with the Jews, or a deity the Jews worshiped that is represented or ruled by Saturn. In Amos 5:26-28, we read the LORD God’s judgment on the Jews for worshiping the hosts of heaven:»
[ ]
«Rephan is “a name for Chiun, the planet Saturn.” Saturn, Baal, Molech, and Nimrod are identical in their myths and worship. Throughout the Old Testament, beginning during the conquering of Canaan in Numbers 25 and persisting through the exile to Babylon, the LORD God warned and scolded the people of Israel for their worship of the hosts of heaven, Baal, and Molech, for making cakes to the queen of heaven (the wife of Baal) and weeping for Tammuz (their son). Ancient Israel’s fondness and devotion for the false god Saturn (et. al.) is well documented within the Word of God.»
[ ]
One could make an argument that Israel is still marked by Saturn, and that Saturn may still represent an apostate Israel in the heavens.
[ ]
An apostate Israel? Yes, because Israel is declared a democracy, not a theocracy, and the nation is more secular than religious. Further, Messiah has come, and Israel has rejected Him. All of their history, Israel looked for Messiah. They longed for Him and waited for Him. When He arrived, they refused Him, they discarded Him, they refused the Kingdom of God when it was offered to them. Today, far more Israelis continue in this turning away of the One whom God sent to save them. Israel is an apostate nation.»

http://deceptiononthehorizon.wordpress.com/2010/07/20/the-star-of-saturn/

image024

Hvis du ikke tilber symbolet vårt med symbolet til Chiun og Star of Rephan på flagget, så vil du bli kastet ut av kirken, ingen menigheter vil ha noe med deg å gjøre! Du vil bli utvist av de gode selskap i samfunnet, du vil bli forfulgt og kanskje drept, og du vil kjenne at Chiun guden har forbannet deg og han vil kalle deg rasistisk, anti-semitt, fanatiker, ‘jøde’-hater, nazist og forbannet av gud! (hva slags gud?).

Det er stor forskjell på Kristus, og de som valgte/velger seg Barrabas (krigeren for Verdensriket deres).

«43 You have taken up the tabernacle of Molek and the star of your god Rephan, the idols you made to worship. Therefore I will send you into exile’ beyond Babylon.» – Acts 7:43 (NIV).

«25 “Did you bring me sacrifices and offerings forty years in the wilderness, people of Israel? 26 You have lifted up the shrine of your king, the pedestal of your idols, the star of your god—which you made for yourselves.» – Amos 5:25–26 (NIV)

MEN

Kjærligheten er ALLTID sterkere enn Frykten de implementerer..
Love is ALWAYS stronger than the Fear they impose…

De fleste tror de er mestere i sine tanker. At de er genuin og unik. Ingenting kunne være lengre fra sannheten. Alt de er og sier og føler, er programmert dem.

«Beeeing clandestine transformed from Christianity to Judaism,
the only Values left in in the West is the Value of Money.»

– Jarle Johansen 26.08.2014

«Some call it Marxism — I call it Judaism.» (The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935).

Folk som dette er de som bestemmer hva mer eller mindre alle mennesker i verden skal føle og tenke ….. dessverre. De fleste av dem er hardcore satanister, som Rabbi Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?, som så all «produksjon» i et samfunn i økonomiske termer, og ikke i livskvalitet.

thoughtcontrol

Musikk har den egenskap at den kan bestemme hva folk flest skal føle, til og med..

Jeg vil heller kalle dem sionister og khazarene mer enn ‘jøder’, fordi en jøde, er per Jesus definisjon en som er omskjært på hjertet; En kristen …. full av kjærlighet til verden og andre, ikke full av hat og frykt … En «jøde» har blitt født på ny i Kristus ….. En ny type menneske ….

Lages ikke god musikk lenger om kjærlighet og gode ting som i ‘Shine Your Light’, bare galskap og luciferisme dyrkelse i musikken no til dags.. så en får ty til de gamle.

Det er folk som på det bildet over som ikke vil ha for mye kjærlighet i verden, så de inspirerer og utgir musikk som ikke skal inspirere dette for mye….. de kontrollerer Hollywood, musikkindustrien – de som kommer seg forbi markedsføringsmonopolene og greier seg på egen hånd, må slite mye og hardt for å få verdensvid utbredelse….

Men akkurat den sangen der var Grand Prix vinner, folkets valg.

Israels G-d er mektigere enn alle deres guder tilsammen 🙂

«9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.» – Johannes Åpenbaring 3.9

Say after me; I Believe, I have FAITH. So be it!

http://youtu.be/3_Un_p4vccI

Relevant

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Khazarene
http://www.riksavisen.no/?p=5128

Hvordan Rasebedraget til Jødene ble Avslørt
http://www.riksavisen.no/?p=12044

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)